LOCURI DE MUNCA oferte full time (2900 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CASIERA fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, sanse de promovare si realizare profesionala, se asigura training, 1200-1300 Lei, in...
0767.599.506
08 Feb 04:27
1.200 L B
AJUTOR shaormar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, sector 4, se asigura masa zilnic si cm, conditii deosebite de munca, spatiu ventilat, ac,
0767.599.506
08 Feb 04:26
1.400 L B
AJUTOR bucatar. Restaurant Paraul Rece angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, program in ture, relatii zilnic dupa ora 8.30 la telefon (cosmote) sau trimiteti CV pe mail;
0788.963.466
; office@laparaulrece.ro ; www.laparaulrece.ro 08 Feb 03:10
B
SOFER, Restaurant din sect. 4 angajeaza sofer cu experienta pentru livrare mancare, program 8 ore pe zi. Relatii la tel. (cosmote) dupa ora 9.00;
0788.963.466
08 Feb 02:51
B
VANZATOARE serioasa pt magazin mixt numai din sector 4 cu carte de munca;
0769.595.820
07 Feb 23:53
B
BONA, caut bona nefumatoare, serioasa, pentru luat copilul de la gradinita la ora 13:00, 6 ore pe zi, 800 lei, zona Vacaresti,
0724.250.033
07 Feb 23:03
800 L B
VANZATOARE cu experienta (de preferabil din zona) pentru magazin alimentar (bacanie) zona Palatul Copiilor, carte de munca, program o zi cu o zi (singura pe tura) conditii bune de munca...
0721.205.409
; blueinvest2020@gmail.com
07 Feb 22:51
1.300 L luna B
INSTALATOR, angajam instalatori cu experienta pentru Bucuresti. Mai multe detalii la telefon;
0774.470.724
07 Feb 22:40
B
LUCRATOR comercial pentru Shop & Go Mega-Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, cerem si oferim corectitudine si respect;
0722.323.331
; secareanu.gabriel@gmail.com 07 Feb 22:21
B
VANZATOARE la stand tip insula de genti si accesori de dama. Locatia in galeria comerciala Auchan Drumul Taberei. Exeprienta minima 6 luni. Salariu 800 Ron cu carte de munca full time,
0765.486.755
07 Feb 22:02
800 L B
OSPATARI ajutor de bucatar, picoli si femeie la salate, pt. restaurantul Pui de Urs, de preferat din sector 5-6;
0722.846.177
07 Feb 21:45
B
OSPATARITE Casino. Situat central, Casino Live angajeaza ospatarite. Aspect fizic placut. Program: 8 ore pe zi in ture. 2 libere pe saptamana. Salariu atractiv;
0743.055.375
; sangateanu9@gmail.com ; www.athena-casino.ro 07 Feb 21:38
B
BUCATAR, Restaurant sector 5 angajam bucatar si ajutor de bucatar cu experienta, program 2:2, salariu +tips+transport, rugam seriozitate;
0727.600.586
07 Feb 21:24
B
SUDORI si lacatusi. Angajez urgent sudori CO2 si lacatusi care cunosc planul foarte buni. Se lucreaza in toata tara. se ofera cazare si salariu de 700 €,
0721.535.772
; infinit.interconstruct@gmail.com 07 Feb 21:20
700 € luna B
VANZATOARE, angajez vanzatoare cu exerienta, magazin alimentar zona Trapezului sector 3, pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel.;
0762.345.759
07 Feb 21:14
B
OSPATARI cu experienta si cunoscatori de limba engleza pt. restaurant 18 Embassy, Piata Presei Libere;
0733.501.401
; www.18lounge.ro 07 Feb 21:09
B
OSPATAR, Roxy Pub Regie, se cere o prezenta placuta, rezistenta la stres. Se ofera pachet salarial atractiv;
0785.224.502
07 Feb 21:05
B
OSPATARITE, Roxy Pub Regie, se cere o prezenta placuta, rezistenta la stres. Se ofera pachet salarial atractiv;
0785.224.502
07 Feb 21:05
B
FEMEIE de serviciu. Roxy Pub (Regie) angajam femeie de serviciu (spalat vase) pentru mentinerea curateniei in grupurile sanitare si igienizarea veselei si a tacamurilor, oferta full...
0785.224.502
07 Feb 21:04
B
BARMAN, Roxy Pub Regie, se cere o prezenta placuta, rezistenta la stres. Se ofera pachet salarial atractiv;
0785.224.502
07 Feb 21:04
B
AJUTOR bucatar. Roxy Pub (Regie) angajam ajutor de bucatar cu experienta pentru prepararea salatelor, garnituri, deserturi, pe perioada full time. Rugam seriozitate si oferim un...
0785.224.502
07 Feb 21:03
B
VANZATOARE, angajam urgent vanzatoare covigarie/patiserie/paine. Piata 16 Februarie Bucurestii Noi;
0720.086.581
07 Feb 21:03
B
SOFERI cat D+E. Etalon Voyage cauta? s?oferi din Bucuresti pt. turism, protocol, conventie. Autocar/microbuz. Experient?a minim 5 ani. Engleza? mediu, cazier rutier si judiciar... ; edihag@yahoo.com 07 Feb 21:01
B
Angajari agenti  angajam agentii vinzare beton salariu si comision
0722.256.641
07 Feb 20:46
B
VANZATOARE /casiera part time sau full time la un restautrant libanezi (fastfood) in incinta mallului Baneasa, salariul atractiv, program flexibi, masa asigurata, rog maxima seriozitate;
0721.612.191
; melapy@yahoo.com 07 Feb 20:33
B
DECORATOR Floral Florarie in sectorul 2, langa metrou Pipera, angajeaza personal cu experienta, pentru magazin specializat in vanzarea de flori si plante decorative. Salariu fix + bonusuri;
0729.560.777
; cosmin@secretgarden.ro
07 Feb 20:27
B
VANZATOARE. Angajam persoana pentru a lucra intr-un magazin alimentar, mixt, situat aproape de metrou Universitate.Cerinte:seriozitate, stabilitate , corectitudine.Program flexibil si...
0755.694.957/ 0745.046.047
; carpathia_compart@yahoo.ro 07 Feb 20:26
1.300 L B
OAPATAR /ospatarita Trattoria Pane e Vino din Strada Nerva Traian nr.25 (zona metrou Timpuri Noi) angajeaza ospatar /ospatarita. Program de lucru 1 zi cu 1 zi.
0757.976.618
; trattoriapanevino2010@yahoo.com 07 Feb 20:21
1.200 L B
DEBARASATOR, lucrator comercial - servire mancare, spalator vase, pentru cantina-restaurant, sectorul 2, in apropriere de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri. Pt. interviu...
0722.241.539
; yuprestaurant@gmail.com 07 Feb 20:13
B
MENAJERA pentru vila, zona Drumul Taberei. Program 8 ore/zi, salariu net 1.500 L/luna,
0721.466.708
07 Feb 20:13
B
SOFER. Producator mobilier la comanda angajez sofer categoria B. Zona aparatorii patriei, sector 4;
0723.794.913
07 Feb 19:35
B
SOFER. Mic restaurant de burgeri angajeaza sofer-livrator, eventual cu masina proprie. Locatia este in curs de deschidere. Zona brancoveanu. Salariu negociabil;
0726.760.996
; mcsfoodivision@gmail.com 07 Feb 19:31
B
BUCATAR. Mic restaurant de burgeri angajeaza bucatar si barman. Locatia este in curs de deschidere. Zona brancoveanu. Salariu negociabil;
0726.760.996
; mcsfoodivision@gmail.com 07 Feb 19:24
B
OSPATARI. Restaurantul Terasa Doamnei angajeaza ospatari;
0723.605.438
; office@terasadoamnei.ro ; www.terasadoamnei.ro 07 Feb 19:19
B
PIZZAR. Restaurant "Nasu si Finu" zona bld. Brancoveanu angajeaza pizzar si aj. bucatar cu experienta;
0768.101.345
; florinrizea80@yahoo.com 07 Feb 19:18
B
VANZATOARE patiserie pentru cartier Tei - cautam vanzatoare simigerie/ covrigarie/ patiserie. Concept deosebit, echipa tanara, pachet salarial motivant. Relatii la telefon;
0755.055.955
; nicolaurentiu@gmail.com 07 Feb 19:13
B
RECEPTIE motel Casa de Piatra (cu/ fara experienta), Branesti, 1.300 net+ cm+cazare gratuita. maxi 503 de la Cora Pantelimon,
0767.079.463
; www.casadepiatra.com.ro
07 Feb 19:13
1.300 L IF
SOFER C+ E. Societate de transport marfa angajeaza sofer pentru camion 7.5 t si 12 t +remorca, pe relatia Romania-Bulgaria -Grecia,
0734.491.294
07 Feb 19:07
3.000 € B
PIZZAR -bucatar pt bucatarie delivery zona Militari. Cerinte: experienta pe cuptor cu lemne si bucatarie calda, salariu fix + comision din vanzari. Prg:L-V, trimiteti CV pe email;
0763.149.643
; daniel_naku@yahoo.com 07 Feb 19:02
B
CONTABIL pentru contabilitate primara. Cunostinte operare PC. Rog seriozitate;
0754.460.018
; contabil_andreea@yahoo.com 07 Feb 18:12
B
VANZATOARE Mega Mall. Cautam persoane serioase, dinamice, capabile sa lucreze rapid si corect. Program de lucru: 1 zi lucrata / 1 zi libera, 1 weekend liber pe luna. Locatie: Mega Mall... ; frolly.molly@yahoo.ro 07 Feb 17:32
B
VANZATOARE pentru magazin de haine barbatesti in complex comercial IDM Basarab. Salariu plus procent (garantam minim 1.300 L), nefumatoare si pt. perioada lunga de timp,
0766.422.676
; hbarbati@gmail.com 07 Feb 17:11
1.300 L B
SPALATORI auto pe o perioada nedeterminata cu un minim de un an experienta. Salariu fix, carte de munca, comisioane. Spalatoria noastra se afla in parcarea hipermarketului Auchan Berceni;
021.330.29.82/ 0724.402.411
; lucisilisteanu@yahoo.com
07 Feb 17:01
B
PERSONAL, angajam urgent personal feminin pentru urmatoarele posturi: secretara cunostinte temeinice PC, receptionera, telefonista, maseuza cu sau fara experienta. Zona Piata Unirii,...
0784.525.564
; crismit_food@yahoo.ro 07 Feb 16:58
3.500 L B
HOSTESS, oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, premii, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24 h/ zi. Ana, Piata Unirii,
0768.481.431/ 0732.581.531
; angajari@smart-studio.ro ; www.smart-studio.ro 07 Feb 16:49
2.500 $ B
PERSONAL, Lavobad Electric angajeaza pentru administrarea reclamelor din conturile Google Adwords, Facebook Ads si alte platforme. Cunostiinte necesare: Google Adwords, SEO, cunostiinte... ; info@lavobadelectric.ro ; www.lavobadelectric.ro 07 Feb 16:44
B
PERSONAL Lavobad Electric angajeaza urgent Electricieni si cat. B, operatori PC ofertare clienti, etc., asteptam CV pe e-mail; ; info@lavobadelectric.ro ; www.lavobadelectric.ro 07 Feb 16:43
B
PREPARATOR /preparatoare Pizza cu experienta -1.500 L, Bucatareasa - salariu negociabil in functie de experienta si Sofer Livrator Pizza cu auto propriu 1.000 L + comis. pt zona Calea 13...
0768.152.774
07 Feb 16:42
B
INSTALATOR S.C.Green Vent SRL angajaza instalatori, frigotehnisti cu sau fara experienta, si muncitori necalificati;
0767.692.004/ 0767.208.855
; alex@greenvent.ro ; www.greenvent.ro 07 Feb 15:09
B
SOFERI angajam pt. distributie pe dube de 3,5 t. Asteptam CV dvs pe mail; ; angajarii@yahoo.com 07 Feb 14:59
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 08 Feb 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD