Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.

Descriere
SC ISG Capital Investments S.R.L, titular al proiectului: Ansamblu rezidential cu locuinte insiruite cu regim de inaltime P+1E+M,
Detalii suplimentare
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Ansamblu rezidential cu locuinte insiruite cu regim de inaltime P+1E+M, propus a fi amplasat in Bucuresti, imprejmuire si bransamente propus a fi amplasat, Sect. 5, Oras Bucuresti, pe strada Tiparnitei 105-111.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.
65 vizualizari Bucuresti, Sector 5, azi, 09:50