Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (124 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
GESTIONAR,  lucrator depozit pentru firma constructii /productie mobila; pregatire comenzi, urmarire stocuri, relatie furnizori. Metrou Republica. Contract de munca; salar in functie de... ; office@duo-design.ro 24 May 20:13
B
MUNCITORI, Firma de constructii din Bucuresti angajeaza: muncitori calificati, zugravi, faiantari, zidari, pentru constructii blocuri noi. Mai mute informatii legate de salari, va rugam...
0720.228.690/ 0760.385.265
24 May 15:16
B
MUNCITORI calificati/ necalificati pt. santiere constructii, conditii avantajoase, salariul platibil la timp, pt. firma de constructii serioasa,
0726.132.066/ 0773.969.831
24 May 14:47
B
MUNCITORI necalificati, angajam la firma de constructii. Salariu motivant;
0744.234.623
24 May 14:32
B
PERSONAL. SOCIETATE CONSTRUCTII STRUCTURI METALICE BUCURESTI ANGAJEAZA LACATUSI (DUPA DESEN), SUDORI CO2 SI MONTATORI STRUCTURI METALICE. TEL/FAX:
021.345.26.23
24 May 14:30
B
ELECTRICIAN, in constructii, santiere in Bucuresti si Ilfov. Salariu: 1.600 ron, plus bonuri de masa, plus decontare ratb. Program luni-vineri (fara sambete).
0756.099.076
24 May 13:59
B
INGINER constructii edilitare- executie, inginer instalatii pt. constructii- executie;
0726.389.834
24 May 13:35
B
BULDOEXCAVATORIST, Societate de constructii angajeaza buldoexcavatorist cu permis categoria C sau TR si sofer profesionist cu card si atestat de transport marfa valabil.
0722.159.534
24 May 13:25
B
MUNCITORI. Doresc colaborare cu 2-3 muncitori calificati in constructii;
0726.793.531
24 May 12:10
B
SECRETARA Firma constructii si vanzari imobile angajeaza asistenta manager pt. munca de birou. Acte, facturi clienti, vanzari. Aspect fizic placut. Cu ideei noi. Deschisa la provocarii....
0721.504.953
; Ciprianbratu111@yahoo.com
24 May 11:25
B
SOFER buldoexcavator, firma de constructii, angajam sofer buldoexcavator cu experienta. Zona Bucuresti si adiecente.
0755.025.011
; daniel.ciobanu@dualconstruct.ro ; www.dualconstruct.ro 24 May 11:11
IF
MUNCITORI Firma de constructii angajeaza muncitori necalificati;
0745.101.714
24 May 10:46
B
ZIDARI si muncitori necalificati in domeniu constructii pentru provincie se poate si cazare,
0764.757.009
24 May 09:32
IF
ECHIPA dulgheri si fierari angajam pt. firma de constructii. Cerinte: certificat de calificare pe functie si experienta minim 3 ani. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta telefonic...
0722.896.717
; sevacon@yahoo.com ; www.sevacon.ro 24 May 09:29
B
RIGIPSARI firma de constructii angajaza echipe de rigipsari, plata la metru sau salariu, santier Otopeni;
0734.406.099
24 May 09:02
B
PERSONAL calificat si necalificat constructii: zidari, tencuitori, zugravi, rigipsari salariu 1.700 L - 2.200 L sau la lucrare, pt. Insacons, rugam seriozitate, informatii la tel.;
0727.242.429/ 0727.716.001
24 May 08:33
B
MUNCITOR constructii. Angajam muncitori calificati si necalificati in constructii. Santier Magurele;
0722.174.349
24 May 07:10
IF
ELECTRICIENI pentru lucrari de constructii montaj;
0722.332.889
23 May 20:15
B
MUNCITORI, baieti necalificati in constructii din toata tara, (exclus Bucuresti) pentru cei din provincie. Oferim cazare si salariu de 1.500 pe luna, cu perspective de marire a salariului...
0744.676.395/ 0758.668.265
; ionmaria.alexandra@yahoo.com
23 May 16:07
1.500 L GR
ASISTENTA absolventa Facultatea de Constructii/ Arhitectura/ Ase, fara experienta pentru ofertare si servicii secretariat. Cerem si oferim seriozitate maxima. Asteptam CV-uri la adresa de...
0741.118.822
; silviadan@usiautomatizate.ro 23 May 14:32
1.500 L B
MUNCITORI, firma constructii angajeaza muncitori cunoscatori gips-carton, sudura, disponibilitate deplasari in tara si strainatate. Salariu si bonusuri (500 - 1.200 €/luna). Cerem si...
0734.926.150
; robert.m.staicu@gmail.com 23 May 13:01
B
NECALIFICATI, firma de constructii angajeaza? necalificati cu contract de munca, salariul 60 lei pe zi, banii la 2 sa?pta?mani. Nu oferim cazare. Rugam seriozitate;
0766.352.523
23 May 12:36
B
ELECTRICIAN cu experienta constructii si ajutor de electrician, santier Bucuresti, cu contract munca, seriozitate, trimiteti CV pe adresa de email
0769.234.385
; dalurom@gmail.com 23 May 12:32
9 L ora B
MUNCITORI necalificati pt. santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, pentru dezvoltator imobiliar, informatii la tel., CV la mail, salariu
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 23 May 12:21
1.500 L luna B
CONFECTIONER, Societate comerciala cu sediul in Popesti-Leordeni, cautam confectioner tamplarie aluminiu cu experienta, muncitori calificati in constructii. Va rugam sa trimiteti CV pe fax...
021.361.19.01
; mihaela.marin@artconstructacm.ro 23 May 11:28
B
FINISOR. Firma de constructii angajeaza finisor. Se ofera cazare,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 23 May 11:20
2.000 L 2.300 L B
DULGHER. Firma de constructii angajeaza dulgher. Se ofera cazare;
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 23 May 11:19
2.000 L B
MUNCITORI necalificati in lucrari de constructii drumuri. Angajarea se face in conditiile legii;
0756.336.468
23 May 11:00
B
ZIDARI, zugravi, rigipsari, faiantari, firma de constructii, salariu 110 L/zi. Carte de munca, maxima seriozitate. Santier in Domnesti
0765.260.009
23 May 11:00
110 L IF
MUNCITORI calificati in constructii pt. zugraveli si termosistem, salariu motivant;
0749.321.910/ 0787.899.387
23 May 11:00
B
ELECTRICIENI Societate comerciala angajeaza electricieni in constructii si retele electrice. Salariu atractiv;
0766.786.750
23 May 11:00
B
MUNCITOR constructii, ajutor operator pompa de beton conditii avantajoase, zona Crangasi;
0728.095.315
23 May 11:00
B
MUNCITOR constructii. Angajam muncitori calificati si necalificati in constructii. Santier Magurele;
0722.174.349
23 May 11:00
IF
RIGIPSARI. S.C. constructii angajam 2 rigipsari, 2 zugravi, 1 faiantar si 2 necalificati. Se ofera contract munca, salariu negociabil si bonusuri in functie de performante.Se accepta buni...
0766.251.547
23 May 11:00
B
STIVUITORIST depozit materiale constructii. soseaua fundeni,
0735.887.401
23 May 11:00
1.700 L B
MUNCITORI in constructii, necalificati si calificati;
0799.900.602
23 May 11:00
B
SOFER categoria C autobasculanta 8x4 pentru firma de constructii, sector 6, Bucuresti;
0761.500.636
23 May 11:00
B
MUNCITORI, Societate comerciala angajeaza muncitori pentru finisaje in constructii. Lucrarile sunt in Bucuresti;
0762.261.283
23 May 11:00
B
ZUGRAVI, lacatusi, sudori autorizati, companie de constructii Axa Trans Construct, angajeaza in zona Bucuresti. Oferim cazare, cu conditii bune, pentru persoanele din provincie
0720.882.926
23 May 11:00
B
MUNCITORI calificat in constructii pentru zidarie si rigips. Salariu atractiv 2.300- 3.000 net+ CM. Relatii;
0748.154.615/ 0762.548.785
23 May 11:00
B
ZIDARI, zugravi, rigipsari, faiantari. Firma de constructii angajeaza pt. santier in Domnesti. Salariu 110 L/zi, carte de munca, maxima seriozitate
0765.260.009
23 May 11:00
110 L IF
MUNCITOR necalificat, angajez pentru constructii cu permis autoturism cat. B. Ofer salariu
0799.065.090
23 May 11:00
1.000 L B
MUNCITORI constructii, firma de constructii, angajam urgent muncitori calificati pentru lucrari de constructii civile, pentru santier in Bucuresti.
0733.928.632
23 May 11:00
2.000 L luna B
MUNCITORI Firma de constructii angajeaza finisori cu experienta in domeniu: zugravi, zidari, rigipsari, faiantari si necalificati doar din zona Bucuresti;
0746.246.588
23 May 11:00
B
DULGHER. Firma de constructii angajeaza dulgher. Se ofera cazare;
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 23 May 11:00
2.000 L 2.300 L B
FINISOR. Firma de constructii angajeaza finisor. Se ofera cazare,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 23 May 11:00
2.300 L B
MECANIC. Firma de constructii angajeaza mecanic cu experienta,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com
23 May 11:00
2.000 L BV
EXCAVATORIST. Firma de constructii angajeaza excavatorist cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com
23 May 11:00
2.200 L BV
TEHNICIAN CCTV. Firma de constructii angajeaza tehnician IT pentru montaj si intretinere camere interne. Salariu + telefon,
0786.073.929
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 23 May 11:00
2.500 L B
MUNCITORI in constructii: dulgheri, fierari, zidari;
0727.803.481
23 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret