Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 300 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Tip: decomandat
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Iancului metrou
400 €

confort 1, etaj 4, decomandat, transformat in 3 camere, doua dormitoare, 55 mp, gresie, faianta, parchet masiv reconditionat, termopan, mobilat...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 13 mai, 16:59
Basarabia, 1 minut metrou si parc Rams Residence
+ Schita
350 €

complex residential 2018, 1/7, complet mobilat/utilat, decomandat, 64 utili, intrare stradala, centrala termica, intretinere mica, 1 min...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 22 iun, 23:52
Unirii Nerva Traian Pasaj Marasesti
420 €

5/7 decomandat, bucatarie open (tip bar), baie foarte mare, echipat complet recent renovat

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:07
Drumul Taberei, Raul Doamnei
280 €

apartament 2 camere decomandat, etaj 3/4, balcon mobilat si utilat mobilerul din dormitor si sufragerie este nou termopane, usa metalica, gresie,...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 mai, 13:50
Tineretului
500 €

totul nou (lux), prima inchiriere, apartamentul este renovat complet, la cele mai inalte standarde incalzire prin pardoseala, 3 tv (sufragerie,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Militari
350 €

Residence, 3 minute statie STB, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, liber.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Cantemir, Budapesta
360 €

2 camere decomandat, in apropierea metroului, foarte spatios, parcare ADP, etaj 2/7, renovat recent, mobilat si utilat complet, bloc rebilitat,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Unirii
500 €

Unirii, Zepter, stradal, etaj 4/8, vedere bulevard, decomandat, suprafata 72 mp, 3 balcoane, curat, mobilat si utilat modern, liber, bloc monolit,...

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 21 iun, 13:34
Muncii Piata
350 €

renovat recent, decomandat, bloc reabilitat, g, f, p, t, um, ac, etaj 3/8, mobilat renovat si utilat recent, pret 350 euro,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:11
Iancului, 2 min. metrou
490 €

Aleea Zarandului, renovat 2019, mobilat si utilat, totul nou, primul chirias, ideal cuplu/familie/studenti, contract Anaf-avantaj decontare, mutare...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 27 mai, 13:03
Aviatiei
430 €

mobilat si utilat lux, pozitie extraordinara, apopiere metrou, parc Herastrau, etaj 1/4, se preteaza unei familii, 64 mp, modificat, mobilier pe...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Armeneasca
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
1 Mai, Averescu, Clucerului P-ta 1 Mai, Victoriei
350 €

2 cam., dec., et. 7/10, hol intrare mare, bucatarie inchisa, baie cu geam, camera zi cu terasa generoasa 8 mp, garantie 1 luna, piata Victoriei 5...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 22 iun, 23:58
Militari, Lujerului
400 €

5 minute distanta de metrou, bloc nou, etaj 2/5, mobilat si utilat nou, liber, renovat nou, complet decomandat, usa la fiecare camera, balcon.

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Crangasi
330 €

2 camere, in apropierea metroului, foarte spatios, parcare ADP, etaj 1/8, constructie 1984, renovat recent, mobilat si utilat complet,

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Fundeni
400 €

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:24
Iancului, Avrig
350 €

mobilat modern, bucatarie utilata, renovat recent, decomandat, g, f, p, t, um, ac, parcare, liber, pret 350 e.

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Drunul Taberei, 1 Mai
330 €

Hanul Drumetului, 4/10, decomandat, mobilat si utilat nou, prima inchiriere, acces imediat stb, hipermarket, parcuri.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 mai, 11:06
Vitan Mall
380 €

3 minute distanta de Mall Vitan, an constr. 1995, etaj 2, mobilat si utilat nou, parcare ADP, decomandat, liber, renovat nou, pret 380e

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Drumul Taberei
350 €

Avangarde, Prel. Ghencea, parter/3 totul nou lux la cheie, terasa 25 metri patrati, 2 locuri parcare aer/cond, paza 24/24, piscina, loc de joaca,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:16
Victoriei
490 €

etaj 4/8, 65 mp, vedere mixta, mobilat si uilat lux 2018, loc parcare, 2 ac, decomandat, prima inchiriere, totul nou,

