Societate de paza
angajeaza agenti de securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti, program luni - vineri;
312 vizite