Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 351 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Tip: decomandat
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Vatra Luminoasa
300 €

2 camere decomandat nemobilat pretabil birou, situat pe strada Victor Manu, bloc de caramida, etaj 1/4, su. 68 mp, vedere mixta. Apartamentul este...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 10:27
Universitate, Bratianu
440 €

Zona ultracentrala, chiar la kilometrul zero, intre Universitate si magazinul Unirii, la 3 min de doua statii de metrou. Bloc construit in 1983,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 10 iun, 13:05
Bd. Unirii, chiar la Tribunal, 5 minute metrou
550 €

stradal, decomandat, etajul 3, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, termen lung.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 24 iun, 13:25
Tineretului, parc
380 €

2 camere, 58 mp, decomandat, mobilat si utilat lux

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:35
Unirii, Zepter, Piata Alba Iulia, stradal
400 €

7/9, cf. 1, sporit, dec., 70 mp, 3 balcoane, vedere pe spate, liniste, luminos, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:55
Kisellef
520 €

apartament 2 camere, in casa, Kisellef, 1/p+1, renovat, mobilat si utilat. Curtea este generoasa si are si locuri de parcare. Disponibil pentru...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Titan, Trapezului, etaj 3/8, decomandat, mobilat si utilat
435 €

Beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: -3 minute distanta de metroul 1 Decembrie 1918-Trapezului -3 minute Mega...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:38
Militari
300 €

Pacii metrou, dec., etaj 3 din 4, imobil nou, mobilat si utilat modern, centrala termica, curat, apropiere mijloace de transport, metrou, liber de...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Vatra Luminoasa
270 €

Maior Coravu, 2 camere decomandat situat pe strada Magura Vulturului, bloc de caramida, etaj 1/4, su. 68 mp, vedere mixta, fara balcon....

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 10 iun, 10:27
Herastrau
850 €

Aron Cotrus, constructie 2010, decomandat, etaj 1, mobilat/utilat complet, bucatarie inchisa, ac in fiecare camera, loc de parcare subteran, boxa,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:58
Unirii, fantanii, vedere mixta
700 €

pozitie excelenta, paza, et. 8/8, 82 mp, dec, camere si dependinte spatioase (living 32 mp, dormitor 20 mp), luminos, finisaje de calitate...

 • 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:50
Militari
350 €

Residence, 3 minute statie STB, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, liber.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Brancoveanu
330 €

etaj 3/10, 55 mp, pret 330 E, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., renovat recent, mobilat modern, utilat complet, parcare,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Decebal Alba Iulia
550 €

Confort I, decomandat, 63 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 x AC, mobilat modern utilat complet, masina de spalatrufe, masina...

 • 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 04 iun, 17:52
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 12:30
Grozavesti, bd-ul Regiei, bloc 19 th Residence
400 €

langa metrou, et 6/11 in imobil 2014, la intersectia bd-lui Regiei cu sos. Orhideelor, bucatarie mobilata si utilata complet in rest mobilat...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 17:42
Stefan cel Mare
340 €

apropiere metrou, vedere spate, etaj 2/8, 55 mp, decomandat, g, f, p, t, ac, um, pret 340 Euro, liber, bloc reabilitat

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Armeneasca
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Carrefour Orhideea
550 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
Baneasa, Straulesti
650 €

ap 2 camere deosebit, baie + grup sanitar, bucatarie complet mobilata si utilata, dressing, ac, camara, sistem securitate, loc parcare, paza 24 h,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:48
Vitan Hotel Rin
350 €

Apartamentul ofera loc de parcare si acces sala fitness; renovat, mobilat, toate facilitatile. Hotel Rin.

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 19:40
Alba Iulia
500 €

etaj 2/8 vedere mixta, mobilat si uilat lux 2018, loc parcare, 2 ac, prima inchiriere, totul nou.

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:44
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7 Pol
1.500 Lei

10 minute metrou, P/10, dec, mobilata utilata complet, 57 mp, bloc 1986, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 15:00
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Ozana
45.000 €

ap dec, spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g,f,p,t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 16:57
Unirii 2 camere cu parcare
550 €

apartament de inchiriat, 2 camere, etaj 3/8, suprafata 64 mp, mobilat si utilat modern, loc de parcare, bloc cu paza si supraveghere video....

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iun, 17:58
Obor
360 €

decomandat, 54 mp, apropiere metrou, zona linistita, bloc reabilitat recent, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, renovat recent, contorizat, pret...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:47
Floreasca, Spring Time, apartament 2 camere
450 €

cochet, Floreasca, Spring Time, cochet, 2 camere, etaj 2/3, suprafata 47 mp, mobilat,utilat modern, finisaje de calitate, bucatarie echipa cu...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 16:00
Unirii, Camera de Comert, 2 camere, etajul 2/7
490 €

apartament 2 camere de inchiriat pe Bulevardul Mircea Voda, acces si vedere stradala, etajul 2/7, 59 mp, mobilat si utilat, construit in 1990, 1...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 iun, 12:16
Universitate
800 €

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38 - Bellevue Bright, bloc exclusivist cu apartamente de lux. Loc de parcare in garaj si boxa. Serviciu de paza...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Administrator, Bulevardul Unirii
550 €

inchiriez apartament 2 camere, Bulevardul Unirii,

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 22 iun, 17:40
Aviatorilor, Herastrau
599 €

decomandat, etaj 1/4, 75mp, 2 gr. sanitare, in apropierea Parcului Herastrau, zona linistita, constructie 2016, parcare, totul nou.

