Rezultate căutare personal la locuri de munca oferte full time (243 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PERSONAL service. Asociatia Green Revolution angajeaza personal service de biciclete si logistica. Se ofera pachet salarial atractiv. Trimiteti CV la mail;
0728.961.785
; florin.bilibou@greenrevolution.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL necalificat pentru productie ambalaje din hartie si carton. Manipulant marfa cu carnet de motostivuitorist. Informatii la tel. de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00. Firma...
031.860.00.48
07 Oct 11:00
B
PERSONAL curatenie, Gradinita Kids Club Militari si Gradinita Kids Club Baneasa angajeaza urgent personal curatenie (femei de servici). Program 8 ore, L-V, carte de munca, masa de pranz...
0722.612.136
; office@kidsclub.ro ; www.kidsclub.ro 07 Oct 11:00
1.000 L luna B
PERSONAL vase, lant de restaurante cu specific moldovenesc angajeaza personal spalat vase. Punct de lucru: Afi Cotroceni, Sector 6,
0749.180.062
07 Oct 11:00
1.000 L B
SOFER personal experienta minim 15 ani din zona Balotesti, Moara Vlasiei, Otopeni, salariu,
0764.376.887
07 Oct 11:00
1.500 L B
PERSONAL necalificat pentru curatenie in locatiile din Carrefour Colentina, MegaMall Pantelimon, Vitantis, Vulcan. Se ofera 850 lei net;
0786.127.047/ 0736.620.724
07 Oct 11:00
B
LIVRATOR cu auto personal pentru pizzeria Speed Pizza din sectorul 4 si 6. Salariul si programul avantajos. Program part time sau full time;
0734.989.958
; www.speedpizza.ro 07 Oct 11:00
B
OSPATAR si pizzar pt. restaurant situat in sectorul 1 (Bucurestii Noi) program in ture, salariu atractiv + tips, personal tanar si prietenos,
0761.753.205
; nordcatering@gmail.com 07 Oct 11:00
B
CROITOREASA, calcatoreasa si personal primire-receptie in zona Floreasca (metrou Aurel-Vlaicu, Mall Promenada) si in zona Pantelimon (Mega Mall), angajam pt. Curatatorie de haine;
0755.200.011
07 Oct 11:00
B
SOFERI, muncitori/muncitoare necalificate, calcatorese si personal primire-receptie/delegate, angajeaza spalatorie industriala textile Apaca.
0755.200.033
07 Oct 11:00
B
PERSONAL Marcoshop este producator mobilier din PAL melaminat si angajajeaza circularisti cu experienta minima. Carte de munca. Locatie Faur poarta 4, sector 3. Program doua schimburi;
0766.638.967
; office@marcoshop.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL feminin, angajez urgent personal feminin necalificat. Program in ture. Salariu net: 800 - 1.000 Ron. Contract munca perioada nedeterminata. Detalii la telefon,
0737.814.574
07 Oct 11:00
1.000 L B
BUCATAR, ospatar, angajam personal calificat ( bucatar, aj. bucatar, barman, ospatar, picol) pentru restaurant din zona Mihai Eminescu. Se ofera salariu fix, bonusuri, carte munca, tips,...
0746.822.598
07 Oct 11:00
B
PERSONAL, Lavobad Electric angajeaza urgent: zugravi, faiantari, rigipsari, electriceni, sofer cat. B, montator aer conditionat+ ventilatie+ completare freon cu experienta si cunoastere... ; info@lavobadelectric.ro ; www.lavobadelectric.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL masaj somatic, fete cu varsta minimum 18 ani, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este...
0766.577.559/ 0732.493.801
07 Oct 11:00
1.500 € luna B
PERSONAL, angajam personal calificat si necalificat pentru instalatii telecom in Bucuresti;
0733.182.507
; securizaribucuresti@gmail.com 07 Oct 11:00
B
PERSONAL cu experienta pentru salon infrumusetare: coafor, manichiurista-pedichiurista (unghii cu gel, manichiura semipermanenta), sector 3, Al. Textilistilor;
0722.654.377
07 Oct 11:00
B
PERSONAL pentru confectionare si croit pentru atelier Fundeni, langa spitalul Fundeni. Salariu avantajos, decontam transport;
0720.490.320
07 Oct 11:00
B
SPALATORI auto, spalatorie auto angajam personal cu experienta, zona Andronache, salariu atractiv, carte de munca;
0761.766.053
; central_wash@yahoo.com
07 Oct 11:00
B
PERSONAL pentru spalat vase si curatenie, experienta in catering, program luni-vineri 06:30 - 16:30 si 2 sambete/ luna. Posibilitati de avansare, o masa pe zi, contract de munca, zona...
0749.997.107
; birou@bucateperoate.ro ; www.bucateperoate.ro 07 Oct 11:00
1.100 L luna B
OSPATARI, ospatarite, personal pentru servire bauturi. Cerinte: aspect fizic placut, bune abilitati de comunicare. Oferim: pachet salarial atractiv, program de lucru in ture, echipa...
0725.671.495
; cariere@gameworld.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL, Societate zona Facultatea de Agronomie, angajeaza: contabila, secretara, operator calculator pentru casierie. Relatii la telefonul afisat si adresa de email;
0760.693.822
; resurseumane287@yahoo.ro 07 Oct 11:00
B
MUNCITOR necalificat. Firma, angajam personal dezinsectie, deratizare si curatenie. Termen lung, program 8 ore/zi. Bun cunoscator al Bucurestiului,
0770.793.732/ 0751.127.227
; contact@conexclean.ro ; www.conexclean.ro 07 Oct 11:00
1.200 L B
SHAORMAR si personal. Express by Dinner Food angajeaza personal pentru fast food, calificat sau cu vechime in domeniu. Programari pentru interviu de luni pana vineri intre orele 10,00-...
0731.669.922
07 Oct 11:00
B
PERSONAL calificat: ospatar, barman, bucatar, ajutor bucatar, pentru Maxx Urban Food.
0724.717.759
07 Oct 11:00
B
FOTO, Laborator Kodak Express angajam personal experienta domeniu;
0723.370.165
; nelukodak@yahoo.com 07 Oct 11:00
B
OSPATAR ospatarita, Wine-Gastropub angajeaza ospatar/ospatarita, salariu 1.300, bonus 5% din vanzare plus tips. Cautam personal cu experienta. Adresa: Cuza Voda 46 (intersectia...
0749.529.091
; pubdragon46@gmail.com
07 Oct 11:00
1.300 L B
PERSONAL curatenie. Firma, angajam personal curatenie birouri .Se ofera salariu atractiv+tichete masa+bonusuri. Relatii la telefon;
021.224.40.64
; office@facility.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL bucatarie, restaurant Steaks in Afi Cotroceni angajeaza: bucatari, bufetiere, ajutori bucatar, spalator vesela bucatarie. Salariu motivat, interviuri zilnic orele 16. La Afi...
0747.865.210
; office@specialsteaks.com 07 Oct 11:00
B
CONSULTANT vanzari, Sc Proges Srl angajeaza personal cu experienta pentru vanzare mocheta, parchet, usi, tapet, pvc, covoare. Experienta minima- 6 luni in vanzari. Diploma Bacalaureat...
0745.025.805/ 0755.757.510
; ionut.barbu@proges.ro ; www.proges.ro 07 Oct 11:00
1.700 L B
CATERING, angajam personal feminin pentru preparare sandwich-uri tura de noapte. Program 8 ore de duminica pana joi interval 22-6. Masa asigurata. Punct de lucru zona colentina. Salariu...
0731.068.823
07 Oct 11:00
B
BUCATAR,  ajutor bucatar, personal curatenie si ospatar pentru restaurant in zona Pod Fundeni, Programari interviu la telefon;
0724.819.571/ 0720.103.392
; papa.bueno@yahoo.com 07 Oct 11:00
B
PERSONAL pentru curatenie, part-time si full-time;
0751.650.373
07 Oct 11:00
B
PERSONAL. Restaurantele Wu Xing angajeaza personal necalificat pentru bucatarie, casier, incarcator- descarcator si ambalatori. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata. Mai...
0731.456.808
; resurse.umane@wuxing.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL, hala productie patiserie cu/ fara experienta, persoane tinere harnice, serioase. Program in ture de 12 ore, 4 zi/ 2 libere/ 4 nopti/ 2libere. Zona Th. Pallady, tura de zi 06-18,
0730.437.048
07 Oct 11:00
1.300 L B
OSPATARI, Restaurant situat in sectorul 2 angajeaza ospatari cu experienta minim 3 ani salariu 1.100 L/15 zile, contract de munca plus tipsul personal si o masa pe zi;
0727.320.882
07 Oct 11:00
B
PERSONAL pentru paine masina fitile, cu fara experienta, persoane tinere, serioase, dornice de munca, posibil cazare. Program 06-18, 4 zi/2 libere/ 4 nopti/ 2 libere. Tura de 12 ore. Bd....
0737.175.995
07 Oct 11:00
1.200 L B
LIVRATOR cu experienta si cu auto personal pentru Restaurant Pizza Dominium sector 6 AFI Cotroceni;
0729.820.580/ 0760.660.974
07 Oct 11:00
B
PERSONAL feminin cu experienta pentru curatenie sediu birouri, program 8h, L-S, carte de munca, decont transport, salariu atractiv. Rog seriozitate maxima. Pentru detalii sunati in...
0723.329.680
07 Oct 11:00
B
VULCANIZARE auto, zona Baneasa, angajam personal. Conditii bune;
0733.667.783
07 Oct 11:00
B
PERSONAL facturare si evidenta gestiune angajeaza firma;
0720.060.601
; cv@prompt-service.ro 07 Oct 11:00
B
LIVRATOR, Pizza Dominium angajeaza livrator cu auto personal pentru locatia din sector 2. Ctr de munca, program o zi cu o zi. Se cere experienta minim 1 an pe o pozitie similara,
0721.678.990
; obor@pizzadominium.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL cu abilitati tehnice pentru atelier de mobila. Still Design Production, Bucuresti;
0744.318.750/ 0727.729.994
07 Oct 11:00
B
VANZATOARE covrigarie angajam personal vanzatoare si modelatoare cu/fara experienta, covrigarii la zona Calea Plevnei si Calea Giulesti,
0720.086.581
07 Oct 11:00
B
AGENT de curatenie. Angajam personal pentru curatenie spatii birouri. Program 4 ore si 8 ore. Salariu motivant. Cerinte: seriozitate, punctualitate, cazier curat;
0770.392.904/ 0770.392.904
; office@daisyclean.ro ; www.daisyclean.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL patiserie. Angajam vanzator patiserie si ajutor patiser pentru 2 patiserii: una in Stefan cel Mare si alta in Dr. Taberei. Program 6-20, se lucreaza 1 zi cu 1 zi. Salariu 1000...
0741.335.540
; andreea.glavan@talentcenter.ro 07 Oct 11:00
B
PERSONAL pt. distributie. Agent pt. distributie, munca de teren, salariul de la
0728.650.079
07 Oct 11:00
1.400 L B
AGENTI securitate. Romguard Security angajeaza urgent personal pentru supraveghre diverse locatii din Bucuresti inclusiv femei. Oferim salarizare neta incepand cu 1.100 ron luna,...
0724.372.217/ 0720.548.975
; secretariat@romguardsecurity.com ; www.romguardsecurity.com
07 Oct 11:00
1.100 L luna B
PERSONAL, doamne/dsoare pt. masaj relaxare, locatie lux, centrala, experienta nu e necesara. Oferim salariu motivant, bonusuri, contract de munca, nu exista limita maxima de varsta, plata...
0735.986.680
07 Oct 11:00
3.500 L B
PERSONAL Andrei Anghel este numele meu, detin 3 saloane masaj terapeutic si angajez centraliste tel., secretara si maseuze cu sau fara experienta. Oferim carte de munca, salariu...
0732.943.895
07 Oct 11:00
2.500 L luna B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 07 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD