Deciza etapei de incadrare Euro Zone Com SRL

Chitila, 25 nov, 12:18

Descriere anunt

Deciza etapei de incadrare Euro Zone Com SRL

Euro Zone Com SRL,titular al proiectului Construire hala, imprejmuire si racordare la utilitati anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti,str. Aleea Lacul Morii nr. 1,sector 6 si la sediul EURO ZONE COM SRL,Oras Chitila,Ilfov,in zilele de L-V orele 9:00-16:30.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

Detalii suplimentare

EURO ZONE COM SRL, titular al proiectului CONSTRUIRE HALA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA UTILITATI, propus a fi amplasat in Oras Chitila, Ilfov, tarla 27, parcela 116/3, lot 1.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul EURO ZONE COM SRL, Oras Chitila, Ilfov, tarla 27, parcela 116/3, lot 1, in zilele de luni-vineri intre orele 900-1630, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.