Rezultate căutare personal la locuri de munca oferte full time (175 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PERSONAL curatenie pentru birouri zona Pipera, serioasa si muncitoare;
0731.121.025
03 Aug 11:00
IF
PERSONAL. biblioteca nationala a romaniei organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor 7 functii vacante contractuale de executie: 2 posturi la filiala batthyaneum alba iulia, un...
021.314.24.34 (int. 1025 si 1027)
03 Aug 11:00
B
PERSONAL curatenie cu sau fara experienta pentru curatenie in cinematograf in locatiile Mega Mall Pantelimon sau Afi Cotroceni. Se ofera salariu plus bonuri masa, obligatoriu 6 clase;
0769.066.947
03 Aug 11:00
B
PERSONAL pentru distributie, agent de distributie munca de teren 10 locuri disponibile, salariu de la
0728.650.079
03 Aug 11:00
1.400 L B
PREPARATOR sandwich. Caut personal cu experienta in domeniu, seriozitate si responsabilitate;
0730.125.824
; dobrealina1128@gmail.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL curetenie, femei si barbati;
0726.080.310/ 0721.318.323
03 Aug 11:00
B
HOSTESS fete, carte de munca, comision de pana la 70%, posibilitate salariu, camere individuale cu baie proprie, sauna. Suport tehnic 24/24, personal feminin, program flexibil, metrou...
0733.025.655/ 0760.049.289
; angajari@unique-studio.ro ; http://unique-studio.ro 03 Aug 11:00
5.000 $ B
PERSONAL calificat, ospatar cu experienta pentru Maxx Urban Food;
0748.234.100/ 0721.294.739
; mihaela.glaja@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL calificat, ajutot bucatar, pentru Maxx Urban Food;
0748.234.100/ 0721.294.739
; mihaela.glaja@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL calificat bucatar cu experienta pentru Maxx Urban Food;
0748.234.100/ 0721.294.739
; mihaela.glaja@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL frizerie, coafura, mani-pedi, cosmetica, cu experienta pt. salon infrumusetare Salon Nana's Beauty pt. relatii la tel.;
0726.656.100
; hermineanualexandru@gmail.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL, societate constructii, cu sediul in Bucuresti- sector 6, angajeaza urmatoarele categorii de personal: secretara, cunostinte avansate operare PC, zidari, faiantari, fierari...
021.430.25.17
03 Aug 11:00
B
PERSONAL curatenie din Peris sau imprejurimi, pentru abator Niculesti, jud. Dambovita, conditii avantajoase, pentru Peris;
0720.114.630
03 Aug 11:00
B
PERSONAL curatenie pentru hypermarket zona Chitila, program 8 ore, salariu net,
0735.327.870
03 Aug 11:00
775 L B
PERSONAL curatenie pentru hypermarket, zona Unirea, program 8 ore, salariu net,
0720.114.630
03 Aug 11:00
775 L B
PERSONAL paza, civis angajeaza agenti paza si sefi tura posesori atestat paza pentru obiective comerciale in bucuresti cu program de lucru in ture de zi. Se ofera c.m. nedeterminat rel.;
0761.782.228/ 0737.514.376
; traian.pirvan@civis.ro 03 Aug 11:00
B
SOFER livrator, Forever Pizza angajeaza sofer livrator cu auto personal pentru livrare pizza la domiciliu, conditii bune de lucru, carte de munca, program de noapte;
0749.615.848
03 Aug 11:00
B
PERSONAL, picol, ospatar, la vase, bucatarie pentru restaurant turcesc, zona Colentina,
0762.997.915
03 Aug 11:00
B
PERSONAL pentru curatenie in centru comercial din Bucuresti, zona Pantelimon, conditii salariale avantajoase, firma de curatenie angajeaza;
0723.313.526
03 Aug 11:00
B
CROITORESE, sectie croitorie in Vernesti, Buzau angajeaza personal cu experienta pentru: calcat, lineara, si triploc.Salariu de la 800 la 1.900 ron in functie de experienta, carte de munca,...
0729.939.150
03 Aug 11:00
BZ
CONFECTIONERE, atelier confectii imbracaminte angajam personal cu experienta in fabricarea produselor din tricot. Sector 6;
0767.123.000
03 Aug 11:00
B
MODELE. Angajam personal feminin cu/fara experienta pentru hostes online. Oferim bonus angajare 500 $, carte de munca, asigurare sanatate, salariu fix. Garantat incasarii lunare intre...
0736.400.300/ 0762.117.544
; officepsk@yahoo.com ; www.okpsk.ro
03 Aug 11:00
4.800 $ luna B
HOSTESS, fete, carte de munca, comision de pana la 70%, posibilitate salariu, camere individuale cu baie proprie, sauna. Suport tehnic 24/24, personal feminin, program flexibil, metrou...
0733.025.655/ 0760.049.289
; angajari@unique-studio.ro ; http://unique-studio.ro 03 Aug 11:00
5.000 $ B
PERSONAL calificat in constructii. Cerem si oferim seriozitate. Angajare cu forme legale, salariu atractiv, plata salariului la 2 saptamani. 10-12 lei/h;
0722.266.221
; mihaicatalin21@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL OMV Domnesti angajeaza bucatar, ospatar, casier, operator platforma;
0786.030.199
; fs1090701@omv.com
03 Aug 11:00
IF
PERSONAL curatenie, angajez, rog seriozitate. Full time;
0727.573.040
03 Aug 11:00
B
PERSONAL curatenie. Firma de curatenie angajam personal curat?enie pentru sca?ri de bloc cu domiciliul in Bucures?ti. Program 8 ore/zi, salariu 725 lei/luna?. Ruga?m seriozitate,
0763.781.336
03 Aug 11:00
725 L B
PERSONAL Centru de copiere Baba Novac angajeaza operator imprimante, cunostinte solide de Corel Draw si Photoshop. Rog CV la; ; lilianaciurdia@gmail.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL, salon de frumusete si tratamente corporale angajeaza personal calificat pentru urmatoarele posturi: cosmetica, coafor-frizerie, tratamente corporale, masaj. Conditii de lucru si...
0731.338.300
03 Aug 11:00
B
ZUGRAV experienta. Angajam personal cu experienta, program de lucru L/V, 8 h/zi, atentie la detalii, munca in echipa. Carte de munca, medicina muncii. Salariu 120 ron/ zi,
0721.263.199
; office@iomi.ro ; www.iomi.ro 03 Aug 11:00
2.300 L B
PERSONAL. Fabrica de prajituri (Bucuresti- metrou Republica- incinta Faur sector 3) angajeaza si pregateste personal pentru procesul de productie si ambalare;
0758.239.700
03 Aug 11:00
B
PERSONAL pentru curatenie. Firma curatenie, angajeaza personal pentru curatenie, urgent, in Drumul Taberei-Militari, program 8 ore/zi,
0753.312.264
03 Aug 11:00
900 L B
PERSONAL, firma curatenie angajeaza personal pentru curatenie urgent, locatie Mall Baneasa, program 8 ore/zi, detalii la telefon,
0743.182.360
03 Aug 11:00
900 L B
AGENT curatenie. Firma servicii profesionale de curatenie angajeaza personal in domeniu pentru locatii din Bucuresti si Ilfov, se ofera salariu atractiv;
0720.341.946
03 Aug 11:00
B
PERSONAL fast-food. Locatia se afla in incinta Autogarii Internationale Rahova (Sos. Alexandriei). Salariul si conditiile de lucru sunt atractive. Rog seriozitate si determinare;
0726.123.905
03 Aug 11:00
B
PERSONAL ambalare. Firma productie sandwichuri angajeaza personal necalificat (fete) pentru productie si ambalare, Domiciliu sector 6. Rugam seriozitete, program d-j schimb 2 si 3,
07613405266
; fabricadesandwichuri@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.000 L luna B
PERSONAL pentru spalatorie auto profesionala. Se of salariu fix, multe bonusuri, posibilitate cazare. Se cauta pers serioase, aspect placut, ingrijit, cazier curat. Caut numai pers de...
0728.013.207
03 Aug 11:00
1.000 L B
INSTALATORI, angajam personal masculin cu minim 1 an experienta in Instalatii Termice, Sanitare sau Antiincendiu. Salariu net: 1800 Ron. Contract munca. Program L-V + 2 Sambete/luna. Detalii...
0725.497.232
03 Aug 11:00
1.800 L B
PERSONAL cu experienta, cunostinte zugraveli, sanitare, electrice oferim locuinta serviciu, si din provincie;
0786.290.766
03 Aug 11:00
B
PERSONAL frizerie, coafura, mani-pedi, cosmetica, cu experienta pt. salon infrumusetare Salon Nana's Beauty pt. relatii la tel.;
0726.656.100
; hermineanualexandru@gmail.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL  cu experienta. Facturista:1.400-1.600 L. Circularist: 1.700-2.000 L. Operator masina cant abs: 1.400-1.600. Experienta in domeniu minimum 2 ani;
0720.228.877
03 Aug 11:00
B
PERSONAL angajam pt. montare, demontarea remontarea mobilierului. Asteptam CV dvs pe mail; ; angajarii@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
AGENT de curatenie. Angajam personal pentru curatenie spatii birouri. Program 4 ore si 8 ore. Salariu motivant. Cerinte: seriozitate, punctualitate, cazier curat;
0770.392.904/ 0770.392.904
; office@daisyclean.ro ; www.daisyclean.ro 03 Aug 11:00
B
SPALATORI auto. Spalatorie auto angajam personal cu experienta zona Andronache, salariu atractiv;
0761.766.053
; central_wash@yahoo.com 03 Aug 11:00
B
PERSONAL pentru fast food grecesc, de L - V;
0736.399.047
03 Aug 11:00
B
BRUTAR, cuptorist, modelator, personal necalificat, CM, cazare. Detalii tel;
0726.601.020
03 Aug 11:00
B
GRATARAGIU, personal contabilitate primara, pentru Club Piranha - Splaiul Independentei 313C, zona Regie / Grozavesti;
0751.280.878/ 0747.367.705
; office@clubpiranha.ro 03 Aug 11:00
B
PERSONAL pentru activitati de paza si protectie pentru obiective din Bucuresti;
0749.050.576/ 0747.225.916
03 Aug 11:00
B
PERSONAL feminin pentru curatenie in spatii de birouri din zona Pache Protopopescu, la un program de 8 h/zi. Conditii salariale avantajoase;
0736.333.284
03 Aug 11:00
B
PERSONAL, firma de curatenie angajam pentru curatenie in centru comercial din Bucuresti, zona Drumul Taberei. Conditii salariale avantajoase;
0767.322.011
03 Aug 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 03 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD