466 vizite
Centrul de pregatire financiara Millenium
Descriere

Agenti de Servicii de Investitii Financiare / Agenti Delegati

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii medii sau studii superioare care doresc sa se specializeze in domeniul intermedierii instrumentelor financiare;
Durata: 30 ore
Testul este test tip grila si contine minimum 50 de intrebari fiecare intrebare valorand un punct. Pentru promovarea testului este necesar sa se obtina un punctaj de 70%.

Programul cursului cuprinde si nu se limiteaza la:

• Cadrul legislativ al Pietei de Capital
• Piata primara. Oferta publica
• Organisme de plasament colectiv
• Bursa de Valori Bucuresti
• Obligatiuni: clasificare si modalitati de tranzactionare
• Notiuni de analiza tehnica; operatiuni cu instrumente financiare

 

 Personalul Compartimentului de Control Intern

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii superioare care au experienta de minim trei ani intr-unul din domeniile economic, financiar, bancar, juridic al afacerilor.
Durata: 40 ore
Testul este tip grila si contine minimum 50 de intrebari. Fiecare intrebare reprezinta un punct. Punctajul minim de promovare a testului in virtutea caruia se obtine calitatea de "Reprezentant al Compartimentului de Control Intern" este de 70% din total.
Programul cursului contine:

• Cadrul legislativ al Pietei de Capital
• Piata primara. Oferta publica
• Organisme de plasament colectiv
• Bursa de Valori Bucuresti
• Obligatiuni: clasificare si modalitati de tranzactionare
• Operatiuni cu instrumente financiare

 

Consultanti de Investitii

Grup tinta: se adreseaza persoanelor cu studii superioare care au experienta de minim trei ani intr-unul din domeniile economic, financiar, bancar, juridic. Prestarea autorizata de servicii de consultanta de investitii include analiza financiara a societatilor emitente si a conjuncturii pietei, servicii de constituire, selectare si management al portofoliului, servicii de evaluare si prognoza.
Durata: 40 ore
Testul este tip grila si contine minimum 50 de intrebari, incluzand si un studiu de caz. Fiecare intrebare reprezinta un punct. Punctajul minim de promovare a testului in virtutea caruia se obtine calitatea de "consultant de investitii" este de 70% din total.
Programul cursului contine:
• Piata financiara. Piata monetara
• Elemente de baza ale analizei investitionale
• Instrumente de credit
• Evaluarea investitiilor
• Management de portofoliu
• Studii de caz

 

Auditori pentru entitatile pietei de capital - in curs de pregatire/organizare

Grup tinta: auditori financiari ce pot audita entitati reglementate de catre ASF.
Durata: 40 ore
Testul este tip grila.
Dintre temele prezentate in cadrul cursului amintim:

• Rolul B.V.B. si A.S.F. in ansamblul pietei de capital din Romania
• Compensarea si decontarea tranzactiilor la BVB. Fondul de garantare
• Organizarea si functionarea unei SSIF
• Evidentierea separata a disponibilului clientilor detinut in contul curent al societatii
• Evidenta instrumentelor financiare detinute de clienti
• Descarcarea portofoliului pe baza pretului mediu ponderat
• Managementul portofoliului - reflectare contabila. Evaluarea portofoliului
• Relatia cu sistemul de decontare

 

Analisti financiari - in curs de pragatire/organizare

Cursul se desfasoara in cadrul unui program realizat cu sprijinul Uniunii Europene si Guvernului Romaniei.
Grup tinta: se adreseaza factorilor responsabili pentru managementul financiar al companiei (directori economici coordonatori ai compartimentelor/activitatilor financiar-contabile, care trebuie sa aplice noul sistem contabil), dar si managerilor generali, tuturor agentilor economici care, incepand cu 1 ianuarie 2016, vor proceda la aplicarea efectiva a standardelor internationale de contabilitate (IFRS);
Durata: 50 ore
Tematica prezentata in cadrul cursului: Analiza Financiara a Companiei conform Standardelor Internationale de Contabilitate (IFRS)
• Intelegere principiilor fundamentale ale IFRS
• Practica intocmirii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS Cursul sustinut de specialisti in domeniul finantelor prezinta notiuni teoretice de baza si aspecte practice ale pregatirii situatiilor financiare in conformitate cu IFRS si preponderent Studii de caz - Retratarea posturilor bilantiere si a contului de profit si pierdere conform IFRS.
• Prezentarea situatiilor financiare
• Situatia fluxurilor de numerar
• Profitul net sau pierderea neta a perioadei, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile
• Evenimente ulterioare datei bilantului
• Terenuri si mijloace fixe
• Contabilitatea amortizarii
• Deprecierea activelor
• Active necorporale
• Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar
• Provizioane, datorii si datorii contingente
• Contabilitatea stocurilor
• Costurile indatorarii
• Instrumente financiare: recunoastere si evaluare
• Venituri
• Impozitul pe profit
• Situatiile financiare consolidate
• Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate
• Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie
• Rezultatul pe actiune
• Instrumente financiare: prezentare si descriere
• Raportari financiare

 

Alte tipuri de cursuri si seminarii

• SESIUNI CU CARACTER STIINTIFIC (pregatire profesionala continua)
• ANALIZA TEHNICA (seminar)
• CURSURI PENTRU INVESTITORI (seminar)
• I.F.R.S.
• AUDIT INTERN
• EVALUATORI

Anunturi (1)

Cursuri domeniul financiar, piata de capital
 

atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de...

  • Tip curs: de calificare
  • Contabilitate, resurse umane
Prestari servicii - cursuri, meditatii, scoli, traduceri
Bucuresti, ieri, 11:40