Rezultate căutare personal la locuri de munca oferte full time (228 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PERSONAL cu experienta, fabrica de confectii angajeaza, salarii atractive. Fabrica se afla la intrare in Popesti Leordeni;
0745.361.824
24 Apr 11:00
IF
PERSONAL cu experienta, fabrica de confectii angajeaza, salarii atractive. Fabrica este in Jilava, pe Sos. Giurgiului;
0745.361.824
24 Apr 11:00
IF
AJUTOR bucatar, firma productie sandwichuri angajeaza personal preparare/ ambalare sandwichuri si curatat/ tocat legume . Rugam seriozitate maxima si putere de munca. Domiciliul sector...
0769.089.921
; fabricadesandwichuri@yahoo.com ; www.fabrica-sandwichuri.ro 24 Apr 11:00
1.100 L luna B
PERSONAL pentru socializare online. Locatie de lux, program full-time/ part-time, procent pana la 65%, bonus de angajare la alegere. Pentru interviu suna la;
0731.779.408/ 0740.557.687
; ltvstudio@yahoo.com ; www.ltvstudio.ro 24 Apr 11:00
B
SOFER livrator. Forever Pizza angajeaza sofer livrator cu auto personal penru livrare la domiciliu program in ture de zi si de noapte;
0741.502.014
24 Apr 11:00
B
PERSONAL policalificat in santier, fierar, dulgher, zidar, plata la 2 saptamani, program 8 - 18, santierul incepe pe 27,
0730.165.695
; ionutsarbu79@yahoo.com 24 Apr 11:00
70 L B
PERSONAL pentru firma de curatenie;
0725.153.711
24 Apr 11:00
B
PERSONAL pentru brutarie, modelator si cuptorist. Relatii la telefon;
0723.374.422
; byhsnsbs@gmail.com
24 Apr 11:00
B
CASIERA pentru restaurant din Floreasca. Dorim personal feminin. Se cere experienta pe casa de marcat touch screen, engleza conversational. Program de lucru 8 ore, urgent;
0731.131.351
; office@vacamuuu.com 24 Apr 11:00
B
CONTABILA secretariat, casier si personal tehnic (instalator/ electrician) pt. firma administrare blocuri. Necesar permis si masina. Experienta egal avantaj. CV complet cu foto pe e-mail; ; angajezacum@gmail.com 24 Apr 11:00
B
MONTATOR termopane PVC. Ideal PVC angajeaza personal pentru montaj de termopane. Cerem experienta de minim 3 ani in acest domeniu;
0769.667.788
24 Apr 11:00
B
PERSONAL feminin indiferent de varsta pentru conversatii online, program flexibil, procent pana la 60 %, bonus angajare 250 $. Vino cu o prietena si primesti 200 $ bonus. Mai multe...
0768.830.391/ 0724.448.148
; sas.studio86@gmail.com
24 Apr 11:00
2.000 $ B
PERSONAL pentru sectia confectii;
0766.630.079/ 0741.462.506
24 Apr 11:00
B
PERSONAL pentru tura de noapte in spatii de birouri pentru firma de curatenie;
021.224.40.64
24 Apr 11:00
B
PERSONAL calificat pentru postul pregatit - cusut, pentru fabrica de incaltaminte PRFGO Shoes SRL, salatiu motivant, zona Timpuri Noi, orele 10.00 - 16.00;
0745.162.759
24 Apr 11:00
B
PERSONAL feminin indiferent de varsta pentru conversatii online, program flexibil, procent pana la 60 %, bonus angajare 250 $. Vino cu o prietena si primesti 200 $ bonus. Mai multe...
0768.830.391/ 0724.448.148
; sas.studio86@gmail.com
24 Apr 11:00
2.000 $ B
PERSONAL Magazinele Jumbo Berceni si Pallady angajaeza personal magazin: femeie serviciu, agenti paza. Pentru postul de agent paza este necesar atestat agent paza. Rugam seriozitate;
021.406.52.00/ 021.780.45.62
; r3hr@jumbo.gr 24 Apr 11:00
B
LUCRATORI comerciali. Angajam personal cu experienta pentru supermarket in sectorul 2 (Floreasca) si sectorul 6 (Militari) Trimiteti CV la adresa de email. Programari interviuri la nr....
