Vanzari garsoniere Bucuresti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 491 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
33.300 €

garsoniera, decomandata, 32 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie...

 • 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:51
Drumul Taberei
24.900 €

Plaza Romania, pozitie excelenta, langa parc si viitoarea statie de metrou, garsoniera cf. 2, situata la etajul 9/10, curata, fara amenajari...

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 12:50
Luica
22.800 €

Garsoniera sector 4, semidec, balcon, baie, cada, st 22mp, gaze, et. 2/4.

 • 22 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:50
Militari, Pacii
32.000 €

Spatiu Locuit, Militari Pacii, amenajat complet nou, Signature Design. Garsoniera open space, amenajata recent, situata in Militari, la 8 minute de...

 • 24 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:45
Militari
43.000 €

Lujerului, metrou, semidec., etaj 11, mobilata si utilata, renovata, curata, aer conditionat, balcon, ideal investitie, apropiere mijloace de...

 • 34 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:40
Pantelimon Cora
19.000 €

proprietar, mobilat, utilat, centrala proprie,

 • 17 mp
 • An 1977
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 12:31
Unirii, Alba Iulia, Decebal, Moise Nicoara 36 D2
35.000 €

et.1/4, bloc in reabilitare, metrou, mall, piata, pozitionare excelenta pentru investitie, regim hotelier, zona ultracentrala, bloc deosebit,...

 • 21 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:19
Arena Nationala, Chisinau, Diham. Basarabia, lux
37.200 €

metrou C. Georgian, Basarabia, Chisinau, Arena Nationala, stradal, pozitie super, cu etaj tehnic, nou amenajata foarte frumos, balcon inchis,...

 • 39 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:18
Vitanul nou, Mall, str. Foisorului
62.000 €

Vitanul nou, aproape de Mall, str. Foisorului, garsoniera renovata modern, materiale de inalta calitate, parter, decomandata, suprafata 38 mp, bloc...

 • 38 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 12:11
Militari Residence
34.800 €

in bloc nou, finalizare 2018, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, ct. Ratb, parcare, magazine, piscine.

 • 43 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, azi, 12:03
Drumul Taberei, Favorit
39.800 €

ofer spre vanzare garsoniera, mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, termopane, usa metalica).

 • 32 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 12:02
Militari, Iuliu Maniu
+ Schita
33.600 €

direct dezvoltator, bloc nou P+8 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, ct, statie...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 12:01
Mircea Voda, Camera de Comert, stradal
65.000 €

Mircea Voda, Camera de Comert, stradal, metrou, garsoniera decomandata, etaj 3/8, suprafata 42 mp, vedere bulevard, bloc monolit, constructie 1997,...

 • 42 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:52
Nicolae Grigorescu, metrou-12 min
33.500 €

Fizicienilor, et. 4, dec. este mobilat si utilat cu imbunatatiri. Pentru o investitie este super se inchiriaza imediat. Blocul este civilizat si...

 • 27 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:51
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
43.835 €

garsoniera 39.85 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:36
Rahova, Petre Ispirescu
23.000 €

Malcovi garsoniera, confort 1, semidecomandata, etaj 3/10, curata, fara imbunatatiri.

 • 20 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:31
Iancului, 5 min. de metrou, stradal
41.900 €

10/10, fara probleme cu terasa, pozitie de exceptie, cf. 1, dec, 34 mp, bloc mixt, c-tie 1979, scara stradala, orientata pe Sud, luminoasa, fara...

 • 34 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Colentina, Doamna Ghica, Baicului
15.500 €

Lidl, parc, 3/4, semidecomandata, confort 3, bloc mixt, necesita renovare, gaze, caldura, boiler electric, bloc reabilitat termic, fara risc...

 • 15 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:27
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita
40.000 €

BCR, p/10, cf. 1, dec, 30 mp, bl mixt, reabilitat termic, fara risc seismic, mobilata, utilata complet, fara imbunat, curata, termopan, usa...

 • 30 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:27
Colentina, Doamna Ghica, McDonald's
+ Schita
42.000 €

parter inalt/10, dec, bloc mixt, 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, bloc stradal,...

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 11:24
Obor, Colentina, Lacul Tei, facultate Teiul D-nei
32.500 €

D-na Ghica, sectia 7, metrou Obor 12 min. parcul Tei-Plumbuita, scoala 30, Ratb 3 min. bloc mixt, reabilitat termic, imb.g, f, p, um,ac, termopan,...

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:01
Lacul Tei, Ghica Tei, Teiul Doamnei
49.900 €

langa facultate Str. Inginerilor, aproape de Parcul Circului, pozitionare super, imb. gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, AC,...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:00
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
39.238 €

garsoniera 42.65 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant...

 • 43 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:00
Militari
+ Schita
42.100 €

garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019. Unitatile se predau semifinisate

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:59
Drumul Taberei, Cartier Brancusi
+ Schita
36.000 €

Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului,

 • 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 10:58
Ferdinand, Avrig, Primarie
45.000 €

parter cu balcon, interior curat, gresie, faianta, parchet, balcon inchis in termopan, acte la zi, libera, bloc reabilitat, scara curata, apropiere...

 • 32 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:48
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, vav Sectia 7
+ Schita
41.500 €

aproape Mall Veranda, Kaufland etaj 1/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1981 reabilitat termic, 2 lifturi, orientare est, imb., g, f, p, termopan,...

 • 31 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:43
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Tei
+ Schita
32.500 €

vav Parc Plumbuita, aproape Facultarea de Constructii, Parc Tei,10 min., metrou Obor, cf. 2, bloc mixt, 2 lifturi, pe mijloc, bucatarie mobilata si...

 • 24 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 10:42
Drumul Taberei, Aleea Compozitorilor
39.000 €

P/10, 37mp, geam la baie, bloc mixt, balcon, neamenajat, toate actele, acces imediat stb, parcuri, scoli, hipermarket Kaufland, Auchan.

 • 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 10:41
Obor, Colentina, Doamna Ghica, aproape BCR
39.500 €

vav Parc Plumbuita, rond, 12 minute metrou, cf. 1, orientare sud-vest pe mijloc, vedere deschisa imb., faianta, parchet, cadastru, intabulare, se...

 • 34 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:39
Rahova garsoniera tip studio cu terasa de 6 mp
37.900 €

se ofera spre vanzare o garsoniera de tip studio in imobil finalizat in anul 2019. Garsoniera este situata la etajul 1, dispune de finisaje moderne...

 • 44 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:37
Pantelimon, Morarilor
+ Schita
39.500 €

cf. 1, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, acc credit, spatioasa, vecinatati: Delfinului, Costin Georgian,...

 • 37 mp
 • An 1986
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 10:36
Vitan mall
24.000 €

cf 3, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata complet, libera, toate actele la zi, 7 minute metrou Mihai Bravu.

 • 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:34
Baba Novac Residence
+ Schita
61.000 €

direct proprietar, comision 0%. Garsoniera se vinde finisata in totalitate cu componente de calitate, baia cu obiecte sanitare, iar la bucatarie...

 • 37 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:34
Brancoveanu, Turnu Magurele
+ Schita
46.000 €

ideal investitie, garsoniera 37 mp, finisaje de lux, racordata la toate utilitatile sectorului 4. Constructie beton + caramida porotherm (inclusiv...

 • 37 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:33
Vitan, Barzesti, pret promotional
+ Schita
35.650 €

va ofer spre achizitie o garsoniera semi-decomandata, situata intr-un imobil nou pe strada Vitan-Barzesti. Statia RATB se afla la 2 minute de mers...

 • 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:25
Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
34.400 €

garsoniera deosebita, 34,4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie...

 • 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:15
Splaiul Unirii, City Confort
38.000 €

Splaiul Unirii, City Confort, garsoniera cf. 1, eta 2/10, 38 mp, imbunatatiri, centrala proprie, merita vazuta, bloc 2009.

 • 38 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:07
Titan, Theodor Pallady, sector 3
+ Schita
39.500 €

garsoniera decomandata, etaj 1/5, finisata, centrala proprie, decomandata, libera, acte la zi, bloc finalizat in 2018, pretabila Prima Casa, studenti

 • 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:55
Central vanzare garsoniera Plantelor, Traian
29.500 €

Va propunem spre vanzare o garsoniera, decomandata, confort 1, amenajata si utilata, situata pe strada Traian, Plantelor, in apropiere de Pache...

 • 21 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:41
Militari Residence
23.520 €

bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan,

 • 32 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:33
Doamna Ghica
45.000 €

studio la cheie, balcon inchis, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 5 min. de mijloace de transport

 • 40 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:24
Doamna Ghica, Cremenita
48.000 €

garsoniera cu curte in proprietate, disponibila imediat, finisaje de calitate superioara, imobil nou, dublu izolat, curte aenajata si imprejmuita....

 • 30 mp
 • An 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 09:23
Doamna Ghica-Plumbuita
45.000 €

studio nou la cheie, 4/4 mansarda, finisaje de calitate, centrala termica, balcon inchis, contorizare individuala, disponibil imediat, TVA 5%...

 • 38 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:23
Aparatorii Patriei, Berceni, Metalurgiei
28.500 €

garsoniera 28500 euro, Drumul Jilavei, metrou Aparatorii Patrie, Berceni

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:20
Aparatorii Patriei, Berceni, Metalurgiei
+ Schita
31.000 €

Garsoniera 35mp Aparatorii Patriei, bloc nou in constructie.

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:20
Aparatorii Patriei, Berceni, Metalurgiei
+ Schita
28.500 €

superoferta, garsoniera decomandata, Aparatorii Patriei.

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:20
Este ora exacta, e timpul sa investesti eficient langa km 0, Armeneasca
54.800 €

Zona: Armeneasca - str. Arcului 14A Pret: 54.800 EUR Etaj: D/2 Numar camere: 1 Confort: 1 Compartimentare: decomandat Suprafata desfasurata:...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:08
Vitan, Foisorului
56.000 €

Foisorului, Mall Vitan, garsoniera confort 1, decomandata, etaj 7 din 8.

 • 42 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:04
Muncii, Sapte Drumuri
59.500 €

garsoniera dubla, zona Muncii, str. Sapte Drumuri, bloc nou, complet mobilata si utilata, centrala proprie acv.

 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:03