Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 111 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Pret: max 300
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Berceni, Lamotesti
249 €

apartament semidecomandat, aer conditionat, gresie, faianta, usa metalica, etaj 3, confortabil, aproape de statia de masina STB 116,141, 102, 220.

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:46
Rahova, Salaj, 20 min. de Piata Unirii
249 €

ap. este utilat si mobilat, centrala gaze (o folositi numai cand sunteti acasa) gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, confortabil este pe...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:44
Militari Residence
300 €

etaj 5/ 8, centrala proprie, complet mobilat si utilat, bloc 2016. Proprietar,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:15
Dristor 2 minute metrou
300 €

Situat stradal pe Camil Ressu la 2 min metrou, cf. I decomandat, mobilata si utilata complet, liber, vizite urgent, sunati acum merita.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:24
Drumul Taberei Plaza Romania bd Timisoara sector 6
300 €

liceu Moisil, intre Plaza si AFI Cotroceni, et 6/10, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, apropiere Moghioros, Favorit, Politehnica...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:40
Straduintei, zona cinema Cultural
270 €

inchiriez ap. 2 camere,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:42
Berceni, Secuilor
300 €

inchiriez apart. 2 camere etaj 1/8, pret/ luna,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:08
Prelungirea Ghencea nr. 91 F, sect. 6
300 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere modern, in bloc nou 2012,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:53
1 Mai, Chibrit
300 €

inchiriez ap. 2 camere la 2 min. metrou, renovat,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 20:28
Pantelimon
250 €

Pantelimon Cora, Vergului oferim spre inchiriere un apartament mobilat tineresc la etj 5/10, cu balcon, utilat complet, aragaz frigider masina...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
Berceni
280 €

Izvorul Rece, 2 camere, confort 1, decomandat, parter/4, mobilat si utilat, izolatie exterioara, balcon inchis, vedere mixta, toate utilitatile,...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:22
Drumul Taberei
220 €

Valea Argesului, imediat autobuze 268, 368, 668, et. 4/10, mobilat frumos, utilat complet, liber, sunati acum,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
Drumul Taberei, Favorit
270 €

ap 2 camere, cf. 1, circular, etaj 3/8, zugravit recent, mobilat clasic, utilat, un ap curat dar modest,

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:54
Brancoveanu, Str. Semenic
300 €

zona linistita, la et 4, decomandat, gresie, faianta, parchet, usa met, termopan, bloc reabiliatat, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, loc...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:18
Eroii Revolutiei, Piata Progresu
270 €

1/8, stradal, proaspat zugravit, termopan, mocheta, mobilat si utilat, balcon mare, foarte curat, situat la 10 min de metrou Eroii Revolutiei.

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:17
Militari, Iuliu Maniu
300 €

intre Liceul Tudor Vladimirescu si Apaca, 2/4, parchet, termopan, tv, masina spalat, cablu si internet active, foarte curat, liniste.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:50
Crangasi
300 €

Str. George Valsan, 1/8, dec, bloc 1982, mobilat si utilat complet, termopan, 2 AC, gresie, parchet, usa metalica, balcon inchis, foarte curat, 7-8...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:18
Militari Residence
290 €

str. Tineretului, apartament 2 camere, mobilat modern, utilat integral masina spalat, frigider, aragaz, centrala proprie, tv lcd (cablu + internet...

 • 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12
Splaiul Unirii nr. 9, Confort City Vitan Barzesti
250 €

2 cam, dec, et 10/11, bloc 2009, su 55 mp dec. Complet mobilat si utilat, ac, centrala proprie, costuri foarte mici la intretinere. Ratb 223,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:59
Teiul Doamnei, sect. 2
1.200 Lei

proprietar inchiriez ap. 2 camere, et. 4/10, stradal, mobilat clasic, bloc reabilitat, faianta, gresie, parchet, zugravit,

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 12:16
Dristor, Baba Novac
300 €

la 10 minute de metrou, 2/2, utilat mobilat modern, g, f, p, t, um, renovat recent, centrala proprie, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:45
Drumul Taberei
250 €

garsoniera confort 1 Drumul Taberei, etaj 8/10, 32 mp, mobilata, gresie, faianta, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, parculet,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:10
Militari Residence
300 €

este o casa pentru cei carora le place sa petreaca timp de calitate acasa, impreuna cu familie, prieteni; sau singuri cu o carte buna, lumanari si...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:06
Giurgiului, Drumul Gazarului, Lidl
250 €

et. 4/4, intrare vedere stradala, mobilat, utilat, elegant, modern, tineresc, luminos, p, g, f, t, um, ac, economic, contorizat (apometre,...

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:42
Militari, complex Avangarde Rezidential
290 €

proprietar ap. mobilat si utilat, et 1/4. Acces imediat magazine, Auchan, centre comerciale Decathlon. Acces autobuze 138, 178, cateva statii pana...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 08:37
Militari, Dezrobirii
300 €

Gorjului, 2 camere, bloc de 4 etaje, oferta deosebita

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:35
Salaj, Fabrica de Paine
250 €

inchiriez 2 camere, cf 1, etaj 2/4, liber, rog seriozitate, pret 250 euro, avans 1+1, tel.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:30
Berceni, str. Argeselul
270 €

etaj 2/4, gresie, parchet, izolat termic, frigider, masina de spalat, aer conditionat, zona linistita cu acces mijloace de transport, disponibil...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 20:55
Rahova, Policlinica Malcoci
215 €

Vicina, etaj 3/4, proaspat renovat, foarte curat, mobilat modern, utilat complet, g, f, p, t, um, apometre, cablu tv + internet. Acces imediat la...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 20:12
Prelungirea Ghencea
300 €

Proprietar, inchiriez apartament cu 2 camere, decomandat, complet mobilat si utilat, in constructie noua. Cartier linistit si vecini civilizati....

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 19:45
Soseaua Giurgiului, stradal, confort 1
300 €

decomandat, apartament 2 camere, sos, Giurgiului, confort 1, decomandat, etaj 4/7, stradal, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, um,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 19:13
Militari Residence, str. Orhideelor
280 €

inchiriere apartament 2 camere, etaj 3/4 bloc cu lift, s 55 mp cu balcon mare, mobilat modern, utilat masina spalat, frigider, aragaz, tv lcd,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 18:47
Drumul Taberei, Valea Argesului, sector 6
240 €

et 3/10, liber 11 septembrie, 42 mp, mobilat si utilat, vecinatati: parc/ piata Moghioros, Valea Oltului, Valea Ialomitei, Prelungirea Ghencea,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 17:53
Militari Residence, 1 minut statie Ratb
300 €

mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, centrala proprie, ac, lcd, etaj 1 apropiere metrou Pacii, piscina...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 16:38
Militari
270 €

Gorjului, confort 1, etaj 1/4, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, bloc reabilitat, 1min metou piata ratb mobilat utilat complet

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 15:13
Militari, Lujerului, stradal Iuliu Maniu
270 €

Militari, Lujerului, stradal Iuliu Maniu, cf 1, dec, etaj 7/9, piata, metrou la 2 min, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 20 aug, 15:12
Militari Rezidence
250 €

2 camere, mobilate, utilate, nou, la prima inchiriere, centrala, capat 178, g, f, p, t, um, Stb 178, 137

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 15:11
Sector 2, Gara Obor - D-na Ghica, sector 2
200 €

toate imbunatatirile, aer conditioat, centrala, gaze,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 12:24
Drumul Taberei, Eugen Lovinescu, sector 6
275 €

Prelungirea Ghencea, la o statie de tramvaiul 41, et 3/10, renovat recent, imbunatatiri multiple, mobilat modern, utilat complet, in apropiere de...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 12:19
Stefan cel Mare, Parcul Circului
300 €

la 5 min. de metrou Stefan cel Mare, cf. 1, semidecomandat, etaj 5, bloc reabilitat, intrare pe spate, vedere pe fata, mobilat si utilat, foarte...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 11:25
1 Decembrie
279 €

2 camere decomandat la 1 minut de metrou, complet,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 20 aug, 11:00
Colentina, Doamna Ghica, McDonald's
300 €

Rau, Scoala 39, P/10, confort 1, dec., mobilat, utilat complet, 57 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 10:57
Stefan cel Mare, 5 minute metrou, IGP
300 €

Parcul Circului, stradal, etaj 5, cf.1, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, balcon mare,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 20 aug, 10:57
Drumul Taberei - Bozieni
300 €

inchiriez ap. 2 camere, gresie, faianta, termopan, usa metalica, loc de parcare,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 20 aug, 10:31
Drumul Taberei, Bozieni
300 €

inchiriez ap. 2 camere an 1980, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, temropan, um, pret/ luna,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 20 aug, 10:25
Dimitrie Leonida, Aparatorii Patriei, Berceni
300 €

Inchiriere apartament 2 camere lux - loc de parcare inclus. Apartamentul se afla la prima inchiriere. Suntem agentie: comision standard.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 09:57
Dristor, Park Lake Center
1.000 Lei

piata Ramnicu Sarat, langa mall, etaj 4/9, stradal, mobilat clasic, balcon inchis, curat, bloc reabilitat, exclus copii sau animale;

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 09:50
Drumul Taberei
200 €

Valea Argesului, etaj 9/10, stradal, mobilat modern, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, balcon inchis, curat, exclus copii si animale.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 09:49
Militari Rezidence
290 €

Militari Rezidence Rezervelor, spre inchiriere apartament, 2 camere, mobilat nou etj 2, lift, aragaz frigider, masina spalat, termopan, aer...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 aug, 09:16
Theodor Pallady, Titan metrou Nicolae Teclu
300 €

proprietar Titan, 2 camere, nemobilat, parter, apartament predat la cheie, 8min metrou Nicolae Teclu, in spate la Ikea, Kika, Metro, Auchan,...

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 aug, 07:06
Colentina
280 €

particular inchiriez ap. 2 camere, liber, 5/10, curat, disc.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 aug, 21:25
Berceni, Grand Arena
300 €

proprietar, 2 camere recent renovate, Ac, supraveghere video, apropiere metrou, Ratb, parc, bloc curat, contract,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 aug, 20:25