Rezultate căutare constructii la locuri de munca oferte full time (49 anunțuri)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
NECALIFICATI, firma de constructii angajeaza muncitori necalificati si zidari. Pentru detalii ne puteti contacta la tel. sau mail;
0742.262.700
; angajari@artfm.ro 26 Mar 11:47
B
MUNCITORI calificati si necalificati in constructii;
0730.650.525
25 Mar 22:51
B
MUNCITORI in constructii, calificati si necalificati, Dan;
0735.243.175
25 Mar 22:06
B
NECALIFICATI in constructii si montaj acoperisuri, pentru firma din Bucuresti, program lucru L-V=10 ore/zi, S=6 ore/zi, se asigura carte de munca si concediu odihna, nu asiguram cazare,
0723.153.211
25 Mar 18:44
1.300 L luna B
SOFER basculanta. Firma constructii ang. soferi prof cu experienta pe basculanta8x4. Sunt necesare atestat, card tah, adev medicale valabile. Baza auto este in Chitila str. Rudeni....
0755.025.011
; bogdan.rujan@diaconstruct.ro 25 Mar 15:00
1.600 L B
BULDOEXCAVATORIST, Firma in constructii din Bucuresti angajeaza cu contract de munca mecanici utilaj cu experienta pe buldoexcavator. Relatii la tel.;
0755.025.011
; bogdan.rujan@diaconstruct.ro 25 Mar 14:34
B
ZUGRAVI, Societate de constructii angajeaza numai cu carte de munca zugravi, zidari, rigipsari, de preferat din provincie.Se ofera salarii incepand cu 1.200 lei si tichete de masa....
0727.872.984
25 Mar 13:38
1.200 L B
MONTATOR  tamplarie, FDI Constructii si amenajari angajeaza muncitori calificati si necalificati pentru confectionare si montaj tamplarie pvc si aluminiu in tara si in Europa. Programari...
021.256.01.01
; office@fenster.ro ; www.fenster.ro
25 Mar 13:25
B
ELECTRICIENI, SC angajeaza urgent electricieni si necalificati in constructii. Salariu decent. Rugam seriozitate;
0766.324.953
; office@mallconnect.ro 25 Mar 12:18
B
ECHIPE colaborare firma de constructii cauta pentru eventuala colaborare firme de amenajari interioare sau echipe de rigipsari si zugravi;
0728.220.232
; chioveanuionut2005@yahoo.com 25 Mar 11:47
B
ELECTRICIAN si instalator, cu experienta pentru constructii si magazine noi si reamenajare, cu cv la adresa de e-mail. rog seriozitate calificare si lucrarii similare;
0766.217.222
; office@gemix.ro ; www.gemix.ro 25 Mar 11:00
B
MUNCITOR in constructii, detinator permis cat. B;
0764.232.360
25 Mar 11:00
B
ELECTRICIENI,  (executie tablouri electrice) si electricieni (executie instalatii electrice), angajam proiecte mari de constructii. Interviuri in Bd. A. I. Cuza nr. 4 (Piata Victoriei);
021.311.24.42/ 021.315.31.64
25 Mar 11:00
B
ZIDARI,  zugravi si muncitori necalificati, firma de constructii angajeaza;
0731.801.772
25 Mar 11:00
B
CONSTRUCTII, firma angajeaza urgent muncitori in constructii, rog seriozitate,
0744.974.715/ 0743.287.058
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI (2) in constructii. Cunostinte bune pt. finisaje si disponibilitate de a invata sisteme noi, CM. 1 sofer-distribuitor materiale speciale constr. Seriozitate si ordine. CM, Buc.;
0741.012.235
25 Mar 11:00
B
CONSTRUCTII, angajam un muncitor in constructii pentru sudura electrica experienta si in instalatii (sau/si finisaje) este apreciata, cm si Salariu functie de cunostinte. Zona Buc.;
0741.012.235
; c_nacu@yahoo.com 25 Mar 11:00
1.600 L B
MUNCITORI necalificati in constructii priceputi la toate. Program full time, salariu atractiv, carte de munca, zona Otopeni;
0726.456.105
; bilstarcomplet@yahoo.ro
25 Mar 11:00
IF
MUNCITOR depozit, angazez muncitor necalificat pentru depozit de materiale de constructii in Soseaua Fundeni. Salariu atractiv, contract de munca;
0723.006.974
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI pentru constructii si amenajari pentru litoral, familie pentru intretinere si supraveghere restaurant, rog seriozitate;
0729.476.172
25 Mar 11:00
B
OPERATOR debitare plasma (CNC) pt. societate de constructii metalice Bucuresti. Se cere experienta in domeniul constructiilor metalice, cunostinte de desen tehnic, tel./fax;
021.345.26.23
25 Mar 11:00
B
LACATUSI  (dupa desen) si sudori Mig -Mag, pt. societate de constructii structuri metalice Bucuresti, tel./fax;
021.345.26.23
25 Mar 11:00
B
BAIETI Constructii angajez baieti pentru tencuiala, glet, polistiren, 80 L/ zi;
0724.017.257
25 Mar 11:00
B
ELECTRICIENI, SC angajeaza electricieni in constructii;
07663.242.953
; office@mallconnect.ro 25 Mar 11:00
B
MUNCITORI  constructii. Firma de constructii angajeaza muncitori priceputi in constructia de case la rosu si amenajari int. Salariul pt.prima saptamana considerata de proba se achita in...
0733.396.562
; romeocozmenciuc@gmail.com 25 Mar 11:00
B
DULGHER, firma constructii angajeaza dulgher cu experienta (min.3 ani). Pentru programare interviu, va rugam sa lasati un CV sau datele dvs. de contact la adresa de email; ; angajari@termindustrial.ro 25 Mar 11:00
B
MUNCITORI finisaje, constructii, electrician si instalator;
0757.198.099
; styledesign2003@yahoo.com 25 Mar 11:00
B
MUNCITOR necalificati pentru santier, personal cu experienta in domeniu pt. firma de constructii. Seriozitate, ofer cazare;
0773.318.363/ 0766.672.766
25 Mar 11:00
B
RIGIPSARI si zugravi firma de constructii angajeaza rigipsari si zugravi calificati in domeniu cu contract de munca;
0728.220.232
; chioveanuionut2005@yahoo.com ; www.geometry.ro 25 Mar 11:00
B
ZIDARI si muncitori necalificati in constructii, angajam;
0720.789.075
25 Mar 11:00
B
TERMOIZOLATORI, faiantari, zugravi, instalator, electrician pentru societate de constructii in Corbeanca - Tamas;
0725.212.227/ 0736.380.826
25 Mar 11:00
B
BUDOEXCAVATORIST cat. permis de conducere C sau F, si atestat, pentru societate de constructii;
0744.490.168
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI pentru placari cu polistiren, firma de constructii angajeaza cu carte de munca. Se ofera salariu atractiv;
0764.302.526/ 0769.354.226
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI necalificati pentru santier, angajeaza cu CM firma de constructii case;
0769.983.897
25 Mar 11:00
B
PERSONAL pt. constructii, necalificati, cazare, zugravi fatade. Cerem si oferim seriozitate. 1.600 - 2.000 L;
0786.063.473
25 Mar 11:00
B
MUNCITOR necalificat in constructii, locatia Ciorogarla, ofer cazare si mancare;
0746.066.842
25 Mar 11:00
IF
DULGHERI. Societate de constructii S.C. Masary S.R.L angajeaza: dulgheri, sudori, lacatusi, rigipsar, instalator, tamplari (lemn, pal) electricieni cu experienta si necalificati (pentru...
0769.526.841
25 Mar 11:00
B
FINISORI cu experienta, angajeaza cu CM pentru santier, firma constructii case;
0769.983.897
25 Mar 11:00
B
ZIDARI, firma de constructii angajeaza zidari, cu experienta si seriozitate. Salariul intre 1.600-1.800 lei pe luna, cu contract de munca. Banii se dau la 2 saptamani;
0721.606.970
25 Mar 11:00
B
VANZATOARE, magazin materiale de constructii - Prelungirea Ghencea;
0744.648.189
25 Mar 11:00
B
ELECTRICIENI, firma de instalatii electrice din Bucuresti angajeaza electricieni pentru constructii. Pentru programarea la interviu va rugam sa trimiteti un CV pe adresa noastra de e-mail; ; cv@profesionalelectric.ro 25 Mar 11:00
B
MUNCITORI calificati, firma de constructii angajeaza pentru reabilitari;
0768.335.564/ 0736.743.321
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI cu experienta, firma de constructii angajeaza pentru placari cu polistiren in Bucuresti si in provincie;
0728.586.209
25 Mar 11:00
B
INSTALATOR sudor in constructii pentru societate comerciala. Rel. la tel.;
021.317.23.33/ 021.317.23.36
25 Mar 11:00
B
DULGHERI cu experienta pentru firma de constructii. Relatii la telefon;
0764.721.938
25 Mar 11:00
B
MUNCITORI in constructii zidari, zugravi, finisori fatada, pentru societate;
0730.591.939
25 Mar 11:00
B
UN electrician, 1 termist, 1 instalator, pentru firma de constructii;
0726.717.930
25 Mar 11:00
B
INSTALATORI. Firma de instalatii pentru constructii angajeaza instalatorii;
0768.532.938
; andreiinstalproiect@gmail.com 25 Mar 11:00
B
MUNCITORI  necalificati, angajez urgent in constructii, si demolari, baieti tineri, ofer cu CM,
0765.577.415
25 Mar 11:00
1.200 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD