Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (113 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
NECALIFICAT constructii. Salahor pentru sector 4, langa statia de metrou Dimitrie Leonida. Doar persoane serioase si muncitoare. Nu sunt permise alcoolul si violenta,
0771.155.385
25 Jun 12:39
70 L B
MUNCA in constructii. Angajam dulgheri, zidari, fierari salariu 8-10/ Ron pe ora , Necalificati 6-7 Ron/ora, cu carte de munca si cazare gratis oferita de firma. Conditii Europene de...
0765.046.101
; alinfloricica92@yahoo.com 25 Jun 11:03
1 € B
MUNCITORI necalificati, angajez in constructii, santier, cu carte de munca, bani se dau la doua saptamani, ofer
0761.147.391
24 Jun 22:58
70 L zi B
SOFER categoria C autobasculanta 8x4 pentru firma de constructii Bucuresti, sector 6;
0761.500.636
24 Jun 21:23
B
PERSONAL. Societate de constructii angajeaza in Corbeanca: rigipsari, tencuitori, zugravi, faiantari, electricieni, gradinar, gestionar, carte de munca, salariu atractiv;
0736.380.823/ 0736.380.825
24 Jun 20:53
B
SUDORI si lacatusi cu experienta in constructii metalice, Metalpol;
0722.509.864
24 Jun 20:44
B
RIGIPSARI, zugravi, montatori de gresie si faianta, instalator, societate angajam personal pt. a lucra in constructii;
0764.766.623/ 0784.912.609
24 Jun 15:12
B
VOPSITOR industrial cu/ fara experienta (necalificat), angajeaza societate de constructii metalice;
021.345.26.23
24 Jun 12:26
B
RESPONSABIL, sudura societate de constructii metalice angajeaza responsabil tehnic cu sudura si coordonare productie.
021.345.26.23
; marketing@structurimetalice.ro 24 Jun 12:09
B
COLABORATORI pentru firma constructii: zugraveala, fatade etc. la mp, plata saptamanal, Marian;
0786.516.830
24 Jun 11:29
B
ZUGRAVI, faiantari, rigipsari si necalificati in constructii. Oferim conditii bune de cazare si plata saptamanal. Salariu atractiv, Catalin;
0760.800.425
24 Jun 11:28
B
CALIFICATI si necalificati pentru constructii in Bucuresti, cazare+ masa, plata saptamanal, salariul 1.600-2.000 L, Raluca;
0734.492.895
24 Jun 11:27
B
ZUGRAVI, faiantari, rigipsari + necalificati pentru firma constructii. Conditii: cazare+ masa, conditii serioase, salariu 1.500-2.500 L, Mihaela;
0785.386.150
24 Jun 11:26
B
MUNCITOR necalificat pentru constructii, oferim cazare;
0758.889.510
24 Jun 11:24
B
DULGHER, electrician. Firma de constructii angajeaza dulgheri si electricieni;
021.323.59.64
24 Jun 11:08
B
MUNCITOR necalificat. Firma de constructii angajeaza pt. santier zona Grozavesti - Gara Basarab;
0799.365.687
24 Jun 11:00
B
MUNCITOR necalificat, firma de constructii anagajeaza pt. santier zona Grozavesti - Gara Basarab;
0799.365.687
24 Jun 11:00
B
INGINER devizist. Angajez inginer devizist pentru firma de constructii;
0747.304.050
; Consiliergeneral@gmail.com 24 Jun 11:00
B
RECEPTIONERA, cautam persoana amabila, serioasa pt receptionera la firma constructii cu sediul in Com. Jilava, program L-V 8-18 pentru protocol, sarcini administrative, arhivare/ scanare/...
0730.280.296
; florentina.nemtanu@emprimeconstruct.ro
24 Jun 11:00
IF
MUNCITOR necalificat. Depozit de materiale de constructii, angajam muncitori necalificati;
0724.110.428/ 0755.044.019
24 Jun 11:00
IF
MUNCITOR necalificat in constructii;
0722.483.384
24 Jun 11:00
B
SEF santier. Societate de constructii angajeaza sef santier si muncitori necalificati in vederea realizarii placarilor cu polistiren, zona Bucuresti;
0785.541.176
; diana.ambiental@gmail.com ; www.sistemetermo.ro 24 Jun 11:00
B
MUNCITORI  necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii in zona Militari;
0726.586.912
24 Jun 11:00
B
MUNCITOR in constructii plata saptamanal 7- 8 L la ora in functie de pricepere, indemanare si rapiditate;
0744.342.961
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI cu experienta si fara experienta in domeniul constructii pentru reabilitari termice (placari cu polistiren), salarii de la 100 L/ zi pana la 130 L/ zi, cartea de munca si...
0769.919.459/ 0724.442.616
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI. Firma de constructii angajam muncitori calificati de necalificati pentru placari cu polistiren, salarii incepand de la 100 L/ zi pana la 130 L/ zi + carte de munca, pentru...
0769.919.459/ 0724.442.616
24 Jun 11:00
B
MESERIASI, firma constructii, angajeaza meseriasi pentru amenajari interioare;
0721.409.548
; paul_spiru@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
MUNCITORI necalificati angajez in constructii santier, cu carte de munca, banii se dau la 2 saptamani, ofer pe zi
0761.147.391
24 Jun 11:00
70 L B
DULGHER. Firma de constructii angajeaza dulgher. Se ofera cazare,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 24 Jun 11:00
2.000 L B
FINISOR. Firma de constructii angajeaza finisor. Se ofera cazare,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 24 Jun 11:00
2.000 L B
EXCAVATORIST. Firma de constructii angajeaza excavatorist cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 24 Jun 11:00
2.200 L BV
MONTATORI termosistem echipe pt. firma de constructii angajeaza cu forme legale, plata la metru, cer si ofer seriozitate, cazare pt provincie;
0773.812.215
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI necalificati in constructii, montatori ceramica, travertin, granit, piatra, pt. Ionita Construct, Bucurestil;
021.221.56.49/ 0726.755.449
; www.ionitaconstruct.ro 24 Jun 11:00
B
MUNCITORI necalificati pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp pt. dezvoltator imobiliar. Informatii la tel./ CV la e-mail:
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 24 Jun 11:00
2.000 L luna B
FIERARI, muncitori necalificati pentru firma constructii. Oferim cazare, plata saptamanal;
0724.477.129
24 Jun 11:00
B
ZIDARI, zugravi, rigipsari, muncitori necalificati pentru firma constructii. Santierele sunt in Bucuresti, plata saptamanal;
0762.749.299
24 Jun 11:00
B
VOPSITOR INDUSTRIAL CU EXPERIENTA IN DOMENIU ANGAJEAZA SOCIETATE DE CONSTRUCTII METALICE. SE OFERA PACHET SALARIAL ATRACTIV.
021.345.26.23
24 Jun 11:00
B
ASISTENT manager pt. firma de constructii. Cerinte: tanara cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Se ofera salarizare motivanta plus bonusuri. Relatii: CV-ul si poza pe mail sau...
0766.652.354
; constructii.romania@yahoo.com 24 Jun 11:00
3.500 L B
OAMENI, firma constructii angajez oameni pentru finisaje interioare si exterioare, plata saptamanala,
0767.986.630
24 Jun 11:00
B
DULGHERI cu experienta pentru constructii civile, seriozitate, plata la saptamana, ofer cazare;
0728.952.119
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI calificati si necalificati pentru constructii in cimitir si intretinere spatii, firma de constructii angajeaza;
0722.329.284
24 Jun 11:00
B
FINISORI pentru constructii cu plata la saptamana, urgent;
0723.066.233
24 Jun 11:00
120 L B
SOFER categoria C, autobasculanta 8x4, pentru firma de constructii, sector 6, Bucuresti;
0761.500.636
24 Jun 11:00
B
CONSTRUCTOR TIPARE ROCHII DAMA SI COLABORARE CELOR CU PROGRAM CONSTRUCTII TIPARE, ZONA PANTELIMON, SALARIU ATRACTIV;
0769.606.639
24 Jun 11:00
B
DULGHERI, zidari. Societate de constructii angajeaza dulgheri si zidari cu calificare pentru santier Bucuresti;
0736.027.126
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI calificati si necalificati, avantajos, pentru firma de constructii;
0762.789.808/ 0727.682.344
24 Jun 11:00
B
ELECTRICIAN pentru instalatii electrice in constructii;
0744.649.588
24 Jun 11:00
B
MUNCITORI calificati si echipe muncitori pentru constructii;
0730.107.883
; consiliergeneral@gmail.com 24 Jun 11:00
B
ASISTENT manager. Firma constructii angajeaza asistent manager, facultatea drept sau economie, o doamna serioasa, aspect fizic, ingrijita, limba italiana fluent, engleza, CV si foto la... ; indicacesare@gmail.com 24 Jun 11:00
B
MUNCITORI si echipe muncitori in constructii civile. Lucrarile sunt in tara;
0730.107.883
; consiliergeneral@gmail.com 24 Jun 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret