Anunt modernizare si dotare brutarie

Anunt modernizare si dotare brutarie.

Descriere
Societatea Com V Scorpionul SRL, cod de identificare fiscala 6134621, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/14791/1992, cu sediul in Municipiul Bucuresti, strada Aleea Terasei nr. 3C, deruleaza incepand cu data de 25.01.2023 proiectul nr. cod RUE 75, SMIS 158920, intitulat Modernizare si dotare Brutarie co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 BIS - Investitii in retehnologizare in domeniul alimentar, Schema de ajutor de stat, Granturi pentru investitii in retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare si constructiilor, precum si alte domenii in legatura cu acestea, in vederea refacerii capacitatii de rezilienta, in baza Contractului de finantare incheiat cu Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, in data de 28.12.2022. Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 2.667.053,6267 lei, din care suma finantarii primite din Programul Operational Competitivitate este de 1,987,165.22, echivalenta cu 75 % din valoarea totala eligibila aprobata. Obiectivul general al proiectului il reprezinta investitia in retehnologizare acordata IMM-urilor din domeniul industriei alimentare in vederea refacerii capacitatii de rezilienta in conformitate cu obiectivului specific al Axei prioritare 4 din cadrul Programul Operational Competitivitate 2014- 2020, respectiv Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19. Rezultatele prevazute, care reies din obiectivele specifice sunt: modernizarea/eficienta energetica a cladirii aferente capacitatii de productie existente; dotarea cu echipamente/utijale specifice/dotari IT inclusiv pentru eficienta energetica necesare activitatii de productie; Cresterea productivitatii muncii cu minimum 15 %, in anul 3 de sustenabilitate a investitiei, fata de anul 2021. Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Actiunea 4.1.1 BIS - Investitii in retehnologizare in domeniul alimentar. Date de contact beneficiar: nume, prenume: Vasilescu Maria,
functie: Administrator, Email: d_e_vasilescu@yahoo.com.
Telefon: 0747339949.
12 vizite Iancu Jianu, 01 Feb, 11:40
Anunt inactiv