Vanzari garsoniere Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
...
56.000 €

et. 1/4, cf. 1, decomandata, 42 mp, situata in imediata apropiere a statiei de metrou Lujerului, se vinde ca in imagini, stare foarte buna, acces facil catre punctele cheie ale orasului, toate actele

Suprafata 42 mp An 1990 Decomandat Etaj 1 din 4 M 13 min.
Bucuresti, azi, 08:36
...
44.850 €

Fara comision de la cumparator ! Va ofer spre vanzare o garsoniera decomandata, disponibila in cadrul unui Ansamblu Nou construit din Zona de Sud, in spatele primariei Popesti Leordeni, statia STB in...

Suprafata 39 mp An 2023 Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 08:36
...
37.500 €

et 3/8, complet mobilata si utilata modern,nelocuita de la renovare, totul este nou si in garantie, electrocasnice incorporabile, frigider, centrala termica proprie, masina de spalat, toate actele la...

Suprafata 35 mp An 2021 Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 08:35
...
63.900 €

Nu rata! Garsoniera, situata la etajul 7 din 10, cu vedere pe spate. Balco inchis cu termopan. Baie cu geam. Garsoniera dispune de aer conditionat, frigider, masina de spalat, bucatarie echipata. Se...

Suprafata 33 mp An 1982 Decomandat Etaj 7 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:34
...
52.000 €

Cimitirul Armenesc, 10 min metrou Iancului, strada Elev Stefanescu, cf I, bloc mixt, libera, se vinde complet mobilata si utilata, acte la zi,

Suprafata 34 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
53.000 €

Langa gura de metrou, libera, intrare si vedere stradala, curata, semimobilata, acte la zi

Suprafata 30 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
49.000 €

Auchan, Complexul Rasarit de Soare, libera, se vinde mobilata si utilata, acte la zi, paza, monitorizare video, 2 lifturi chiar langa usa,fara probleme cu terasa

Suprafata 33 mp An 2000 Decomandat Etaj 11 din 11
Bucuresti, azi, 08:25
...
40.500 €

Arena Nationala, cf.1, 31 mp, sd., et.8/10, renovata, AC,

Suprafata 31 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 08:25
...
55.000 €

Rond Baba Novac,3 min metrou Dristor,intrare stradala cu portar, vedere spate, libera,renovata complet , de calitate, mobilata si utilata complet

Suprafata 32 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 5 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
39.500 €

5 min metrou, in spatele benzinariei Mol, libera, curata, renovata decent, acte la zi,

Suprafata 27 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 8 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
49.500 €

5 -7 min metrou Muncii, Str. Maior Coravu, langa parcul National, libera, vedere parc, acte la zi, pozitie deosebita,

Suprafata 30 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
44.400 €

Pret garsoniera : Avans 90%-44.400 tva5% Ansamblu rezidential modern cu un design impresionant si cu o calitate superioara, de la materialele de constructie folosite, pana la interioarele personalizate...

Suprafata 41 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5 M 18 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
21.500 €

an 1977, zona verde, deosebita, 20 mp, etaj 3/4, dec., imbunatatiri, bloc reabilitat, parcare la discretie, apa calda si caldura Radet, bloc curat, civilizat, cash; 15-20 minute cu 331 de Piata Romana

Suprafata 20 mp An 1977 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:25
...
32.500 €

Garsoniera, situata in zona Militari, Metro, Auchan, pe strada Soarelui intr-un bloc P+6, la etaj 4/6 cu o suprafata utila de 36 mp.utilitati - canalizare, apa potabila, gaze si curent electric.

Suprafata 36 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 06:14
...
29.900 €

garsoniera, decomandata, bucatarie inchisa, etaj 4/6, suprafata utila 33 mp, zona Militari, Metro, Auchan, str. Soarelui bloc P+6, utilitati: canalizar, apa, gaze, curent electric. Comision 0,

Suprafata 33 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 06:14
...
34.000 €

particular, garsoniera finalizata, mutare imediat, poze reale, decomandata, bucatarie inchisa, etaj 1/4, cu lift, situata pe strada Tineretului, statie STB 178, 278 si 138 vis a vis. Comision 0,

Suprafata 28 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 06:13
...
49.900 €

Etaj 6/10 semidecomandata, mobilata si utilata ca in foto. Este situata in plan 2, ferita de zgomot. Distanta pana la metrou 7 min. Acte ok.

