LOCURI DE MUNCA oferte full time (3403 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Ajutor Bucatareasa Fast-food Rustic cu mancare gatita românească in Sun Plaza Berceni angajeaza femeie gospodina pentru ajutor bucatareasa.Salariu 1200 RON, mancare si bonusuri zilnice, program...
0728.980.813
28 May 16:44
B
LUCRATOR COMERCIAL Depozit legume si fructe in Afumati angajeaza manipulant marfa. Responsabilitati: pregatirea produselor (calitativ si cantitativ), receptia produselor, incarcarea masinilor...
0761.434.356
; dual.distribution@yahoo.com ; www.dualmegafruct.ro
28 May 16:40
IF
HOSTESS, min. 18 ani, engleza mediu. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, premii, 5 zile/ sapt., suport tehnic 24 h/ zi. Ana, Piata Unirii,
0768.481.431/ 0732.581.531
; angajari@smart-studio.ro ; www.smart-studio.ro 28 May 16:37
2.500 $ B
AJUTOR bucatar. Restaurant Social 1 din bulevardul Unirii nr. 1, angajeaza ajutor bucatar. Carte de munca + transport;
0723.296.349/ 0723.296.350
; ionut@stadio.ro 28 May 16:32
B
OSPATARI, ospatarite. Restaurant Social 1 din bulevardul Unirii, nr. 1, angajeaza ospatari/ ospatarite. Program 2 zile/ zile, carte de munca, salariu, tips, transport;
0723.296.349/ 0723.296.350
; ionut@stadio.ro 28 May 16:31
B
Ambalator Graftex Prodcom SRL angajeaza ambalator pentru depozitul de articole imbracaminte situat in Bucuresti.
0731.555.596
; catalin.iliescu@bigotti.ro 28 May 16:29
B
PIZZER Restaurant in Dr. Taberei angajeaza pizzer, pentru detalii sunati la numarul de telefon;
0764.396.955
; ggeolina@yahoo.com 28 May 16:23
B
PERSONAL,  (doamne si domni) pt. postul de sofer agent vanzari cu exp. in sofat, vanzari de orice natura, disponibile, fara obligatii majore, deplasari, serioase, oferim: sal. fix, com.,...
0753.123.591
; soferagentvanzari@gmail.com 28 May 16:22
B
HOSTESS, min. 18 ani, engleza mediu. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, premii, 5 zile/ sapt., suport tehnic 24 h/ zi. Ana, Piata Unirii,
0768.481.431/ 0732.581.531
; angajari@smart-studio.ro ; www.smart-studio.ro 28 May 16:14
2.500 $ B
AJUTOR BUCATAR Restaurant situat in zona centrala angajam ajutor de bucatar pt a completa echipa. Salariu avantajos, program 9 ore/zi de L-V. Pt a aplica la acest job trimiteti CV-ul la:... ; officerest@yahoo.com 28 May 16:11
B
FIERARI dulgheri si muncitori necalificati .
0766.493.673
28 May 16:11
B
CAMERISTA si personal curatenie pentru hotelul Cismigiu, in Bucuresti, pachet salarial motivant;
0736.627.007
28 May 16:08
B
OPERATOR PC. Firma comerciala, angajeaza operator (fata/ baiat) calculator: adaugare produse site, preluare si inregistrare comenzi, facturi, mail clienti etc. Salariu fix plus bonus....
0720.678.111
; mlain_mission@yahoo.com ; www.supremshop.ro 28 May 16:05
1.200 L B
VULCANIZATOR Service roti situat pe sos. Alexandriei 85 angajam vulcanizatori cu experienta, salariul, carte de munca, comision zilnic, total venituri peste 2.500 L,
0722.214.119
; fanicaserv@yahoo.com 28 May 16:03
1.200 L B
VANZATOARE magazin zona IMGB metrou Dimitrie Leonida;
0733.756.109
28 May 16:02
B
SOFER Urgent cautam sofer profesionist bascula articulata;
0751.137.060
; george.pana@eurobc.ro 28 May 16:01
IF
COSMETICIANA  pentru salon de infrumusetare, rog seriozitate si profesionalism;
0726.567.899
; carmen_marcela2004@yahoo.com 28 May 15:56
B
OSPATARITE daca esti comunicativa si ai o atitudine pozitiva, te asteptam in echipa noastra. Parc Carol. Experienta nu este obligatorie; ; lidmark@icloud.com 28 May 15:47
B
BUCATAR, aj. bucatar. Restaurant central angajeaza bucatar debutant, ajutor bucatar si muncitor necalificat (spalator vase);
0723.631.965
; augustingheorghe@yahoo.com 28 May 15:47
B
MANICHIURA Salon Zeita Frumusetii angajeaza personal calificat pentru manichiura-pedichiura, unghii false. Oferim C.M., salariu fix si/sau procent, program flexibil, conditii bune de munca;
0728.160.208
; piticiuc_com@yahoo.com ; www.zeitafrumusetii.ro 28 May 15:47
B
SEF santier. Societate constructii angajeaza sef santier cu experienta apa-canal zona Bucuresti si Ilfov;
0751.200.930
; diana.ambiental@gmail.com ; www.sistemetermo.ro 28 May 15:43
B
OSPATARI, angajam urgent Ospatari si Ajutori de Bucatar pentru restaurant din Sectorul 3. Contract de munca perioada nedeterminata. Program 2 zile cu 2 zile libere. Detalii la telefon,
0725.497.232
28 May 15:35
B
MUNCITOR necalificat pentru activitate in depozit textile - aprovizionare magazine textile, pentru firma textile. Conditii excelente, salariu foarte bun;
0723.593.815/ 0722.399.717
; ovidiana@chanttal.ro / store@chanttal.ro 28 May 15:34
B
ECHIPAJ soferi taxi cu atestat pe Logan II, model 2013;
0728.980.589
28 May 15:31
B
BAIETI, elevi, studenti, operator online, angajare 24 h, bonus angajare, cunostinte engleza, program flexibil, minim 18 ani, locatie Regie, fara experienta, mess: videoconferinte,...
0763.707.076/ 0731.922.166
; videoconferinte@yahoo.ro ; www.easy-jobs.ro 28 May 15:30
2.000 L B
CALIFICATI, necalificati, societate comerciala angajam electricieni, instalatori si necalificati pentru santiere constructie ansamble rezidentiale si altele in Bucuresti si Ilfov. Salariul...
0733.700.283
28 May 15:30
B
SPALATORI pentru spalatorie auto, Baneasa-Sisesti, stradal, zona cu vad bun, oferim cazare gratis, carte de munca, conditii de lucru decente;
0766.721.370/ 0763.690.215
; sibflorin@yahoo.com 28 May 15:25
800 L B
HOSTESS, min. 18 ani, engleza mediu. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, premii, 5 zile/ sapt., suport tehnic 24 h/ zi. Ana, Piata Unirii,
0768.481.431/ 0732.581.531
; angajari@smart-studio.ro ; www.smart-studio.ro 28 May 15:23
2.500 $ B
HOSTESS alege un mediu de lucru placut, locatie de lux, program flexibil, procent 50-65 %, carte de munca. Noi iti punem in valoare talentul prin training, outfituri cadou si sedinte...
0760.142.588
; ltvstudio@yahoo.com ; www.ltvstudio.ro 28 May 15:20
B
OPERATOR  (fete). Casa de pariuri sportive angajeaza operator, mai multe informatii la numarul de telefon afisat sau trimiteti CV-ul la adresa de mail si va vom contacta noi;
0722.650.213
; office.betsports@yahoo.com
28 May 15:17
B
COAFEZA, frizer, frizerita, cosmeticiana, sediul P-ta Moghioros, D. Taberei;
0732.359.007/ 0769.521.858
28 May 15:16
B
HELP desk IT cu experienta. Cerinte: instalari sisteme de operare, echipamente networking etc. si oferirea de suport pentru toate problemele de natura tehnica aparute in cadrul... ; office@ionmos.eu 28 May 15:16
B
AGENT Ang Rezidential angajeaza agent call center in Real Estate. Oferim Pachet salarial atractiv+bonusuri in functie de performanta. Noi iti deschiidem drumul spre o cariera de...
0724.923.177/ 0746.458.969
; angimobiliare.angajari@yahoo.com ; www.ang-imobiliare.ro 28 May 15:16
300 € B
MANAGER complex rezidential 6 blocuri. Cerinte: experienta pe o pozitie similara, constructii si coordonare personal. Va rugam trimiteti CV la adresa de email; ; complexrezidential@yahoo.com 28 May 15:14
B
FEMEIE curatenie. Angajam femei pt.curatenie birouri, program 8/4/3 ore si sefa echipa curatenie;
021.316.58.51/ 0724.386.660
; office@curatenielions.ro 28 May 15:13
B
FREZORI masini cu CNC. Producator de traditie in industria de masini - unelte, lider in productia de masini si utilaje pentru industria anvelopelor angajeaza: frezori masini cu CNC,...
021.255.22.83
; resurse.umane@itaco.ro 28 May 15:12
B
PERSOANA pentru contabilitate primara, societate import si distributie usi metalice, usi interior, sediu in Voluntari, Ilfov. CV la e-mail; ; kstoffice@yahoo.com
28 May 15:11
IF
OPERATOR boiler. angajam personal cu experienta la operarea, intretinerea boilerelor, lucru in schimburi, in popesti leordeni si/sau dragomiresti deal, salariu motivant, bonuri de masa,...
0786.350.445
28 May 15:11
IF
OSPATARITE pentru zona Centrul Vechi si Dorobanti;
0722.237.000
28 May 15:10
B
MUNCITORI angajam, dulgheri, sudori, tamplari, rigipsari, pentru constructii civile, salariu atractiv 80-100 l/zi;
0732.284.642
28 May 15:10
B
LUCRATOR comercial/ vanzator (femei), cu/ fara experienta pt. magazin imbracaminte Piata Romana;
0771.027.108
28 May 15:10
B
SOFERI cat. C, cu domiciliul in Bucuresti, pentru firma transport. Rog seriozitate;
0766.292.401
28 May 15:10
B
OPERATORI  pc. Angajam perioada determinata personal cu experienta facturare, verificare stocuri; lucru in schimburi, in Popesti Leordeni si/sau Dragomiresti Deal; salariu motivant, bonuri...
0786.350.445
28 May 15:09
IF
LABORANTI, angajam perioada determinata laboranti cu experienta si controlul calitatii, lucru in schimburi, in Popesti Leordeni si/sau Dragomiresti Deal, salariu motivant, bonuri de masa,...
0786.350.445
28 May 15:08
IF
TEHNICIENI ambalare. Angajam perioada determinata personal cu experienta, cunostinte mecanica si electric, lucru in schimburi, in Popesti Leordeni si/ sau Dragomiresti Deal; salariu...
0786.350.445
28 May 15:06
IF
CONFECTIONERI textile cu experienta la masina de cusut. Contract munca perioada nedeterminata, salariu motivant;
0725.745.386
28 May 15:06
B
CAMERISTA Hotel Boutique Vila Arte cauta o persoana cu sau fara experienta, dinamica, atenta la detalii, meticuloasa, rezistenta la efort. Aplicarea cv-urilor se va face pe mailul hotelului;
0726.995.613
; office@vilaarte.ro ; www.vilaarte.ro 28 May 15:05
B
OPERATORI  productie, angajam perioada determinata personal cu experienta, cunostinte mecanice si electrice; lucru in schimburi, in Popesti Leordeni si/sau Dragomiresti Deal; salariu...
0786.350.445
28 May 15:04
IF
MOTOSTIVUITORISTI Angajam perioada determinata motostivuitoristi calificati; lucru in schimburi, in Popesti Leordeni si/ sau Dragomiresti Deal, salariu motivant, bonuri de masa, firma...
0786.350.445
28 May 15:03
IF
FEMEIE de servici, sos. Alexandriei nr. 164, langa autogara Rahova;
0726.123.905
28 May 15:01
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD