Inchirieri apartamente 2 camere particular / proprietar Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 75 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: particular proprietar
Zona: București
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Titan, Camil Ressu, proprietar
250 €

ap. 2 camere, et. 7/10, modern, liber, 1 luna garantie,

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 12 iun, 21:13
Sala Palatului
400 €

ultracentral, etaj 2, 45 mp pentru birouri, baie, bucatarie, neutilate. Pentru particulari dotare partiala.

 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:40
Romancierilor, proprietar
300 €

inchiriez apartament 2 camere, confort 1, utilat, mobilat modern, anvelopat, parter, balcon

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 10:05
Tineretului, particular, langa parc
400 €

metrou, renovat total, 10/11, contract fix, nu platesc comision,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 iun, 16:52
Calea Victoriei
500 €

proprietar inchiriez apartam. langa Universitate, 1979, 6/8, linistit, loc parcare,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 18:18
Mosilor - Eminescu
350 €

proprietar, ofera liniste in apartament cochet, toate utilitatile, conditii deosebite, in vila singura curte,

Bucuresti, 14 iun, 10:25
Coloana Infinitului, statie autobuz
350 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere, 2005, loc parcare, balcon,

 • 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 20:30
Drumul Taberei
350 €

particular inchiriez ap. 2 camere, cf. 1, balcon inchis, termopane, usa metalica, liber,

 • 1.986 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 12:56
Universitate, proprietar
350 €

utilat (centrala termica gaze proprie, cablu tv, internet), dotat (mobilat, aragaz, frigider, masina spalat), contorizat,

Bucuresti, 14 iun, 13:35
Sala Palatului
400 €

Stirbei Voda, 2 camere, semidecomandat, 45 metri patrati, parter, recent renovat, nemobilat, semiutilat. Proprietar,

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 9 min.
Bucuresti, 17 iun, 10:37
13 Septembrie
375 €

Prosper, stradal, la 2 min de masinile 226, 385, 122. Etaj 2/8 confort 1, mobilat utilat, totul nou. Proprietarul nu doreste animale de companie.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 12:16
Drumul Taberei- Plaza
300 €

particular inchiriez apartament 2 camere confort 1, etaj 1/10, superimbunatatit, mobilier modern, piata, mall Plaza

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:49
Calea Mosilor
350 €

proprietar, inchiriez ap. 2 camere, 1984, mobila noua, curat, zugravit, aragaz, frigider, masina spalat, bloc reabilitat, usa metalica, et. 5/8,

 • 63 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 13 iun, 11:09
Megamall
300 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere zona Megamall, Piata Delfinului, et. 1/10, utilat, nemobilat/ mobilat, renovat, aproape de tramvai/...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 09:03
Romana
390 €

Proprietar, apartament cu 2 camere si terasa, et 1/8, mobilat, utilat, aer conditionat, situat in zona Romana, piata Amzei, curte interioara,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 07:22
Salajan, 1 Decembrie, Pallady, Dristor, Titan
250 €

Particular caut sa inchiriez apartament 2 camere, decomandat in zona: Salajan, 1 Decembrie, Pallady, Dristor, Titan, mobilat, semimobilat, sau...

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 15:55
Berceni
1.100 Lei

strada Straduintei bloc D3, etaj 4/4, proprietar,

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 15 iun, 19:31
13 Septembrie, Marriot, Panduri, Cotroceni
400 €

inchiriez apartament 2 camere, decomandat, mobilat modern (Mobexpert), utilat,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 00:49
Nicolae Grigorescu
325 €

Fizicienilor, proprietar, 4/8, dec, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, 2 AC noi, termopane noi, UM+g+f, liber, curat, frigider, aragaz,...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 10:04
Militari, Gorjului
250 €

proprietar, cu toate utilitatile, liber.

 • 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 iun, 15:35
Militari Residence
320 €

etaj 5/ 8, centrala proprie, complet mobilat si utilat, bloc 2016. Proprietar,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 11:45
Drumul Taberei
375 €

Afi Mall, particular, etaj 7/8, mobila moderna, 2 aer conditionat, electrocasnice noi, masina spalat, frigider, cuptor microunde, hota, tv,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:00
Piata Victoriei
500 Lei

Apartament ultracentral, zona linistita pentru tanara, studenta sau salariata. Proprietar, fara intermediari. Rog folositi e-mail-ul pentru contact,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 14:05
Parc Plumbuita, intersectie Colentina Doamna Ghica
300 €

proprietar, etaj 8/10, bloc reabilitat, la intersectia Colentina, Doamna Ghica (parc Plumbuita). Apartamentul este renovat, mobilat si utilat. AC...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 iun, 11:05
Sebastian, Dumbrava Noua, Mega Image
340 €

proprietar, toate facilitatile, foarte spatios, proaspat renovat, extrem de curat, liber. Rog seriozitate.

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 17:37
Nitu Vasile, cartier Berceni
350 €

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, renovat, mobilat si utilat; la 10 min. de metrou P-ta Sudului, scoala, gradinitia in vecinatate, este...

 • 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 17 iun, 20:34
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
330 €

proprietar, renovat lux 2015, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 iun, 18:00
Unirii, Zepter
550 €

proprietar inchiriez ap 2 camere, Bd. Unirii 76, stradal, et. 4, vedere spate, decomandat, bucatarie utilata, renovat recent, modern, mobilat/...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 18 min.
Bucuresti, 12 iun, 15:44
Calea Calarasilor- Hyperion
425 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, confort 0, etaj 4/8, vedere stradala, mobilat modern si utilat complet, 2ac, usa pinum, liber

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 12 iun, 10:30
Mihai Bravu, Vatra Luminoasa
330 €

particular, inchiriez ap 2 camere proaspat renovat martie 2018, intersectia Mihai Bravu cu Matei Voievod. Primii chiriasi. Foarte aproape de statia...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
Titan, Salajan
340 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere vizavi de gura de metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat, decomandat, confort 1, curat, mobilat si...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 16 iun, 17:50
Unirii, Horoscop
600 €

Unirii, Horoscop, particular, inchiriez apartament lux 2 camere, et. 6/8, decomandat, mobilat, toate facilitatile, 2 balcoane, vedere mixta, 2...

 • 69 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 15 iun, 02:00
Dorobanti
480 €

proprietar, str. Hatmanul Arbore, bloc nou, etaj 1, 2 balcoane, zugravit, mobilat si utilat complet, inclusiv aer conditionat, tv, contract...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 09:35
Unirii
500 €

stradal, Rond Alba Iulia, bloc paza 24 h, civilizat, amenajat si renovat recent, utilat si mobilat lux, 2 aer cond., smart tv , internet, direct...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 16 iun, 15:00
Universitate
335 €

particular inchiriez apart.1 minut de Universitate si Unirea, aparatura si centrala termica noua, mobilat modern, balcon mare, u.m., vedere...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:20
Berceni
300 €

apartamente de inchiriat Bucuresti de 2 si 3 camere nemobilate, proprietar, complex rezidential nou, metrou Dimitrie Leonida 0735031550, Monaco...

 • 63 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:13
Drumul Taberei
312 €

proprietar, apartament 2 camere, 1/4, decomandat, luminos, linistit, racoros vara si calduros iarna, bucatarie spatoasa (9 mp), complet utilat si...

 • 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 19:45
Drumul Taberei nr. 35
350 €

proprietar, fara agentii, inchiriez doua cam., dec., Aleea Tincani, 3/10, vedere spate, renovat, mob., nou, balcon, fara animale, pers. serioase,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 13:30
Drumul Taberei, Prel. Ghencea cartier Primavara
300 €

proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere complet mobilat si utilat parter din 6 etaje, in Complex Primavara situat in Prelungirea Ghencea 94....

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:20
Stefan cel Mare, Floreasca, Dorobanti
500 €

ap. 2 cam, 30 m metrou, renovat A-Z, luxos. Et. 1/8, stradal, factura/ chitanta, minim 1 an

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 15 iun, 20:10
Bucur Obor, langa primaria S2, proprietar ap 2 cam
325 €

metrou 3 minute, direct proprietar, constr.1985 antiseism, etaj 8/10, vedere parc, renovat, parcare gratis ora 19-08, liber, pt. agentii imob....

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 06 iun, 14:10
Decebal, Unirii, metrou Piata Muncii
300 €

la 5 minute de metrou, decomandat, mobilat, utilat cu frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, etaj 1, bloc din 1990, izolat termic,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 17 iun, 17:25
Carrefour Orhideea
550 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 20:30
Dorobanti zona Capitale str Londra inchiriere 2 camere
400 €

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. Inchiriere 2 camere DOROBANTI zona CAPITALE str Londra Galaxy Imob va propune spre inchiriere un...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 11 iun, 17:01
Militari, Pacii
330 €

particular inchiriez ap. 2 camere, cf. 1, 60 mp, et. 4/7, renovat acum, utilat, mobilat, ac, tv led, balcon inchis, loc de parcare, 2 min. metrou...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 23:00
Drumul Taberei
300 €

proprietar, inchiriez apartament 2 camere, contract, nu colaborez cu agenti. Apartamentul are 54 mp utili, se afla la etajul 3, complet mobilat si...

 • 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iun, 17:08
Cartier Constantin Brancusi
320 €

in spate la ANL Brancusi. Ap este nou, mobilat, utilat, Tv Led,wifi, dispune de centrala proprie, frigider, aragaz, masina de spalat rufe. Pat...

 • 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 12 iun, 01:55
Drumul Taberei, particular, langa parc, stradal
299 €

ofer spre inchiriere ap. 2 camere, langa Parc Moghioros, circular, bloc reabilitat termic, parter inalt, balcon, grilaje, video, nou mobilat,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:02
Unirii
600 €

Unirii, Biblioteca Nationala proprietar inchiriez ap. 2 camere, et. 1/8, mobilat si utilat complet, mobila Mobexpert, canapele piele, parchet...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 13 iun, 05:40
Aviatiei, Pipera
+ Schita
599 €

apartament 2 camere + loc parcare, belvedere Residence, Pipera, Aviatiei, prima inchiriere, particular, etaj 8.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10