Karan - Business & Finance - consultanta afaceri si management Bucuresti

Servicii resurse umane

Intr-un peisaj legislativ in continua schimbare KARAN, poate fi consultantul dumneavoastra personal pe probleme de legislatia muncii precum si administratorul resurselor umane.

Echipa noastra, formata din specialisti in domeniul resurselor umane si consilieri juridici, este preocupata permanent de rezolvarea problemelor prin metode noi si eficiente.

Together for your business ...www.karan.roSERVICII ADMINISTRARE PERSONALDatorita multiplelor modificari privind legislatia muncii, activitatea de Administrare personal a devenit complexa, angajatorii fiind nevoiti saaloce din ce in ce mai multe resurse pentru a isi indeplini obligatiile legale. Prin externalizarea serviciilor de administrare personal, firmele pot scapa de grija acestei obligatii. Serviciul de administrare personal cuprinde urmatoarele activitati:Gestionarea (intocmire/actualizare) dosarelor de personal;Intocmirea contractelor individuale de munca;Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca;Intocmirea documentatiei pentru incetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de munca;Intocmirea adeverintelor de vechime;Intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare;Consultanta in pastrarea evidentei privind prezenta salariatilor;Consultanta in privinta planificarii si evidentei concediilor de odihna;Consultanta in toate problemele de legislatia muncii;Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului;Suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.Externalizarea serviciilor de administare personal, presupune si transferul responsabilitatii privind aplicarea corecta a legislatiei in vigoare de la angajator catre prestatorul de servicii.KTogether for your business ...www.karan.roSERVICII REVISALConform Hotararii de Guvern nr. 500 din 2011, angajatorii pot externaliza serviciul de completare si transmitere a Registrului de evidenta a salariatilor catre un prestator de servicii. Externalizarea serviciului Revisal se poate face doar catre un prestator de servicii inregistrat la Registrul Comertului. Serviciul Revisal cuprinde urmatoarele activitati:Completarea in Registrul de evidenta a salariatilor (Revisal) a tuturor contractelor individuale de munca ;Inregistrarea in Registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) a tuturor modificarilor/suspendarilor/incetarilor intervenite in cadrul raporturilorde muncă;Transmiterea Registrului de evidenta a salariatilor (Revisal) catre Inspectoratul Teritorial de Munca, conform prevederilor legale.Externalizarea Revisal presupune si transferul responsabilitatii privind completarea corecta a registrului de evidenta a salariatilor si respectarea termenelor de raportare catre Inspectoratul Teritorial de Munca de la angajator catre prestatorul de servicii.KKTogether for your business ...www.karan.roSERVICII SALARIZAREActivitatea de salarizare este o munca rutiniera care implica un volum mare de timp, dar care nu aduce plusvaloare afacerii. Din acest motiv, din ce in ce mai multe firme aleg sa externalizeze activitatea de payroll catre firmele specializate.Prin externalizarea serviciilor de salarizare, firmele pot redirectiona timpul si efortul pentru derularea altor activitati mult mai importante pentru dezvoltarea afacerii. Serviciul de salarizare cuprinde urmatoarele activitati:Verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial;Verificarea certificatelor de concediu medical;Calculul salarial;Livrarea documentelor rezultate din calculul salarial: statul de salarii, fluturasi de salarii, nota contabila;Generarea si transmiterea la ANAF a declaratiei unice;Evidenta concediilor de odihna;Generarea rapoartelor statistice privind datele de personal si salarizare atunci cand clientul este inclus in esantionul Comisiei Nationale de Statistica; Generarea si depunerea fiselor fiscale anuale;Intocmire de adeverinte de salariat (salariu, tip general pentru angajat, stagiu cotizare CAS, pentru spitalizare, de vechime, etc.)Consultanta in problemele de salarizare;Intocmirea de rapoarte de salarizare la solicitarea clientului.Externalizarea payroll, presupune si transferul responsabilitatii privind aplicarea corecta a prevederilor legale de la angajator catre prestatorul de servicii. Auditul activitatii de administrare personalAuditul de resurse umane presupune un complex de activitati de colectare de informatii prin care se verifica conformitatea activitatilor de administrare KKTogether for your business ...www.karan.ropersonal. In urma acestei analize rezulta un diagnostic al activitatii firmei din punct de vedere al raporturilor de munca si un plan de masuri corective.Serviciul de Audit resurse umane se adresesaza firmelor care au alessa nu externalizeze serviciul de administrare personal, dar care vor sa previna eventuale amenzi din partea Inspectoratului Teritorial de Munca. Auditul activitatii de administrare personal implica urmatoarele etape:Verificarea dosarelor de personal si a corectitudinii documentelor care au legatura cu raporturile de munca;Generarea unui raport cu privire la situatia constatata;Propunerea unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor.Prin acest serviciu puteti beneficia de expertiza specialistilor de resurse umane, optand pentru o colaborarea punctuala pe una dintre tematicile de mai jos:Consultanta privind incheierea/modificarea/suspendarea/incetarea contractelor individuale de munca;Consultanta privind clauzele specifice cuprinse in contractul de munca;Elaborarea organigramei si a fiselor de post;Consultanta in elaborarea criteriilor de evaluare a performantei angajatilor;Intocmirea Regulamentului Intern sau consultanta la intocmirea acestuia;Consultanta in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate