Casa Z - Proiecte si avize

...

Casa Z - Proiecte si avize

Caracteristici
Autorizatii si avize constructii Geodezie, topografie
Descriere
Oferim servicii de proiectare, avize si acorduri, studii geotehnice, expertize, ridicari topografice si cadastru.
PROIECTARE
Arhitectura, rezistenta, instalatii termice, sanitare, electrice:
Proiecte pentru obtinerea autorizatiei de construire, proiecte tehnice, detalii de executie, urmarirea executiei.
Urbanism: planuri urbanistice zonale si de detaliu cu sustinerea acestora in comisiile de specialitate (comisii de urbanism, circulatie, retele etc.)
AVIZE SI ACORDURI
Intocmirea dosarelor, depunere si urmarire.
STUDII GEOTEHNICE
Observatii de teren, investigatii geotehnice prin executarea de foraje cu prelevare de probe de teren pentru analize de laborator geotehnic; determinarea parametrilor fizici de stare si a caracteristiclor de deformabilitate ale terenului de fundare; documentare si analiza de specialitate privind conditiile geo-structurale si geotehnice specifice zonei precum si conditiile seismologice.
EXPERTIZE
Expertize tehnice intomite de expert autorizat necesare in cazul alipirii la constructii existe sau interventii asupra unor constructii existente (extinderi, suprainaltari, consolidari, recompartimentari).
RIDICARI TOPOGRAFICE SI CADASTRU
Lucrari de cadastru pentru terenuri si constructii: alipiri, dezmembrari, actualizari documentatii cadastrale, trasari.
182 vizualizari Bucuresti 18 Sep, 19:00