IMOBILIARE INCHIRIERI garsoniere (682 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
VATRA Luminoasa Mihai Bravu, metrou Iancului - 5 min, 8/10, mobilata modern, proaspat renovata, balcon, parchet, g+f, masina spalat, LCD, A/C, frigider, aragaz, apometre, repartitoare, usa...
0771.086.384
; bo_jenea@hotmail.com
23 Oct 01:16
suprafata 31 mp
utilat
mobilat
250 €
B
Vitan Mall,Bloc Mixt Decomandata,44 mp, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata/utilata modern, pat matrimonial, aragaz, frigider, masina de spalat, contorizata, net, cablu...
0744.516.515/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
23 Oct 00:58
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
225 €
luna
B
SALAJAN, gars. confort 1, negociabil,
0722.486.951
22 Oct 22:53
mobilat
900 L
B
PANTELIMON ALEEA, inch. garsoniera confort 3;
0765.606.682/ 0733.571.292
22 Oct 22:52

B
CARREFOUR ORHIDEEA, proprietar, la curte, totul nou, centrala, tv, internet, zona linistita, negociabil;
0726.102.426
22 Oct 22:47
suprafata 42 mp
utilat
mobilat

B
SALAJ,  Humulesti, stradal, 1/4, bloc 2011, mobilata cochet, avans 1+1,
0765.837.960
22 Oct 22:32
utilat
800 L
B
DRUMUL TABEREI, Hanul Drumetului, particular, 2/9, renovata acum, mobila moderna, masina spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, gresie, faianta, t, usa metalica garsoniera lux,
0762.792.558
22 Oct 22:29
210 €
B
DRUMUL TABEREI,  Plaza, p/10, balcon,
0723.627.531
22 Oct 22:24
suprafata 40 mp
decomandat
mobilat
200 €
B
STEFAN CEL MARE,  Barbu Vacarescu, an 1990, etaj 2, 3 min. de metrou, foarte spatioasa, foarte curata, bloc civilizat,
0767.480.826
22 Oct 22:17
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
UNIVERSITATE,  Carol I, gars. spatioasa, etaj 4, centrala proprie, luminoasa, libera, bloc din caramida, stradal,
0767.480.826
22 Oct 22:17
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
900 L
B
OBOR,  in zona, gars. 1970, etaj 2;
0747.614.878/ 0748.170.751
22 Oct 22:11
suprafata 30 mp
decomandat
mobilat

B
STIRBEI VODA, gars. deosebita;
0769.358.076/ 0720.585.343
22 Oct 22:10

B
BERCENI,  Sergent Major Popescu Victor nr. 3, inch. garsoniera confort 1,
0723.756.836
22 Oct 21:52
800 L
B
COLENTINA,  vizavi Dristor Kebab, 3/10, bloc linistit, libera, mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, negociabil,
0763.104.885
22 Oct 21:50
semidecomandat
220 €
B
SECTOR 1,  str. Izbiceni nr. 33, gars. dubla, terasa marmura alba, garaj, curte,
031.430.80.90/ 0729.121.395
22 Oct 21:36
1.000 L
luna
B
VITAN,  Emil Garleanu, gars. constructie 2000, etaj 9, contorizare individuala,
0743.209.377
22 Oct 21:35
suprafata 62 mp
mobilat
400 €
B
DRUMUL TABEREI,  apropiere Afi Cotroceni, gars. confort 2, proprietar,
0754.041.305
22 Oct 21:32
utilat
mobilat
165 €
B
Unirii ING Zepter Garsoniera dubla 54mp Bvd. Unirii stradal mobilata utilata aer conditionat geamuri termopan dressing proprietar paza la intrare 280E etaj 9/10 situata langa Zepter , libera ,...
0763.355.037/ 0727.622.683
; cscristi@yahoo.com
22 Oct 21:23
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
PAJURA,  zona verde, et. 8/9, balcon mare, complet igienizata,
0722.302.801
22 Oct 21:21
suprafata 32 mp
utilat
mobilat
220 €
B
Obor propietar inchiriez garsoniera in zona obor - masina de paine, gresie, faianta, termopan, etaj 3/10.
0724.242.001
; fronea_elena@yahoo.com
22 Oct 21:18
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
267 €
luna
B
TITAN,  in zona, in spate la Billa, gars. confort 1, mobilat modern, cu toate utilitatile,
0721.928.948
22 Oct 21:14
200 €
B
FAVORIT,  Str. Sibiu, gars. de inch., etaj 4/10, fara aparate electrice;
021.340.63.71
22 Oct 21:12
mobilat

B
MILITARI,  Militari Residence, gars. in bloc constructie 2014, mobilata doar bucataria, nu a mai fost inchiriata, baie spatioasa, loc de parcare, arata foarte bine la fata locului, merita...
0722.419.749/ 0749.289.344
; stoiangeorge1983@yahoo.co.uk
22 Oct 21:09
suprafata 38 mp
semidecomandat
neutilat
mobilat partial
170 €
190 €
luna
B
TITAN,  Lucretiu Patrascanu, stradal, etaj 4/10, cu 3 lifturi, mobilat si utilat modern la 5 minute metrou si parc Brancusi, vv. piata Minis,
0723.522.926/ 0743.060.804
; dan.stepan@yahoo.com ; www.stevimobiliare.ro
22 Oct 21:09
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
240 €
250 €
B
13 SEPTEMBRIE, confort 1, etaj 2/10, modern, imbunatatiri, gresie, faianta,
0760.291.733
22 Oct 21:07
decomandat
utilat
mobilat
190 €
B
TITAN, particular, garsoniera confort 1, libera, etaj 3;
0726.012.311
22 Oct 21:06
suprafata 38 mp
utilat
mobilat

B
TURDA, 2/8, mobilat modern, bloc reabilitat, complet renovat, loc parcare, agentie, discutabil,
0767.373.777
22 Oct 20:46
suprafata 42 mp
decomandat
270 €
B
CAMPIA LIBERTATII, gars. etaj 9/10, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, 1+1, particular,
0771.781.481
22 Oct 20:44
utilat
220 €
B
BAICULUI,  Lidl, gars. confort 1, etaj3, curata, 1-2 studente sau cuplu tanar. Rugam seriozitate. Exclus agentii,
0744.349.454
22 Oct 20:40
suprafata 40 mp
mobilat
180 €
B
VITAN,  localizata vis-a-vis de Mall Vitan, spatioasa, renovata recent, fiind locuinta ideala pentru single sau couple la un pret accesibil intr-o zona cosmopolita,
0720.221.521
; eurotimes@yahoo.com
22 Oct 20:40
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
215 €
B
TITAN,  Auchan, localizata la 10 min. de metrou 1 Decembrie 1918, intr-o zona verde, spatioasa, renovata, fiind locuinta ideala pentru single sau couple la un pret accesibil,
0720.221.521
; eurotimes@yahoo.com
22 Oct 20:28
suprafata 32 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
MILITARI, garsoniera inchiriere, confort 1, etaj 4/9, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apropiere metrou,
0723.742.805
22 Oct 20:18
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €
B
DRUMUL TABEREI  Plaza, inchiriere garsoniera, confort 1, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, utilata modern, libera,
0728.091.832
22 Oct 19:04
suprafata 35 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
LACUL TEI,  Parcul Circului, Domino, confort 1, et 4/4, pe mijloc, renovata (g, faianta, parchet, t, usa metalica ac Samsung nou cu garantie), dressing pe comanda, mobilata si utilata,...
0724.808.552
22 Oct 18:44
suprafata 30 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
MILITARI,  Lujerului, Veteranilor, mobilata modern, bucataria utilata, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, libera, acces 2 minute metrou...
0729.323.433
22 Oct 17:43
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
230 €
B
LACUL TEI BULEVARDUL  stradal, langa parc vis-a-vis Facultate, bloc reabilitat, parter inalt /10, complet nou, balcon, aer conditionat, grilaje, intrare si vedere fata,
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
22 Oct 17:16
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI,  Mall Plaza, et. 7/ 9, bloc stradal, confort 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, masina de spalat. Acces facil tramvai 41, metrou Lujerului Militari la 10 min., Mall...
0762.610.492
22 Oct 17:16
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €
B
TITAN,  1 Decembrie, stradal, Auchan, Iris Mall, la 2 min. Ratb, 7 min. metrou, confort 1, etaj 9/10, mobilata si utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat)...
0760.045.141/ 0728.128.561
; dariahouse2006@yahoo.com ; www.dariahouse.ro
22 Oct 17:02
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
750 L
B
DECEBAL,  Alba Iulia, ofer spre inchiriere garsoniera adiacent bld. Decebal, strada Mesterul Manole, aproape de metrou (Pta Muncii), suprafata utila 42 metri patrati, etaj 1/ 4,...
0733.422.193
22 Oct 16:54
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
luna
B
VICTORIEI PIATA, garsoniera deosebita, renovata nou, primul chirias dupa renovare, stradal, utilata nou (mas. de spalat, aer conditionat, tv, frigider, confort 1,
0762.079.095/ 0725.691.900
22 Oct 16:47
utilat
mobilat
260 €
B
TITAN,  metrou N. Grigorescu, 1 minut Billa, 5 minute Piata Titan, garsoniera spatioasa, curata, pat matrimonial, sifonier, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, tv, masina...
0727.189.919
; office@redproperty.ro ; www.redproperty.ro
22 Oct 16:43
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
190 €
B
UNIRII SPLAIUL,  Camera de Comert, cocheta si intima, open space, moderna, etaj 1/6, centrala termica, imobil 2013, cu supraveghere video, potrivita pentru un celibatar, costuri mici intretinere,
0785.225.476/ 0769.076.169
; elisabeta.portakal@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
22 Oct 16:30
suprafata 26 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
1 DECEMBRIE 1918, 6/10 confort 1, balcon, mobilat nou, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, la 7 min. metrou Costin Georgian, apropiere P-ta Minis,
0730.449.478/ 0785.348.663
22 Oct 16:24
suprafata 32 mp
semidecomandat
utilat
180 €
B
VITAN  Mall, 5 min metrou Mihai Bravu, plita, cuptor, frigidern, mas de spalat, 2 dressinguri, renovata recent, usa Maco, a/c, termopan mahon, pat, canapea, parchet,
0722.229.490
; pcr.imobiliare@gmail.com
22 Oct 16:23
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 €
B
UNIRII,  Piata Alba Iulia, Bd. Burebista, bloc mixt, etaj 2, totul nou, bloc curat cu portar. Vecinatati: Unirii, Mall Vitan, Piata Muncii, Decebal, Dristor. Poze reale, anunt real, ; alexandru@zonadenord.ro ; www.zonadenord.ro
22 Oct 16:11
suprafata 35 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
DRISTOR,  McDonald's, intersectie Mihai Bravu, confort 1, mobilata modern, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, avans 1+1,
0723.614.499/ 0769.689.564
; alexandru@zonadenord.ro ; www.zonadenord.ro
22 Oct 16:09
suprafata 38 mp
utilat
250 €
B
BERCENI,  Giurgiului, garsoniere in complex rezidential, constructie 2012, incluse in pret: cablu tv, internet, sala fitness, parcare, piscina, loc de gratar si paza. Proprietar, comision 0,
0762.222.234/ 0736.655.525
; office@goldimob.ro ; www.goldimob.ro
22 Oct 16:02
utilat
mobilat
200 €
B
UNIVERSITATE,  2 minute metrou, etaj 3/7, garsoniera dubla, renovata recent, centrala de bloc, intrare stradala, mobilier modern, gresie, faianta, parchet, adiacent Romana, Cismigiu, Unirii,...
0722.296.956
22 Oct 15:49
suprafata 42 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
VICTORIEI, Casa cu un dormitor si dressing, hol, bucatarie, baie. renovata, utilata si mobilata recent si modern. Curte comuna si civilizata. C.t, termopane, parchet. Grivitei cu Bd.Dacia,
0762.328.747/ 0766.308.904
; simona.d.biru@gmail.com
22 Oct 15:39
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
300 €
B
NERVA TRAIAN, P/8, confort 1, imbunatatiri, pretabil birou- firma sau locuit, termen lung,
0722.370.702/ 0722.459.956
; smercinschiconstantin@yahoo.com
22 Oct 15:39
suprafata 42 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
265 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  titan |  dristor |  tineretului |  berceni |  crangasi |  unirii |  iancului |  vitan |  garsoniera |  taberei |  tei |  proprietar |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD