Subrubrica: garsoniere
340 €

imobil 2015, etaj 3/5, bucatarie inchisa, centrala termica proprie, finisaje noi, complet utilata, mobilier modern,canapea extensibila, AC. Costuri...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:05
270 €

vis-a-vis Spitalul Grigore Alexandrescu imobil stradal, vedere stradala, etaj 2/9, proaspat renovata, ideala locuit/ birou, neg.,

 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:48
150 €

1982, cf. 3, 16,90 mp, particular, zona excelenta, apropiere piata, amenajat recent, chiria lunara,

Bucuresti, ieri, 23:20
260 €

confort 1, parter, centrala proprie, intersectie cu Drumul Sarii.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:13
200 €

ofer garsoniera et. 9/10,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:00
250 €

3/10, aer conditionat, tamplarie termopan (fara balcon), usa metalica (intrare), electrocasnice (masina de spalat rufe, aragaz, hota, combina...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:22
300 €

proprietar inchiriez gars., et. 2, an 1987, cu tot confortul,

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 22:10
 

confort 1, curata, bloc linistit, doresc seriozitate, fara copii, animale de companie;

 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:00
850 Lei

proprietar inchiriez garsoniera, contorizata, discutabil,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:50
200 €

1977, et. 5/8, cf. 1, curata, utilata modern. Rog seriozitate;

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:50
180 €

1979, parter, gresie, faianta, usa metalica, curata,

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:45
330 €

bloc mixt, etaj intermediar, balcon inchis. Garsoniera are electrocasnice moderne, este renovata recent. Exclus intermediari, animale de companie,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:25
 

gars. cf. 1, et. 5, bloc mixt;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:23
170 €

cf. 1, imb., gresie, faianta, termopan, ac, metrou,

 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:12
200 €

Stefan cel Mare, etaj 7, la 2 minute de metrou, mobilata clasic, canapea noua, masina de spalat, libera.

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:37
255 €

Ion Mihalache, Ciuperca confort 1, parter, in vila, curte proprie 18 metri patrati, intrare separata, frigider, masina de spalat, centrala proprie,...

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:25
600 Lei

4/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopan, internet, 1 luna+

 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 20:08
150 €

confort 3, curata, cocheta, incalzire Radet, apa calda si rece, gaze cu contor separat, 3 min. Ratb, 10 min. metrou Piata Sudului, linie 77, chirie...

 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:47
800 Lei

parter din 4. Mobilata modern, utilata complet, are si internet, pt. o persoana civilizata, exclus animalute de companie, copii mici, escorte, plus...

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:44
185 €

garsoniera, bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, mobila noua, etaj 1/3, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:29
230 €

garsoniera renovata, etaj 3/9, cu balcon, zona linistita, vis-a-vis de Plaza Romania,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:55
325 €

Garsoniera situata in mijlocul orasului, cu vedere panoramica asupra Bulevardelor Balcescu Magheru, mobilata si utilata modern, luxos, aragaz,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:53
280 €

4/10, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, stradal, aproape metrou,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:37
222 €

bloc nou, primul chirias, cartier nou, acces rapid Ratb si metrou, loc parcare, totul nou, modern, etajul 3/6, centrala termica, costuri reduse,...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:34
180 €

et. 9/9, mobilata clasic, gresie, faianta, termopan, aer cond., libera, 1+1 garantie,

 • Suprafata 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:14
180 €

renovata cu centrala proprie ,mobilata modern, utilata, situata la 12 min. de metrou Unirii, ideala pentru o persoana sau cuplu la cel mai bun...

 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:10
200 €

spatioasa, renovata cu imbunatatiri complete, balcon, mobilata modern, utilata complet, situata vis-a-vis de Plaza Mall, ideala pentru o persoana...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:03
180 €

Georgian, bd. Chisinau, stradal, vedere spate pe Vest, 4/10, foarte curata, renovata, t, p, f, g, um, ac, partial mobilata, chirie 180 euro sau se...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 17:48
300 €

se afla la 5 minute distanta de Mall Vitan, 7 minute de mers pe jos pana la metrou Mihai Bravu, zona este foarte linistita si cu multă verdeata...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:19
200 €

Constantin Brancusi bloc tip Y etaj 8/10 semidecomandata 32 mp. mobilata utilata G+F+M+T AC. usa metalica balcon inchis, vis a vis metrou C....

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:08
350 €

cf. 1, mobilata modern, utilata. Renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan A/C. 2, se afla stradal, vedere spate. Etaj 6/10.

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:55
240 €

Lujerului metrou, etaj 6 din 10, mobilata si utilata modern, balcon inchis, curata, renovata, apropiere mijloace de transport, libera.

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50
250 €

bloc 4 et., constructie 2013 cu lift, centrala proprie, mobilata si utilata cu aragaz, frigider, masina de spalat, cuptor cu microunde, tv, aparat...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:48
350 €

Studio, etaj 1/3, bloc 2016, finisat lux, la cheie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica proprie, TV. Liber cu 10...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
390 €

Garsoniera decomandat,bd-ul Unirii langa CEC,etaj 10,suprafata 42,constructie 1996,bloc mixt,monolit, paza 24/24,mobilata,utilata,vedere...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
250 €

spatioasa, luminoasa, etaj intermediar, aer conditionat, termopane, masina de spalat, aragaz, frigider, apometre, complet renovata, mobila noua,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
200 €

particular, et. 4/9. Se inchiriaza numai pentru 2 studente sau familie. Libera din 03.04, 200 euro 1+1, nu ofer comision,

 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:19
250 €

in vila, etajul 1/1, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, mobilata modern, curte, libera, metrou la 5 minute, ASE, Dacia.

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:08
250 €

particular, ofer spre inchiriere gars. in bloc nou, parter, constructie 2016, P+3, finisaje superioare (faianta, gresie, parchet), mobilata modern,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Dobroesti, ieri, 16:06
200 €

garsoniera mare, et.8 din 10

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:58
250 €

garsoniera, bloc mixt, an1987, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 8/10, contract ANAF, libera,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:57
1.100 Lei

imediat statie autobuze 105, 385, 3 garsoniere in vila costructue noua, 2/3,p/3, 3/3, cf. 1, dec., mobilate frumos, utilate complet, centrala...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:51
300 €

particular, confort 1, etaj 4/10, mobilata, utilata lux, totul nou, mobilier Mobexpert, vedere fata bloc, curat, avans, 1+1 garantie.

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:32
260 €

et. 8/10. Toate imbunatatirile, toate utilitatile. 1 luna avans + 2 luni garantie. Libera,

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:29
200 €

Billa, metrou Grigorescu, mobilier modern, amenajata, libera, spatioasa, merita vazuta, 15 minute metrou.

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:22
800 Lei

garsoniera cocheta mobilata modern utilata cu tot necesarul, unei persoane civilizate, exclus animalute de companie, copii mici, excorte. Colaborez...

 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:22
250 €

6/7, gresie, faianta, parchet masiv fag, usa metalica, frumos amenajata, TV, masina spalat rufe automata, frigider, spatii depozitare, balcon,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
163 €

in spate CEC la maxim 10 min. metrou Muncii sau Unirii, Tribunal, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, sunati...

 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:08
220 €

Metalurgiei, bloc 2016, cf. 1 decomandata toate imb. noi, mobila nou nouta, parcare, libera prima inchiriere 1 luna +1 luna + 50 % din prima chirie...

 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:07
220 €

garsoniera cf I sporit, toate imbunatatirile, la 1 statie de metrou Obor si 4 statii Universitate, mobilata integral modern, utilata complet,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:07