Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 455 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Utilare: utilat
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Decebal
350 €

apartament 2 camere Decebal. Agentie : 50% comision.

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:47
Tineretului, Timpuri Noi, Cantemir, Unirii
400 €

inchiriere apartament 2 camere lux, 5 min. de metrou Tineretului, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie comision...

 • 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:48
Primaverii, Herastrau, Kiseleff, Aviatorilor
420 €

Apartament 2 camere lux, 5 min de metrou, loc de parcare. Apartementul se afla la prima inchiriere. Suntem Agentie, comision standard.

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:48
Pacii, Apusului, Gorjului, Lujerului
370 €

inchiriere apartament 2 camere lux- 3 min. de metrou, loc de parcare apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie, comision standard

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:48
Drumul Taberei
200 €

Valea Argesului, etaj 9/10, stradal, mobilat modern, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, balcon inchis, curat, exclus copii si animale.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:49
Baneasa, Herastrau, Aviatiei, Dobrogeanu Gherea
450 €

inchiriere apartament 2 camere lux, 5 min. de metrou, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie, comision standard

 • 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:49
Floreasca, Barbu Vacarescu, Dorobanti, Aviatiei
450 €

Inchiriere apartament 2 camere lux - 5 min de metrou , loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem Agentie : comision standard.

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:49
Tineretului, Timpuri Noi, Cantemir, Unirii
385 €

apartament 2 cam. lux, centrala proprie, parcare, 5 min. de metrou, totul nou, suntem agentie comision standard

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:50
Dristor, Park Lake Center
1.000 Lei

piata Ramnicu Sarat, langa mall, etaj 4/9, stradal, mobilat clasic, balcon inchis, curat, bloc reabilitat, exclus copii sau animale;

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:50
Tineretului, Sincai
390 €

Inchirere apartament 2 camere in zona Tineretului. Suntem agentie: 50% comision,

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:51
Muncii, Basarabia, Campia Libertatii, Decebal
370 €

inchiriere apartament 2 camere lux - 5 min de metrou Muncii, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie, comision...

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:51
Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Obor
380 €

inchiriere apartament 2 camere lux, 5 min. de metrou Obor, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie comision standard

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:52
Decebal, Alba Iulia, Calea Calarasi, Unirii
440 €

inchiriere apartament 2 camere lux, 7 min. de metrou Unirii, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie, comision...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:52
Dristor, Camil Ressu, Vitan, Muncii
370 €

apartament 2 camere modern, ideal pentru un cuplu. Apartamentul detine centrala proprie si loc de parcare, sunetm agentie, comision standard

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:53
Titan, Nicolae Grigorescu, 1 Decembrie
320 €

inchiriere apartament 2 camere lux - 3 min de metrou Titan, loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie, comision...

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 0 min.
Bucuresti, azi, 09:53
Fundeni, Colentina, Tei, Obor
330 €

Inchiriere apartament 2 camere lux, 4 min de metrou Obor./ loc de parcare. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie: comision...

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:54
Decebal, Alba Iulia, Calea Calarasi, Unirii
400 €

apartament 2 camere lux ultramodern. Centrala proprie si loc de parcare inclus, suntem agentie comision standard

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:54
Dimitrie Leonida, Aparatorii Patriei, Berceni
300 €

Inchiriere apartament 2 camere lux - loc de parcare inclus. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie: comision standard.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:57
Mosilor, Obor, Universitate, central
380 €

apartament 2 camere lux complet mobilat si utilat loc de parcare, 7 min. de metrou. Suntem agentie, comision standard

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
Floreasca, Barbu Vacarescu, Dorobanti, Aviatiei
410 €

apartament 2 cam ultracentral si ultralux. Centrala proprie, loc de parcare, aproape de metoru. Suntem agentie, comision standard

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
Victoriei, Romana, Gara de Nord
+ Schita
585 €

proprietar, inch. ap. 2 camere, semidec., zona Victoriei, Romana 6-7 min. metrou Victoriei, 68 mp + boxa 4 mp, recent renovat, mobilat - utilat...

 • 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:02
Decebal
400 €

Ruby Tuesday, etaj 3/4, decomandat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, reabilitat termic, apropiere...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:05
Apartament 2 camere, 2 min. metrou Stefan Cel Mare
540 €

Catoma Property Invest va Propune spre inchiriere un apartament de 2 camere, decomandat, la numai 200m de statia de Metrou Stefan cel Mare....

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 iul, 10:16
Militari
370 €

Lujerului, metrou, circular, etaj 3 din 8, mobilat si utilat, renovat, curat, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, liber, 1+1

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:38
1 Decembrie
279 €

2 camere decomandat la 1 minut de metrou, complet,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:00
Soseaua Oltenitei, stradal Romprim
1.800 Lei

proprietar inchiriez apartament decomandat, aproape de metrou si facultate, mobilat lux, utilat complet, 2 tv, renovat, ac, disponibil imediat,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:07
Unirii
+ Schita
550 €

Piata Alba Iulia, 8/11, cf.1, decomandat, 73mp, terasa 10mp, renovat recent, mobilat modern, utilat complet inclusiv frigider si masina de spalat,...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:09
Nerva Traian, Timpuri Noi Square 7 minute metrou
490 €

renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 7/8, mobilat modern, utilat complet:masina spalat, aragaz, hota, frigider, ac, lcd, apropiere Mega...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:27
Drumul Taberei, Valea Ialomitei, p/10
310 €

Drumul Taberei, Auchan, 6/10, renovat, g, f, p, t, um, eventual ac, mobilat modern, utilat complet, disponibil imediat, se solicita 1 luna avans...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
Mircea Voda, Timpuri Noi
390 €

7/9, dec, mobilat si utilat complet, termopan, ac, gresie, parchet, langa metrou, bloc 2000, spatios, vedere frumoasa, liber, ideal locuit 2-3...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:08
Drumul Taberei, Favorit
350 €

Intersectie 1 Mai, str. Sibiu, etajul 1, decomandat, mobilat modern, renovat nou, bucatarie mare, balcon terasa, liber, acces usor, la 2 statii de...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16
Drumul Taberei, Eugen Lovinescu, sector 6
275 €

Prelungirea Ghencea, la o statie de tramvaiul 41, et 3/10, renovat recent, imbunatatiri multiple, mobilat modern, utilat complet, in apropiere de...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:19
Sector 2, Gara Obor - D-na Ghica, sector 2
200 €

toate imbunatatirile, aer conditioat, centrala, gaze,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
Floreasca
400 €

Calea Floreasca, vis a vis lac Floreasca si hotel Disel, apartament 2 cam. et. 2, renovat, mobilat si utilat complet, Ratb, parcuri, piata,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:41
Domenii, Ion Mihalache, Parcul Ciresarii
720 €

Complex Arcadia, ap. 2 cam.+curte 15 mp, mobilat/utilat complet, lux, toate imbunatatirlie, prima inchiriere, situat in zona Ion Mihalache, Parcul...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:44
Drumul Taberei Favorit, Afi Cotroceni sector 6
350 €

et 2/4, centrala termica proprie, contract ANAF inclus, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, apropiere Moghioros, Plaza mall, Drumetul,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:48
Piata Progresul, Giurgiului, particular
1.400 Lei

Particular inchiriez apartament 2 camere Piata Progresul. Curat, mobilat, utilat, semidecomandat, etajul 10/10, in spatele Pietii Progresul, 10...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:56
13 Septembrie, MArriott, bloc 2015, modern
560 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona 13 Septembrie. Inchiriere apartament 2 camere 13 Septembrie - Marriott, strada...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:58
Dimitrie Leonida, Fermei
+ Schita
350 €

Complex Happy lux, la cheie, liber, disponibil imediat, 60 mp decomandat, mobilat, utilat totul nou si modern, etaj 4, centrala, aer conditionat,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:58
Grozavesti, Novum Residence, bloc 2018, totul nou
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Grozavesti. Inchiriere apartament 2 camere Regie, IDM Club, Splaiul Independentei...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:04
Grozavesti, Saphir Stein, bloc 2010, modern
650 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Spl Independetei. Inchiriere apartament 2 camere Grozavesti, 5 min de Carrefour...

 • 86 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:09
Alba Iulia rond, Vitan Mall, Calea Dudesti
450 €

Inchiriere apartament 2 camere, semidecomandat, bloc nou 2016, situat la parter din 7, centrala termica proprie, intretinere f. economica, mobilat...

 • 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:09
Parc Carol, ISG Residence III
500 €

Apartament 2 camere, bucatarie open space, mobilat si utilat complet, aer conditonat, totul nou, nu a mai locuit nimeni, bloc 2019, foarte aproape...

 • 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:19
Parcul Carol ISG Residence III
450 €

Apartamente 2 camere, disponibile de la etajul 1 la 9, in bloc nou, decomandate si semidecomandate, utilate. Mijloace transport RATB 232, 7, 47,...

 • 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:20
1 Decembrie
449 €

Apartament 2 camere complet nou, bloc nou, primul chirias, cu 55mp curte, loc parcare

 • 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:23