Vanzari apartamente 3 camere Grivita - Gara de Nord

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 529 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Militari (aproape de Scoala 160 Apusului)
 

apartament confort 1, cu balcon construit si pivnita, boxa subsol, bloc anvelopat termic, termopane peste tot, grilaje la geamuri, centrala...

 • 69 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 20 mar, 01:45
Berceni
55.100 €

apartament de 3 camere, complet finisat si utilat, la doar 10 minute de metrou. Oferta promotionala. Direct de la dezvoltator.

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 19 mar, 23:55
Dimitrie Leonida Popesti
71.000 €

Direct Dezvoltator, apartament 3 camere decomandat, etaj intermediar, se vine la cheie cu: gresie, faianta, parchet, termopane, obiecte sanitare,...

 • 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 10 min.
Popesti - Leordeni, 27 mar, 10:58
Drumul Sarii, str. Aleea Platanului
127.000 €

proprietar vand ap. 3 camere intr-un imobil 4 nivele, etaj 1, mobilata, utilat, centrala de ap., loc de parcare,

 • 80 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:05
Calea Calarasilor, facultatea Hyperion
136.000 €

Proprietar direct vand apartament 3 camere. Un apartament extraordinar de luminos, situat pe Sud-Est. Are vedere pe 2 parti ale blocului.

 • 80 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
75.000 €

langa Metro, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la...

 • 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 08:10
Militari, Pacii, 3 camere finalizat
92.000 €

imobil nou finalizat situat la 2 min. de statia de metrou Pacii, oferta apartament cu 3 camere decomandat, etaj 2/11.

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:20
Theodor Pallady, Titan
52.100 €

apartament 2 camere gata de mutare, finalizat pret promo

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 24 mar, 11:14
Huedin, 3 camere, mutare rapida
+ Schita
76.500 €

vand apartament cu 3 camere decomandat cu suprafata utila de 69.48 mp balcon, disponibil la parter, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+3E.

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 30 mar, 13:29
Metalurgiei
63.000 €

direct dezvoltator vand apartament 3 camere, decomandat, situat intr-un imobil cu un regim de inaltime P+5, amplasat la aproximativ 10 minute fata...

 • 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 27 mar, 10:57
Drumul Gazarului, Huedin, Piata Resita, Scoala 308
+ Schita
76.500 €

mutare imediata. Apartament 3 camere. Nou. Decomandat. 70 mp, parter, situat langa scoala 308. Este bransat la toate utilitatile Sectorului 4. Se...

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 16:12
Metrou Dimitre Leonida
+ Schita
64.900 €

vand apartament 3 camere, suprafata utila 67. 62 mp, finisat deosebit, contorizat separat, centrala proprie, situat in imobil nou, etaj 2/5, lift,...

 • 67 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 15 min.
Popesti - Leordeni, 27 mar, 11:02
Militari, langa Metro, str. Weiner Palada 62
55.000 €

Rosu, bloc d+p+7, lift, dezvoltator, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la...

 • 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 15:05
Pantelimon imobil 2019 finalizat
57.000 €

Imobil finalizat, dat in folosinta, toate actele, situat la 5 minute de Cora Pantelimon, pe sos. Cernica langa Lidl, finisata lux, centrala, liber,...

 • 67 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Pantelimon, ieri, 14:20
Colentina - Maior Bacila ocazie
78.000 €

cf.I Sporit decomandat, 81 mp, 2/8, cu hol in h, cea mai mare impartire de apartament, bl. 1987, liber, centrala termica proprie, termopane...

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 14:20
Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
89.000 €

la 3 minute de sectia 7 politie, etaj 3/8, decomandat, bloc rusesc cu 2 lifturi, 1985, 70 mp, 2 bai, 1 balcon, reabilitat, toate imbunatatirilezona...

 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:20
Popesti Leordeni
+ Schita
79.500 €

Zona in care este amplasat ansamblul beneficiaza de infrastructura completa, acces rapid la statia de metrou Dimitrie Leonida, dar si la centrele...

 • 92 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 14 min.
Popesti - Leordeni, 30 mar, 18:30
Aparatorii Patriei, adiacent
+ Schita
58.900 €

apartament doua camere disponibil pe etaj intr-un bloc nou la cca 8-10 minute de Aparatori Patriei, finisaje la alegere, compartimentat foarte bine.

 • 61 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 30 mar, 14:13
Baneasa, Sisesti, Northside Park, ap. 3 cam. 96 mp
103.500 €

constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartment 3 camere, 96 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel...

 • 96 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 27 mar, 06:40
Lacul Morii, Crangasi, Grozavesti
+ Schita
95.105 €

Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. 3 camere suprafata 81 mpc (71 mpu), semidecomandat,...

