LOCURI DE MUNCA oferte full time (2948 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
SOFER profesionist cat. C+E profesionist. Angajam soferi profesionisti cu atestat, card tahografic cazier, etc, pentru basculante. Se cere experienta obligatorie in domeniu. Santier...
0733.600.140/ 0786.511.834
; hentzemi@yahoo.com 08 Jul 01:45
B
ALPINISTI  utilitari. Firma alpinism utilitar angajeaza alpinisti utilitari si muncitori necalificati pentru lucrari de constructii si toaletari copaci. Salariu motivant si contract de munca.
0733.617.699
08 Jul 01:29
B
SPALATOR auto, cerinte: experienta, buletin valabil, cazier curat. Locatie: sos. Chitilei nr. 28, sector 1;
0763.633.680
; office.kausar@gmail.com
08 Jul 01:03
B
ZIDARI Societate de constructii angajeaza zidari cu experinta pentru fatade, tencuieli si zidarii. Nu angajam consumatori de alcool. Plata se face saptamanal. Cerem si oferim maxima de...
0734.586.555
; bfgconstruct@yahoo.com 08 Jul 00:58
80 L zi B
SPALATOR auto baiat sau fata, Calea Mosilor nr 78, sector 3, langa Biserica Sf Gheorghe;
0745.765.226
; veronica.minca@yahoo.com 08 Jul 00:32
B
VANZATOARE angajez vanzatoare magazin tip bacanie sector 3;
0724.431.113
07 Jul 23:51
B
MODELE, angajam fete pentru conversatii online. Comision 70%. Fii pe cont propriu lucrezi de acasa ; modele cu/ fara experienta;
0767.677.659
; http://vstudiochatstudio.com 07 Jul 23:09
B
MUNCITORI angajam muncitori hala si montatori tamplarie PVC. Experienta minim 2 ani. Contract de munca asigurat. Zona Militari.
0758.835.220
07 Jul 22:52
B
RIGIPSARI si zugravi. Caut baieti seriosi, rigipsari si zugravi. Ofer 8 lei pe ora, lucrarea este in Bragadiru;
0746.159.928
; vaduva_alin87@yahoo.com
07 Jul 22:39
IF
INFIRMIERA angajez infirmiera cu experienta pentru batrani la camin, program de lucru o zi cu o zi, se asigura masa pe timpul serviciului si abonament RATB. Zona Bucuresti Noi.
0728.624.701
; arducu@yahoo.com 07 Jul 22:08
B
RIGIPSAR firma de amenajari interioare angajeaza rigipsar cu experienta, se ofera salariu pe masura experientei, cazare, diurna, etc. Doar persoanele care sunt meseriasi,
0763.928.064
07 Jul 21:31
1.800 L B
AJUTOR bucatar, grataragiu, societate comerciala angajaza persoana serioasa pentru postul de grataragiu. Locatie centrala (zona Unirii). Experienta reprezinta un avantaj. Salariu fix...
0746.984.662
07 Jul 21:19
B
AGENT  curatenie. Firma de curatenie angajeaza agent curatenie cu experienta pentru program de 8 ore/zi, zona Tunari/ Colentina,
0721.407.661
07 Jul 20:56
850 L B
AGENTA  curatenie. Firma de curatenie angajeaza agent curatenie cu experienta pentru post fix zona Aurel Vlaicu. Salariu 900 ron program 8 ore,
0721.407.661
07 Jul 20:44
900 L B
LOC de munca legumicultura. Caut familie- casatoriti, serioasa in cautarea unui loc de munca stabil si pe termen lung in domeniu legumicol- agricultura. Oferim cazare, masa +...
0742.058.520
07 Jul 20:41
IF
ELECTRICIAN firma de instalatii electrice ang. elec. cu experienta in instalatii de interior, masuratori PRAM, verificari si incercari, se ofera salariu pe masura,
0763.928.064
; office.roingsystems@yahoo.com 07 Jul 20:36
1 L B
ABSOLVENT baieti, elevi, studenti, operator online, angajare 24 h, bonus angajare, cunostinte engleza, program flexibil, minim 18 ani, locatie Regie, fara experienta, mess:...
0763.707.076/ 0731.922.166
; videoconferinte@yahoo.ro ; www.easy-jobs.ro 07 Jul 20:03
2.000 L B
SECRETARA, asis man., cautam fata energica, onesta, operatoare pc, liceul, engleza mediu, domeniul service auto, salariu cu procent, zona Prelungirea Ghencea, sect 6. CV la adresa de mail;
0722.243.829
; maryxcom@gmail.com 07 Jul 19:56
B
ELECTRICIAN, Firma mica de instalatii (electrice, sanitare, termice) angajeaza electrician serios, harnic si cunoscator al meseriei (calificarea e necesara) pentru lucrari pe santier....
0723.538.511
; instalatii.constructii@gmail.com 07 Jul 19:50
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar, zona Margelelor, sector 6. Program de 8 h/zi, 2 S/D lucrate pe luna, salariu primele 3 luni 1000 Ron, posibilitate de marire. Rog...
0745.834.690/ 0769.626.978
; gheonealuminita@yahoo.com 07 Jul 19:50
B
OSPATAR, Restaurant libanez Tripoli angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Pentru interviuri va asteptam pe Calea Calarasi nr. 90 (Hala Traian), zilnic 13:00 si 15:00;
0725.270.270
; hoteltripolibucuresti@gmail.com 07 Jul 19:46
B
MESERIASI si necalificati, firma constructii angajeaza cu contract pt termen lung meseriasi zidari, tencuitori, incepere rapida. oferim cazare pt provincie. Necalificati fara vicii...
0737.261.163/ 0737.261.164
07 Jul 19:07
2.500 L B
CASERITE, angajam pt zona Baneasa si Militari, program accesibil si pt. studenti, operatori IT angajam cu sau fara experienta. Salariul se va negocia in urma interviului, asteptam CV pe... ; angajarii@yahoo.com 07 Jul 19:01
B
DOMNI si doamne operatori vanzari mobile, studii medii, pers. serioase, disponibile, 30-60 ani, program de luni pana vineri.Oferim sal. fix, comisioane, diurne pt deplasari, masina,...
0753.123.591
; jobrecrutare85@gmail.com 07 Jul 19:01
1.800 L luna B
FEMEIE de serviciu. Firma de birouri angajeaza doamna, cu experienta in curatenie. Se ofera carte de munca si salariu avantajos. Zona Piata Iancului;
0731.779.408
; www.ltvstudio.ro 07 Jul 18:59
B
LUCRATORI in constructii. Rapid Construct cautam lucratori in constructii, calificati si necalificati;
0720.954.333
07 Jul 18:48
B
BUCATAR, Cafenea cu terasa situata pe bulevardul decebal angajeaza urgent bucatar cu experienta. Mai multe detalii la telefon;
0766.629.692
; minushg@yahoo.com 07 Jul 18:44
B
VANZATOARE, magazin mixt, zona Scoala Iancului-Vatra Luminoasa,
0762.072.279/ 0724.447.720
; vasile_steliac@yahoo.com 07 Jul 18:43
1.300 L B
FRIZER(ITA), pt. salon situat in sector 4, clientela formata, minim 15 clienti la zi, program o zi cu o zi, se cere si se ofera seriozitate;
0721.573.065
07 Jul 18:39
B
SPALATOR  vase, restaurant Fior di Latte din zona Primaverii angajeaza spalator vase (femeie sau barbat). Ai ocazia sa lucrezi intr-o echipa tanara si dinamica. Program de lucru o zi cu...
0784.420.555
; contact@fiordilatte.ro 07 Jul 18:38
B
HOSTESS online, esti tanara, sociabila si vorbesti limba engleza? Avem job-ul perfect pentru tine. Salariu garantat atractiv, program de 8 h/zi, carte de munca si training gratuit,...
0760.142.588
; ltvstudio@yahoo.com ; www.ltvstudio.ro 07 Jul 18:38
30 L 2.000 L B
SOFER SC Euro Meters selectioneaza in vederea angajarii: sudor-autogen, sofer, fierar-betonist, dulgher, zidar, rigipsar, faiantar, zugrav;
0729.583.533
07 Jul 18:37
B
OSPATARITE, femeie la buca?ta?rie( vase), barman ospatar experienta minim 6 luni, piscina-restaurant Avangarde Rezidential Militari. Salariu discutabil;
0764.662.725/ 0733.773.494
; andreea.roxana1988@yahoo.com 07 Jul 18:34
B
AJUTOR bucatar. Restaurant Fior di Latte din zona Primaverii angajeaza ajutor bucatar. Oportunitate de invatare si perfectionare. Ai ocazia sa lucrezi intr-o echipa tanara si dinamica....
0784.420.555
; contact@fiordilatte.ro 07 Jul 18:32
B
AJUTOR  bucatar, zona Floreasca Dorobanti. Program 15 zile pe luna 12 ore. Salariu net, carte munca, Albac 25,
0745.227.230
; osnagaradu@yahoo.com ; www.graffitihotel.ro 07 Jul 18:32
1.000 L luna B
NECALIFICATI, barbati si femei punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, jud. Ilfov (Fabrica Pavaj), punct reper: Garden Plaza sau mag. Bellona. Oferim cazare,
031.438.22.26
07 Jul 18:28
2.000 L luna IF
BUCATAR, Restaurant Fior di Latte din zona Primaverii angajeaza bucatar pentru bucataria calda cu experienta minim 2 ani. Oportunitate de invatare si perfectionare. Program o zi cu o zi;
0784.420.555
; contact@fiordilatte.ro 07 Jul 18:25
B
SOFER, angajez muncitor amenajari si intretinere spatii verzi, posesor permis categoria B, experienta condus duba 3,5 t. Ofer cazare si utilitati gratuit. Salariu 1.200 ron. Nu angajez...
0730.634.107
07 Jul 18:14
B
FEMEI la vase, restaurant in Otopeni angajeaza femeie la spalat vase, conditii avantajoase;
0725.969.602
07 Jul 18:13
IF
FETE impartire pliante, 50 L 3h/zi, CV si poza pe (whatsapp) cu mentiunea: distribuitor pliante, zona Intercontinental,
0729.138.895
07 Jul 18:13
50 L B
BUCATAR, ajutor bucatar, camerista, barcagiu, Pensiunea Ovidiu, Delta Dunarii. Salariu avantajos, rog seriozitate.
0744.601.262
07 Jul 18:06
B
FATA la vase, restaurant din sectorul 4 zona Aparatorii Patriei angajeaza fata la vase, program in ture 2 zile cu 2 zile, relatii zilnic dupa ora 9.00 la tel (Cosmote);
0788.963.466
07 Jul 18:02
B
ASISTENTA secretara, suntem o firma care lucreaza in domeniu publicitate de 10 ani, cautam o secretara, fara obligatii, frumoasa, smart si open mind. Trimite 3 poze + CV. Program... ; modaitaliana2016@gmail.com 07 Jul 18:00
2.500 L B
AGENT imobiliar pentru vanzari imobile noi. Asiguram: training, portofoliu proprietati, promovare permanenta si individuala, salariu fix si comision. Se cer: cunostinte PC, permis si...
0736.772.395
; partener.dezvoltator@gmail.com 07 Jul 17:57
B
AJUTOR bucatar, barman, ospatar, femeie la vase pentru restaurant in zona Aviatorilor. Relatii la telefon;
0720.492.207
; madalina.dominteanu@yahoo.com 07 Jul 17:56
B
PIZZAR cu experienta pe cuptor cu lemne pentru Restaurant pizzerie La Paraul Rece. Program in ture. Relatii, zilnic dupa ora 8.30 la tel. (Cosmote);
0788.963.466
07 Jul 17:56
IF
OSPATAR, angajam baieti si fete ce au mai lucrat in domeniu. Asiguram carte de munca, tips in fiecare seara, salariu atractiv, conditii motivante si o echipa prietenoasa;
0722.462.827/ 021.434.18.28
07 Jul 17:55
B
Angajam Fabrica de usi metalice angajam sudori, lacatusi si muncitor necalificat - femeie, Popesti-leordeni Relatii la tel.:
0725.757.138
07 Jul 17:53
IF
Cusatoreasa Atelier croitorie anganjeaza masinista, salariu atractiv, asigurare, contract de munca, mediu lucru placut, zona centrala ;
0751.555.282
07 Jul 17:49
B
ASISTENTA vanzari, cautam persoane dornice sa acumuleze experienta in domeniul vanzarilor. Salariu:1.000-1.500. Transport asigurat. Program: 10-19. Trimiteti CV cu fotografie pe adresa de...
0725.225.657
; ecaterinabirloveanu@yahoo.ro 07 Jul 17:48
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 08 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD