Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (118 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
VANZATOARE, angajam vanzatoare cu experienta magazin materiale de constructii sector 6,
0744.648.189/ 0745.590.594
06 May 13:54
B
MUNCITORI calificati. Firma de constructii angajeaza muncitori calificati si necalificati, bordurari, pavatori, asfaltatori. Bucuresti; 1.500-1.800 lei necalificati. 2.000-2.400 lei...
0745.574.584/ 0764.782.826
; Alecss_18@yahoo.com 06 May 13:45
2.000 L B
INGINER constructii. Angajam inginer in constructii-consolidare cladiri. Santierul este in Bucuresti, sector 1,
0722.111.082
06 May 13:22
5.000 L B
FIERARI, dulgheri, zidari cu contract de munca pentru firma constructii;
0737.147.935
06 May 11:58
B
MUNCITORI calificati si seriosi pentru finisaje interioare si exterioare dulgheri/ fierari/ faiantari pt. firma constructii;
0755.142.881
; alexandru.petricioiu@gmail.com 06 May 11:49
B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:06
1.500 L B
MUNCITORI in constructii angajez;
0764.821.392
06 May 11:00
B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
1.500 L B
ELECTRICENI, firma de constructii angajeaza electriceni cu calificare si experienta. Salariu actractiv;
0753.106.151
; spatial@spatial.ro 06 May 11:00
B
MUNCITORI, urgent. Societate de constructii angajeaza in conditii avantajoase muncitori calificati si necalificati;
0766.833.099
06 May 11:00
B
RIGIPSARI tavan, pereti (rigips si pal osb) pentru societate constructii civile, salariu avantajos;
0785.306.612
06 May 11:00
B
INGINER. Firma de constructii angajeaza inginer constructor cu experienta pentru executie.
0724.459.872
; miti.expert@gmail.com 06 May 11:00
B
MUNCITORI calificati si necalificati. Societate de constructii angajeaza dulghieri calificati si muncitori necalificati, contract de munca, salariu atractiv, toate detaliile se discuta la...
0753.112.729
; simona@imogroup.ro 06 May 11:00
B
MUNCITORI constructii. Firma de constructii, angajam urgent muncitori calificati pentru lucrari de constructii civile, pentru santier in Bucuresti,
0733.928.632
06 May 11:00
2.000 L B
MESERIASI in constructii pentru: fatade, rigips, glet, zugraveli, faianta, parchet, salariu atractiv, 2.300-3.000 net + CM;
0748.154.615/ 0762.548.785
06 May 11:00
B
MUNCITOR necalificat angajam pentru manipulare marfa in depozit vanzare materiale de constructii zona Bucurestii Noi, Laminorului. Contract de munca termen lung si bonuri masa,
0744.751.168/ 0762.278.186
; comaromtrade@yahoo.com
06 May 11:00
B
ZUGRAVI, faiantari pt. firma de constructii, cu carte de munca, se ofera salarii avantajoase. Oferim cazare pentru cei din provincie,
0764.127.916/ 0786.339.802
; office.casafast.construct@gmail.com 06 May 11:00
B
TAMPLAR, cu contract de munca, obligatoriu proba de lucru. S.C. Vlad Grup SRL, firma de constructii angajeaza;
0724.303.019
06 May 11:00
B
ELECTRICIAN cu/fara experienta pt. instalatii in constructii, program L-V, contract de munca, seriozitate, plata de la 1.400 ron in functie de rezultate/om, mai multe detalii la telefon,
0723.664.527/ 0727.307.740
; www.prestenerg.ro 06 May 11:00
B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
1.500 L B
MUNCITORI constructii, angajam montatori gips carton bine pregatiti. Salariu atractiv,
0769.076.075
06 May 11:00
B
MUNCITORI calificati cu salariu incepand de la 100 L/zi si muncitori necalificati cu salariu incepand de la 70 L/zi, pt. placari cu polistiren, contract de munca, angajeaza firma...
0724.442.616/ 0769.919.459
06 May 11:00
B
MUNCITORI zidari, rigipsari, zugravi, instalatori, sudori, pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov, angajeaza firma constructii;
0766.328.509
06 May 11:00
B
PERSONAL calificat in meseriile: zugrav, faiantar, tamplar, tineri absolventi pentru lucrari in constructii la firma de constructii;
0723.634.927
06 May 11:00
B
MUNCITORI necalificati in constructii pt. curatenie pe santiere pt. SC Ron-Gheves SRL;
0733.931.974
06 May 11:00
B
VANZATOR in magazin situat in Voluntari, materiale sanitare, electrice , vopsea si silicon, materiale de constructii, caut seriozitate, salariu in functie de performante, rog doar mail...
021021021
; laurica_78@yahoo.com 06 May 11:00
1.000 L IF
INGINER, inginera tehnic-ofertare/ devizare, constructii civile, experienta minim 5 ani in domeniul constructiilor civile si industriale, instalatii optional, autocad, excel, rog CV foto; ; imob.construct@yahoo.ro 06 May 11:00
B
MECANICI buldoexcavator si miniincarcator, angajam pentru societate de constructii. Este necesar permis de conducere.
0751.162.956/ 0742.260.868
06 May 11:00
B
MUNCITORI necalificati angajam pentru societate de constructii;
0744.759.873
06 May 11:00
B
MUNCITORI necalificati in constructii pentru SC, CM, salariul 1.300-1.500 L net lunar;
0786.119.120/ 0724.540.345
06 May 11:00
B
INGINERI constructii cu permis auto, pentru societate comerciala;
0725.354.003
06 May 11:00
B
INSTALATOR SC Electrosan Industries SRL angajeaza instalator tehnico-sanitar, instalator instalatii de incalzire centrala si electrician in constructii. Se cere permis cat. B;
0720.706.418
06 May 11:00
B
MUNCITORI calificati si necalificati pentru constructii;
0723.248.640/ 021.346.23.42
06 May 11:00
B
DULGHERI, firma de constructii angajam dulgheri, zidari salariu 7-9 lei/ora. Necalificati 5-7 lei/ora. Se face angajare cu contract de munca . Cazare oferita gratuit de catre firma in...
0767.256.782
; alinfloricica92@yahoo.com 06 May 11:00
B
MUNCITORI necalificati, muncitori canalagii- buldoexcavatorist, in constructii;
0726.389.834
06 May 11:00
B
MUNCITOR  necalificat (incarcator- descarcator) angajam pentru depozit materiale constructii, zona Bragadiru. Salariu + tichete + transport;
021.369.32.75
06 May 11:00
IF
CONSTRUCTII persoana serioasa, cu experienta in zidarie/dulgherie pentru constructia unei case in regie proprie in zona metrou Dimitrie Leonida/Aparatorii Patriei, sector 4,
0762.444.673
06 May 11:00
B
MUNCITORI constructii 60-70 L la zi, plata saptamanal;
0769.539.550
06 May 11:00
B
MUNCITORI necalificati pentru firma de constructii;
0761.860.347
06 May 11:00
B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
1.500 L B
MUNCITORI, baieti necalificati in constructii din toata tara, ( exclus Bucuresti) pentru cei din provincie. Oferim cazare si salariu de 1.500 pe luna. Rugam seriozitate si vrem oameni...
0744.676.395/ 0758.668.265
; ionmaria.alexandra@yahoo.com 06 May 11:00
1.500 L GR
MUNCITORI calificati/ necalificati in constructii angajam. Santier metrou. Bucuresti;
0730.309.977
06 May 11:00
B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
1.500 L B
SUDOR. Firma de constructii angajeaza sudor cu experienta. Salariu 1.700 L (posibilitate cazare+masa),
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 06 May 11:00
1.700 L B
MUNCITOR  constructii, cautam: glet, om bun la toate, etc., zilier. Plata 80 L pe zi+1 masa. Plata se face saptamanal;
0767.147.247
; www.terragarden.ro 06 May 11:00
B
SOFER basculanta, firma de constructii, cauta sofer pe basculanta, tel.,
0755.025.011
; daniel.ciobanu@dualconstruct.ro ; www.dualconstruct.ro 06 May 11:00
IF
NECALIFICATI in constructii, pentru firma din Bucuresti (santier Luica, sector 4), salariu 1.800 lei net, se asigura carte de munca si concediu de odihna, nu asiguram cazare,
0723.153.211
06 May 11:00
1.800 L B
NECALIFICATI, in constructii, contract de munca full time, salariu net 1.300 L, tichete de masa 200 L, program de luni - vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari,...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
1.500 L B
PERSONAL  constructii in Bucuresti buldoexcatorist, conducator auto profesionist, inginer constructii si instalatii pentru serviciu tehnic bun cunoscator program de devize si oferte.
021.311.94.39
06 May 11:00
B
SUDOR electric si autogen, instalator angajeaza firma de constructii.
021.434.15.02/ 021.434.15.03
06 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica