Administratorul unic al Euro Cert Prof S.A

Bucuresti, 26 feb, 13:32
Urcă primul în listă

Descriere anunt

Administratorul unic al Euro Cert Prof S.A.

cu sediul in Bucuresti str. Cogalnic nr. 50, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/8472/2007, cod unic de inregistrare 21658557, conform Capitolului IV, Art. 14.1 din Actul Constitutiv al societatii, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 09.04.2020 orele 15:00 la sediul firmei, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de referinta, sfarsitul zilei de 02.04.2020, cu urmatoarea ordine de zi: prezentarea raportului de gestiune; aprobarea bilantului pe anul 2019 si a contului de profit si pierderi la 31.12.2019; aprobarea BVC pentru 2020; diverse. In conditiile neindeplinirii cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara se va intruni in data de 16.04.2020, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Administrator unic Ileana Soare.