Rezultate căutare personal la locuri de munca oferte full time (312 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CROITORESE Atelier croitorie angajeaza personal la croit, confectionera program de luni pana vineri 09-17.Salariu 1.800 lei (se ofera bonusuri de performanta),
0727.374.199
; costin_creative@yahoo.com 24 Jun 11:48
1.800 L luna B
PERSONAL pentru sala pariuri sportive, oras Buftea, Ploiesti, Otopeni;
0730.593.188
24 Jun 11:40
B
PERSONAL pentru calcat si spalat, angajeaza curatatorie ecologica Aqua friendly day cleaning, zona Auchan Titan. Oferim: salariu negociabil, platim orele suplimentare, sporuri, tichete...
0733.689.658
; contact@aquaclean.ro 24 Jun 11:26
B
PERSONAL curatenie angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.000 L. Program part-time 4 ore- salariul 650 L. Se solicita seriozitate si...
0730.572.273
24 Jun 11:20
B
PERSONAL Hypermarket, angajam casieri si lucratori comerciali cu sau fara experienta pentru un important Hypermarket din Bucuresti. Program in 2 schimburi.
0725.132.217/ 0735.311.531
; recrutare@passion4work.ro 24 Jun 11:12
1.100 L B
CURIERI  pedestri. Personal cu/fara experienta pentru activitate de curierat.
021.315.16.90
24 Jun 11:00
1.400 L B
PERSONAL bufet - grill, vanzatoare - 1 post, lucrator bucatarie - 2 posturi, muncitor necalificat - 1 post, femeie curatenie - 1 post. Persoane responsabile si serioase. Program de...
0767.330.510/ 021.642.46.11
; petre.badescu@gmail.com 24 Jun 11:00
1.400 L B
PERSONAL curatenie urgent, full time/part time cu carte de munca pentru curatenie blocuri (Berceni, Popesti Leordeni, Eroilor).
0726.700.356/ 0726.700.356
24 Jun 11:00
B
PERSONAL. Brooklyn salon angajeaza personal: frizer, coafeza, cosmetician. Salon situat in Militari Residence, zona cu vad, bloc stradal. Pentru detalii tel.;
0784.518.075
; sdk_mihai95@yahoo.com
24 Jun 11:00
IF
PERSONAL. Service auto angajam personal calificat pt. postul de mecanic, tinichigiu sau ajutor tinichigiu. Service-ul este situat in sector 6 in apropierea Carefour Orhideea, stadion...
0755.022.298/ 0743.080.000
; petregabriel@capitalimob.ro 24 Jun 11:00
B
CURATENIE /vase pentru Restaurant zona Victoriei angajam personal tanar cu experienta si putere de munca. Program 16-24 - 5 zile pe sapt si bonus la evenimente,
0736.111.777
24 Jun 11:00
1.000 L B
PERSONAL. Maroon Cafe Angajeaza urgent personal pentru curatenie si ospatari pt o locatie tip bistro cafe in Bucuresti, Nerva Traian;
0764.900.000
24 Jun 11:00
B
PERSONAL curatenie barbatesc cu o tinuta morala buna si experienta pentru parti comune hotel central precum si o persoana program de 4 ore dim.+ 4 dupa amiaza. Carte de munca si pachet...
0736.627.007
; phoenixmar@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
PERSONAL. Oferta de lucru pentru: pizzar-bucatar, casier, personal curatenie, livrator. Pizzerie restaurant in zona 1 Mai. Salariu stabil, platit la timp. Pentru mai multe detalii va...
0723.348.898/ 0736.926.557
; andreidinca93@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
PERSONAL. Restaurant La Brasserie du Parc SRL (Parc Herastrau) angajeaza: ajutor ospatar, lucrator bucatarie rece, spalator vase. Relatii la tel. CV la e-mail;
0376.203.061
; andra@labrasserie.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL necalificat (in vederea calificarii) operatii automatizate asamblari mecanisme sportive oras Pantelimon, relatii tel.;
0760.894.670
24 Jun 11:00
IF
AGENTI de securitate. Securitas angajeaza agenti de securitate cu atestat, sefi de tura cu experienta, personal receptii, dispeceri cu experienta. Salariul+ore suplimentare+sporuri...
0749.050.576
; iulian.draganete@securitas.com.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL pentru spalat vase cu sau fara experienta, pentru restaurant pizzerie, litoral- Neptun. Oferim cazare hotel, masa, plata saptamanala, 1.200-1.500 lei/ lunar+ bonusuri zilnice...
0760.829.311/ 0755.041.391
24 Jun 11:00
CT
ECHIPA  de interventie curatenie- angajam personal. Rog seriozitate si experienta. Oferim cazare gratuita pentru persoanele din provincie;
0763.300.600
24 Jun 11:00
B
AGENT curatenie, firma angajeaza personal curatenie, permis auto reprezinta un avantaj. Program flexibil, posibilitate de promovare. Contract de munca, salariu net de la,
0758.284.528
24 Jun 11:00
1.000 L B
PERSONAL salon masaj&spa angajeaza urgent personal pt urmatoarele posturi: secretara cu experienta si permis autoreceptionera aspect fizic placut, maseuza cu/fara experienta, menajera....
0721.817.914
; www.joburidiscrete.ro 24 Jun 11:00
3.500 L B
LIVRATOR pt. Trattoria Belvedere sector 5, sediul in strada Mihail Eustatiu nr. 31, livrarile si fac cu autoturismul personal;
0724.232.631
; www.trattoriabelvedere.ro
24 Jun 11:00
B
PERSONAL feminin, vrei sa castigi intre 10-40$ pe ora. Cum se poate! Oferim: plata zi/ bilunara, avans, comision, bonusuri, camere individuale, sedinte foto, contract de munca, training....
0720.932.936/ 0773.309.258
; divinostudio@yahoo.com ; www.divinostudio.ro 24 Jun 11:00
2.000 $ B
PERSONAL cafe bistro. Manufaktura by DonCafe situata in Mega Mall Pantelimon angajeaza femeie la vase si ospatari. Salariul 1.400 lei- net/ salariul 1.950 lei- brut;
0745.141.787
; www.manufakturacafe.ro 24 Jun 11:00
B
LIVRATOR Jerry's Pizza angajeaza livratori pe scuter sau auto personal pentru locatia din sectorul 3. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, castiguri zilnice,...
0728.088.659
; gina.neculita@jerryspizza.ro ; www.jerryspizza.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL hotelier Hotel Caro (Barbu Vacarescu 164A, sector 2) angajeaza spalator vase, camerista si doorman.
021.208.61.21/ 021.208.61.10
; madalina.aninoseanu@carohotel.ro ; www.carohotel.ro 24 Jun 11:00
B
LIVRATOR Jerry's Pizza angajeaza livratori pe scuter sau cu autoturismul personal pentru sector 1. Program de lucru flexibil, salariu atractiv + castiguri zilnice, posibilitati de...
0720.777.308
; alina.hasegan@jerryspizza.ro ; www.jerryspizza.ro 24 Jun 11:00
B
LIVRATORI, Jerrys Pizza angajeaza livratori scuter sau cu auto personal pentru locatie din sector 2. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv + castiguri zilnice, posibilitati...
0733.773.251
; liviu.cazamir@jerryspizza.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL Femei pentru lucru in laborator patiserie. Carte de munca. Program 8 ore/ 6 zile sapt. Sos. Giurgiului 33A in interiorul Arteca. Salariul negociabil in functie de indemanare,
0785.298.880
24 Jun 11:00
1.400 L luna B
PERSONAL Restaurant specific international, zona vitan, angajeaza personal pt. urm posturi: bucatar, aj bucatar, barman, ospatar, femeie la vase. Salariu motivant, programul flexibil,...
0757.116.733
24 Jun 11:00
B
PERSONAL curatenie, zona Arena Nationala;
0764.673.064
24 Jun 11:00
B
SHAORMARI cu experienta, personal feminin pentru bucatarie si curatenie, casieri, angajam urgent pentru fast food. Salarii atractive;
0724.691.338
24 Jun 11:00
B
PICOL, Restaurantele Trattoria Buongiorno Victoriei recruteaza personal pentru urmatoarele posturi: ajutor bucatar, ospatar, picol, bucatar, pizzar, barman, menajera. Pachet salarial...
0730.199.150
; alina.patentasu@citygrill.ro 24 Jun 11:00
B
PIZZAR, Restaurantele Trattoria Buongiorno Casa Lido recruteaza personal pentru urmatoarele posturi: ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, menajera. Pachet salarial motivant,...
0722.151.465
; loredana.dumitrache@citygrill.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL, restaurant Edessa angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatar, picol, manager sala, contabila primara, barman, macelar, brutar, femeie de serviciu, femeie la vase. Ne marim...
0764.022.559
; angajari@restaurantedessa.ro 24 Jun 11:00
B
PIZZAR, Restaurantele Trattoria Buongiorno Baneasa recruteaza personal pentru urmatoarele posturi: ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, brutar, menajera. Pachet salarial...
0722.560.459
; dorinel.badea@citygrill.ro 24 Jun 11:00
B
BUCATAR, Restaurantele Trattoria Buongiorno Baneasa recruteaza personal pentru urmatoarele posturi: ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, brutar, menajera. Pachet salarial...
0722.560.459
; dorinel.badea@citygrill.ro 24 Jun 11:00
B
OSPATAR, Restaurantele Trattoria Buongiorno Baneasa recruteaza personal pentru urmatoarele posturi: ospatar, picol, bucatar, ajutor bucatar, pizzar, brutar, menajera. Pachet salarial...
0722.560.459
; dorinel.badea@citygrill.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL restaurant angajeaza personal cu contract de munca permanent, in conditii de munca si salarizare deosebite pentru urmatoarele posturi: bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor...
0747.059.509
; investment@condorgroup.ro 24 Jun 11:00
B
PERSONAL bucatarie. Restaurant angajeaza bucatar, ajutor bucatar, salatiera, femeie la vase, ajutor pizzar. Se ofera salariu+bonuri de masa+tips+transport decontat, posibilitate...
0733.704.389
24 Jun 11:00
B
PERSONAL curatenie, firma de curatenie angajeaza personal de curatenie pentru interventii, familii si birouri. Cautam persoane serioase si responsabile pentru colaborare pe termen lung.
0745.526.682
24 Jun 11:00
1.250 L B
PERSONAL, firma de confectii metalice cu sediul in Popesti-Leordeni (incinta Danubiana) angajeaza cu contract de munca muncitori calificati si necalificati pentru sablare.
0752.446.384
; bilmetalindustries@gmail.com 24 Jun 11:00
B
PERSONAL pregatire marfa depozit papetarie si vanzator papetarie, studii: liceul;
021.327.75.14
24 Jun 11:00
B
PERSONAL, cafenea situata pe Bdul. Decebal angajeaza ospatarite cu experienta si aspect fizic placut, bucatar/bucatareasa cu experienta buc. Internationala si femeie serviciu. Va rugam...
0733.776.827
; Stancu_iuliana@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
PERSONAL pentru vulcanizare cu sau fara experienta, angajeaza service roti;
0724.202.740
24 Jun 11:00
B
OPERATOR calculator. sc onix panificatie srl, situata in sector 4, berceni (incinta imgb), angajeaza personal pentru postul de operator calculator, cunostinte ms excel, salariul net...
0753.313.461
; onixpan@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
PERSONAL curatenie, firma curatenie angajeaza personal pentru curatenie, locatie Cinema Movieplex, incinta Plaza Romania, program 8 ore/zi, urgent,
0764.126.608/ 0753.312.261
24 Jun 11:00
1.000 L B
AGENT curatenie. Firma curatenie angajeaza personal pentru curatenie, femei/ barbati, program 8 ore/zi, zona Drumul Taberei, Militari, urgent,
0753.312.264
24 Jun 11:00
1.000 L B
PERSONAL curatenie angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.000 L. Program part-time 4 ore- salariul 650 L. Se solicita seriozitate si...
0723.329.680
24 Jun 11:00
B
SOFERI profesionisti. sc practicom srl cauta personal pentru urmatoarele posturi: sofer profesionist comunitate - toate judetele. sofer profesionist 20 tone - ungaria. sofer...
021.444.04.52
; hr@practicom.ro 24 Jun 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.