 • 81 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 23 mar, 13:30
Militari, Rezervelor -Auchan
+ Schita
62.600 €

3 camere, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, comision 0, TVA 5%inclus, direct dezvoltator, imobil nou modern,10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB...

 • 71 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 16:58
Drumul Taberei, Compozitorilor stradal particular
+ Schita
73.000 €

Particular Drumul Taberei, Compozitorilor, 1 Mai nr 31, stradal, semidecomandat, termopan usa metalica gresie faianta necesita amenajari 8/10, 2...

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:50
Titan, Liviu Rebreanu
+ Schita
72.000 €

apartamentul dispune de 2 balcoane, frumos compartimentat, are spatii de depozitare, debara, camara, geam baie, vedere mixta. Actele sunt ok. Se...

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:50
Titan, Theodor Pallady, Ozana, 3 min de metrou
+ Schita
93.575 €

3 camere, aproape de metrou situat stradal, in apropierea statiilor de tramvai 27 si 40. In zona veti gasii: spatii comerciale, unitati de...

 • 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:07
Berceni metrou Dimitrie Leonida
+ Schita
64.900 €

Berceni, 3 camere, 2 bai, etaj 2 din 5, proprietar, loc de joaca, parcare subterana, metrou Leonida, gradinita, constructie 2018, finisaje la...

 • 67 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, 25 mar, 11:33
Piata Romana, vanzare apartament 3 camere
150.000 €

Lascar Catargiu, Minerva, ap. 3 cam., 110 mp, bucatarie mobilata utilata complet, cf etaj 4/7, liber, 2 lifturi, vedere rasarit, retras, pozitie...

 • 100 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 3 min.
Bucuresti, 28 mar, 08:47
Metalurgiei bd., premium wellness
69.300 €

3 camere, 109 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare...

 • 109 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 27 mar, 13:19
Militari, Pacii, Belsugului, sector 6
72.200 €

apartament 3 camere decomandat, 2 bai, balcon, complet finisat, centrala, bucatarie mare inchisa, finalizat 2019, se accepta credit, intabulat,...

 • 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 26 mar, 15:42
Titan
+ Schita
99.500 €

proprietar vand apartament 3 camere decomandat 89 mp, et. 2, finisaje la alegere, termopane, centrala proprie, parcare, lift silentios, acces facil...

 • 92 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 27 mar, 11:27
Brancoveanu, Grand Arena Mall
+ Schita
65.500 €

Brancoveanu, 3 camere decomandat, imobil nou, 2 lifturi, loc de joaca, etaj intermediar, finisaje premium la alegere, centrala proprie 24kw,...

 • 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 30 mar, 12:07
Berceni, Turnu Magurele
+ Schita
69.500 €

apartamentul de 3 camere este disponibil pe etajul 2 intr-un imobil nou, P+6E situat in apropierea centrului comercial Carrefour Grand Arena, cu...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 30 mar, 12:04
Brancoveanu
77.500 €

apartamentul se regaseste la etajul 2, beneficiaza de o compartimentare moderna cu 3 camere spatioase si luminoase (dupa cum se vede in schita), in...

 • 93 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 27 mar, 11:24
Berceni, Metrou Aparatorii Patriei, Metalurgiei
+ Schita
58.000 €

apartamentul scos la vanzare va fi predat in vara anului 2020 blocul este in constructie. se lucreaza la structura. Suprafata de 61 mp + 14 mp...

 • 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:57
Metalurgiei Park Residence
+ Schita
77.000 €

3 camere, mutare rapida, utilitati, Aparatorii Patriei.

 • 85 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:15
Barbu Vacarescu, Fabrica de Glucoza
+ Schita
157.000 €

apartament 3 camere, etaj intermediar, finisaje lux, contorizare individuala, zona deosebita, mutare imediata

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, 27 mar, 11:03
Baneasa, Sisesti, Northside Park
126.000 €

apartament 3 camere, constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartament 3 camere, 125 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a...

 • 126 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 27 mar, 02:20
Colentina, Doamna Ghica, Mc Donald's
67.000 €

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri,...

 • 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 24 mar, 15:55
Fundeni, pod
+ Schita
68.500 €

etaj 4, 2 gr sanitare, 84 mp, spatiu verde in fata de 5000 mp, loc de joaca pentru copii, bloc locuit, lift, se accepta credit, la cheie, centrala...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 30 mar, 14:09
Oferim asistenta pentru obtinerea unui credit, comision 0% pentru cumparatori!
Aparatorii Patriei
49.000 €

apartament 3 camere spatios, complet finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la metrou, spatii de joaca, spital, scoli, gradinite....

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 2 min.
Bucuresti, 23 mar, 18:01
Rahova, sos. Salaj
+ Schita
74.400 €

apartament spatios, 3 camere, confort urban/ Rahova, finisat complet, vandut la cheie, bloc nou, ansamblu rezidential,

 • 74 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 13:04
Titan, Pallady, Ozana, 1 Decembrie 1918
+ Schita
85.947 €

Titan 3 camere premium suprafata generoasa situat langa statia de metrou 1 Decembrie 1918,

 • 84 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, 30 mar, 10:26
Militari, Rezervelor, Lidl
+ Schita
49.400 €

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 gr. sanitare,1 balcon, 57...

 • 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 16:59
Titan, Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
76.500 €

Titan 3 camere spatios situat in apropierea statiei de metrou N. Teclu

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, 30 mar, 10:26
Berceni, bloc nou, 3 camere, 88 mp, Metrou Leonida
+ Schita
75.000 €

apartament 3 camere, 88 mp utli, regim de inaltime p+7e, constructie noua dotat cu lift Shindler. Pretul apartamentului este 75.000 euro TVA 5%...

 • 88 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:38
Militari Rezidential Apusului 2
62.000 €

str. Acvilei nr 42, bloc nou, decomandat, compartimentare caramida, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, apartamente finisate complet, bai utilate, parcare...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 11:00
Berceni
75.000 €

dezvoltator, vand apartament 3 camere, 88 mp, decomandat la etajul 2, foarte mare, in bloc nou, la 8 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida.

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:16
Fundeni, Dobroiesti, ap. 3 camere, decomandat
75.000 €

Oferta! Situat pe strada Marului, cu o suprafata utila de 108 mp, bucatarie inchisa, baia este la randul ei mare si are fereastra, finisajele sunt...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 19 mar, 17:49
Fundeni
+ Schita
72.500 €

complex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 270 apartamente ( garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, loc de parcare gratuit,...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Dobroesti, 30 mar, 09:45
Oferta toamnei: Loc de parcare gratuit ! COMISION 0% PENTRU CUMPARATORI!
Otopeni, apartament 3 camere central
+ Schita
74.500 €

apartament de 3 camere cu suprafata de 58 mp, cu balcon inclus in suprafata de 5.60 mp, situat la oarter in blocul 4 cu loc de parcare inclus. Vino...

 • 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Otopeni, 30 mar, 12:14
Unirii Splai, Mihai Bravu
+ Schita
106.000 €

Cu lift - 5 minute fata de metrou, 10 minute pana la parc Tineretului. Bloc nou de caramida pe structura e beton, 2 grupuri sanitare, centrala...

 • 80 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 09:45
Militari, Rosu, 5 min. Lidl Uverturii
62.000 €

apartament 3 camere decomadat, str. Crinului Rosu p/3, 72 mp, 2 bai, balcon, bucatarie mare, complet finisat, centrala, loc parcare, disponibil...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Chiajna, 26 mar, 18:21
Dimitrie Leonida
+ Schita
71.000 €

apartament 3 camere la cheie langa metrou.

 • 84 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Popesti - Leordeni, 27 mar, 10:58
Calea Rahovei 309, chiar la statia Petre Ispirescu
 

apartament semidecomandat, confort 1 sporit, geamuri termopan si usa metalica, etaj 10/10 cu uscatorie deasupra, stradal, mijloace de transport la...

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 12:04
Militari Residence, 3 camere
56.925 €

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.

Bucuresti, ieri, 12:40
Berceni
+ Schita
76.500 €

Zona Drumul Gazarului, apartament decomandat de 3 camere cu o suprafata utila aproximativa de 69,48 mp, cu 2 bai , complet finisat si gata de...

 • 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 30 mar, 10:42
Careffour, Grand Arena, 3 camere
55.650 €

apartament 3 camere, suprafata 60.68 mp +14 mp balcon, sector 4, acces rapid la mijloacele de transport. Racordat la toate utilitatile. Centrala...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 30 mar, 13:29
Berceni, Bulevardul Metalurgiei, Metro, Auchan
+ Schita
71.000 €

3 camere etajul 2, Bulevardul Metalurgiei, Berceni. Blocul este construit, mutarea se face rapid. Finisajele sunt la alegere: gresie, faianta,...

 • 70 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:03
Rahova
+ Schita
73.900 €

vand ap. 3 camere, parcare inclusa, 70 mp, Rahova, Confort Urban, bloc nou, 8/9, finisat complet, vandut la cheie.

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 13:04
Militari rezidential Apusului 2
+ Schita
68.000 €

Strada Acvilei nr 42,S+P+6E- bloc nou, se preda finisat la cheie, 80 mp, 2 gr sanitare CT, compartimentare caramida, bransat la toate utilitatile,...

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 12 mar, 04:40
Baneasa, Sisesti, Northside Park, ap. 3 cam. 96 mp
103.500 €

constructie in curs de edificare, finalizare 2020. Apartment 3 camere 96 mp. Northside Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai...

 • 96 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 17 mar, 07:45