IMOBILIARE INCHIRIERI garsoniere (1178 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PRELUNGIREA GHENCEA  Complex Primavara: garsoniera moderna si spatioasa 37 metri patrati, modern, centrala, balcon generos. Complexul dispune de statie 122 in fata blocului, paza, pisicina, spa,...
0763.195.205
; florentyna.mihaila@yahoo.com
18 Apr 22:14
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 € B
COTROCENI  particular ofer spre inchiriere garsoniera confort I, termopan, balcon, gresie, faianta, parchet, usa metalica, centrala termica proprie, situata la demisolul unui bloc.
0747.125.469
; eugenbuc2004@yahoo.com
18 Apr 21:49
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L luna B
MILITARI  Dreptatii, proprietar, etaj 6/8, 7 min. Metrou Gorjului, 5 min. RATB, renovat aprilie 2015 (gresie/faianta), mobilat/utilat modern, cablu/internet, TV, A/C, balcon inchis,...
0723.678.762/ 0745.081.819
18 Apr 20:54
suprafata 30 mp
utilat
mobilat
1.090 L B
DRISTOR 2 garsoniera utilata (fara masina spalat), spatioasa, et 10, particular, superoferta 1+1, Baba Novac, Dristor 2,
0721.274.454/ 0766.611.228/ 0784.387.111
; consultbestasig@gmail.com
18 Apr 20:44
suprafata 38 mp
decomandat
utilat partial
mobilat
175 € B
DRUMUL TABEREI,  1 Mai- Sibiu, confort 1, etaj 1/10, renovata: termopan, parchet, gresie, faianta, masina de spalat, combina frigorifica, usa metalica, libera. 1+1,
0761.588.569/ 0751.581.657
18 Apr 20:08
suprafata 32 mp
utilat
mobilat
190 € B
MILITARI RESIDENCE, super oferta, bloc nou 2014, totul nou, modern, arag., tv plasma, mas. de spalat, frig., confort 1, loc parcare, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...
0762.079.095/ 0725.691.900
18 Apr 19:51
suprafata 34 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
BUCUR OBOR  la 5 minute metrou Obor, proaspat renovata, parchet, termopan, masina de spalat, frigider, baie cu fereastra, contorizare, etaj 10/11,
0723.362.112/ 0724.261.323
18 Apr 19:34
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
215 € B
TITAN  4 minute de metrou Nicolae Grigorescu, amenajat si utilat complet (frigider, aragaz, masina de spalat, tv, ac), mobila noua, curat, etaj 6, bloc mixt, scara civilizata, direct...
0721.374.646
18 Apr 19:06
suprafata 33 mp
semidecomandat
mobilat
1.000 L B
VITAN  Auchan, stradal, libera, proprietar, bloc nou,
0725.932.535
18 Apr 18:25
suprafata 20 mp
utilat
mobilat
200 € B
BERCENI  Dimitrie Leonida, ocazie de pret, 5 minute de metrou, mobilata totul nou, bloc nou, aragaz, frigider, masina de spalat, televizor, sunati urgent, centrala termica, ocazie,
0764.810.841/ 0734.069.255
; dhcimobiliare@gmail.com
18 Apr 18:12
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 € B
Titan Metrou (5 min), Str Liviu Rebreanu, et 2/10, bloc mixt, renovata 2015, prima inchiriere dupa renovare, fara animale de companie, parc IOR, Grigorescu. 1+1
0748.320.378
; mihaela.deximob@gmail.com
18 Apr 18:09
suprafata 33 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 € luna B
BUCURESTII NOI,  Jiului, bloc nou, izolat termic, etaj 3, garsoniera curata, balcon, aparatura electrocasnica noua, aer conditionat, centrala termica, tv si internet, acces rapid mijloace...
0753.079.424
18 Apr 17:50
suprafata 31 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 € B
NERVA TRAIAN proprietar, garsoniera confort1, strada Foisorului etaj 2/8, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, totul nou: frigider, masina de spalat, tv, plita, hota,...
0721.735.444
18 Apr 16:52
suprafata 44 mp
utilat
mobilat
350 € B
BRANCOVEANU,  garsoniera, conf. 1, parter inalt/ 4, mobilata modern, finisaje noi, renovata/ igienizata Aprilie 2015, cablu tv/ internet, A/C, f. faianta curata si spatioasa, libera,
0764.721.017
18 Apr 16:26
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
1.000 L luna B
DRUMUL TABEREI,  1 Mai- Sibiu, confort 1, etaj 1/10, renovata: termopan, parchet, gresie, faianta, masina de spalat, combina frigorifica, usa metalica, libera. 1+1,
0761.588.569/ 0751.581.657
18 Apr 16:20
suprafata 32 mp
utilat
mobilat
190 € B
TITAN,  policlinica, langa Parc Titanii, confort 1, etaj 8/ 10, imbunatatiri, mobilata si utilata modern, complet, masina spalat, termopan, internet, libera,
0733.044.670
; unoimobiliare@yahoo.com
18 Apr 16:19
mobilat
180 € B
MILITARI,  Valea Lunga, superoferta, confort 1, modern (tv, arag, frig, mas de sp), la parter. In vila, intrare separata. Neg,
0725.691.900/ 0762.079.095
18 Apr 16:12
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
850 L B
DRUMUL TABEREI garsoniera se afla pe strada Valea Oltului la intersectie cu Bd. Timisoara, acces rapid la RATB, Kaufland vsv. Recomand vizionarea,!
0766.199.412/ 0773.808.647
; banudc@gmail.com 18 Apr 16:08
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
Berceni, Metrou 5 minute Dimitrie Leonida, Garsoniera spatioasa, gresie, faianta, parchet, totul la alegere, CT gaz proprie, contorizata individuala, usa metalica
0725.957.934/ 0725.957.934/ 0725.957.934
18 Apr 14:55
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
nemobilat
27.900 € B
VITAN,  Splaiul Unirii, Rin Grand Hotel, bloc 2010, et 7/11, mobilat si utilat modern, centrala proprie, usa metalica aer conditionat, tv, paza, aprop. Alba Iulia, Decebal, Vacaresti,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
18 Apr 14:34
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € negociabil B
NERVA TRAIAN,  Unirii, 5 min. metrou Timpuri Noi, renovat 2014, finisaje de calitate superioara, et 2/8, mobilat si utilat modern, usa metalica aer conditionat, tv, aprop Alba Iulia, Decebal,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
18 Apr 14:31
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € negociabil B
Titan Str. Prisaca Dornei, parter inalt/10, bloc mixt, mobila moderna noua, costuri de administrare mici, Parc Titanii, Policlinica, IOR, Grigorescu, Salajan. 1+1
0748.320.378
; mihaela.deximob@gmail.com
18 Apr 14:23
suprafata 33 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 € luna B
UNIRII,  Alba iulia, ##Nerva Traian, garsoniera mobilata nou, aer conditionat, tv lcd, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica. 7 min. metrou Timpuri Noi, adiacent Vitan Mall, Mircea...
0768.710.456/ 0734.069.255
; dhcimobiliare@gmail.com
18 Apr 13:41
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
RAHOVA,  Salaj- Dacia Service, gars., confort 1, 2/4, 2010, centrala proprie, totul nou, masina de spalat, linie 139, 32, 1+1,
0785.366.307
18 Apr 13:41
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
150 € B
TINERETULUI,  metrou, finisaje moderne, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, modern, canapea extensibila, masina spalat, frigider, aragaz, tv, net, aer conditionat, aprop. Pta...
0744.343.342/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
18 Apr 13:40
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € 299 € B
BERCENI  Piata Sudului gars. 2/10, faianta, gresie, parchet, apropiere metrou,
0727.483.230
18 Apr 13:34
suprafata 20 mp
utilat
mobilat
200 € B
TITAN  Rasarit de Soare, et. 7/11, renovata recent, balcon, loc de parcare, modern, masina de spalat, aer conditionat, dressing. Vecinatati: Parc IOR ,1 Decembrie, Auchan, Grigorescu....
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
18 Apr 13:34
suprafata 37 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
PANTELIMON  Biserica Capra gars. confort 1, 5/10 renovat recent, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, usa metalica balcon, imobil prevazut cu doua lifturi, apropiere metrou Iancului,...
0737.496.292
18 Apr 13:11
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
DRUMUL TABEREI  Favorit, str. Sibiu, confort 1, parter/9, termopan, parchet, usa metalica, (aragaz, frigider, masina de spalat, cuptor cu microunde, Tv) cablu, internet, liber, termen lung,
0766.668.893
; albeanu@yahoo.com
18 Apr 13:11
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
750 L B
TITAN  Policlinica, metrou la maxim 10 min pe jos, Blocul D2, vedere parc, totul este nou, nefolosit, gresie, faianta, parchet, usa metalica, toate electrocasnicele, libera 1+1,
0742.694.125
; belea_george@yahoo.com
18 Apr 13:07
suprafata 34 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 € B
BANEASA  Aviatiei gars. etaj 3/4, bucatarie utilata, mobilat, nemobilat, eventual firma;
0744.325.567/ 0744.754.594
18 Apr 13:04
suprafata 42 mp
decomandat
B
GIURGIULUI  100 m de statia Anghel Nutu, confort 1, bloc nou 2013, centrala, intretinere faianta ieftina, parchet, termopan, aer cond, masina de spalat, se poate utila complet, 1+1....
0723.303.035
18 Apr 12:55
suprafata 40 mp
decomandat
utilat partial
mobilat
250 € B
MIHAI BRAVU  - Kaufland, Dristor, garsoniera, 3/10,
0730.600.618
18 Apr 12:51
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
DRISTOR,  metrou, garsoniera, confort 2, cablu, internet, termopan, parchet laminat, gresie, faianta, pt. cuplu tanar,
0741.267.599
18 Apr 12:43
utilat
mobilat
180 € B
DRUMUL TABEREI,  Profi Timisoara, bloc mixt reabilitat, renovata recent, totul nou, dressing imens, canapea extensibila, electrocasnice noi, seriozitate, termen lung, baia si bucataria, noi, 1+2...
0727.239.100/ 0761.452.196
18 Apr 12:37
suprafata 34 mp
200 € B
TITAN,  3 minute de Parc IOR, metrou, Mall Titan, garsoniera amenajata complet. Garsoniera se inchiriaza mobilata si utilata in totalitate, este situata la etajul 4/10 intr-un bloc...
0733.053.903/ 0733.053.902
; bogdan@3dproperties.ro ; www.3dproperties.ro
18 Apr 12:28
suprafata 30 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 € B
MILITARI,  Rezidence, garsoniera confort 1, etaj 3/ 7, libera, curata, bucatarie, balcon centrala masina de spalat aragaz frigider, mijloc de transport la 2 minute 138 178, supermarket...
0766.484.893
; amyra1_1999@yahoo.com
18 Apr 12:12
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 L 1.000 L B
VITANUL NOU  -Mall, inchiriez garsoniera, amplasata in bloc mixt, etajul 5/8, libera, amenajata, termopan, parchet, faianta, gresie, parchet, usa metalica,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
18 Apr 12:10
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
DRUMUL TABEREI,  Moghioros, aragaz, frigider, masina de spalat noua , mobila noua, moderna, este facuta pe comanda, foarte calduroasa, intretinerea foarte mica, piata libera, foarte multa...
0721.242.956
18 Apr 11:59
suprafata 20 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 L B
MUNCII  metrou, Calea Calarasilor, renovata recent, modern, balcon, cablu tv, inernet, A/C, etaj, paza in scara.1+1. Libera, 1+1,
0761.588.569/ 0751.581.657
18 Apr 11:40
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
310 € B
NICOLAE GRIGORESCU,  Piata Salajan, 3 minute de metrou, confort 1, etaj 2/10, proaspat zugravita, aragaz, frigider, gresie, faianta, parchet, usa metalica balcon inchis, apometre, internet,
0720.425.031/ 0760.521.671
18 Apr 11:38
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
180 € B
CRANGASI CALEA, etaj 6/8, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
18 Apr 11:32
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 € B
UNIVERSITATE, garsoneira situata ultracentral, chiar in P- ta Universitatii, vis- a- vis de Ministerul Sanatatii, la 5 minute reale de metrou. Hol transformat in bucatarie,
0766.616.229
18 Apr 11:29
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 330 € luna B
TINERETULUI, inch. garsoniera, an constructie 1982, cooperez cu agentii imobiliare;
0744.306.966
18 Apr 11:26
suprafata 36 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
PANTELIMON, proprietar, confort 1, bloc mixt, stradal, mobilier, usi, aragaz noi, masina de spalat, gresie, faianta, t, parchet, bloc reabilitat termic, vedere Parcul Florilor, parcare,...
0723.777.606
18 Apr 11:21
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
B
TITAN,  Rasarit de Soare, 6/10, constructie 2012, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, spatii depozitare, contract
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
18 Apr 11:21
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 € B
BUCUR OBOR, decomandata, mobilata, utilata, cablu tv, a.c, internet, wi-fi, stradal, bloc renovat, etaj 9/9, rond Obor, 230 €. Lacul Tei, decomandat, etaj 8/10, mobilata, utilata, aer...
0771.139.259
; deintraumimob@yahoo.com
18 Apr 11:15
suprafata 42 mp
900 L B
DRUMUL TABEREI,  Favorit Medlife Dr. Taberei, intersectie cu Str.Sibiu, et. 3 , confort 1, renovata, modern, contoare, libera, la 2 statii de Afi Cotroceni, Politehnica, 13 Septembrie, zona...
0724.370.636/ 0724.262.436
; mfirut@yahoo.com
18 Apr 11:11
suprafata 35 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 € B
BASARABIA  Chisinau, curata, spatioasa, usi interioare noi, obiecte sanitare noi, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, 1+1. Vecinatati: Vatra Luminoasa,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
18 Apr 11:07
suprafata 38 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
DRUMUL TABEREI #3stradal, 34, confort 1, etaj 2/10, mocheta, contorizat, balcon inchis, pat mijloc si canapea extensibila, masina de spalat, combina frigorifica, avans 1+1,
0726.488.835
18 Apr 11:07
suprafata 32 mp
mobilat
800 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  titan |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  unirii |  iancului |  vitan |  garsoniera |  taberei |  tei |  proprietar |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 19 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD