Vanzari apartamente Bucuresti

Ion Mihalache (1 Mai)- Hotel Samaa
70.000 €

Top Home Advisors va propune spre vanzare in exclusivitate un apartament de 2 camere, semidecomandat, 54.6 mp, situat la etajul 4/7, diponibil...

 • 55 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 1, azi, 13:58
Drumul Taberei Afi Palace Cotroceni totul nou
79.900 €

va oferim un apartament de 3 camere renovat recent cu finisaje de calitate, confort 1/sdec, etaj 2/4, 61mp, bloc solid situat chiar langa gura de...

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 6, azi, 13:56
Titan Pallady zona superba, metrou Ozana
67.500 €

Apartamente noi, disponibile imedat, finisaje premium, centrala proprie, ultimele unitati! Promotie 1350 EUR/Mp. Preturi incepand de la 67000...

 • 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 3, azi, 13:53
Garsoniera in Popesti Leordeni - metrou Berceni
38.900 €

Ansamblul rezidential Siena, va propune spre vanzare o garsoniera decomandata cu o suprafata de 37.6 mp, in complexul care se afla in constructie...

 • 38 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Imobiliare vanzari garsoniere
Popesti - Leordeni, azi, 13:52
Sisesti, Doi Cocosi, Straulesti - COMISION 0%
107.000 €

apartament 3 camere complet renovat, totul nou, 101 mp, la 11 minute metrou Straulesti, elegant cu finisaje superioare, doua locuri parcare,...

 • 101 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 1, azi, 13:50
Sebastian- Topliceanu Vasile
84.000 €

confort 1, hol H terasa refacuta de 2 ani, gresie, faianta, parchet, termopan. Bloc civilizat, fara restantieri. Pretul este discutabil la fata...

 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:50
Popesti, Oltenitei, strada Astrelor, cartier nou
42.000 €

Dezvoltator imobiliar vinde garsoniere situate adiacent fata de str. Drumul Fermei cu acces facil atat la metrou Dimitrie Leonida (cartierul...

 • 33 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:48
Militari Iuliu Maniu A1 direct Dezvoltator
38.500 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala, cu bucatarie separata si balcon, etaj 1/5 dec, 850 Euro mp,preturile incep de la...

 • 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:46
Militari
+ Schita
43.225 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Chiajna, azi, 13:45
Berceni, metrou Berceni
+ Schita
56.900 €

garsoniera dubla 49.12 mp, noua, aproape de metrou Berceni, finisata la cheie, centrala proprie 24kw, bransata la utilitati apa si canalizare,...

 • 49 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Popesti - Leordeni, azi, 13:45
Universitatii, la 5 minute de spitalul Coltea
43.000 €

mijloace de transport STB, metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, aer conditionat, mobilata, utilata. Intretinerea este foarte mica...

 • 27 mp
 • Etaj 2 din 2
 • 6 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 1, azi, 13:45
Park IOR si Moll Park Lake
62.000 €

la 10 minute de metroul Titan, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan,renovata recent(totul nou) se vinde mobilata utilata, asa cum este in...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 11 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 3, azi, 13:45
Sebastian- zona parcul Sebastian
54.000 €

bloc garsoniere. foarte aproape de magazine, scoli, gradinite, mijloace transport, parc, confort 1, gresie, faianta, termopan, balconul nu este...

 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 5, azi, 13:45
Mihail Sebastian, langa Parcul Sebastian, stradal
49.000 €

bloc mixt, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, se vinde mobilata utilata cum se vede in poze, scara foarte curata,...

 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:45
Drumul Taberei apartament 3 camere bloc anvelopat
73.000 €

pozitie buna, zona mall AFI, bloc anvelopat termic, apropiere statiile de metrou Favorit si Orizont, disponibil imediat.

 • 70 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 6, azi, 13:44
Braila, Calea Calarasilor apartament 2 camere
41.900 €

Calea Calarasilor stradal, cartier Viziru 3, apartament decomandat, etaj 3, centrala proprie, disponibil imediat.

 • 50 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Braila, azi, 13:43
Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni
+ Schita
59.500 €

Apartament cu 2 camere decomandat in bloc nou constructie 2020, se preda complet finisat la cheie si contrizat individual la toate utilitatile....

 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Popesti - Leordeni, azi, 13:42
Ion Mihalache, 1 Mai, Parcul Kiseleff
180.000 €

3/9, decomandat, st 76.19 mp utili mp, stc 90.75 mp, partial mobilat, utilat, zugravit/ curat, bloc reabilitat, toate actele. Comision standard

 • 91 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 1, azi, 13:41
Ion Mihalache, Banu Manta, P-ta 1 Mai
+ Schita
200.000 €

1/10, semidecomandat, 96 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, marmura, parchet, A/C, bloc monolit, reabilitat termic, liber, toate actele. Comision...

 • 96 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Sector 1, azi, 13:40
Sebastian
84.000 €

Ion Nedeleanu, confort 1, hol ,,H", bloc reabilitat, liber pret discutabil,

 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:40
Drumul Taberei, Romancierilor
55.000 €

reabilitat termic, 2 lifturi,

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:40
Baneasa, Somesul Rece, disponibil imediat
+ Schita
66.000 €

apartament cu 3 camere, 51 mp, semidecomandat. Apartamentul nu are imbunatatiri/ necesita renovare. Disponibil imediat, acte pregatite pentru...

 • 51 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 1, azi, 13:40
Dorobanti- Perla
82.000 €

2/11, semidecomandat, 53 mp, 3 balcoane, bloc 1964 fara risc seismic, bloc reabilitat, toate actele, intrare stradala, vedere spate.

 • 53 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 1, azi, 13:39
Dorobanti, BRD, apartament 2 camere
124.999 €

Top Home Advisors va propiune spre vanzare un apartament de 2 camere, decomandat, situat la etajul 5, mobilat si utilat, bloc reabilitat termic,...

 • 58 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 1, azi, 13:39
Titulescu, Banu Manta, Basarab
125.000 €

bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 1 gr. sanitar, 2 balcoane inchise, vedere mixta, toate actele, liber. Broker exclusiv,

 • 86 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Sector 1, azi, 13:39
Ion Mihalache, 1 Mai, Av. Popisteanu, Expozitiei
+ Schita
249.000 €

apartament 5 camere, living, dining, 1 birou, 2 dormitoare, 2 gr. san., 1 balcon, 1 terasa, constructie 1994, renovat in totalitate acum cativa...

 • 166 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Sector 1, azi, 13:39
Dream Residence Rahova, garsoniera
+ Schita
50.900 €

Garsoniera, Dream Residence Rahova, decomandata, in suprafata de 41.30 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 4, bloc in stadiu de...

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 5, azi, 13:39
Mosilor 3/8 semidec, 1980, 75 mp, 2 bai, neg.
119.000 €

Mosilor 3/8 semidec 1980, 2 bai, anvelopat termopan, aer conditionat 75 mp, et 3, cadastru, intabulare, disc., vecinatati Mosilor, Bucur Obor,...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:39
Militari apartament 4 camere reconfigurat, parcare
140.000 €

Uverturii, bloc 1984, apartament modernizat, se vinde mobilat si utilat complet, dispune de 2 bai, 2 balcoane, loc de parcare ADP,

 • 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Sector 6, azi, 13:37
BRANCOVEANU IDEAL CREDIT BANCAR
60.800 €

NEGOCIABIL !!!!! APARTAMENT 2 CAMERE CONFORT 1, SEMIDECOMANDAT, ETAJ 7/ 10, SUPRAFA?A UTILA 50 MP, MOBILAT CU IMBUNATATIRI , GRESIE, FAIANTA,...

 • 50 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, azi, 13:37
Aparatorii Patriei, oferta plata cash
45.500 €

metrou Aparatorii Patriei, cel mai ieftin, cash autobuz in fata blocului, finalizare la sfarsitul anului, la 8 min. de metrou, apartament nou 2...

 • 39 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, azi, 13:36
Dobroiesti - Fundeni
+ Schita
57.000 €

Apartament nou cu 2 camere in zona Dobroiesti - Fundeni. Direct proprietar.

 • 57 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Dobroesti, azi, 13:36
Drumul Taberei, Auchan, Moghioros, particular
+ Schita
80.000 €

Particular, Drumul Taberei-Auchan bloc BRD, stradal 2/10, an constructie 1980, semidecomandat, finisaje 2021, gresie, faianta, termopan, parchet,...

 • 60 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:35
Vitan
93.900 €

Apartament 2 camere, decomandat, spatios, luminos, centrala, ac, bloc izolat, an 2009, mobilat, utilat. Acces usor la mijloace transport, 3 min...

 • 65 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 3, azi, 13:34
Berceni
+ Schita
46.000 €

proprietar, vand garsoniera noua, la pret accesibil, cu suprafata de 38 mp, situata la etajul 1/7, intr-un bloc nou, cu finalizare in luna iunie...

 • 38 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 4, azi, 13:34
Berceni
+ Schita
39.500 €

Berceni-sector 4, intersectie bd. Brancoveanu cu strada Luica, prin strada Aurel Persu, pe strada Dealul Cucului, proprietar, vand apartament 3...

 • 35 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 4, azi, 13:33
Popesti-Leordeni, sud
+ Schita
42.900 €

dezvoltator, vand garsoniera simpla, in Popesti, adiacent sos. Oltenitei, capat tramvai 1 si 10, la etajul 2/3, intr-un bloc nou, construit in anul...

 • 36 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Imobiliare vanzari garsoniere
Popesti - Leordeni, azi, 13:33
Doamna Ghica, Baicului
+ Schita
52.900 €

direct proprietar, de vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, etajul 4/4, cu vedere stradala

 • 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 2, azi, 13:33
Drumul Taberei, Brasov, Plaza
42.500 €

linia 41, stradal, cf. 1, termopan (balcon), parchet masiv, usa metalica, contorizata, acte, acc. credit,

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, azi, 13:32
Drumul Taberei
56.500 €

Afi Controceni -Liceul Moisil cf 1 semidecomandat etaj 7/8 bloc reabilitat termopan contorizat usa metalica balcon tip logie acte liber vedere sud...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:32
Drumul Taberei
66.500 €

Lasermed, Posta Moghioros, cf. 1, decomandat, etaj 3/10, bloc reabilitat, usa metalica, contorizat, liber acte, acc. credit

 • 55 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:32
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
55.000 €

stradal, cf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer cond., mobilat, utilat, liber, contorizat, toate actele, acc. credit,

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:32
Drumul Taberei
49.900 €

Favorit-Sibiu semistradal cf 1 circular etaj 10/10 contorizat liber fara pbl terasa bloc tip Z cu bucatarie mare 9m acte 2 lituri acc credit

 • 52 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:31
Eroii Revolutiei, Giurgiului, etaj 1
46.900 €

Drumul Gazarului, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, baie cu geam, liber, acces imediat la mijloace de transport

 • 37 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 4, azi, 13:31
Drumul Taberei
65.000 €

Exclusivitate Lovinescu-Calugareasca cf 1 circular etaj1/10 bloc tip Z cu bucatarie mare gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Sector 6, azi, 13:31
Drumul Taberei
48.500 €

Brasov stradal linia 41, Plazza Romania, cf 1, semidecomandat, etaj 2/9, renovat sept 2021, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 3 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, azi, 13:31
Drumul Taberei
43.500 €

Auchan- Lasermed cf 1 semidecomandat p/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat contorizat libera toate actele acc credit

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, azi, 13:31
Drumul Taberei
39.900 €

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, azi, 13:30
Drumul Taberei
48.500 €

Brasov stradal -Plazza Romania parc sahisti linia 41 cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie faianta parchet, termopan, instalatii noi, renovat oct...

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Imobiliare vanzari garsoniere
Sector 6, azi, 13:30
Drumul Taberei
78.000 €

Raul Doamnei-Prel.Ghencea metrou cf 1 semidecomandat etaj 3/4 gresie faianta parchet termopan um instalatii noi mobilat utilat acte acc credit

 • 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Sector 6, azi, 13:30