Vanzari apartamente 3 camere ieftine Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 97 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: max 75000
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei, Materna
+ Schita
63.000 €

Lunca Siretului, 3/4, confort 1, decomandat, 65 mp, constructie 1977, apropiere viitoare statie metrou, termopan, contorizare individuala gaz,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 08:41
Drumul Taberei, Materna
72.000 €

confort 1, imbunatatiri, cadastru, intabulare, eliberabil, reabilitat termic, mobilat, utilat, pret discutabil.

 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 13 mar, 16:53
Drumul Taberei, Raul Doamnei, decomandat
62.500 €

Zona linistita, pozitie buna langa statia de metrou Raul Doamnei, apartament decomandat, balcon pe toate camerele, disponibil imediat.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:24
Drumul Taberei vis a vis Parc Moghioros
63.500 €

apartament 3 camere decomandat, situat la 2 minute de Parc si linia 41, gresie, faianta, termopan, centrala proprie, acte, scara curata, zona...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 mar, 13:46
Drumul Taberei, Plaza mall
73.000 €

6/10, c-tie 1980, 70 mp, decomandat, 2 balcoane, neamenajat, curat, acces imediat Stb, parcuri, scoli, gradinite.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Gorjului ...19 min.
Bucuresti, 14 mar, 15:33
Drumul Taberei, Cubic 7, bucatarie, 1 loc parcare
66.000 €

transportul asigurat cu microbuze rapide, de la bloc la metrou. Toate utilitatile: canalizare, Apa Nova, energie electrica si gaze. 3 camere cu...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 09:54
Prelungirea Ghencea, direct dezvoltator
+ Schita
70.000 €

vand apartament la cheie de 3 camere, decomandat cu baie si dormitor matrimonial, in bloc nou construit, gresie, faianta, parchet la alegere,...

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, 01 mar, 09:18
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea
64.000 €

Dezvoltator vand apartamente spatioase de 3 camere cu 2 bai, decomandate, diferite modele si dimensiuni in bloc nou direct la Prelungirea Ghencea,...

 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 01 mar, 21:00
Drumul Taberei decomandat izolat termic
62.500 €

Bucla, Cetatea Histria, parc Moghioros, confort 1 decomandat, etaj 4 din 4, terasa izolata, bloc reabilitat termic gresie faianta termopan usa...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 15 mar, 11:23
Drumul Taberei, Moghioros, stradal bloc reabilitat
72.000 €

Drumul Taberei, Moghioros, stradal, bloc reabilitat, construit 1979, loc parcare ADP, etaj 9, amenajat, balcon mare, mobila bucatarie, posibilitate...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 15 mar, 12:04
Drumul Taberei, Azzurro, Chilia Veche
63.000 €

cf. 1, cu balcon, usa metalica, gresie, faianta, parchet partial, acte, bloc in curs de reabilitare, acc. credit.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 10:24
Drumul Taberei - Tincani
56.900 €

etaj 10, bucatarie, 1 grup sanitar, 1 balcon, termopan, aer conditionat, ideal familie. Situat langa Scoala 197, magazine, centre comerciale, parc...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
Bucuresti, 15 mar, 14:21
Drumul Taberei, parc Moghioros
54.900 €

Modern, renovat, et 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, 44 mp, ac, semimobilat. Vecinatati: Parc/ Piata Moghioros,...

 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 15 mar, 16:40
Drumul Taberei, apartament 3 camere
69.500 €

Sector 6, decomandat, et. 1/3, 79 mp, balcon tip logie, 2 bai, bloc construit 2018 cu toate utilitatile, finisaje peste medie. Blocul se afla la 50...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 09:46
Drumul Taberei
67.000 €

proprietar Raul Doamnei, Chilia Veche bloc tip TD 2 lifturi, bloc curat, ghena afara, zugravit, parchet aer conditionat, instalatii noi, usa...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 15 mar, 18:32
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
75.000 €

stradal cf. 1, termopan, parchet masiv, liber, vedere mixta 2 gr. sanitare, aer cond., 1 balcon, instalatia electrica noua, acte, acc. credit,

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:25
Drumul Taberei, Brasov, stradal
73.000 €

Linia 41,6 /10, c-tie 1980, 70 mp, decomandat, 2 balcoane, neamenajat, eliberabil acte bloc reabilitat contorizat, acc credit,

 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:21
Drumul Taberei, 1 Mai,apropiere Favorit
70.000 €

parter/10, cf.1, 62 mp, nou renovat,usi interior, instalatie sanitara, electrica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios, bucatarie 7...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 09:01
Prelungirea Ghencea, Ghidigeni
60.000 €

3 camere, stradal, Drumul Taberei, Prel. Ghencea, bloc reabilitat, imbunatatiri.

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 16 mar, 09:13
Drumul Taberei
68.500 €

Drumul Taberei, Telekom Moghioros, c-tie 1980, et 8, confort 1 sporit, bucatarie mare, 2 gr sanitare, baie cu geam, balcon mare, model frumos de...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 mar, 22:33
Drumul Taberei
56.000 €

Auchan vis a vis, str. Brasov, et. 7/10, cf 1 circular, intretinut, cu termopane, aer cond., balcon logie, bloc civilizat, curat, reabilitat de...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 17 mar, 22:34
Drumul Taberei, Compozitorilor
71.900 €

termopan, parchet, gresie, aer,

 • An constructie 1985
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 08:56
Drumul Taberei, Azzuro
47.900 €

cf. 2, liber, termopan, aer conditionat,

 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 09:02
Drumul Taberei, langa Plaza, accept credit
73.000 €

et. 6/10, cf. 1, decomandat, curat dar fara imbunatatiri, 2 balcoane, vedere mixta, pozitie foarte buna, o statie metrou Lujerului, acte la zi,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Lujerului ...12 min.
Bucuresti, ieri, 09:06
Drumul Taberei
72.000 €

Am deosebita placere sa va prezint o proprietate din Drumul Taberei renovata in 2016. Blocul unde se afla acest apartament a fost reabilitat acum 2...

 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • Lujerului ...18 min.
Bucuresti, ieri, 09:32
Drumul Taberei - Plaza - str Brasov
59.500 €

3 cam Drumul Taberei - Plaza in imediata apropiere a parcului si a pietii Moghioros la et.10/10 + etaj tehnic, imobil tip Z din 1974. Su 60 mp ,...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Lujerului ...18 min.
Bucuresti, ieri, 10:05
Drumul Taberei
57.500 €

Piata Valea Ialomitei, 1/10, decomandat, confort 1, peretii refacuti, fara imbunatatiri, balcon mare, liber, geam la baie, se accepta credit, usor...

 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 10:38
Drumul Taberei, Romtelekom
70.000 €

vis-a-vis Piata Moghioros, confort 1, suprafata totala 70 mp, suprafata utila 63 mp, bine intretinut

 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:09
Drumul Taberei, bd. Timisoara 5 min. AFI
63.000 €

stradal, piata, liceu, scoala si gradinta, in apropiere, 10 min Mall Plaza si piata, intr un bloc reabiliatat, usa metalica si termopan, fara alte...

 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Gorjului ...19 min.
Bucuresti, ieri, 11:26
Drumul Taberei, Ghencea, Business Center
+ Schita
65.000 €

Ghencea, Ghencea Business Center, str. Garleni 4, vand apartament 3 camere deosebit, etaj 8/8, 68 mp, decomandat, renovat, gresie, faianta,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 11:38
Drumul Taberei
62.000 €

Drumul Taberei 35, Hanul Drumetul, et. 9/10, renovat, parchet masiv, termopane, 2 ap. aer cond, balcon logie, spatii de depozitare, compartimentare...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1971
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 11:39
Drumul Taberei
59.900 €

Raul Doamnei, 3 camere 70mp, 6/10, decomandat, balcon =10m, geam bucatarie exterior, fara imbunatatiri, geam baie, vedere vest, se accepta credit.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:12
Vanzari apartamente 3 camere zona Bucla (Drumul Taberei)
65.000 €

drumultTaberei aleea istru, ap. 3 camere et 1/4, semidecomandat, an constr. 1978, orientare vest, termopan, usa metalica, pret 67000 euro, in...

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 27 nov, 17:19
Drumul Taberei, Moghioros
74.000 €

va oferim spre vanzare un apartament ce prezinta finisaje de lux, se afla la doar 3 minute de viitoarea gura de metrou Piata Moghioros si Parcul...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 12:48
Drumul Taberei, Piata Chilia Veche
44.000 €

confort ll, etaj 6/10, liber, fara imbunatatiri, an 1973, situat aproape de piata, liceu Lovinescu, scoala, gradinita, Auchan, parcul Moghioros.

Bucuresti, ieri, 12:52
Drumul Taberei
55.000 €

Raul Doamnei cf. 1, dec. 4/4 bl. reabilitat, terasa refacuta curat liber, termopan, usa metalica, parchet, acte, zona linistita, aproape de...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:57
Drumul Taberei Billa Auchan Moghioros sector 6
57.999 €

et 4/4, decomandat, 66 mp, bloc 1972, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte complete, 2 minute pana la statia tramvaiului 41, apropiere...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:28
Drumetului Ghencea
68.000 €

Drumul Taberei ocazie, particular, prim proprietar vand apartament 3 camere confort 1 sporit in sector 6 zona Drumetului. Negociabil. Accept credit.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 13:57
Drumul Taberei, 3 camere, 96 mp, centrala termica
69.500 €

3 camere 96 mp utili, cartier rezidential nou, bloc 2014, cu 2 bai, balcon. Dormitoare de 20 mp. Bucatarie mobilata. Se accepta credit ipotecar....

 • Suprafata 96 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 14:23
Drumul Taberei, Aleea Baiut, 3 camere cf 1 dec
+ Schita
60.000 €

urgent, apt 3 camere cf 1 dec, etaj 1/10, 72 mp, fara imbunatatiri, liber, curat, bloc civilizat tip C, beton-monolid, semistradal pe Aleea Baiut,...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 14:55
Drumul Taberei
61.500 €

Bucla, Tg Neamt, 4 camere la pret de 3, cf 2, etaj 8/10, gresie faianta parchet termopan usa metalica 2 grupuri sanitare 1 balcon mobilat utilat...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:38
Drumul Taberei, etaj 1, centrala, decomandat 2 bai
69.900 €

Drumul Taberei, zona Compozitorilor, Ghencea, etaj 1, bloc 1983, decomandat, semistradal, 2 gr. sanitare, centrala termica, termopan (inclusiv...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 17:28
Drumul Taberei, Bdul Timisoara
69.800 €

agentie, stradal bdul Timisoara, et 2\4, decomandat, vedere dubla, multiple imbunatatiri, se vinde partial mobilat si partial utilat, acces usor...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Piața Gorjului ...17 min.
Bucuresti, ieri, 18:46
Prelungirea Ghencea Avangarde Rezidential 1/4
+ Schita
57.000 €

sector 6 apartament 3camere decomandat, luminos finisat, centrala proprie, bucatarie mobilata, loc de parcare, acces monitorizat 24/7, comision 0%

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 07:37
Drumul Taberei, direct dezvoltator
+ Schita
70.000 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea apartamente finisate, suprafete generoase, 2 grupuri sanit., bucatarii inchise, balcoane mari, bloc cu 2...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 10:54
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
65.000 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, piata, viitoarea statie de metrou la 2 min, cf. 1, decomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 11:06
Drumul Taberei-Metrou Valea Ialomitei- stradal
+ Schita
65.000 €

Apartament 3 canere transformat in 2 camere,71 mp,etaj 1/10,in reabilitare,zugravit, termopan,gresie,faianta,parchet, living 32 mp,balcon mare,se...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:36