Subrubrica: garsoniere
250 €

10 min. metrou, str. Dreptatii, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, mobilat, utilat nou, aer conditionat, aragaz, frigider,...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:56
220 €

Azzurro, bloc stradal, 5 min. linia 41, bloc mixt, parter, modern, finisaje moderne, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
 

parc, gars. amenajata, 4/8, chiria 250 euro + garantie;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:35
220 €

ofer spre inchiriere gars mobilata modern, utilata complet, renovata recent, bloc mixtm

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:20
1.000 Lei

gars., et. p/4, cf. 1, bl. mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, um, modern, 2+1 garantie,

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:14
150 €

gars., et. 5/10, cf. 1, gresie, faianta, particular, garantie 2 luni +

 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 13:09
370 €

bloc nou New City Residence langa KFC, 7 min. de metrou Dristor, impecabila, centrala proprie, libera acum, totul nou arata mai bine la fata...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:58
350 €

adiacent, Mall Vitan, New City residence, Bd. Unirii 5 min., bloc nou langa Mall. Prima inchiriere dupa renovare, mobilata lux de la Casa Rusu,...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:58
200 €

la 5 minute metrou, bucatarie utilata, frigider, aragaz, nemobilata, bloc din 1979 curat si linistit, renovat, usa metalica, repartitoare, balcon...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 12:53
170 €

particular, gars., renovata, curata, cheltuieli intretinere mici,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:34
300 €

2 minute de metrou, garsoniera lux, loc de parcare ADP, Timpuri Noi, Sincai, Unirii, Cantemir, Vitan,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:58
310 €

garsoniera lux, loc de parcare, centrala termica proprie, imbunatatiri multiple, vecinatati: Romana, Unirii, Herastrau, 1 Mai, Titulescu, Banu Mantea,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:58
310 €

garsoniera lux, etaj 2, finisaje moderne, loc de parcare, Capitale, Floreasca, Barbu Vacarescu, Victoriei,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
300 €

garsoniera lux, etaj 3, loc de parcare, 2 minute de metrou Universitate, Romana, Victoriei,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
320 €

etaj 4, loc de parcare, Unirii, Muncii, Alba Iulia, Unirii, Nerva Traian,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55
300 €

inchiriez garsoniera lux, foarte aproape de Herastrau, Arcul de Triumf si Mall Baneasa, etaj 3, totul nou, Soseaua Nordului, Aviatiei,

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:55
 

gars. et. 1, supraf. curte 1.500 mp, baie, bucatarie, intrare separata, utilitati incluse in pret, balcon, parcare, liniste, lux, 800;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
220 €

la 3 minute de metrou Titan, garsoniera, confort 1, p/10, decomandata, 40 mp, renovata, mobilata si utilata modern, complet, termopan, aer cond,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
260 €

ofer spre inchiriere gars mobilata modern, utilata complet, renovata recent, totul nou, primul chirias,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:21
200 €

mobilata si utilata modern, renovata, balcon, apropiere 41, piata, parc, libera, pretul se achita in lei, usor negociabil,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:54
235 €

bloc nou, garsoniera cf1, p/4,mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ ct, masina de spalat, tv, net, libera, avans 1+1,

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:48
230 €

Bulevardul Basarabia, stradal, chiar vis a vis de intrarea în National Arena, etaj intermediar, toate imb. mobila moderna, motilata complet,...

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:36
240 €

pe Camil Ressu, cf I sporit, dec, 46 mp, toate imb., recent zugravita, mobila noua, mobilata complet, vizite, urgent, merita,

 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
359 €

3 minute de metrou, imobil reabilitat termic, etaj intermediar, mobilata modern, bucatarie mobilata si utilata, AC, TV, renovata recent, libera....

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:03
240 €

bloc mixt etj 4/8 si 2/10 mobilate lux, renovate, detine toate utilitatile, avans 1l+1l garantie

 • Suprafata 28 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:21
200 €

gars., bloc din 1985, stradal, dar are vedere pe spate, et. 1/9, balcon inchis, bloc foarte linistit si curat, ocazie doar 200 de euro, tel.

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:01
200 €

Garsoniera Pantelimon in spate la Mega Mall pe strada Hambarului, etaj 3/4, mobilata si utilata exact ca in poze, intretinerea foarte mica (70-100...

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:00
150 €

garsoniera, curte, centrala,

 • Suprafata 20 mp
Bucuresti, ieri, 23:08
750 Lei

inchiriez garsoniera, cf. 1, intretinere mica,

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 22:12
200 €

et. 2/7, 200 euro garantie,

 • Suprafata 40 mp
Bucuresti, ieri, 21:35
270 €

bloc din 1990, etaj 4, gars cf 1 sporit, la doar 5 minute de metrou, tramvai la 1 minut. mobilata, utilata (tv si masina de spalat noi). Zona...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:25
 

an 1978, urgent;

 • Suprafata 34 mp
Bucuresti, ieri, 21:20
 

Bobocica, garsoniera et. 1, aer conditionat, dressing, et. 5, curata, renovata;

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:10
200 €

particular, gars. p/4, renovata, rep., ap., + 200 euro garantia

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:55
 

inchiriez garsoniera;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:48
300 €

confort 1, etajul 5/7, gresie, faianta, parchet, termopane, mobila tinereasca, aragaz, frigider, masina de spalat;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:31
250 €

garsoniera, confort 1, renovat recent, bucatarie open space, luminoasa moderna, gresie, parchet, faianta, libera,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:28
880 Lei

particular, bloc mixt, reabilitat termic, et 6/8, gresie, faianta, termopan, parchet, curat, linistit, langa hotel Ibis, 3 min. de metrou, contract...

 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:26
650 Lei

camera curte unei singure persoane, intrare separata, conditii de bloc, fara garantie, proprietar;

Bucuresti, ieri, 20:00
220 €

bloc nou, garsoniera confort 1, etaj 6/10, renovata, mobilata si utilata modern, complet, termopan, aer conditionat, internet, loc parcare inclus,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:43
400 €

garsoniera, complex Carol City Parc, Sincai, str. Frigului an constructie 2017, etaj 8, 35 mp utili, balcon 6 mp, mobilata si utilata complet cu...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:08
160 €

gars. conf 2, etaj 8/10, curata, modesta, pat + sifonier,

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:56
220 €

Fundeni, City Rezidence, Dragonul Rosu, bloc nou, etaj 1/5, mobilata si utilata , totul nou, primul chirias, 2 lifturi, loc de parcare propriu,...

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Dobroesti, ieri, 18:54
250 €

modern, libera, ac.,

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:40
280 €

5 min. metrou, semistradal, 2/4, cf. 1 sp, bloc mixt, mobilata modern, luminoasa, renovata recent, gresie, faianta, parchet, isn, termopan, um+ac,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:29
650 Lei

doar ptr. o singura persoana, (doamna/dra pana-n 1.65). Fara: copii, animale companie. Camera pod mansadrat, hol, bucatarie, camera, dorm.,...

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:17
180 €

gars., P/8, bloc mixt, bucatarie nemobilata, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, liber,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 17:32
230 €

10 minute metrou, 1/4, cf. 1, bloc 1982, proaspat renovata, g, f, p, t, um, mobilat modern, pe mijloc, orientare sud, libera, av. 1+1,

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:19
250 €

metrou, constructie 2014, mobilat modern contorizat individual, centrala proprie, vis a vis Carrefour, 5 min. metrou Grozavesti, acces: Basarab,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:15
290 €

vedere Magheru, vis-a-vis McDonald's, langa metrou, toate conditiile, confort modern, proprietar ok,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:07