Subrubrica: garsoniere
 

inchiriez garsoniera, termopan, pret negociabil;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:23
180 €

Dimitrov,fara mobilier,utilata,bucatarie mobilata,libera,spatioasa,5 minute metrou,merita vazuta,

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:23
250 €

Garsoniera cocheta,aproape de spitalul Fundeni,pe str Rascoala 1907.

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:22
250 €

Pizza Hut, et. 8/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., mobilata modern, utilata complet, curata, libera, 1+1,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:20
650 Lei

proprietar, gars. la curte, mobilat, conditii, intrari separate, baie, bucatarie, camera, pentru 1-2 persoane,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:19
180 €

Alba Iulia- Moise Nicoara, etaj 3/10, mobilier in stare buna, amenajat, liber, merita vazut,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:16
290 €

Mall, metrou Mihai Bravu, rezidential 2016, 7/8, totul nou, mobilata/ utilata complet, modern, centrala proprie, aer conditionat, canapea...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:16
800 Lei

1 Decembrie, gars., 6/10, renovata,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:12
200 €

Favorit, etajul 6, gresie, Faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata complet, foarte aproape de mijloacele de transport in comun, libera,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
200 €

garsoniera in bloc nou, et. 9/11, costuri de intretinere mici, totul este contorizat, balcon, usa metalica, centrala proprie, utilata, loc parcare,...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:08
200 €

Billa, Auchan, et. 5, proaspat zugravita, aproape de mijloacele de transport in comun, 1+1 garantie.

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
200 €

Brancusi, mobilier de calitate modern facut pe comanda, amenajata, libera, la 10 minute de metrouTitan,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
 

particular,garsoniera, cf 1 , et 1/8, complet mobilata si utilata,

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58
200 €

gars. conf 1, utilata, mobilata complet, renovat recent apometre, et. 2/8, aproape de tramvai 32, 226, 139 la 2 min strada Modoran Ene nr 6. Luna...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:39
800 Lei

garsoniera renovata, curata, cu imbunatatiri,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:00
199 €

Vis-a-vis Primaria Sect.1, legaturi rapide Politehnica, Universitate, Romana, metrou 5 min. Disponibila imediat, curata, mobilata, utilata, 1+1 !

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:59
200 €

piata, garsoniera confort 1, etaj 7/10, proprietar, gresie, faianta, parchet, usa metalica, frigider, aragaz, masina de spalat, tv,

 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:50
230 €

Virtutii, 2/4, constr. '90, mob., utiltata complet modern, 1+1,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:04
240 €

Prosper, ac, gresie, faianta, mocheta,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:58
200 €

Cara Anghel, garsoniera, parter, gresie faianta, masina de spalat si toate utilitatile, este libera, o luna si una garantie (contract la financiar),

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:49
800 Lei

Rosu, bucataria mobilata, etaj 1/1 scoala gradinita in zona, contorizat individual, mijloc de transport maxi-taxi la 10 min. la 178, aproape de...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 08:46
200 €

Obor, bloc stradal, 1981, 1/10, gars. renovata, um, termopan, parchet, mob./semimob, exclus agentii,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 08:41
370 €

Jean Monnet,3/4 gars. de lux, renovata recent, mobilata modern, frigider, TV, masina spalat, bucatarie dotata, bloc termoizolat, pozitie excelenta,...

 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:30
270 €

Quadra 2, langa Sema Park, et. 1/11, posibilitate parcare, centrala, libera, 1+1luna, agentie, libera, 1.09 se poate viziona,

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:18
250 €

str. Oborul Nou, Ferdinand colt cu Mihai Bravu, metrou la 5 minute, 34 metri patrati, 8/ 10, recent renovata, mobilata, fara comision, libera,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:00
250 €

Obor, Spitalul Colentina, Lizeanu, garsoniera la etajul 2/4. Situata langa Spitalul Colentina pe Sos. Stefan cel Mare la 5 min de metrou Obor si 4...

 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:47
250 €

Mall, la 1 minut de Mall, curata, numai pe termen lung 12 luni, etaj 1, toate dotarile, aer conditionat, masina de spalat, etc, telefon, 1+1, fara...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:22
220 €

- Universitate, Cercul Militar, inchiriez garsoniera la 1 min. Parc Cismigiu, Regina Elisabeta, Capsa, Calea Victoriei- Romana, Sala Palatului,...

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:35
195 €

Crinul de Padure, confort 2, mobilata modern, termopan, usa metalica, aragaz, masina spalat, aer conditionat, lcd, frigider, colaborez cu agentii,...

 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:01
1.050 Lei

la 5 minute de metrou Leonida, particular, mobilata moderna pe comanda, ac, balcon mare, parcare privata, costuri mici intretinere. Pret fix

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:35
1.100 Lei

2 minute de metrou, Mega Image - Liviu Rebreanu, la doar 2 minute de metrou, lux, etaj 3, superb renovata total, izolatie termica, costuri reduse,...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:34
200 €

in spate la CEC, str. Moise Nicoara nr. 39, bl A3, parter, renovata recent, modern, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc reabilitat,...

 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:21
220 €

- Plaza inchiriez garsoniera situata intr-un bloc vizavi de Mall - Plaza, la etj 3/9, 1+1 garantie,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:48
250 €

Berceni, Sun Plazza, garsoniera mobilata si utilata modern, bloc 2013, centrala termica proprie, etajul 2/4, dresing mare, gresie, faianta,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:53
275 €

parter, foarte spatioasa, termopan, parchet, gresie, faianta, centrala termica, acces usor spre Unirii, Muncii, Calarasi. Comision standard,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:21
220 €

-Mall, superpozitie, acces metrou/ratb, et. 1/8, curata, gresie, faianta, parchet, mobilier din lemn masiv, pat mare dublu, utilata, tv, baie cu...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:20
240 €

Nerva, acum, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, metrou, avans 1+1, libera, open space, aut. 133, tramvai 1, frigider, aragaz,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:17
270 €

1 minut Facultatea de Constructii, cf 1, 3/10, p, t, g, f, um, acces rapid: Bucur Obor, Stefan cel Mare, Colentina, 1+1,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:04
255 €

metrou, parc IOR, Mega Image, proprietar, curat, cf. 1, g, f, p, L.Rebreanu 15, bl.N3, 6/9, pat2x1.6, aragaz, masina spalat 6 kg, dulap 3 usi,...

 • Suprafata 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:43
200 €

Brancusi proprietar, centrala de scara, apometre, repartitoare caldura, AC, utilata, zugravita, constructie 2005, termen lung,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
320 €

Mall, super pozitie, acces metrou/ratb, 42 mp, et. 5/8, gresie, faianta, parchet, usa metalica, zugravita, mobilier camera si bucatarie nou-nout,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:32
650 Lei

Postavarul, stradal, cf. 2, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, gresie, faianta, usa metalica, termopan, bloc reabilitat, libera,

 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:32
349 €

metrou Timpuri Noi, et. 3/10, mobilata si utilata lux, prima inchiriere, spatioasa, libera. Vec: Tineretului, Unirii, Goga, Vitan, Sincai, Dristor....

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:28
250 €

/Moxa, Occidentului, gars. 3/4, renovata 2012, termopan, centrala termica, lift, loc parcare. OBS: pentru plata in avans mai mare se negociaza,

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44
850 Lei

2 minute metrou, etaj 1, amenajata, mobilata si utilata modern, finisaje de calitate, open space, avans 1 luna + 450 L garantie, libera, chirie 850 L;

 • Suprafata 26 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:42
330 €

Timpuri Noi, garsoniera open space, finisata lux, toate imbunatatirile, ac, 2 balcoane, stradal, et. 6/ 8, bloc '95, merita vazut,

 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:36
350 €

aproape de Facultatea de Medicina, str. Louis Pasteur, in spatele complexului Cotroceni, camera spatioasa, dressing separat, centrala proprie,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:32
180 €

Gloria, gars., et. 3, cf. 1, f, g, p, t, mobilata modern, usa met., Ac, masina de spalat,

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30
200 €

gars, de inch. et. 2/ 10. Amenajat Iul. 2016. Gresie, faianta, termopane, balcon, frigider, masina spalat, microunde, TV 81 cm, wifi, mobilat,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:25
1.000 Lei

cartier nou ANL Brancusi oferta reala, bloc nou, finisaje de lux, mobilier modern, confort 1, etaj2/4, utilat nou, aragaz cu hota, frigider, tv,...

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20