Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (65 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
ELECTRICIENI, instalatori termico - sanitare, finisori, angajam cu CM, firma constructii pt. santier case;
0760.762.114
31 Jul 10:18

B
MECANIC bob cat cu categ. C sau TR angajeaza Societate de constructii;
021.434.15.03/ 021.434.15.02
30 Jul 22:34

B
ELECTRICIAN in constructii cu sau fara experienta pentru firma instalatii electrice;
0728.223.095
30 Jul 21:40

B
ELECTRICIENI constructii, vechime minim 1 an, fara vicii, disponibil deplasare,
0769.234.385
; dalurom@gmail.com30 Jul 17:47
8 L
ora
B
INGINER ofertare, urmarire, pentru societate comerciala de constructii, decontare lucrari in aces domeniu; relatii la tel.:
0722.408.503
30 Jul 16:50

B
MUNCITORI in constructii angajam, zidari, necalificati din provincie se asigura cazare in organizare de santier, sal.calificati 1.500, necalificati 1.200, relatii tel, de luni-vineri...
0761.003.217
30 Jul 15:55

B
PERSONAL cu experienta, angajam in constructii, detinator permis cat. B,
0721.117.443
30 Jul 14:43
1.500 L
B
ASISTENT manager firma de constructii angajeaza asistent manger personal. Cerintre: tanara cu aspect fizic, cu sau fara experienta. Se ofera salariu motivant si bonusuri. Relatii: cv su...
0764.045.947
; brico.constructii@yahoo.com30 Jul 13:12

B
ZIDARI, zugravi, necalificati pentru firma constructii;
0766.260.441/ 0741.680.613
30 Jul 11:19

B
DULGHERI cu experienta, pentru firma constructii, seriozitate, urgent, ofer cazare;
0724.108.631
30 Jul 11:01

B
SOFER cu experienta pt. firma de constructii;
0753.106.161
30 Jul 11:00

B
ELECTRICIENI in constructii, Experienta minim 3 ani, pt. firma
0741.003.300/ 021.253.21.60
30 Jul 11:00

B
MESERIASI cu experienta in constructii si instalatii (gresie, faianta, rigips, glet, instalatii sanitare si electrice), angajam. oferim carte de munca, salariul la 2 saptamani;
0760.331.261/ 0732.625.622
30 Jul 11:00

B
MUNCITORI necalificati angajam pentru constructii funerare, zona Berceni, salariu
0784.146.792
30 Jul 11:00
1.200 L
B
LUCRATOR comercial la depoz mater. de constructii. Punct de lucru: Sos. Bucuresti -Targoviste nr. 101, sector 1, punct reper Benzinaria Mol, sal. 1.000+ % din vanzari. Program 8 ore +... ; scurtu_arcadie@yahoo.com
30 Jul 11:00

B
VANZATOR, vanzatoare la depoz mater. de constructii. Punct de lucru : Sos. Bucuresti -Targoviste nr. 101, sector 1, punct reper Benzinaria Mol, sal. 1.000+ % din vanzari. Program 8 ore +... ; scurtu_arcadie@yahoo.com
30 Jul 11:00

B
MUNCITORI pentru amenajari interioare, firma constructii angajeaza;
0720.534.842
30 Jul 11:00

B
LUCRATORI in constructii si in mod special zugravi. Rog seriozitate. Angajez urgent;
0728.806.669
30 Jul 11:00

B
MUNCITORI policalificati dispusi sa lucreze in Bucuresti si in provincie pentru societate in constructii;
021.336.57.38/ 0745.133.363
30 Jul 11:00

B
ZIDAR, zugravi cu experienta pentru firma de constructii, salariu motivant;
0771.305.100
; adrian.costache01@gmail.com30 Jul 11:00

B
INGINER proiectant, angajam inginer proiectant constructor cu experienta pentru lucrari diverse, inclusiv proiectare/ ofertare/ situatii de lucrari. Cunostinte Autocad si program... ; spatial@spatial.ro30 Jul 11:00

B
ZILIERI, urgent, lucrare de constructii usoare, manipulare marfuri in interior hala, 8 ore/zi, plata zilnic. Sector 2, zona Andronache, specificati cod ZIL1 in email, ; cvuri@emsa.ro30 Jul 11:00
50 L
zi
B
MUNCITOR constructii angajez muncitori necalificati in domeniul constructiilor;
0756.135.554
; giurcacipriangabriel@gmail.com30 Jul 11:00

B
TINICHIGII in constructii si muncitori pt sapa mecanizata elicopterizata;
0721.952.662
30 Jul 11:00

B
SEF santier, ingineri in domeniul constructii metalice, lacatusi, sudori;
0722.251.058/ 0722.251.059
30 Jul 11:00

B
INGINER constructii civile pentru serviciul ofertare. Experienta 2-5 ani Rugam CV in limba romana;
021.224.04.53
; comercial@liantconstruct.ro30 Jul 11:00

B
INGINER topometrist, 2. Inginer ofertare- decontare, angajeaza Societate Constructii, fax;
021.434.15.02
30 Jul 11:00

B
INGINER instalatii cu experienta minimum 5 ani in ofertare, achizitii publice, devize angajeaza soc. constructii si instalatii din Bucuresti. CV la email; ; lupu_ige@yahoo.com30 Jul 11:00

B
INSTALATORI, firma de constructii angajeaza instalatori termice - sanitare si electricieni cu calificare si experienta;
0753.106.161
30 Jul 11:00

B
VANZATOARE pentru magazin materiale de constructii de preferat cu experienta in vanzarea acestor produse. Relatii si programari interviu la telefon;
0742.012.979
; somes_srl@yahoo.com30 Jul 11:00

B
MUNCITORI in constructii pt. finisaje interioare si placari cu polistiren, zona Popesti Leordeni, numai oameni seriosi si dornici de munca, cu proba de munca, salariu 1.800-2.200 L/ luna;
0762.885.339/ 0761.614.414
30 Jul 11:00

B
PAZNIC, SC Cabro Construct SRL, firma de constructii, angajeaza paznici cu atestat pentru santierele din Bucuresti,
031.425.87.18
; office@cabro.ro ; www.cabro.ro 30 Jul 11:00

B
MONTATORI gips-carton cu experienta, si muncitori necalificati, pentru firma de constructii;
0744.424.254
30 Jul 11:00

B
DULGHER, firma de constructii, angajam dulgheri, fierari si tencuitori cu experienta;
0734.122.367
; boca.alexandru@ymail.com30 Jul 11:00

B
MUNCITORI firma angajam in constructii necalificati, dulgher, fierar, pentru lucrari in Tancabesti Ilfov. Relatii la telefon:
0720.805.964
30 Jul 11:00

B
ASISTENT, firma de constructii angajeza asistent manager personal. Cerinte: tanara cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Se ofera salarizare motivanta si bonusuri. Relatii: cv...
0764.045.947
; officebrico@yahoo.ro30 Jul 11:00

B
PERSONAL angajam pt. finisaje (gresie, faianta, zugravi, zidari etc), in constructii. Posibilitati cazare. Salariul 1.500 - 2.200 L;
0734.492.895
30 Jul 11:00

B
MUNCITORI zidari, faiantari, zugravi, rigipsari pt. firma de constructii cu contract, salariu 8 L pe ora, cu proba de lucru, banii de 2 ori pe luna. Rugam seriozitate maxima;
0765.433.468
30 Jul 11:00

B
RIGIPSARI pentru firma de constructii;
0737.186.527
30 Jul 11:00

B
CONSTRUCTII, urgent, dulgheri, fierari, finisori, muncitori necalificati. Rog SMS cu nume si varsta. Cer si ofer seriozitate;
0741.959.313
; catalinsergiu30@yahoo.com30 Jul 11:00

B
MUNCITORI calificati pentru santier case, firma constructii angajeaza cu carte de munca;
0760.762.114
30 Jul 11:00

B
MUNCITORI in constructii calificati si necalificati, angajam, locatia Bragadiru;
0765.761.213
30 Jul 11:00

IF
ZUGRAVI rigipsari cu contract de munca pentru firma constructii, santier Piata Muncii. Salariu intre 1.600 -1.800 L, banii de 2 ori pe luna. Doar persoane serioase;
0762.818.090
30 Jul 11:00

B
ZIDARI, angajez muncitori calificati in constructii, cu experienta. Ofer si cer seriozitate. Cazare pentru persoanele din alte judete;
0727.274.341
; ideal.constructii@gmail.com30 Jul 11:00

B
DULGHERI (3) si 3 fierari betonisti cu experienta in domeniu (cunoastere plan) pentru Societate de Constructii;
0762.756.024
30 Jul 11:00

B
INGINER hidrotehnist, societate de constructii angajeaza ingineri (sau maistri) constructii hidtrotehnice, cu experienta de minim 5 ani. Va rugam sa trimiteti CV-ul la adresa de email;
0372.185.601
; personal@dimar.ro30 Jul 11:00

B
NECALIFICATI firma de constructii serioasa angajeaza cu contract de munca muncitori necalificati in constructii, salariu, banii se dau de 2 ori pe luna, zona Crangasi, cautam seriozitate,
0752.257.595
30 Jul 11:00
1.100 L
luna
B
NECALIFICATI, firma de constructii serioasa angajeaza muncitori necalificati in constructii cu contract de munca, zona Piata Muncii, angajam doar oameni seriosi,
0745.763.528
30 Jul 11:00
1.100 L
luna
B
DESERVENT utilaj (buldoexcavatorist, bobcat, excavator), cu exp. min. 5 ani, angajam in santier constructii, si sofer autocamion categ. CE, pentru societate de constructii din Fagaras,...
0725.562.642
30 Jul 11:00

BV
SUDORI cu experienta si calificare, angajam pt. locatia Pipera, din cadrul unei societati de constructii. Rugam sa aplice numai persoane serioase si dornice de munca;
0725.562.642
30 Jul 11:00

IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD