Rezultate căutare personal la locuri de munca oferte full time (210 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PERSONAL frizerie-coafor, angajez, zona Giurgiului Toporasi,
0762.155.626
22 May 11:00
B
PERSONAL fete dornice de un loc de munca stabil, civilizat, pt. a lucra la un magazin mixt non-stop, situat pe Calea Victoriei. Program 8 ore/zi, o tura de noapte pe luna, crestere...
0755.694.957
; radu_nicolescu@yahoo.com 22 May 11:00
1.300 L B
PIZZAR, pizzerie, zona centrala angajeaza pizzar-bucatar, casiera, livrator, personal curatenie. Program full sau part time. Oferte serioase;
0723.348.898/ 0766.771.117
22 May 11:00
B
PERSONAL cu experienta pentru echipa de interventii pentru firma de curatenie. Salariu + tichete de masa + abonament transport;
0722.294.226/ 0737.361.092
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru sectie croitorie: masini, calcat, sala croit, pentru SC New Era;
0741.462.506
22 May 11:00
B
PERSONAL, cu carte de munca sau contract de colaborare in conditii de lucru civilizate, personal calificat si necalificat pentru firma curatenie operativa in Bucuresti. Oferim si cerem...
0744.199.728
; is_safe@yahoo.com 22 May 11:00
B
PERSONAL calificat productie tamplarie pvc pentru Deco PVC. Conditii foarte avantajoase;
0724.299.058
22 May 11:00
B
PERSONAL calificati si necalificati pentru constructii;
0734.657.000
22 May 11:00
B
PERSONAL calificat pentru executia mobilierului in atelier, se ofera salariu atractiv si bonusuri, pentru SC Mob Large Print;
0746.579.850
22 May 11:00
B
PERSONAL cu experienta in strainatate in marketing, buni cunoscatorie si vorbitor limba engleza, pentru SC New Stars Impex SRL;
0722.227.756
22 May 11:00
B
PERSONAL, angajam cu experienta in domeniu de pal melaminat si accesorii mobilier: facturare, 1.500-1.700 L livrare accesorii mobilier, circularist 2.000-2.200 L, operator masina cant ABS...
0720.228.877
22 May 11:00
B
ASISTENT. Angajez asistent manager personal. Cerinte: tanara cu aspect fizic placut cu sau fara experienta. Se ofera salarizare motivanta plus bonusurii. Relatii: Cv si poza la adresa de...
0761.494.786
; brico.constructii@yahoo.com 22 May 11:00
3.500 L B
PERSONAL pentru covrigarie - gogoserie, bucatarie si bar, pentru statiunea Jupiter, cu cazare si masa, angajam;
0722.303.184
22 May 11:00
B
PERSONAL la bucatarie, salariu motivant, pentru shaorma Diham;
0723.360.076
22 May 11:00
B
PERSONAL curatenie, picoli, pizzari, ajutor pizzar, bucatar, spalator vase, supraveghetor loc joaca copii, zona Parc IOR;
0723.165.531
22 May 11:00
B
BRUTAR - patiser si vanzator, brutarie angajam personal calificat pentru aceste posturi. Detalii la telefon, sau CV la email;
0727.300.225
; diana.rosu@dox.ro 22 May 11:00
B
LIVRATOR cattering cu auto sau scuter personal, experienta in domeniu, zona sector 5;
0765.614.724
22 May 11:00
B
PERSONAL feminin pentru conversatii online, varsta +18 ani, bonus angajare 300 $, venituri 4.500 $, avans pana la 1.000 $, carte de munca, procentaj 50-60%;
0763.089.972/ 0766.905.905/ 0730.872.297
; office@beyou-studio.ro ; www.beyou-studio.ro 22 May 11:00
B
OPERATOR PC, S.C. Cosmetic Test International, din Bucuresti, angajam personal. Cerinte: cunostinte avansate de limba engleza si franceza (scris), Microsoft Office. Tel. 0721212894,... ; cristinaclement@cosmetictest.com ; http://cosmetictest.com 22 May 11:00
B
PERSONAL cu experienta la vulcanizare si spalatorie in sectorul 3 B-dul Basarabia nr. 250 Bucuresti. Ofer salariu foarte bun;
0731.188.775
22 May 11:00
B
SPALATORIE haine. Spalatoria de haine Elisse angajeaza personal calificat sau necalificat pentru posturile de masinist si calcator calandru. Program de lucru in doua ture. Remuneratie...
0723.390.315
; personal@elisse.ro ; https://www.elisse.ro
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru bucatarie, cu experienta (pentru tocat legume);
0748.773.478
; hr@calif.ro 22 May 11:00
B
PERSONAL salon. Completam echipa pentru centrul situat in strada Matei Basarab si cautam persoane serioase cu experienta si dornice de a evolua manichiurista, coafeza (hairstylist),...
0725.225.844
; crbeautyconcept@gmail.com
22 May 11:00
B
OSPATARI, ospatarite angajam cu contract de munca pentu restaurant cu terasa salariu bun plus tipsul personal, telefon intre orele 10-18;
0727.320.882
22 May 11:00
B
PERSONAL curatenie femei pot. firma curatenie, sediul Anchor Plaza, program 8 ore,
0753.312.264/ 0753.312.263
22 May 11:00
900 L B
SAPA mecanizata. Firma constructii angajeaza personal pt sapa mecanizata si tencuiala mecanizata;
0723.696.841
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru curatat si calcat. Cerinte: rapiditate in lucru, eficienta, atentie distributiva. Atributii: curatarea hainelor, calcarea hainelor, finisarea hainelor. Conditii bune de...
0733.689.658
22 May 11:00
B
MUNCITOR tamplarie. sc far est windows srl angajeaza pentru departamentul livrari, personal cu experienta in confectionarea si montajul tamplariei pvc;
0728.853.003
; anca.radu@farest.ro ; www.farest.ro
22 May 11:00
IF
PERSONAL depozit in zona Militari cu studii medii si cunostinte operare calculator. Se ofera salariu fix, bonuri de masa, transport decontat. Detalii la tel.;
0731.808.024
22 May 11:00
B
PERSONAL fast food in zona Militari, Valea Lunga;
0740.055.138
22 May 11:00
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar Alfa Market. Persoanele interesate pot depune cv personal in Bd. Unirii 74, intre rond Alba Iulia si Zepter. Salariu + cim. Program o zi da in nu 07-2,
0755.011.789
; alfamarket01@yahoo.com
22 May 11:00
1.200 L B
PERSONAL, urgent doamne/ d-soare cu sau fara pregatire pt. masaj relaxare. Oferim salarizare motivanta, program flexibil de munca, scolarizare gratuita, locuinta pt. provincie, carte de...
0760.151.649
22 May 11:00
3.000 L B
BUCATAR /ospatarita. Restaurant recruteaza personal pentru posturile de: bucatari, ospatariite, ajutori ospatarite, paznic,
0761.377.907/ 0768.534.790
22 May 11:00
B
PERSONAL restaurant, Pizza Dominium angajeaza bucatar, aj bucatar, femeie la vase, barman, pentru locatia din MegaMall;
0760.660.973
; titan@pizzadominium.ro 22 May 11:00
B
PERSONAL supermarket, angajam casier si lucrator comercial, sector 1. Relatii la tel;
0786.979.729/ 0787.878.824
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru spalatorie auto, intersectia Ozana;
0785.886.513
22 May 11:00
B
PERSONAL spalatorie auto, plata zilnica, urgent, persoane serioase;
0785.886.513
22 May 11:00
B
PERSONAL restaurant situat in zona Pipera angajam bucatari cu experienta, bucatar pentru cald, pentru rece, fata pentru servire linie, casiera, ospatari, program si salarii atractive;
0766.409.578
; OFFICE@CERVORESTAURANT.RO ; www.cervofood.ro 22 May 11:00
B
PERSONAL. Restaurantul Gedi (zona Titan si zona Diham) angajeaza: pizzar, ajutor de bucatar si bucatar.
031.424.61.34/ 0735.530.533
; www.restaurantgedi.ro 22 May 11:00
B
PERSONAL, cu carte de munca sau contract de colaborare in conditii de lucru civilizate, personal calificat si necalificat pentru firma curatenie operativa in Bucuresti. Oferim si cerem...
0744.199.728
; is_safe@yahoo.com 22 May 11:00
B
AJUTOR bucatar, firma productie sandwichuri angajeaza personal preparare/ ambalare sandwichuri si curatat/ tocat legume. Rugam seriozitate maxima si putere de munca. Domiciliu sector...
0769.089.921
; fabricadesandwichuri@yahoo.com ; www.fabrica-sandwichuri.ro 22 May 11:00
1.100 L luna B
PERSONAL  pentru curatat legume, la shaorma. Relatii la telefon
0785.600.002
22 May 11:00
B
PERSONAL Restaurant cu autoservire situat pe bulevardul Unirii angajam personal;
0723.203.505
; gaby_lumi@yahoo.com 22 May 11:00
B
CROITORESE, sectie croitorie angajeaza personal cu experienta pentru: lineara, triploc. Salariu de la 1.200 la 1.600 ron in functie de experienta, carte de munca, bonuri de masa+bonusuri....
0722.482.100
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru salon de infrumusetare zona Baneasa, maseuza cu experienta. Se ofera conditii de lucru in mediu placut si carte de munca;
0733.010.531
; tantica.popescu@gmail.com
22 May 11:00
B
CASIERI, ajutor de bucatari, personal la legume pentru lant de fast-fooduri. Se ofera salariu avantajos, carte de munca, masa zilnica, program flexibil. Locatiile sunt in Mall Baneasa si...
0764.127.282
22 May 11:00
B
PERSONAL covrigarie. Angajam personal covrigarie urgent, zona Pantelimon. Program 5:30 pana la 21:30 o zi da cu una nu. O zi libera pe saptamana. Persoane serioase, harnice, din zona,
0737.523.284
22 May 11:00
1.200 L B
PERSONAL, Restaurant Weiss Beer Garden, situat in Militari, sector 6, angajam full time, bucatari si ospatari cu experienta. Relatii in locatie sau la telefon;
0733.582.852
; oplerbeer@yahoo.com ; weissbeer.ro
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru covrigarie calificat/necalificat. Oferim CM + cazare. Relatii la telefon:
0726.601.020
22 May 11:00
B
PERSONAL pentru brutarie calificat/necalificat, angajam. Oferim CM + cazare. Relatii la telefon;
0726.601.020
22 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD