Inchirieri garsoniere mobilate si utilate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
1.200 RON

metrou Obor, multiple legaturi stb, cf.1, 34 mp, et.P/9, dec., mobilata, utilata, igienizata profesional, tv nou, pt. 1 singura persoana fara animale

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 10:45
...
280 €

stradal, cf. 1, mobilata si utilata complet, bloc mixt, disponibila imediat, mijloace transport multiple, zona aprovizionata, vecinatati: Baba Novac, Camil Ressu, Mihai Bravu, Ramnicu Sarat,

Suprafata 31 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 23 Mar, 10:17
...
1.200 RON

Fara garantie, particular, fara agentie,fara intermediar, la o familie, cuplu, salariati, este utilata, frigider, aragaz, masina spalat, tv,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 10:00
...
250 €

Particular inchiriez garsoniera mobilata si uilata complet in cartierul 23 August, langa parcul pantelion. Pt. detalii sunati la numarul din anunt,

Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 23 Mar, 09:48
...
260 €

particular, gresie, faianta, terrmopan, aer conditionat, utilat si mobilat complet, etaj 1 in vila constructie 2007, terasa, intrare privata, supraveghere video, masina spalat, cablu internet,gratar

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 08:11
...
170 €

Garsoniera p/4, mobilata, utilata, libera, 4 min metrou. Piata in apropiere, vis a vis de liceul Nichita Stanescu

Suprafata 26 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 08:02
...
1.550 RON

Garsoniera Vatra Luminoasa opus Mega Image

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 Mar, 07:20
...
260 €

Proprietar inchiriez garsoniera Iancului, Elev Stefanescu

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 19:42
...
280 €

LA 10 MINUTE DE METROU IANCULUI ,LANGA PARCUL NATIONAL ,GARSONIERA ,CONFORT1.ETAJ 1/4 ,MOBILATA SI UTILATA COMPLET ,LIBERA

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 22 Mar, 18:59
...
280 €

Agentie imobiliara, garsoniera semidecomandata, 9/9, parchet, termopan, aer conditionat, boiler, mobilata+utilata modern, aragaz, frigider,masina de spalat rufe, 280 E, o luna avans+o luna garantie, ANAF,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 22 Mar, 15:58
...
430 €

garsoniera 10/10, 40 mp, decomandata, mobilata, utilata, libera, vedere panoramica, apropiere metrou, parc, stb,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 22 Mar, 15:37
...
270 €

proprietar, inchiriez garsoniera foarte practic utilata, complet mobilata, bl. civilizat, acces rapid la mijloacele de transport, legatura centru, apropiere parc, centru comercial, exclus intermediari,

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 14:40
...

Drumul Taberei Favorit, metrou, garsoniera cf. 1 mobilata utilata, etaj 3/10 renovata, pat mijloc, libera

Suprafata 35 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 13:41
...
550 €

Vizavi de Liberty Center, PET frendly, prima inchiriere, cu gust la detalii, spatii de depozitare SMART, finisaje de calitate superioara, electrocasnice cu actionare pe senzor, baterii Grohe, parcare.

Suprafata 41 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 12:25
...
1.200 RON

Fara garantie, particular, fara agentie, unei familii, unui cuplu, la doua persoane, salariati, are masina spalat, frigider, televizor, mobilat, pat, sifonier, masa,

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 22 Mar, 11:15
...
250 €

const 2023. Vespasian 25A 12 gars (6 parter+ 6 etaj) rezidential, birou 11x20mp 1x35mp constuctie 2023, totul nou gresie, termopan, ct str. Vespasian nr 25A, sectorul 1 mobilat, semimobilat (dressing,...

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 22 Mar, 11:10
...
430 €

New Garsoniera Exigent Plaza Residence. Prima inchiriere. Direct proprietar

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 22 Mar, 10:40
...
1.400 RON

Garsoniera situata pe strada Elev Stefanescu, 5 minute metrou Iancului, etaj 5/10, su. 32 mp, renovata, mobilata si utilata, libera, chirie lunara 1400 Ron, Exclusivitat, Plata 1+1, comision 50%

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 22 Mar, 09:58
...
280 €

Garsoniera este amenajata modern, recent igienizata, mobilata si utilata complet. Imobilul este situat intr-o zona cu acces facil catre mijloacele de transport STB si metrou

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 22 Mar, 09:50
...
420 €

Particular, inchiriez garsoniera (bd. Burebista), 40 mp, bloc 1992, mobilata modern si utilata, curata, etaj 8/9, aer conditionat, electrocasnice noi, bloc mixt, foarte ingrijit.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 22 Mar, 08:26
...
1.000 RON

inchiriez garsoniera mobilata si utilata in Rosu la 1 km de Lidl Apusului, cu intrare din strada principala. Statie RATB la poarta, spatiu in curte pt. uscare haine, pat de mijloc, bucatarie utilata,...

Suprafata 30 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 23:15
...
320 €

Inchiriez garsoniera (36 mp utili + 8 mp balcon) intr-un bloc nou, Sector 4, la 3 min. de Grand Arena Mall (cu masina). Pret: 320 Euro/luna. Usor negociabil,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 18:25
...
250 €

particular, Pantelimon-Chisinau, garsoniera decomandata, et. 6, complet mobilata si utilata, aer conditionat. Pret 250 Euro. Tel. 0744319701,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 17:34
...
1.200 RON

Plaza Romania - Frigocom, imediat metrou Valea Ialomitei, cf 1, et p/10, libera sunati acum.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 15:39
...
250 €

particular inchiriez garsoniera Berceni Obregia Turnu Magurele, mobilata, utilata (aragaz, masina de spalat, frigider, aer conditionat), 7/9. statie Ratb vizavi, metrou Aparatorii Patriei 10 minute.

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 21 Mar, 15:31
...
230 €

Etaj 4, complet mobilata si utilata, aer conditionat, la 10 minute de facultate, libera

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 14:47
...
300 €

Garsoniera confort 1, semidecomandata, mobilata nou, renovat nou, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 6/10, aer conditionat, contract Anaf.

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 14:39
...
250 €

Particular Titan Auchan utilata mobilata nou tv frigider masina de spalat net, centrala termica, fara animale de companie, avans 1+1garantie, contract de inchiriere, loc de parcare

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 14:35
...
350 €

proprietar inchiriez garsoniera superba conf. 1, complet mobilata si utilata, Str. Luica nr. 164-168, deasupra Magazinului Auchan, stradal in planul 1, bloc mixt. Garsoniera este la prima inchiriere....

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 13:55
...
285 €

Garsoniera cf. 1 decomandata situata Grigorescu, totul nou, centrala termica, loc de parcare, etaj parter/4

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:28
...
250 €

semidecomandata, 26 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobila moderna, curata, libera utilata complet, aer conditionat, bloc reabilitat clasa energetica A

Suprafata 26 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 13:16
...
350 €

Pasajul Muncii-STRADAL, etajul 3, DECOMANDATA, bloc mixt+reabilitat termic, MOBILATA+UTILATA MODERN, acces metrou2-3 minute

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:15
...
190 €

garsoniera, cf. 2, et. 10/10, g, f, p, t, um, parchet si mobila stejar. Contorizata, libera. Bloc mixt, 2 lifturi. Langa Mega Image. Str. Mirea Mioara Luiza, contract ANAF

Suprafata 23 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 13:05
...
1.200 RON

Iancului-Elev Stefanescu, garsoniera, parter / 10, mobilata utilata, 5 minute de metrou

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 21 Mar, 13:02
...
900 RON

garsoniera zona Alexandru Obregia, stradal, pentru locuit, renovata recent, tv, frigider, masina de spalat, aproape de Sun Plaza, termen lung, plata anticipat, 2+1 garantie, libera,

Suprafata 24 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:59
...
1.200 RON

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, renovata recent, cu imb., contorizata, costuri mici, zona verde, libera

Suprafata 34 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:57
...
250 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf. I sporit, decomandata, 42 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, merita, clasa energetica A,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:54
...
350 €

chiar vis a vis de parcul Circului de Stat, la 1 statie cu 282 de metrou Stefan cel Mare, 36 mp, etaj 6/10, bloc mixt, finisata lux, mobila noua, utilata complet, libera, vizite urgent, sunati acum, merita

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:54
...
285 €

Cf I sdec, 36 mp, cu balcon, 3/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica , mobilata modern, utilata complet, libera persoane angajate, bloc reabilitat , clasa energetica A,viz dupa 14.00 sunati...

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:53
...
250 €

chiar in spate benzinaria Mol, cf. i semidec., toate imbunatatirile mobila noua, utilata complet, libera, vizite urgent, sunati acum, merita, clasa energetica A,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:53
...
250 €

cf. I sdec, etaj 6/10, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet libera, vizite azi incepand cu 14.30, zugravita acum, merita, clasa energetica A

Suprafata 28 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:53
...
310 €

garsoniera spatioasa, parcul tei 5 min, metrou Stefan cel Mare 10 min, et 3/10, pozitie buna vizavi facul. constructii, renovata recent, mobilata, complet utilata, geam baie, av 1+1, libera imediat.

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:46
...
250 €

cf. 1, semidec., 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, mobila moderna, zugravita acum cateva luni, utilata complet, clasa energetica A, etaj 3/10, vizite urgent merita

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
300 €

garsoniera recent amenajata mobilata si utilata prima inchiere, centrala proprie, totul nou, pentru pretentiosi, libera vizite urgent merita, clasa energetica A,10 min. metrou Titan sau C. Georgian,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
300 €

cf. 1, sporit decomandata, 42 mp, etaj 3/10, toate imbunatatirile, aer conditionat, mobilata si utilata integral modern, libera, vizite urgent merita, clasa energetica A, termoficare Radet,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
280 €

Catalina inchiriaza cf.I decomandata, 40 mp, bloc mixt, reabilitat, 8/8, gresie, faianta, termopan, usa met.libera, aer conditionat, mobilata/utilata, zugravita acum, vizite urgent cl.en.A, patul se cumpara...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
260 €

Etaj 1/10, cf.I sporit decomandata 42mp, bloc mixt.cu imbunatatiri, imobil reabilitat,mobilata si utilata complet modern, curata, libera,clasa energetica A , vizite urgent merita. Nu raspundem la mesaje

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
299 €

Catalina inchiriaza: superba, toate imb., mobila noua, utilata complet, libera, vizite urgent, merita, pt. pretentiosi, la parter inalt cu balcon , clasa de performanta energetica A,

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:45
...
380 €

centrala proprie, Garsoniera mobilata si utilata complet si modern,etj 1/11, bloc 2022, prima inchiriere,aer conditionat, centrala proprie, aditional se poate cumpara tv, birou sau ce mai are nevoie chiriasul,...

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 21 Mar, 11:31
...
350 €

Piata Iancului 3 min. metrou, prima inchiriere, bloc mixt reabilitat termic, renovata, mobilata si utilata complet modern totul nou, primul chirias, inchiriere termen lung fara animale, straini.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 21 Mar, 11:20
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 10.025
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.974
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 5.440