Vora Invest Team - Transport de marfuri rutier, maritim si aerian cargo, Bucuresti

Transport Maritim

 Având în vedere progresul economic general al societatii, în ultima perioada s-a înregistrat o crestere fara precedent a comertului mondial, a transportului de materii prime de baza, necesare industriei, agriculturii cât si a schimburilor de produse finite.

Pe de alta parte, intensificarea schimburilor comerciale între tari aflate în diferite zone geografice, participarea tarilor respective la acest proces reprezinta o conditie necesara pentru impulsionarea progresului economic si social al fiecarei regiuni geografice.

Transportului maritim îi revine un rol esential în realizarea circulatiei marfurilor, atât din punct de vedere cantitativ cât si ca operativitate, rol conferit de aspecte cum ar fi:

  • costuri relativ mici, în raport cu volumul mare de marfuri care pot fi transportate;
  • caracterul complex si diversificat al schimburilor comerciale;
  • cresterea numarului de participanti la aceste schimburi.

Cele trei elemente esentiale care stau la baza definirii transportului maritim sunt urmatoarele:

  • marfurile, caracterizate printr-un volum mare si o valoare ridicata;
  • navele, ca mijloc de transport care încorporeaza un nivel de tehnicitate si al investitiilor ridicat;
  • porturile, ca noduri de transbordare precum si instalatiile de operare din cadrul acestora.