Anunt decizie etapa de incadrare

Sector 4, 09 iun, 22:43

Descriere anunt

Anunt decizie etapa de incadrare,

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Sud BercenI Residence SRL, Sav Com 97 Sales SRL, titulari ai proiectului Construire ansamblu trei locuinte colective P+4E+5E+6ER, Amenajare accese auto si pietonale, Imprejmuire, Organizare de santier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire ansamblu trei locuinte colective P+4E+5E+6ER, Amenajare accese auto si pietonale, Imprejmuire, Organizare de santier, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 4, Strada Drumul Dealul Cucului nr. 16-30. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, Sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Bucuresti.