TAB Construct

Evacuare Deseuri

O componenta poate la fel de importanta precum demolarea diferitelor constructii, este data de evacuarea deseurilor care rezulta ca urmare a operatiunilor de demolare. Un rol foarte important din acest acest punct de vedere este dat de utilajele speciale care îsi aduc aportul la operatiunile specifice de concasare, selectare, pulverizare, piconare, ecologizare si transport a deseurilor rezultate, cu o componenta importanta în ce priveste aducerea unei parti cat mai mari din aceste deseuri în starea în care ele pot fi reutilizate ca materiale de constructii pentru viitoare obiective, societatile noastre detinând întreaga componenta tehnica pentru realizarea completa a acestui flux tehnologic. Pâna în prezent peste 2.500.000 m3 de deseuri si alte materiale care au fost supuse de catre societatile noastre unor operatiuni de decontaminare, concasare sau evacuare în urma executarii acestor lucrari de demolare.