Inchirieri apartamente 2 camere mobilate Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Mobilier: mobilat
...
450 €

modern, nou, et 3/11, bloc nou, balcon, finisaje moderne, ac, centrala termica, canapea extensibila, dressing, masina spalat rufe, frigider, cuptor, plita, hota, tv, liber, se poate viziona oricand

Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 22 May, 11:11
...
400 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 02 Jun, 09:00
...
700 €

cu 65 mp utili, et. 5/8. Imobilul dispune de 2 AC, loc de parcare in spatele blocului complet mobilat si utilat, disponibil pentru mutare imediata,

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 22 May, 12:55
...
375 €

este renovat recent lux, blocul reabilitat, la 1 min. de piata si magazine, 1 min. statie STB, 2 min. metrou Raul Doamnei, colaborez cu agentii dar nu platesc comision

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 23 May, 11:25
...
370 €

bulevardul 1 Mai, 2 camere confort 1 decomandat, mobilat tineresc, etaj 4/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 02 Jun, 08:12
...
350 €

Colentina Mc Donald, 2 camere cf. 1 dec., mobilat, utilat, liber, etaj 4/5, plata lunar si o luna garantie, merita vazut,

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 08:14
...
300 €

vis a vis de Budimex, 2 camere cf. 1, dec, etajul 4/4, mobilat si utilat complet, bucatarie spatioasa, liber, langa scoala 96 si gradinita,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 02 Jun, 12:50
...
385 €

apartament et. 5, foarte frumos, civilizat, liniste, acces usor la metrou, mijloace de transport, toate facilitatile, contract, seriozitate, zona foarte buna, liniste, verdeata, priveliste gradina.

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 May, 08:05
...
850 €

Inchiriere apartament 2 camere, Unirii, Piata Alba Iulia, bloc nou, lux, prima inchiriere.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:07
...
400 €

Principatele Unite. Renovat, curat, luminos, mobilat si utilat nou. Dispune de centrala proprie, curte comuna, parcare. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 28 May, 13:58
...
350 €

inchiriere apartament de 2 camere, situat la etajul 2 bloc construit in anul 1984 in Crangasi zona parcului si Lacul Morii Imobilul, in suprafata utila de 54 mp este mobilat si utilat complet, la cateva...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:19
...
500 €

apartament 2 camere Dristor-Fizicienilor cu 50 mp utili reablitat termic la et. 9/10. Mobilat si utilat, nu dispune de televizor,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 26 May, 08:01
...
430 €

inchiriere, apartament 2 camere, confort 1, suprafata 60 mp , balcon de 7 ml ,inchis cu termopan, semidecomandat, ej 7/10, curat, g, f ,p,t, um, bloc.reabilitat mobilat utilat.

Suprafata 58 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 25 May, 11:43
...
350 €

2 cam., cf. I, foarte curat, 7 min. pana la metrou si P-ta Gorjului, nu accepta animale de companie, contr. peste 1 an, 1 luna chirie+1 luna garantie+ comis. ag., cu contr. ANAF, liber,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Jun, 10:48
...
550 €

Particular, Apartament 2 camere, Tineretului, Apropriere metrou Tineretului si intrare stradala, orientare-sud, monitorizare video scara, et.5/8, 55mp, renovat, mobilat si utilat modern, AC, Boiler, liber.

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 30 May, 16:55
...
460 €

Apartament cu doua camere decomandat, etajul 4/10, situat la 5 minute fata de Metrou Costin Georgian, amenajat, mobilat si utilat complet, aer conditionat. Se face contract la ANAF.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 01 Jun, 08:30
...
480 €

Inchiriez apartament 2 camere,Gran Via Park,zona Militari- Drumul Taberei,vis a vis de mall Plaza,5 min metrou Lujerului,bloc 2017,blocul C2 din complex,decomandat,suprafata aprox. 62 m2,etaj 8/11

Suprafata 62 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 01 Jun, 19:20
...
550 €

Vectorial Broker va prezinta un apartament modern si elegant situat intr-un bloc nou construit in 2014, la doar 30 metri de mers pe jos de gura de metrou Mihai Bravu. Apartamentul este situat la etajul...

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 01 Jun, 16:53
...
369 €

Inchiriez apartament de 2 camere, cu o suprafata utila de 65 mp, in zona 13 Septembrie, mobilat si utilat, etaj 5/8, an constructie 1990, 10 minute Unirea, pret negociabil.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Jun, 17:09
...
420 €

Inchiriere apartament 2 camere, complet mobilat si utilat, decomandat, balcon, bloc 1980, la doar 3/4 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:08
...
1.150 RON

metrou 5 min. Dristor 2, Farm Tei, mocheta noua,fara parchet, bloc cu supraveghere video, lift, mobilat, balcon deschis, zugravit.Se cere adeverinta serviciu. Fara agentii. Garantie. Plata in ron.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 09:30
...
420 €

apartament de 2 camere de inchiriat situat 13 Septembrie, stradal, Prosper Center, Drumul Sarii, intr-un bloc construit in 2000 la et. 3/8, 2 balcoane, mobilat, utilat modern, contract ANAF, liber, loc...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 30 May, 08:01
...
500 €

proprietar, bloc tip vila, hp/1, pozitie excelenta, circular, 3 balcoane, mobilat elegant si utilat, centrala termica proprie, pentru persoana nefumatoare cu contract de munca sau ca locuinta de serviciu....

Suprafata 52 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 10:45
...
500 €

Favorit, Sibiu, apartament 2cam., renovat integral, prima inchiriere, gresie, faianta, termopan, parchet, usi interior schimbate, totul nou, mobilat utilat, finisaje de calitate, et. 7/10, liber (1+1),

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 31 May, 17:03
...
475 €

va oferim spre inchiriere unul dintre cele mai spatioase apartamente din cadrul complexului Oituz Residence, situat la etajul 1, intr-o zona ultracentrala, la doar 800 de metri fata de primarie, liceu,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 02 Jun, 09:01
...
300 €

5 minute metrou, decomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 1+1 garantie.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 02 Jun, 20:03
...
320 €

Inchiriez apartament 2 camere, in zona Dristor str. Iosif ion parter din 4 . 56 mp utilat si mobilat

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 16:25
...
500 €

Va prezentam un frumos apartament de 2 camere, cu spatii generoase, terasa mare, vedere spre loc de joaca pentru copii, loc de parcare, prima inchiriere, totul nou, aflat la etajul 2 al rezidentialului...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Jun, 15:07
...
490 €

Inchiriere apartament 2 camere - Mutare Rapida - Pret 490 euro/luna Va prezentam spre inchiriere un apartament spatios, pozitionat in apropierea statiei de metrou Nicolae Teclu, la doar 7-8 min mers...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 25 May, 14:52
...
380 €

Drumul Taberei Prelungirea Ghencea, Drumul Cooperativei nr 20, bloc nou, decomandat,etaj 5/6, mobilat si utilat nou modern,2AC,LCD, centrala proprie,lift,loc parcare. Prima inchiriere.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, 31 May, 11:03
...
350 €

proprietar, ofer spre inchiriere apartament de 2 camere, zona Tei, bloc 1986, et. 2/8. Apartamentul este liber, utilat, mobilat, cu imbunatatiri si foarte curat. Fara agentii, intermediari,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 01 Jun, 18:25
...
450 €

N.S Design Group, agentie imobiliara, va prezinta un apartament la prima inchiriere, dispune de multiple spatii pentru depozitare. Electrocasnice de calitate superioara, materiale atent alese pentru confortul...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Jun, 15:06
...
250 €

et. P/9, cf. 1, bloc in curs de reabilitare, acces facil la statia de metrou si STB, x 2 luni,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 01 Jun, 20:55
...
400 €

va oferim un apartament 2 camere, confort 1, renovat nou, mobila moderna, utilat complet (aragaz, tv, frigider, masina de spalat, ac), cu imbunatatiri (marmura pe jos, faianta, parchet, t, um).

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 03 Jun, 08:05
...
1.300 RON

particular, confort 1, etaj 5/10, zona verde, liber, curat, in apropiere piata, hipermarketuri (Selgros, Grand Arena, Lidl). Preferabil 2 fete. Fara intermediari, 1+1,

Suprafata 52 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Jun, 08:55
...
270 €

Prelungirea Ghencea, complex Avangarde ,cf 1, etaj 8/8, 2 lifturi, bloc din 2021,centrala termica proprie, mobilat si utilat complet ,statie STB in fata blocului, liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 31 May, 14:07
...
400 €

cf.1, 55 mp, et.1/8, dec. mobilat Ikea, utilat, parchet masiv, stare exceptionala, fara animale

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 02 Jun, 09:44
...
500 €

et 7/8, complet mobilat si utilat, suprafate mari, bucatarie generoasa, echipata complet, 2 paturi matrimoniale, 2 balcoane, acces facil in punctele cheie ale orasului, accept straini,Contract Anaf Inclus.

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 06:10
...
450 €

Prima inchiriere, mobilat si utilat complet. 5 minute de metrou Dristor 1, Park Lake si Parcul IOR. Zona linistita. Mega Image, Carrefour, Piata Ramnicul sarat in fata blocului. Loc parcare inclus.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 02 Jun, 13:15
...
550 €

apartamente de 2 camere, mobilate si utilate complet,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 May, 07:28
...
500 €

Inchiriere apartament 2 camere, cochet, mobilat si utilat complet, modern si curat, bloc 2015, zona Marriott/Uranus. Locuinta este compusa din living cu bucatarie (open), dormitor spatios, hol, balcon....

Suprafata 45 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 03 Jun, 14:35
...
300 €

Favorit, Medfife et 4, confort 1 decomandat, mobilat, electrocasnice, renovat, liber, bloc si zona buna, acces usor metrou, STB, la 2 statii de Afi Cotroceni

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 26 May, 13:15
...
1.400 RON

Agentia imobiliara va ofera spre inchiriere un apartament de 2 camere situat in zona Baicului - Doamna Ghica, stradal, confort 1, semidecomandat, cu suprafata totala de 70 mp, situat la parter/4,

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 19:10
...
380 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 02 Jun, 14:10
...
350 €

la 5 minute metrou si mijloace de transport, bloc din 1978, et. 5/10, mobilat si utilat, bloc reabilitat, contorizare, baie cu ferestra si boiler electric, ac, balcon inchis, spatios,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Dec, 09:12
...
350 €

2 camere, cf. 1, decomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, mobilat, utilat, poze reale, contract Anaf, liber din 1 iunie avans 1+1,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 23:34
...
350 €

et 3/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice si mobilier relativ noi, dormitor cu pat matrimonial si dressing, bucatarie complet utilata, balcon generos, 3-5 min Parc si Metrou, Contract...

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 23 May, 14:31
...
950 €

Superior 1 Bedroom Apartment. In calitate de proprietar, va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, situat pe Bulevardul Unirii nr. 72, zona Piata Alba-Iulia,

Tur virtual Suprafata 76 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:51
...
430 €

chiar pe Tina Petre, etajul 3 din 8, decomandat, renoavt recent, prima inchiriere, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, temopnae, usa metalica, liber, termen lung

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 31 May, 14:31
...
350 €

Panduri, bloc 1992 reabilitat termic, decomandat, renovat, mobilat complet, utilat, aer conditionat, contract ANAF inclus, adiacent Cotroceni, Eroilor, Marriott

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 02 Jun, 17:34
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 8.603
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 2.389
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 6.600