Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 543 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Mobilier: mobilat
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Dristor metrou
300 €

Piata Ramnicu Sarat, Liviu Rebreanu, Park Lake, confort 1, decomandat, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica, parchet,...

 • 1.970 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:53
Barbu Vacarescu, Belvedere Residence, totul nou
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Barbu Vacarescu. Inchiriere apartament 2 camere Barbu Vacarescu - Floreasca,...

 • 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:16
Militari, 1 -2 min. de metrou si Piata Gorjului
350 €

apartament stradal, confort 1, la etajul 6 din 10, cu balcon foarte mare pe tot apartamentul, cu imbunatatiri, bucatarie mare, merita vazut,

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 18:18
Tineretului, parc
380 €

2 camere, 58 mp, decomandat, mobilat si utilat lux

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:35
Baba Novac, parc IOR, cinema Gloria
310 €

etajul 9 din 9, complet renovat, mobilat si utilat modern, masina spalat, frigider, aer conditionat, acces terasa, liber, termen lung

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:19
Universitate
800 €

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38 - Bellevue Bright, bloc exclusivist cu apartamente de lux. Loc de parcare in garaj si boxa. Serviciu de paza...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Universitate, Bratianu
440 €

Zona ultracentrala, chiar la kilometrul zero, intre Universitate si magazinul Unirii, la 3 min de doua statii de metrou. Bloc construit in 1983,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 10 iun, 13:05
Iancului, 2 min. metrou
490 €

Aleea Zarandului, renovat 2019, mobilat si utilat, totul nou, primul chirias, ideal cuplu/familie/studenti, contract Anaf-avantaj decontare, mutare...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 27 mai, 13:03
Iancului -Vatra Luminoasa
450 €

apartament mobilat si utilat, renovat nou: gresie, faianta, parchet, termopan, AC, UM, etaj 6/8, vedere spate, situat la 5 min metrou -agentie...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 24 mai, 16:04
Titan, Trapezului, etaj 3/8, decomandat, mobilat si utilat
435 €

Beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: -3 minute distanta de metroul 1 Decembrie 1918-Trapezului -3 minute Mega...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:38
1 Decembrie 1918, Ozana, inchiriez ap 2 camere
380 €

etaj 2 din 4, loc de parcare ADP, 2 TV. Utilat modern (mobile noua). Proaspat renovat. Multiple spatii de depozitare. La 5 minute de metrou 1...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 iun, 06:55
Kisellef
520 €

apartament 2 camere, in casa, Kisellef, 1/p+1, renovat, mobilat si utilat. Curtea este generoasa si are si locuri de parcare. Disponibil pentru...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Brancoveanu
330 €

etaj 3/10, 55 mp, pret 330 E, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., renovat recent, mobilat modern, utilat complet, parcare,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Pipera, Iancu Nicolae, Matei Basarab, bloc 2014
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, Iancu Nicolae, strada Matei...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:16
Piata Victoriei metrou, Dorobanti Capitale Roma 21
+ Schita
350 €

ocazie: ap. atipic 2 camere +dependinte, 3/3, centrala proprie, ac, parchet vechi, gresie, termopan, mobilat utilat, multiple facilitati in ap si...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 iun, 22:01
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:56
Stefan cel Mare
340 €

apropiere metrou, vedere spate, etaj 2/8, 55 mp, decomandat, g, f, p, t, ac, um, pret 340 Euro, liber, bloc reabilitat

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Militari
350 €

Residence, 3 minute statie STB, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, liber.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Titan, 10 minute metrou si parc IOR
310 €

Strada Barajul Rovinari, bloc reabilitat, etajul 3 din 4, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:19
1 Mai, Averescu, Clucerului P-ta 1 Mai, Victoriei
350 €

2 cam., dec., et. 7/10, hol intrare mare, bucatarie inchisa, baie cu geam, camera zi cu terasa generoasa 8 mp, garantie 1 luna, piata Victoriei 5...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:09
Vatra Luminoasa
300 €

2 camere decomandat nemobilat pretabil birou, situat pe strada Victor Manu, bloc de caramida, etaj 1/4, su. 68 mp, vedere mixta. Apartamentul este...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 10:27
Alba Iulia
500 €

etaj 2/8 vedere mixta, mobilat si uilat lux 2018, loc parcare, 2 ac, prima inchiriere, totul nou.

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:44
Baba Novac, Balta Alba, Dristor, Parc IOR, Muncii
250 €

ap. et. 2 langa scoala si gradinita, parc de joaca, Mega Image, farmacie, 10 min mers pe jos de IOR, aproape de statia lui 70 si 311 si metrou...

 • 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 00:30
Armeneasca
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:30
Unirii
600 €

Unirii, Biblioteca Nationala proprietar inchiriez ap. 2 camere, et. 1/8, mobilat si utilat complet, mobila Mobexpert, canapele piele, parchet...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 20 iun, 15:55
Obor
360 €

decomandat, 54 mp, apropiere metrou, zona linistita, bloc reabilitat recent, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, renovat recent, contorizat, pret...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:47
Unirii, Nerva Traian, Maroon Cafe
550 €

Nerva Traian, Maroon Cafe, etaj 10/10, decomandat, 68 mp, mobilat/ utilat integral, lux, masina spalat vase, aer conditionat, dressing, geam la...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:32
Pipera, Rond OMV, 4 City Residence, totul nou
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera.  Inchiriere apartament 2 camere Pipera, rond OMV, Sos. Bucuresti Nord,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:16
Universitate Metrou, Calea Victoriei, Centrul Vechi ap 2 cam cu chirie
420 €

Renet va prezinta un apartament de 2 camere de inchiriat ultracentral, zona Universitate la 1 minut de metrou, situat in blocul Romarta copiilor,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 iun, 10:16
Aviatorilor, Herastrau
599 €

decomandat, etaj 1/4, 75mp, 2 gr. sanitare, in apropierea Parcului Herastrau, zona linistita, constructie 2016, parcare, totul nou.

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Bd. Tineretului
400 €

Apartament 2 camere bd. Tineretului, etaj 3/10, proaspat renovat.

 • 56 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 24 iun, 09:05
Fundeni
400 €

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:24
Vatra Luminoasa
270 €

Maior Coravu, 2 camere decomandat situat pe strada Magura Vulturului, bloc de caramida, etaj 1/4, su. 68 mp, vedere mixta, fara balcon....

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 10 iun, 10:27
Decebal
490 €

etaj 2/7, renovat si mobilat lux, amenajat pe comanda 2016, utilat complet, zona cafenele, la jumatatea distantei dintre Rond Alba Iulia si Piata...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:45
Militari
300 €

Pacii metrou, dec., etaj 3 din 4, imobil nou, mobilat si utilat modern, centrala termica, curat, apropiere mijloace de transport, metrou, liber de...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Iancului metrou
370 €

confort 1, etaj 4, decomandat, transformat in 3 camere, doua dormitoare, 55 mp, gresie, faianta, parchet masiv reconditionat, termopan, mobilat...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 13 mai, 16:59
Stefan cel Mare -Mosilor- 3 minute metrou Obor
300 €

10/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, bloc stradal, vedere...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:29
Universitate
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 22 iun, 00:55
Stefan cel Mare, spital Colentina, in vila
400 €

2 camere confort 1 decomandat mobilat tineresc, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, parter/1, centrala...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 04 iun, 09:54
Banu Manta, Icon Residence
690 €

apartament nou, mobilat si utilat complet, cu doua locuri de parcare incluse in pret; este dotat cu: masina de spalat vase/rufe, frigider, centrala...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 18:03
Universitate
335 €

particular inchiriez apart.1 minut de Universitate si Unirea, aparatura si centrala termica noua, mobilat modern, balcon mare, u.m., vedere...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:05
Timpuri Noi
360 €

2 camere, in apropierea metroului si a facultatilor, decomandat, foarte spatios, parcare ADP, etaj 1/8, constructie 1984, mobilat si utilat complet.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Apartament 2 camere bloc nou zona Lujerului + loc de parcare inclus
430 €

Apartament 2 camere , in suprafata utila de aproximativ 62 mp , situata la etajul 1 al unui imobil nou construit P+4 , in zona Lujerului , mai...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 24 iun, 08:40
Unirii, Camera de Comert, 2 camere, etajul 2/7
490 €

apartament 2 camere de inchiriat pe Bulevardul Mircea Voda, acces si vedere stradala, etajul 2/7, 59 mp, mobilat si utilat, construit in 1990, 1...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 iun, 12:16
Piata Romana Dacia Bulevard
400 €

parter/8, mobilat si utilat complet, parchet, termopan, masina spalat, contract ANAF,

 • 54 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:29
Universitate, complex rezidential
800 €

Maria Rosetti 38, prima inchiriere, nu a fost locuit niciodata, mobilier in tipla, bloc nou exclusivist cu apartamente de lux. Dotari si finisaje...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 24 iun, 01:10
Bucur Obor, langa primaria S2, proprietar ap 2 cam
325 €

metrou 3 minute, direct proprietar, constr.1985 antiseism, etaj 8/10, vedere parc, renovat, parcare gratis ora 19-08, liber, pt. agentii imob....

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 iun, 10:53
Romana, Amzei
390 €

apropiere metrou, magazine, non-stop, renovat recent, utilat complet, mobilat modern, centrala termica proprie (bloc), contorizat, pret 390 e,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Unirii
490 €

vedere Fantani, complet renovat si utliat, amenajat de arhitect, lux, 2 balcoane, 2AC, LCD, totul nou, zona linistita, pret 490 E.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Dorobanti, Beller
500 €

etaj 1/4, decomandat, zona linistita, pozitie superba, apropiere parc, 60 mp, renovat lux, utilat complet, parcare,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Titan
330 €

apropiere metrou, parc, zona linistita, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond., usa metalica, liber, renovat recent, mobilat si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Militari, Lujerului
400 €

5 minute distanta de metrou, bloc nou, etaj 2/5, mobilat si utilat nou, liber, renovat nou, complet decomandat, usa la fiecare camera, balcon.

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:35
Dorobanti, vis a vis de liceul Caragiale
500 €

inchiriez apartament lux, 2 camere, Dorobanti, vis a vis de liceul Caragiale, etaj 7/8, complet renovat recent mobilat si utilat nou, lux si modern...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 03:07