0725.024.025
; profimanagementsolutions@gmail.com 24 Apr 11:00
B
PERSONAL cu sau fara diploma de Bacalaureat pentru primire pacienti;
021.326.55.96
24 Apr 11:00
B
INFIRMIERA Camin be batrani particular, conditii de top, zona Aviatiei-Floreasca, angajeaza personal: infirmiere, asistente, ingrijitoare, gospodina priceputa la bucatarie. Relatii la...
0722.621.462
; caminprivat@gmail.com ; www.caminprivat.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL feminin ca agent intretinere birouri, firma de curatenie profesionala angajeaza part-time si full-time cu carte de munca. Salariu foarte avantajos;
0785.923.932
24 Apr 11:00
B
VANZATOARE si personal pentru paza si curatenie, pentru societate comerciala. Relatii intre orele 10.00-16.00.
0755.939.939
24 Apr 11:00
B
PERSONAL Agentia Antoanette angajeaza personal pentru menaj vila zona Pipera. Cautam persoana harnica, cu experienta, program full- time sau intern. Salariu
0726.637.102
24 Apr 11:00
1.800 L B
PERSONAL curatenie, pentru hypermarket zona Chitila, salariu minim;
0735.327.870
24 Apr 11:00
B
PERSONAL curatenie, pentru hypermarket zona Unirea, salariu minim;
0720.114.630
24 Apr 11:00
B
Angajam personal Catering Angajează URGENT: Bucatar ?i ajutor de Bucatar cu experien?ă, CASIERA cu cuno?tin?e de calculator. Program 8 ore/ Luni - Vineri. Salarii 1000 - 1500 de început....
0734.140.400
; comenzi@kungfu-pizza.ro ; www.kungfu-pizza.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL coafor. Cautam personal pentru salon de infrumusetare - zona Popesti-Leordeni, Ilfov pentru frizerie, coafura, manichiura/ pedichiura, cosmetica. Rugam experienta minim un an in...
0721.231.199
; basho.studio@gmail.com
24 Apr 11:00
IF
PERSONAL curatenie fete si baieti, pentru firma nou infintata, posibilitate avansare in cadrul firmei, program 8 ore, salariu acordat la timp, contract de munca, oferim si cerem...
0751.502.887
24 Apr 11:00
1.000 L B
PERSONAL, Restaurantul Edessa situat in Sos. Colentina, sect. 2, angajeaza: picoli, femei la vase, femei de serviciu, persoana responsabila resurse umane. Salariu atractiv;
0735.636.363
; edessaromania@gmail.com 24 Apr 11:00
B
VANZATOARE, personal pt. magazin specializat in vanzarea de plante si flori. Experienta in domeniu nu este obligatorie insa este necesara experianta in comert. Magazinul este situat pe Sos....
0765.336.780
; andreeamunteanu88@gmail.com 24 Apr 11:00
1.000 L B
PERSONAL necalificat, experienta minim 6 luni fabrica confectii textile curatat final, ctr. munca, tichete, masa, zona Bucurestii Noi sector 1;
0731.022.108
24 Apr 11:00
B
CONFECTIONER plase, angajam personal pentru confectionarea plaselor pentru insecte, sector 6. Salariu 1.200, program flexibil;
0726.151.785
24 Apr 11:00
B
SLEFUITOR, atelier mica lacatuserie angajeaza personal pentru operatii de slefuit mici piese metalice;
021.314.54.40
24 Apr 11:00
B
FEMEIE de serviciu, Kompas Management selecteaza personal feminin, in vederea angajarii pe postul de agent curatenie (experienta) - cladire birouri; program de lucru: 13-19...
0769.683.141
; office@vlamirgrup.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL, restaurant fast food angajeaza urgent director de restaurant, ajutor bucatar, ospatar si livrator comenzi. Salariu atractiv si posibilitati reale de avansare;
0736.200.105
; violeta.ghelmeci@administratorseu.com ; www.k-grill.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL productie hala patiserie, zona Theodor Pallady, cu sau fara experienta, oferim cazare. Program 12 h. Salariu,
0737.523.284
24 Apr 11:00
1.400 L B
CAMERISTA Best Cleaning Team angajeaza urgent personal hotelier pentru postul de camerista, numai cu experienta, program doar de zi. Salariu atractiv. Cerem si oferim seriozitate;
0764.048.842
; treft_treft@yahoo.com ; www.rentwaiters.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL conversatii. Firma din Bucuresti, condusa de o doamna serioasa cauta fete, femei, cuplu pentru conversatii la studio sau la domiciliu, contract de munca, cunoscatori ai limbii...
0732.611.947
; mioara702000@yahoo.com 24 Apr 11:00
B
PERSONAL curatenie in zona Lacul Tei, program de la 7:30 la 15:30, cu 2 sambete lucrate restul platite suplimentar, rog seriozitate,
0760.816.329
; smartcleansystems@gmail.com
24 Apr 11:00
850 L B
MODELING online. Vrei sa faci o schimbare in viata ta si iti doresti o stabilitate financiara? Vino sa ne cunosti echipa si impreuna vom cunoaste succesul. Exclus nuditatea. Doar...
0733.790.363
; officehr.minimal@gmail.com 24 Apr 11:00
B
BUCATAR  (doamna). Restaurant situat in sector 2, angajeaza personal cu experienta in conditii avantajoase de munca: bucatar (doamna), ajutor de bucatar (doamna), ospatarita. Rugam...
0761.515.503/ 0761.601.441
24 Apr 11:00
B
PERSONAL pentru socializare online. Locatie de lux, program full-time/ part-time, procent pana la 65%, bonus de angajare la alegere. Pentru interviu suna la;
0731.779.408/ 0740.557.687
; ltvstudio@yahoo.com ; www.ltvstudio.ro 24 Apr 11:00
B
BUCATAR deserturi. Restaurant in Parcul Herastrau angajeaza personal sectie desert. CV la email;
0768.822.926
; angajari.restaurant2014@yahoo.com ; www.ancora-cherhana.ro 24 Apr 11:00
B
ADMINISTRATOR site. administreaza site-uri si face o munca executiva de online in cel mai performant mod. intelegerea notiunilor seo, social media si web content management. interes pentru... ; gabriela@metropolitanresidence.ro/ office@metropolitanresidence.ro 24 Apr 11:00
B
PERSONAL fast food. Bucatar, ajutor de bucatar, casier;
0771.069.585
24 Apr 11:00
B
PERSONAL pentru curatenie scara de bloc si spatii verzi;
0766.900.878
24 Apr 11:00
B
OSPATAR Angajam personal cafenea, ospatar. Conditii avantajoase si terasa foarte mare (800 mp). Oportunitati de a lucra si la diferite evenimente suplimentar, salariu atractiv. Urgent,
0766.282.470
; stefan@contego-coffee.com ; www.thecoffeefactory.ro 24 Apr 11:00
900 L lunar B
BARMAN, barista. Angajam personal cafenea, Barista sau Barman. Conditii avantajoase si terasa foarte mare (800 mp). Oportunitati de a lucra si la diferite evenimente suplimentar,...
0766.282.470
; stefan@contego-coffee.com ; www.thecoffeefactory.ro
24 Apr 11:00
1.200 L luna B
BARMAN, Restaurant, angajeaza personal: barman, ospatar, operator pizza. Anuntul se adreseaza persoanelor interesate, din zona Cornetu Bragadiru, Rahova;
0768.600.459
24 Apr 11:00
B
PERSONAL Restaurant angajez pizzar, ospatar/ite, livratori, femeie la vase, restaurant situat in Militari-Gorjului. Pentru mai multe detalii sunati sau CV pe mail;
0734.819.944/ 0721.532.388
; bogdan.sindrilaru@mirajpizza.ro ; http://www.mirajpizza.ro 24 Apr 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD