Subrubrica: garsoniere
200 €

strada Sibiu intersectie, parter cu balcon,confort 1, modern, tineresc, cu amenajari de calitate, renovata, libera,numai pentru o fata /d-na,...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:08
180 €

particular, bloc stradal, mixt, acces mijloace transport, curata. Rog seriozitate, exclus agentii,

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:33
1.000 Lei

str. Sibiu bl. T 9, etaj 4, recent renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, alarma, masina spalat, frigider, aragaz, parcare...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:41
300 €

foarte cocheta, are finisaje deosebite si este situata chiar la parterul unui bloc curat si stradal, foarte aproape de metrou. Totul este frumos,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:56
170 €

garsoniera

 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:05
350 €

complet utilata, mobilata modern, et 3. Disponibila incepand cu 28 ianuarie,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:17
200 €

10 min. metrou, 1.5 camere, 10/10 cu balcon panorama, locuinta luminoasa, calda; semidec., prima inchiriere dupa renovare completa. Usa metalica,...

 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 15:36
220 €

metrou 2 statii, garsoniera etaj 2/5, mobilata si utilata nou, tv lcd, aer conditionat, centrala proprie, masina de spalat, aragaz, frigider,...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:26
230 €

Timonierului, 3/10, cf. 1, mobilata frumos, utilata complet, termopane, parchet, libera, chiria 1+1, sunati acum.

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:57
325 €

garsoniera dispusa la etajul 11/11. Complet mobilata, ambianta, vederea superba, liniste,

 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:46
320 €

intersectia Traian, etaj 9, modificata in 2 camere, deosebita, mobilata modern, utilata complet, ac, balcon - terasa 12 mp, bucatarie open space,...

 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:42
 

gars., 700 lei

 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:59
220 €

garsoniera

 • Mobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:58
220 €

cf 1, balcon open, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, 1+1.

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:57
230 €

proaspat renovata, modern, aragaz, frigider, masina de spalat, la 10 min de statia metrou, Obor- Iancului, et P/4,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50
1.000 Lei

in bloc izolat termic, cu tot ce-i trebuie, este pe o straduta nu foarte departe de soseaua principala, libera, net adiacent Colentina, Tei, Ghica.

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:43
360 €

Proprietar inchiriez in ansamblu rezidential cu circuit inchis Serena din centrul orasului garsoniera etajul 3 din 6, amenajata si utilata...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:36
230 €

cf. 1, libera, mobilata modern, utilata, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan A/C, bloc reabilitat termic. 3 minute pana la metrou.

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:35
200 €

direct proprietar, garsoniera pe str. Moise Nicoara, Piata Alba Iulia, toate utiliatile, zona linistita, 1+1,

 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:59
225 €

Grand Arena, bloc nou, primul chirias, cartier nou, acces rapid Ratb si metrou, loc parcare, totul nou, modern, etajul 3/6, centrala termica,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:23
230 €

proprietar, complet renovata si utilata, reabilitata termic, parter/8, zona civilizata, spatiu generos si pozitie deosebita (apropiere de metrou -...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:59
200 €

garsoniera 2/10, mobilata modern, g, f, p, t, um, 10 min. metrou, neg.,

 • Suprafata 36 mp
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:53
1.000 Lei

gars. 7/10, imb., bloc reabilitat, f, g, f, t, proprietar, neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:28
300 €

etaj 1/3, lux,bucatarie mobilata si utilata complet, renovata recent, dotata cu centrala proprie si loc parcare. Vec:Mihai Bravu, Dorobanti,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:16
200 €

bloc stradal, 5/10, confort 1, mare, spatioasa, balcon inchis, mobilata tineresc, masina de spalat, tv, cablu, internet, aragaz, frigider,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:02
150 €

garsoniera cf 3, cu apa calda, caldura,

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:00
800 Lei

superoferta, cf. 1, in vila, mobila moderna, aragaz, tv,frigider, masina de spalat, cu imbunatatiri: g, f, p, t, um, intrare separata, 15 min....

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56
210 €

cf. 1, mobilata si utilata modern, masina de spalat, frigider, aragaz, termopan, usa metalica, libera,

 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:46
190 €

Delfinului et. 6/10, garsoniera moderna, curata, tv, masina de spalat, usa metalica, aspirator, pat dublu cu saltea noua. Zona linistita. Ideal o...

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:34
270 €

etaj 2/7,bloc reabilitat termic ,renovata si mobilata 2017 (primul chirias), situata la aproximativ 2 minute de metrou si gara, vedere fata,

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:00
600 Lei

etj.1, trebuie zugravit si se lasa o chirie ptr. asta, cine mai are ceva mobila incape in garsoniera. Este libera,

 • Suprafata 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 09:59
220 €

9/10, la 6 minute de metrou Iancului sau Muncii si la 10 minute de Mega Mall, modern, g+f+p+t+u, renovata recent, A/C, aragaz, frigider nou, ms,...

 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:41
240 €

agentie, etaj 4, balcon inchis, pat, g, f, p, t, ac, 8 minute metrou Titan/ Nicolae Grigorescu,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:04
250 €

Colentina, confort 1 sporit, etaj 5/10, mobilata si utilata complet cu tot ce ar putea avea nevoie un chirias, disponibila, poze reale din locatie,...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 23:59
300 €

1/8, bloc mixt, parchet, termopan, mobilata modern,

 • Decomandat
Bucuresti, 20 ian, 22:07
250 €

3/10, reabilitat, termopan, mobilata modern,

 • Decomandat
Bucuresti, 20 ian, 22:07
270 €

10/11, bloc mixt, reabilitat, termopan, (contract),

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 20 ian, 22:06
220 €

an constr. 1985, parter, cf. 1, gresie, faianta, aragaz, frigider, termopan, apometre, masina de spalat, proprietar, 1+1 garantie,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 20 ian, 21:10
230 €

cf. 1, et. 2/8, f, g, p, t, frigider, aragaz,

 • Decomandat
Bucuresti, 20 ian, 20:58
270 €

cf. 1, et. 2/4, renovata, modern,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 20:57
750 Lei

gars. la curte, conditii de bloc, camera, bucatarie, baie, caldura, apa calda, mobilata, curata, intrare separata, cheltuieli incluse,

Bucuresti, 20 ian, 20:29
700 Lei

gars. este clasica, toate aproape de statia de metrou pIata Iancului,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 20:21
300 €

Banc Post, etaj 4/ 8, suprafata 40 mp, mobilat si utilat, legaturi cu Ratb.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 19:03
200 €

confort 1, 8/10, aragaz, frigider, masina de spalat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 18:29
210 €

spatioasa, Lujerului, 2 min. metrou, parchet nou, termopan, usa metalica. Masina de spalat, aragaz, frigider, et. 5/10, bloc mixt. 1+1 luna. Agentie.

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 18:28
200 €

gars. P/8, bloc 1991 gen mixt, reabilitat termic, imb, g, f, p, um, termopan, TV, mas. spalat, 200 Euro x 1+1L,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 18:20
200 €

etaj 6/10, cf. 1, mobilata modern, bloc mixt 1980, imb., g, f, p, termopan, um, ac, libera, av. 1+1,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 18:07
270 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Gheorghe Sincai, Cantemir, Unirii, Timpuri Noi

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 17:30
250 €

2011, 6/11 modern, ac, centrala imobil, securitate 24/24, contorizare individuala, acces Sema Park, Grozavesti, Crangasi, Drumul Taberei

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 17:22
250 €

30 mp situata la etajul 3/4 cu lift, totul nou, prima inchiriere, totul contorizat indiviudual

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 17:04