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Metrou Stefan cel Mare vis-a-vis Dinamo, Floreasca
350 €

Mosilor, Carol I, apartament decomandat, spatios, 2 balcoane, mobilat complet, usa metalica, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 24 iun, 00:55
Bucurestii Noi
400 €

Chitila, apartament situat la etajul 3 in bloc construit in 2017, 3 lifturi, amenajat nou in conditii de lux, mobilat si utilat complet, la 5...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:05
13 Septembrie, Catedrala, Marriott, Parlament
500 €

modern si functional. Finisaje renovate, mobilier si dotari de buna calitate. Mega Image la blocul vecin. Banci si restaurante in proximitate....

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 06:35
Decebal
490 €

etaj 2/7, renovat si mobilat lux, amenajat pe comanda 2016, utilat complet, zona cafenele, la jumatatea distantei dintre Rond Alba Iulia si Piata...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:45
Colentina, Rond Dna Ghica, ocazie
300 €

cf. 1, 7/10, super finisat recent, mob si utilat nou, ocazie,1+1. Totul este nou in acest apartament! Exclusiv pentru cetateni civilizati.

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18
Dristor metrou
300 €

Piata Ramnicu Sarat, Liviu Rebreanu, Park Lake, confort 1, decomandat, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica, parchet,...

 • 1.970 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:53
Apartament 2 camere mobilat si utilat in bloc nou, loc de parcare, Prelungirea Ghencea
360 €

Va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere , decomandat , foarte spatios si luminos , in suprafata utila de 76 mp utili , intr-o zona...

 • 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 iun, 08:40
Universitate
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 22 iun, 00:55
Trei camere Decebal, nemobilat, birouri birou
500 €

Apartament trei camere ,doua bai, decomandat , fiecare camera cu balcon, toate inbunatatirile. Situat pe Decebal peste strada de Lolly Pop....

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 iun, 11:43
Militari, 1 -2 min. de metrou si Piata Gorjului
350 €

apartament stradal, confort 1, la etajul 6 din 10, cu balcon foarte mare pe tot apartamentul, cu imbunatatiri, bucatarie mare, merita vazut,

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 18:18
Drumul Taberei, 1 min parc Moghioros
250 €

parter, cf 1, prima inchiriere, mobilat si utilat, foarte spatios si foarte curat, bucatarie mare patrata, dormitor cu pat matrimonial si dressing,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:28
Timpuri Noi
360 €

2 camere, in apropierea metroului si a facultatilor, decomandat, foarte spatios, parcare ADP, etaj 1/8, constructie 1984, mobilat si utilat complet.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Pta Victoriei, sos. N. Titulescu 1, bl Springtime
500 €

inchiriez ap. 2 camere, Bucuresti, pta Victoriei, sos N. Titulescu et.6, 60 m2, decomandate, 1baie, 2 balcoane. Ideal pt birouri, blocul are paza,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 02:45
Baba Novac, intersectie Baba Novac, 2 camere
470 €

renovat, 1980 anul constructiei, oferta inchiriere apartament 2 camere pe Soseaua Mihai Bravu, 65 mp, renovat recent, etajul 9/10, 1 balcon inchis,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 19 iun, 10:24
Parc Plumbuita, intersectie Colentina Doamna Ghica
300 €

proprietar, etaj 8/10, bloc reabilitat, la intersectia Colentina, Doamna Ghica (parc Plumbuita). Apartamentul este renovat, mobilat si utilat. AC...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 11:15
Universitate, complex rezidential
800 €

Maria Rosetti 38, prima inchiriere, nu a fost locuit niciodata, mobilier in tipla, bloc nou exclusivist cu apartamente de lux. Dotari si finisaje...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 24 iun, 01:10
Iancului, 2 min. metrou
490 €

Aleea Zarandului, renovat 2019, mobilat si utilat, totul nou, primul chirias, ideal cuplu/familie/studenti, contract Anaf-avantaj decontare, mutare...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 27 mai, 13:03
Romana, Amzei
390 €

apropiere metrou, magazine, non-stop, renovat recent, utilat complet, mobilat modern, centrala termica proprie (bloc), contorizat, pret 390 e,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Unirii
490 €

vedere Fantani, complet renovat si utliat, amenajat de arhitect, lux, 2 balcoane, 2AC, LCD, totul nou, zona linistita, pret 490 E.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Dorobanti, Beller
500 €

etaj 1/4, decomandat, zona linistita, pozitie superba, apropiere parc, 60 mp, renovat lux, utilat complet, parcare,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:34
Titan
330 €

apropiere metrou, parc, zona linistita, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond., usa metalica, liber, renovat recent, mobilat si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Piata Victoriei metrou, Dorobanti Capitale Roma 21
+ Schita
350 €

ocazie: ap. atipic 2 camere +dependinte, 3/3, centrala proprie, ac, parchet vechi, gresie, termopan, mobilat utilat, multiple facilitati in ap si...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 24 iun, 22:01
Drumul Taberei
400 €

Mall Plaza, dec, etaj 3 din 4, mobilat si utilat modern, renovat, curat, apropiere mijloace de transport, loc parcare, 1+1,

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:28