An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 00:20
...
30.400 €

particular, confort 2, etaj 3/10, 18 mp, curata, parchet, gresie, termopan, usa metalica, se vinde complet mobilata si utilata, ideal investitie , exclus intermediari,

Suprafata 18 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 21:05
...
50.000 €

Va oferim spre vanzare garsoniera de 1 camere confort 1 situat la etajul 8 din p+ 10 in zona Tei in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp este decomandat, amplasat in bloc...

Suprafata 30 mp An 1979 Decomandat Etaj 8
Bucuresti, ieri, 20:48
...
21.500 €

Ozana, Lidl, 5 minute metrou 1Decembrie, Aleea Mizil, bloc renovat, curat si civilizat, libera, acte la zi.

Suprafata 16 mp Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:47
...
56.900 €

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara intermediari, com. 0%,

Suprafata 45 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:36
...
47.000 €

Militari Lujerului garsoniera confort 1 semidecomandat, etaj 2/10, suprafata 31mp, bloc construit in anul 1981. Balcon inchis. Garsoniera necesita renovare. Statia de metrou Lujerului se afla la 8 minute...

Suprafata 28 mp Semidecomandat Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 20:30
...
42.000 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 40 mp An 2020 Decomandat
Ilfov, ieri, 19:45
...
41.000 €

Drumul Taberei Bdul Timisoara, garsoniera decomandata etaj 3/4, suprafata 28 mp, renovata, gresie, faianta, parchet, geam termopan. Bloc reabilitat termic. Garsoniera se vinde mobilata si utilata, se...

Suprafata 28 mp Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 19:21
...
117.000 €

Va propunem spre vanzare un studio situat in zona Vitan Mall - Incity Residence, Etaj 9/11, mobilat si utilat complet premium, 60 m.p. utili, renovat, aer conditionat, terasa 7 m.p., liber, merita, apropiere...

Suprafata 60 mp An 2017 Decomandat Etaj 9 din 11 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
...
49.900 €

garsoniera semidecomandata, cu toate imbunatatirile mobilata si utilata, bloc nestradal linistit, 3 lifturi. Apropiere Metroul Iancului si Muncii, Parcul National, Parcul Ciurea. Acte efectuate,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 9
Bucuresti, ieri, 18:47
...
22.500 €

cf. 3, centrala proprie noua, bucatarie echipata totul nou in garantie, usa metalica schimbata, zugravit recent, libera, acte,

Suprafata 14 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:44
...
18.000 €

10-20 minute de Piata Unirii cu STB 117 sau cu masina, Parc Humulesti, zona ok, bloc curat, luminat, imbunatatiri, vecini ok, acte ok, vedere spre parc, 15 mp, et. 4/4, sd. Penny si Lidl la 2-5 minute,

Suprafata 15 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:36
...
21.000 €

Sos. Industriilor, sector 3, la 5 statii STB de metrou Pantelimon si 7 de Anghel Saligny, 19 mp, et. 1/4, dec., centrala proprie, imbunatatiri, rute STB 103, 246, statii la 2 minute,

Suprafata 19 mp An 1980 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:36
...
44.800 €

Va prezentam o garsoniera aflata intr-un imobil reabilitat termin la etajul 8 din 8 cu acces la o terasa de 200 mp. Punct de reper - Reprezentanta Mazda Se vinde complet utilata si mobilata, totul renovat...

Suprafata 30 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 8 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:33
...
42.000 €

semistradal, et. 8/9 +et.tehnic, ocazie, cf.1, semidec, vedere superba, pe mijloc, bloc de gars, fara risc seismic, 2 lifturi, partial mob si utilata, libera, luminoasa, g+f+p+t+um, aer conditionat, zona...

Suprafata 32 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 18:22
...
59.000 €

garsoniera decomandata, 37 mp, bloc mixt, 8/10, bloc 1981, anvelopat, scara linistita, mobilata recent, bucatarie mobilata utilata, frigider, aragaz, hota, masina spalat, comision cumparator 3%,

Suprafata 37 mp An 1981 Decomandat Etaj 8 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:14
...
42.000 €

Agentie. Garsoniera de vanzare, Calea Vitan, apropiere Dristor, 5-7 minute, nerenovata complet, nemobilata, necesita imbunatatiri de la zero, bloc 1980, parter (se poate deschide o afacere in zona). Comision...

Suprafata 28 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 18:09
...
39.900 €

vanzare garsoniera 31 mp, semidecomandata, bloc 1980, etaj 5 din 10, gresie, faianta, parchet, necesita renovare, comision cumparator 3%,

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:00
...
48.500 €

Cf.1,pe mijloc,etjj 2/10,semidec,32mp,bloc de garsoniere,2 lifturi,orientata pe Sud, luminoasa,g+f+t,usa metalica,aer conditionat,zona linistita,cadastru si intabulare,accept credit,negoc.

Suprafata 32 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:53
...
65.000 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre vanzare o garsoniera situata in complexul ISG Residence III, cu o suprafata utila de 32 mp, situata la etajul 9/9,

Suprafata 40 mp An 2019 Decomandat Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 17:30
...
46.900 €

garsoniera se afla la parter, decomandata si are 35 mp. Este mobilata si utilata. Imbunatatiri: gresie, parchet, geam termopan, masina de spalat, ac,

Suprafata 35 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:24
...
60.609 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 112 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:24
...
36.750 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 35 mp An 2020
Bucuresti, ieri, 17:12
...
58.500 €

Direct proprietar vand garsoniera renovata,la cheie, B-dul Chisinau, bloc de garsoniere, f curat, reabilitat, constructie 1981, etj 1/10, daca doresti o proprietate moderna la standarde inalte, va astept...

Suprafata 32 mp An 1981 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:01
...
53.000 €

Achizitie: Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 53,000 € tva inclus. Pret promotional - avans 50% la antecontract: 55,500 € tva inclus. Pret promotional - avans...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 2 din 7 M 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:54
...
40.000 €

langa stadionul Rocar, 15 minute metrou, stradal, mansarada, bloc din 2016, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, scara foarte curata, libera,

Suprafata 31 mp An 2016 Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 16:51
...
52.990 €

Achizitie: Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 52.990 € tva inclus. Pret promotional - avans 50% la antecontract: 55.490 € tva inclus. Pret promotional - avans...

Suprafata 48 mp An 2021 Decomandat Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 16:48
...
41.900 €

Metrou Tudor Vladimirescu, garsoniera decomandata, 39 mp, bloc mixt, anvelopat termic, parter, curata, cu imbunatatiri, se vinde mobilata si utilata complet, nu se accepta credit, negociabil,

Suprafata 39 mp An 1964 Decomandat Etaj parter din 8 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:43
...
54.285 €

Garsoniera este amplasata vis a vis de Parcul Teilor la aproximativ 10-12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate regasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si...

Suprafata 47 mp An 2022 Decomandat Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 16:33
...
35.000 €

garsoniera, cf. 1, 2/4, mobilata, utilata, centrala bloc 2015

Suprafata 24 mp
Bucuresti, ieri, 16:15
...
47.000 €

proprietar vanzare garsoniera an 1980, Drumul Taberei, cf. I, et. 9/10, 30 mp, bloc stradal (intersectie Str. Sibiu cu Bd. 1 Mai),

Suprafata 31 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:09
...
58.999 €

P, G, F, T, centrala termica proprie, AC, hol mare, balcon inchis, acces imediat RATB. La 4 statii de Piata Unirii. Mobilata, utilata complet. Disponibila pt. vizionari din 20 aprilie,

Suprafata 42 mp An 1984 Decomandat Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 16:03
...
46.000 €

bucatarie inchisa, balcon, centrala Ariston, securitate 24/7, supraveghere video, totul impecabil, nediscutabil, numai cash,

Suprafata 42 mp An 2010 Decomandat Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 16:00
...
60.609 €

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan, Iris Mall,...

Suprafata 113 mp An 2021 Decomandat Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 16:00
Articole recomandate
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 726
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.377
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 771