LOCURI DE MUNCA oferte full time (2656 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CONTABIL cu experienta, cunostinte program Ciel - constituie avantaj, pentru Maer;
0756.029.210/ 021.350.80.27
; contab1@maergroup.com 08 Feb 20:39
B
COMISIONER (1 post) pentru SC Ana Global SRL;
0771.423.237
08 Feb 20:38
B
SOFER profesionist cu experienta, pentru camion 3,5 to, din zona Bolintin Deal, Ciorogarla, Mihai Voda, Joita, Sabareni sau zone limitrofe;
0761.612.291
; eurotehnicefect@gmail.com 08 Feb 20:32
B
MASEUZA pt. salon cu vad format, oferim contract de munca;
0799.183.677/ 0767.071.861
08 Feb 20:32
B
MODELATOR si vanzator covrigarie, pt. relatii sunati la tel.;
0737.106.101
08 Feb 20:30
B
Vanzator Magazin alimentar, non stop , zona comuna Berceni angajeaza vanzator cu sau fara experienta. Detalii la numarul de telefon 0762206095
0762.206.095
08 Feb 20:25
IF
MUNCITORI necalificati, cat si ingrijitor animale (cai) pentru Circul Americano Vargas, salariul fiind la ambele posturi de 1.500 L/luna;
0742.825.603
08 Feb 20:25
1.500 L luna B
Militari Angajam vanzatoare magazin alimentar 2 zile lucratoare cu 2 zile libere program 7-22 salariu 1200 lei/luna.
0733.202.869
08 Feb 20:18
1.200 L B
CASIERA, casiera pizzerie, salariu 1.200 L. Alte detalii la nr. de tel.;
0761.723.440
; mimyk89@yahoo.com 08 Feb 20:04
B
BARMANITA, angajam barmanita/barista bistro patiserie, zona Afi Mall, blvd. Vasile Milea. Cerinte: cunostinte de barista, aspect fizic placut, zambitoare, pozitiva, muncitoare. P: 2 zile...
0723.365.025
08 Feb 20:03
B
VOPSITOR pregatitor, cu experienta in vopsirea si pregatirea pieselor din MDF vopsit mat si lucios, MDF furniruit, lemn masiv, liceu/profesionala, seriozitate. Carte munca, salariu...
0723.616.584/ 0784.408.899
; office@popartdesign.ro ; www.popartdesign.ro 08 Feb 20:01
B
BONA zona Bucurestii Noi. Cautam bona pentru un baietel de 11 luni. Program: luni-vineri aprox 8:30 - 18:30;
0744.361.487
; cristian.stanca@gmail.com
08 Feb 19:53
B
SPALATORI auto cu experienta, salariu + comision, oferim cazare;
0787.610.556
08 Feb 19:52
B
VANZATOARE, cautam fete, femei sociabile vrednice si muncitoare, cu sau fara experienta in magazinul de perdele si draperii, din complexul Sir. Pentru interviu, va asteptam intre orele...
0727.412.767
; tesaturitextiledecalitate.ro 08 Feb 19:52
B
DOAMNA pentru menaj contra locuinta, prefer doamna singura, eventual cu 1 copil (fetita);
0762.274.705
08 Feb 19:44
B
MONTATOR tigla. Angajam muncitori cu experienta pentru montaj tigla metalica, ceramica si de beton din Bucuresti sau imprejurimi. Program 8 ore,
0735.257.834
08 Feb 19:31
1.700 L B
PREGATITORI vopsitorie. Firma SC Furniture Colour Solutions Srl angajeaza pregatitori vopsitorie si muncitori necalificati. Asiguram transportul;
0723.942.404
; office.coloursolutions@yahoo.ro
08 Feb 19:31
IF
INSTALATOR cu experienta in instalatii sanitare si termice de interior. Permis categoria B;
0722.657.088
; instalatii_sanitare2007@yahoo.com 08 Feb 19:21
B
SUDORI, lacatusi si necalificati pentru atelier confectii metalice, program L-V 08-17 atelier, sector 1, Bucuresti, Sos Chitilei, rugam seriozitate;
0731.005.008
; mitmetall@yahoo.com ; www.confectiimetal.ro 08 Feb 19:14
B
INSTALATORI, angaja?m instalatori pt lucra?ri de instalatii sanitare termice si climatizare. Tel.;
0724.536.313
; laurentiudragut@yahoo.com 08 Feb 19:14
B
MUNCITOARE Angajez fata harnicuta, serioasa, pentru etichetat la un mic atelier zona pod Fundeni, program L-S 8-17, salariu 1.000 L. Trimite CV cu foto la mail; ; tynaqas@gmail.com 08 Feb 19:13
B
PREPARATORI Jerry`s Pizza angajeaza preparatori pizza fara experienta. Program full time, in ture de 8 ore/zi, 2 zile libere saptamanal, salariu atractiv, tichete de masa, posibilitati de...
0744.884.877
; liviu.cazamir@jerryspizza.ro ; www.jerryspizza.ro 08 Feb 19:04
B
OSPATARI, contabil primar, bucatar, ospatari, barman, personal curatenie la complex turistic Elisa, Ilfov 20 km de Cora Pantelimon;
0744.340.397
08 Feb 18:56
IF
AJUTOR asistent medical. Cautam, femeie pentru postul de ajutor as. medical. Studiile finalizate reprezinta un avantaj, dar nu este cerinta obligatorie. Persoana responsabila, harnica,...
0765.606.392/ 0721.241.772
; andreea.costache90@gmail.com ; estetlaser.ro 08 Feb 18:55
B
ASISTENT manager. Angajam doamna cu studii superioare, limba englza avansat, personalitate, bun organizator, aspect fizic placut. Oferim: Salariu motivant, contract de munca,...
0728.333.000
; office.monamour@gmail.com ; www.monamour-masaj.ro 08 Feb 18:54
8.000 L B
BUCATAR cu experienta pentru firma catering mancare romaneasca, in zona Piata Chibrit, gura de metrou 1 Mai. Program de luni pana vineri, de zece ore pe zi. Salariu intre 2.500-3.000...
0799.466.909
; stancuflavius80@yahoo.com 08 Feb 18:53
3.000 L B
ASISTENTA personala. Om de afaceri, angajeaza? asistenta personala, aspect fizic placut, cunostinte PC. Se ofera? conditii foarte bune. CV cu foto la mail; ; daniel_ionut2006@yahoo.com 08 Feb 18:51
B
INSTALATORI, Tehnic Gaz Retele angajeaza instalatori sanitare termice si instalatori de gaze cu experienta, se lucreaza pe santier, salariu atractiv. Rugam seriozitate;
0760.379.185
; office@tehnicgazretele.ro 08 Feb 18:50
B
CASIERI, bucatari. KFC angajeaza in conditii avantajose casieri si bucatari pentru restaurantul din incinta Mall Baneasa. Program flexibil si pachet salarial motivant cu contract pe...
0751.190.433/ 0722.789.655
; baneasa@kfc.ro
08 Feb 18:46
B
CONTABIL primar. Societate de instalatii angajeaza contabil primar cu experienta pentru incheiere contracte executie si de munca, devize, niruri, transmitere revisal, obligatoriu permis...
0736.130.216
; office@tehnicgazretele.ro 08 Feb 18:45
B
LIVRATOR pizza cu masina personala de preferat de tip van, locatie zona Piata Chibrit, decontare carburant +tips comenzi, masa gratuita, salariu 1.300-1.500 lei, uzura inclusa,
0799.466.909
; stancuflavius80@yahoo.com 08 Feb 18:43
1.500 L B
COSMETICIAN, Cosmopolitan SPA sector 3, angajeaza cosmetician cu experienta. Programul de lucru: o zi da /o zi nu. Salariu, CM. Tel.,
0731.167.167
; office@cosmopolitanspa.ro ; www.comopolitanspa.ro 08 Feb 18:43
B
INGINER agronom. Societate comerciala angajeaza consultant vanzari de specialitate (inginer agronom). Job-ul presupune preluarea comenzilor, consultarea clientilor, facturarea si... ; angajari@seminteplante.ro ; www.seminteplante.ro 08 Feb 18:38
1.200 L B
BUCATAR pentru restaurant cu specific italienesc (cu experienta ) in Centrul Istoric;
0725.966.636
; belmondo.restaurant@yahoo.ro 08 Feb 18:38
B
TERAPEUT corporal. Salon de lux Piata Muncii angajeaza full time persoana (fata) cu experienta minim 3 ani in domeniul remodelare corporala. Program: luni-vineri 12:00-21:00, sambata...
0726.982.558
; office@christineremodelling.ro
08 Feb 18:35
B
SHAORMAR, shaormista, doar pentru cei cu experienta inclusiv asezat carne pe teapa, in zona Ion Mihalache program o zi cu una libera. Salariu pe tura 120-150 lei, in functie de...
0799.466.909
; stancuflavius80@yahoo.com 08 Feb 18:32
2.500 L B
COAFEZA hair stylist angajeaza saloanele Magic. Conditii deosebite, salariu /comisioane, cm pe 8 ore. Experienta minim 2 ani, zona Drumul Taberei;
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 08 Feb 18:28
B
MECANIC auto. Service auto multimarca din Popesti-Leordeni angajeaza mecanic auto cu experienta. Conditii de munca si salarizare foarte bune. Program l-v: 9-18.00 si s: 9-13.00;
0731.320.968
08 Feb 18:24
IF
INSPECTOR, Service auto din Popesti-Leordeni angajeaza inspector ITP. Program 8.30-18.00;
0731.320.968
08 Feb 18:23
IF
COAFEZA, hairstylist angajeaza salon de infrumusetare. Conditii deosebite, salariu fix/ comision, C.M. pe 8 ore. Experienta minim 2 ani. Zonele Otopeni, Dristor si Pantelimon;
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 08 Feb 18:19
B
MENAJERA protocol, program 3-4 zile/sapt, salariu 1.200 net, engleza consituie avantaj, prezentabila. Trimiteti CV+foto pe email, sau interviu de l-v ora 13:00 pe Calea Serban-Voda nr....
0742.170.764
08 Feb 18:19
1.200 L B
MANICHIURISTA, tehnician unghii false pt. saloanele Magic. Conditii deosebite, salariu, comisioane, cm pe 8 ore. Experienta minim 2 ani, zona Dristor;
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 08 Feb 18:18
B
RECEPTIONERA, receptionere angajeaza Saloanele Magic. Conditii excelente, salariu 1.500 L/ cm pe 8 ore. Pentru zona Berceni. Asteptam CV-ul la adresa de mail;
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro 08 Feb 18:18
B
LIVRATORI, Pizzarie-restaurant angajeaza livratori cu experienta in domeniu. Solicitam seriozitate, masina personala-salariu atractiv, contract, benzina zilnic, o masa pe zi, sa...
0729.881.660
08 Feb 18:15
B
RECEPTIE paza, tura de noapte/ zi, engleza mediu, executant intretinere curte, prezentabil, program 3-4 zile/sapt., salariu 1000 net, interviu l-v ora 13: Calea Serban-Voda nr. 22-24,...
0742.170.764
08 Feb 18:12
1.000 L B
AJUTOR bucatar. Firma de catering angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Firma se afla in sect. 2, zona Colentina. Program de luni pana sambata 06:00-14:00. Salariu 1.000 lei,
0799.629.838
; nicolaennnicolae@yahoo.com
08 Feb 18:11
1.000 L B
ELECTRICIENI, confectioneri litere volumetrice, colantori, lacatusi montatori in zona Militari. Firma de 16 ani in productia de reclame. Oferim si cerem seriozitate;
0720.405.060
08 Feb 18:11
B
BUCATAR /pizzar. Club Restaurant TAC, angajeaza in conditii avantajoase, bucatar/ajutor de bucatar/pizzar cu experienta. Program flexibil, salariu atractiv;
0735.877.286
; contact@clubtac.ro ; www.clubtac.ro
08 Feb 18:08
B
VANZATOARE Cautam fete, femei sociabile vrednice muncitoare cu sau fara experienta in magazinul din Afi Cotroceni cu Specialitati romanesti dar si internationale. Rugam seriozitate....
0749.240.000
; iuliamanoleflorentina@yahoo.ro 08 Feb 18:03
B
BUCATAR, Firma de Catering angajeaza buca?tar cu experienta, program de luni pana vineri de la ora 6:00-16:00, din Popesti Leordeni sau din aproprierea Popestiului. Salariu 1.750 lei,
0725.197.161
08 Feb 17:49
1.750 L IF
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 08 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD