Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (47 anunțuri)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
MESERIASI cu experienta in constructii si instalatii gresie, faianta, rigips, glet, instalatii sanitare si electrice, angajam. Oferim carte de munca, salariul la 2 saptamani;
0760.331.261/ 0732.625.622
31 Jan 10:23
B
LABORANT, personal pentru prelevare probe beton santier, incercari probe laborator constructii, posesor permis auto, activitate functie de nevoi santier sau laborator,
0724.967.356/ 0751.058.808
; i.constructii@yahoo.com30 Jan 23:34
B
LABORANT  personal pentru activitate santier prelevare probe beton si laborator, constructii, incercari probe beton, posesor permis auto, activitate functie de nevoi;
0724.967.356/ 0751.058.808
; i.constructii@yahoo.com30 Jan 23:23
B
Recrutam muncitori  firma mm serviciu srl, recruteaza forta de munca in sect industrial in specializarile: sudura toate specializarile, montaj schele constructii, montaj conducte industriale,...
0737.363.570
; mmserviciu@yahoo.com30 Jan 21:54
B
SOFER categ. C+E, cu atestate valabile, pentru transport materiale constructii;
021.335.52.72/ 0722.305.775
; etyc_cci@yahoo.com
30 Jan 15:59
IF
MECANIC utilaj. SC Ecorec SA cu sediul in Popesti-Leordeni angajeaza mecanic intretinere utilaje. Cerinte: atestare profesionala in domeniu, experienta in activitatea de intretinere si...
0758.226.642
; ramona.girbita@ecorecsa.ro
30 Jan 15:53
IF
ELECTRICIAN, societate comerciala angajeaza electricieni in constructii;
0734.493.627
; office@terano.ro ; www.terano.ro 30 Jan 13:08
B
INGINER constructii civile cu experienta in executie pentru cladiri rezidentiale; ; magnumexpert@gmail.com30 Jan 11:00
B
NECALIFICATI in constructii (consolidari cladiri), pentru santier in Bucuresti (Berceni), program lucru L-V=8-18, S=8-14, ore suplimentare platite separat, nu asiguram cazare,
0723.153.211
30 Jan 11:00
1.000 L luna B
MACARAGIU cu experienta, angajam pentru firma de constructii. Salariu atractiv;
0728.416.125
30 Jan 11:00
B
RIGIPSARI Firma de constructii angajeaza rigipsari calificati cu contract de nunca sau colaborare;
0728.220.232
; chioveanuionut2005@yahoo.com30 Jan 11:00
B
MUNCITOR in constructii, finisaje interioare, cu carnet sofer cat. B, program 8 ore/ zi;
0722.408.198
30 Jan 11:00
B
MESERIASI cu experienta in constructii si instalatii gresie, faianta, rigips, glet, instalatii sanitare si electrice, angajam. Oferim carte de munca, salariul la 2 saptamani;
0760.331.261/ 0732.625.622
30 Jan 11:00
B
TEHNICIAN laborant, societate de constructii angajeaza tehnician laborant pentru laborator grad ii, profil d, md. solicitam seriozitate, cv-ul transmis pe adresa de email, vechime min. 3...
0727.739.783
; laborator@dimar.ro30 Jan 11:00
B
MUNCITORI calificati, societate de constructii angajeaza sudori autogen, tinichigii, vopsitori auto si utilaje, mecanici reparatii autocamioane si utilaje. Solicitam seriozitate, vechime...
0727.221.670
; david@dimar.ro30 Jan 11:00
B
SOFERI  profesionisti, societate de constructii angajeaza soferi profesionisti, posesori de permis categoria D, atestate transport marfa si cartela tahograf. Relatii in intervalul orar...
0727.221.670
; david@dimar.ro30 Jan 11:00
B
STUDENTI in an terminal (sau absolventi) facultatea de arhitectura, constructii, instalatii. Permis de conducere cat B. Cunostinte pachet Office si Autocad;
0724.035.444
; ioana@daclim.ro ; www.daclim.ro 30 Jan 11:00
B
ARHITECTA /inginera pentru firma de constructii, conditii avantajoase, program 4-6 ore/ zi, salariu discutabil;
0765.969.394
; afiromconfort@gmail.com30 Jan 11:00
B
OPERATOR mas. taiat. Societate constructii metalice angajam operator masina de taiat cu plasma si oxigaz. Cu sau fara experienta;
021.345.26.23
; marketing@structurimetalice.ro30 Jan 11:00
B
SUDORI si lacatusi. Societate contructii metalice Bucuresti angajeaza sudori CO2 si lacatusi constructii metalice (dupa desen);
021.345.26.23
; marketing@structurimetalice.ro30 Jan 11:00
B
ASISTENTA vanzari absolventa Politehnica sau Facultatea de Constructii pentru ofertare si activitate secretariat fara experienta. Cerem si oferim seriozitate maxima, ; silviadan@usiautomatizate.ro30 Jan 11:00
1.500 LB
MUNCITORI necalificati pentru sapatura manuala, angajeaza firma de constructii, Bucuresti;
0725.681.330
30 Jan 11:00
B
ELECTROMECANIC, societate comerciala cu sediul in Popesti-Leordeni angajeaza electromecanic. Se cer: atestare profesionala, experienta in activitatea de reparatii utilaje de constructii, mail;
0758.226.643
; ramona.girbita@ecorecsa.ro
30 Jan 11:00
IF
SUDOR electric, faiantar si montator gips-carton, cu certificat de calificare, firma de constructii angajeaza. Tel. de luni pana vineri, intre orele 9.00-17.00 la;
021.323.59.64/ 0745.011.549
30 Jan 11:00
B
SC Electromontaj SA Bucuresti, Str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, angajeaza: -Ingineri, absolventi ai Universitatii de Constructii Bucuresti -Sectia constructii civile, pentru... ; elmbuc@rdsmail.ro30 Jan 11:00
B
LUCRATOR depozit si gestionar pentru depozit de materiale de constructii zona Militari. Salariu fix plus ore suplimnetare. Trimiteti CV pe adresa, ; angajari@depozit-online.ro ; www.depozit-online.ro
30 Jan 11:00
1.400 L luna B
ASISTENT manager pt. Thomivalcon, companie de constructii si instalatii, 8h/zi. Limba engleza nivel avansat, germana este un avantaj, capacitati de comunicare. CV + foto pe email, nu...
0740.614.208
; cv.thomivalcon@yahoo.com30 Jan 11:00
B
MONTATORI sticla securizata sau tamplarie aluminiu cu contract de munca pt. firma de constructii;
0728.220.232
; chioveanuionut2005@yahoo.com30 Jan 11:00
B
COAFEZA, personal (experienta minim 2 ani): coafeza-frizerita, manichiurista (constructii unghii cu gel ), receptionera casiera, salon nou, metrou Dimitrie Leonida, mai multe...
0729.137.691
30 Jan 11:00
B
SOFERI profesionisti 8x4, 40 t, cu toate actele necesare, mecanici utilaje grele, ingineri terasamente constructii. Preferabil din Bucuresti;
0729.864.503
30 Jan 11:00
B
SOFER cu experienta pentru transport materiale constructii, minim categoria B;
0720.833.812
; liliana.constantinescu@romvent.ro30 Jan 11:00
B
PERSONAL. Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor organizeaza in cadrul proiectului "PICAS Bucuresti te angajeaza in constructii" cursuri gratuite pentru someri, in meseriile:...
0786.279.663
; www.picas.ro 30 Jan 11:00
B
PERSONAL. PICAS - "Te angajeaza in constructii" organizeaza, in cadrul unui proiect European, cursuri gratuite pentru someri si persoane fara loc de munca, in meseriile: pavator,...
0725.553.983
; www.picas.ro 30 Jan 11:00
B
MUNCITORI necalificati, pavatori pentru constructii, din Bucuresti, angajam urgent;
0759.017.072
30 Jan 11:00
B
SOFER, firma de constructii cu sediu in Bucuresti angajeaza sofer. Program flexibil si deplasari in tara. Va rugam sa trimiteti CV pe adresa de email; ; office@citius-construct.ro30 Jan 11:00
B
NECALIFICATI cu experienta in domeniul constructiilor, seriozitate, ofer cazare, pentru firma constructii;
0724.666.151/ 0766.672.766
30 Jan 11:00
B
MESERIASI cu experienta in constructii si instalatii gresie, faianta, rigips, glet, instalatii sanitare si electrice, angajam. Oferim carte de munca, salariul la 2 saptamani;
0760.331.261/ 0732.625.622
30 Jan 11:00
B
MUNCITORI necalificati, pentru societate de constructii;
0765.802.697
30 Jan 11:00
B
INGINER, angajam inginer electrice; inginer automatizari, inginer constructii si/sau inginer instalatii pentru constructii cu experienta in executie,. Conditii avantajoase. Rog seriozitate;
0720.833.812
; liliana.constantinescu@romvent.ro30 Jan 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta angajez, salariu + comision, Facultatea de Constructii;
0768.917.455
30 Jan 11:00
B
GESTIONAR stivuitorist la depoz mater. de constructii. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: Garden Plaza sau mag. Bellona. Statie autobuz ICSITMUBA. CV la e-mail, ; armopavsrl@yahoo.ro
30 Jan 11:00
1.800 LB
CONSULTANT vanzari la depoz mater. de constructii. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: Garden Plaza sau mag. Bellona. Statie autobuz ICSITMUBA. CV la e-mail; ; armopavsrl@yahoo.ro
30 Jan 11:00
1.500 LB
MUNCITORI necalificati, constructii, vulcanizare, spalatorie auto, fete numai din provincie, cu cazare;
0763.425.972
30 Jan 11:00
B
VANZATOR, contabila primara, angajez zona Afumati. Magazin materiale constructii, pentru provincie oferim cazare;
0722.604.794
30 Jan 11:00
IF
ELECTRICIENI si instalatori pentru instalatii in constructii la Firma instalatii. Salariu neg.;
0766.104.294
30 Jan 11:00
B
MECANIC pentru bob-cat carnet TR sau categoria C, inginer ofertare, urmariri lucrari, decontare pentru lucrari de drumuri, angajeaza sociatate de constructii;
021.434.15.03/ 021.434.15.02
30 Jan 11:00
B
MUNCITORI, firma de constructii angajeaza muncitori necalificati, cu carte de munca. Detalii la tel:
0731.542.905/ 0752.112.523
30 Jan 11:00
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Feb 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD