Casa Z - Proiecte si avize

Bucuresti, 20 iun, 19:00

Descriere anunt

Casa Z - Proiecte si avize

Oferim servicii de proiectare, avize si acorduri, studii geotehnice, expertize, ridicari topografice si cadastru.

PROIECTARE

Arhitectura, rezistenta, instalatii termice, sanitare, electrice:

Proiecte pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiecte tehnice, detalii de executie, urmarirea executiei.

Urbanism: planuri urbanistice zonale si de detaliu cu sustinerea acestora in comisiile de specialitate (comisii de urbanism, circulatie, retele etc.)

AVIZE SI ACORDURI

Intocmirea dosarelor, depunere si urmarire.

STUDII GEOTEHNICE

Observatii de teren, investigatii geotehnice prin executarea de foraje cu prelevare de probe de teren pentru analize de laborator geotehnic; determinarea parametrilor fizici de stare si a caracteristiclor de deformabilitate ale terenului de fundare; documentare si analiza de specialitate privind conditiile geo-structurale si geotehnice specifice zonei precum si conditiile seismologice.

EXPERTIZE

Expertize tehnice intomite de expert autorizat necesare in cazul alipirii la constructii existe sau interventii asupra unor constructii existente (extinderi, suprainaltari, consolidari, recompartimentari).

RIDICARI TOPOGRAFICE SI CADASTRU

Lucrari de cadastru pentru terenuri si constructii: alipiri, dezmembrari, actualizari documentatii cadastrale, trasari.