Inchirieri apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 79 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Pret: max 300
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Avangarde Militari
280 €

proprietar, et. 2/4, mobilat si utilat modern, centrala, bloc nou, in apropiere Ratb. Exlus animale de companie. Detalii la telefonul,

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:40
Dristor, Rm. Valcea, metrou
210 €

et. 7, garantie,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 08:15
Unirii, Calea Calarasi
290 €

proprietar inchiriez mansarda, renovata integral, g, f, parchet, termopane, usa metalica, centrala proprie, cabina dus cu hidromasaj, instalatii...

 • 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 07:47
Drumul Taberei Moghioros sector 6 prima inchiriere
280 €

et. 5/10, renovat 2018, imbunatatiri multiple, mobilat modern, totul nou, prima inchiriere, acces imediat tramvai 41, apropiere Plaza Romania,...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:18
Drumul Taberei, Romancierilor
250 €

8/10, reabilitat-termopan, parchet, mobilat,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:14
Sector 3-4
150 Lei

inchiriez garsoniere si apartamente de lux in zona bdul Unirii Rond Alba Iulia Fecebal bdul Cantemir. Toate oferim toate conditiile non stop.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:59
Chisinau, Mega Mall
280 €

apartament situat in aproprierea Mega Mall, bd. Chisinau, Hipocrat, 1 min statia de autobuz, planul doi, renovat, mobilat decent, utilat, bloc...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 00:09
Titan, Costin Georgian metrou
300 €

etaj 6, la 5 minute de metrou, bloc izolat termic, curat, liber.

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 iul, 14:53
Salaj - Humulesti
200 €

proprietar, 1974, curat, bloc linistit,

 • 36 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 13:58
Drumul Taberei
220 €

Garsoniera confort 1 Drumul Taberei, etaj 8/10, 32mp, semimobilata, gresie, faianta, termopane, numai pe termen lung

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 iul, 11:59
Drumul TabereI
270 €

Valea Argesului, 1 minut Ratb, bloc reabilitat termic, etaj 4/10 decomandat, mobilat si utilat modern, gresie, faiata, parchet, termopan, masina de...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 11:38
Gara de Nord
280 €

mobilat si utilat complet, foarte aproape de metrou, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, contract ANAF, liber, vecinatati: Victoriei,...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 20 iul, 10:45
Militari, Iuliu Maniu, str. Barsanesti
300 €

aproape de statia STB, metrou, apartament 2 camere cf. 1 decomandat, et. P/10, sup. 56 mp cu balcon, mobilat, utilat total, contorizat, um,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 20 iul, 09:20
Rahova, Salaj 20 min de Piata Unirii
1.200 Lei

ap. este utilat si mobilat, centrala gaze (o folositi numai cand sunteti acasa), gresie, faianta, usa metalica, aer conditionat, confortabil este...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 09:06
Pantelimon Cora Malaxa
270 €

2 camere mobilat si utilat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 19 iul, 22:21
Sebastian, propreitar
280 €

mobilat nou, partial vechi, recednt renovat, et. 4/9, rog seriozitate, 1+1,

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 20:40
Militari Lujerului
300 €

confort 1, mobilat complet, masina de spalat, frigider, aragaz, metrou Lujerului la cinci minute de bloc,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 19 iul, 19:41
Drumul Taberei, Moghioros, Auchan
300 €

McDonald s, 4/10, mobila noua, utilat, nou, termopan, parchet, liber, foarte curat contorizat, intretinere mica, apropiere parc, 2 minute 41...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 16:25
Piata Rosetti, Universitate
260 €

particular, centrala proprie, intretinere mica, etaj 2 din vila, mobilat, ideal student, prox. Universitate, spitalul Coltea, Intercontinental, 2...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 19 iul, 14:45
Eroii Revolutiei
300 €

2 cam. Eroii Revolutiei gura de metrou cf. 1 dec, et. 2/7, renovat, mobilat modern, vedere spate, urgent 1+1 garantie. (Va pot trimite poze la cei...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 19 iul, 13:41
Drumul Taberei, Parc Moghioros
280 €

Mobilat/utilat complet, etajul 6/8, centrala proprie, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, termopan. Vecinatati: Militari, Plaza Mall,...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 13:38
Colentina colt cu Maior Vasile Bacila, proprietar
299 €

disponibil imediat, sos. Colentina 56, et.6, pe spate, sector 2, cu 2 camere = 53 mpU, liniste, scoala 39, facultate, posta, McDonalds, centru...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 13:35
Drumul Taberei Raul Doamnei, 2 cam.
300 €

2 cam., cf. 2 dec., Drumul Taberei Raul Doamnei, stradal, 5/10, mobilat modern, totul nou, zugravit, faianta gresie, parchet termopan, usa...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 13:17
Drumul Taberei - 1 Mai - Sibiu
285 €

bloc anvelopat, amenajat cu termopan, parchet, grasie, fainta, usi interior schimbate mobilat modern(mobilier nou), utilat complet, disponibil...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 12:39
Drumul Taberei, Parc Moghioros
280 €

vis-a-vis de piata Chilia Veche, stradal, etaj 1/10, bucatarie utilata, de preferinta familie, fara animale, proprietar, 1 luna + 1 luna garantie,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 12:00
Gara de Nord
250 €

apartament in vila, decomandat, mobilat, utilat, incalzire centrala, o mica curticica, vila si zona foarte civilizate, utilat, demisol, la 5 minute...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 19 iul, 11:42
Drumul Taberei
300 €

Bozieni, Carrefour, dec, etaj 10, mobilat si utilat, curat, renovat, balcon, apropiere mijloace de transport, liber, 1+1,

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 11:40
Colentina, Doamna Ghica, McDonald's
290 €

Rau, Scoala 39, P/10, confort 1, dec, mobilat, utilat complet, 57 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 11:29
Militari
300 €

Pacii metrou, semidec., etaj 3 din 4, imobil nou, mobilat si utilat modern, centrala termica, curat, apropiere mijloace de transport, metrou, liber...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 19 iul, 11:22
Militari Residence, apartament 2 camere
300 €

apartament 2 camere Militari Rezidence, complet mobilat si utilat, bloc 2018, 49 mp, zona Lidl, a doua inchiriere, toate facilitatile in apropiere,...

 • 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 19 iul, 10:42
Dristor, metrou
300 €

renovat,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 19 iul, 09:47
Salaj - Humulesti, sector 5
200 €

proprietar, 1974, curat, bloc linistit, etc.,

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 09:39
Militari, Apusului
300 €

bloc nou 2014, demisol inalt, centrala proprie, bucatarie open space, mobilat, utilat lux, renovat ian 2019, prima inchiriere, 1 min. bd. Iuliu Maniu

 • 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 08:40
Drumul Sarii
300 €

ap. 2 camere, 1988,

 • 60 mp
 • Mobilat
Bucuresti, 19 iul, 08:18
Bulevardul Constantin Brincoveanu cu Secuilor
250 €

bloc stradal, vedere fata, et. 2/10, renovat recent, cu imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, termopan, usa met) totul schimbat partea electrica...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 13 min.
Bucuresti, 18 iul, 20:22
Pantelimom, Morarilor, Marcu Armasu,langa spital
265 €

aproape metrou Costin Georgian, Parcul Morarilor, Cora 20 min. Mega Mall, etaj 3/10 dec, 45 mp, bloc reabilitat termic, pe mijloc, orientare est,...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 18 iul, 17:29
Drumul Taberei, apartament 2 camere
1.200 Lei

Raul Doamnei, bloc stradal, reabilitat termic, etaj parter inalt, semidecomandat, mobilat si utilat complet, gratii la fereastra, usa metalica,...

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 17:27
Colentina
250 €

ap. 2 camere, cf. 1, et. 8/10,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 18 iul, 14:44
Drumul Taberei
260 €

Chilia Veche, Lovinescu, et. 10, mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat,...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 13:39
Doamna Ghica, vav Parc Plumbuita
270 €

Imobil 2 camere, curat, mobilat, utilat partial, s. 40 mp, cf. 2, semidec., in apropiere, scoala, mijloace de transport, supermarket, liber,

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 iul, 13:38
Berceni, metrou
300 €

ap. 2 cam. in imobil nou 2015, la etajul 1/2, supraf. 59 mp, mobilat modern, utilat complet, renovat recent, tv led, catv/ internet wifi, ac,...

 • 59 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 iul, 12:36
Militari, Iuliu Maniu, Gorjului, la 5 min, metrou
280 €

Militari, Iuliu Maniu, Gorjului, la 5 min, metrou, piata Gorjului, cf 1, sdec, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 iul, 12:22
Rahova, Confort Urban
299 €

apartament de 2 camere situat la etajul 3 al unui imobil nou din 2015 situat in Confort Urban. Apartamentul este complet mobilat si utial, dispune...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 10:54
Splaiul Unirii nr. 9, Confort City
275 €

complex rezidential, bloc nou, centrala proprie, etaj 5, mobilat modern si utilat complet, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 10:44
Drumul Taberei, Romancierilor
250 €

8/10, reabilitat-termopan, parchet,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 17 iul, 21:31
Rahova
300 €

ap. 2 camere, et. 3 , stradal,

Bucuresti, 17 iul, 19:52
Giurgiului, Drumul Gazarului, Lidl
230 €

conf 1, dec, f curat, mobilat, utilat, termopan, p, g, f, spatios, luminos, scara impecabila vedere spate. Apart contorizat 2 locuri de parcare, o...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 18:25
Militari Residence
300 €

apartament luminos, decorat cu bun gust, mobilier nou Ikea, electrocasnice noi, contorizare gaz, apa, curent acces rapid hipermarket, telecomanda...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 16:05
Gara de Nord
280 €

pentru un cuplu, canapeaua din sufragerie nu este extensibila, aragaz, frigider, masina de spalat, liber, vis a vis de Ministerul Transporturilor,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 17 iul, 14:16
Nicolae Grigorescu, Salajan, Parc IOR, Titan
300 €

1 minut Parc IOR,6 minute metrou Nicolae Grigorescu, semistradal, curat, spatios, etaj 5/10, mobilat clasic, utilat, aragaz, frigider, masina...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 17 iul, 14:09
Drumul Taberei, Parc Moghioros
300 €

apartament 2 camere decomandat, etaj 1/4, 50 mp, mobilat si utilat, la 2 min de mijloacele de transport si linia tranvai 41, se poate face si...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 13:45