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Dorobanti, vis a vis de liceul Caragiale
500 €

inchiriez apartament lux, 2 camere, Dorobanti, vis a vis de liceul Caragiale, etaj 7/8, complet renovat recent mobilat si utilat nou, lux si modern...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 03:07
Universitate
800 €

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38 - Bellevue Bright, bloc exclusivist cu apartamente de lux. Loc de parcare in garaj si boxa. Serviciu de paza...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
1 Decembrie 1918, Campineanca, Titan, sect 3
420 €

et 3 din 4, renovat, complet mobilat modern utilat, bloc reabilitat termic, interfon, finisaje de calitate, vedere gradina, insorit spre sud, zona...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 19 iun, 10:30
Berceni, Metalurgiei Park, totul nou
350 €

Aparatorii Patriei la 10 minute, mobilat si utilat nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, 2 X aer conditionat , tv, masina de...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:03
1 Mai, Ion Mihalache
350 €

vedere spate, decomandat, etaj 3/10, 55 mp, pret 350 E, g, f, p, t, um, ac, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, parcare, in apropiere...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Universitate, Bratianu
440 €

Zona ultracentrala, chiar la kilometrul zero, intre Universitate si magazinul Unirii, la 3 min de doua statii de metrou. Bloc construit in 1983,...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 10 iun, 13:05
Tineretului, parc
380 €

2 camere, 58 mp, decomandat, mobilat si utilat lux

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Kisellef
520 €

apartament 2 camere, in casa, Kisellef, 1/p+1, renovat, mobilat si utilat. Curtea este generoasa si are si locuri de parcare. Disponibil pentru...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Herastrau
850 €

Aron Cotrus, constructie 2010, decomandat, etaj 1, mobilat/utilat complet, bucatarie inchisa, ac in fiecare camera, loc de parcare subteran, boxa,...

 • 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:58
Titan, Trapezului, etaj 3/8, decomandat, mobilat si utilat
435 €

Beneficii pentru clientii acestei oferte: 1. Beneficii oferite de zona: -3 minute distanta de metroul 1 Decembrie 1918-Trapezului -3 minute Mega...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:38
Brancoveanu
330 €

etaj 3/10, 55 mp, pret 330 E, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., renovat recent, mobilat modern, utilat complet, parcare,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:30
Stefan cel Mare
340 €

apropiere metrou, vedere spate, etaj 2/8, 55 mp, decomandat, g, f, p, t, ac, um, pret 340 Euro, liber, bloc reabilitat

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Baneasa, Straulesti
650 €

ap 2 camere deosebit, baie + grup sanitar, bucatarie complet mobilata si utilata, dressing, ac, camara, sistem securitate, loc parcare, paza 24 h,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:48
Alba Iulia
500 €

etaj 2/8 vedere mixta, mobilat si uilat lux 2018, loc parcare, 2 ac, prima inchiriere, totul nou.

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Ozana
45.000 €

ap dec, spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g,f,p,t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, 18 iun, 22:53
Obor
360 €

decomandat, 54 mp, apropiere metrou, zona linistita, bloc reabilitat recent, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, renovat recent, contorizat, pret...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Unirii, Camera de Comert, 2 camere, etajul 2/7
490 €

apartament 2 camere de inchiriat pe Bulevardul Mircea Voda, acces si vedere stradala, etajul 2/7, 59 mp, mobilat si utilat, construit in 1990, 1...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 20 iun, 12:16
Aviatorilor, Herastrau
599 €

decomandat, etaj 1/4, 75mp, 2 gr. sanitare, in apropierea Parcului Herastrau, zona linistita, constructie 2016, parcare, totul nou.

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Bucurestii Noi
400 €

Chitila, apartament situat la etajul 3 in bloc construit in 2017, 3 lifturi, amenajat nou in conditii de lux, mobilat si utilat complet, la 5...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:05
Decebal
490 €

etaj 2/7, renovat si mobilat lux, amenajat pe comanda 2016, utilat complet, zona cafenele, la jumatatea distantei dintre Rond Alba Iulia si Piata...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Dristor metrou
300 €

Piata Ramnicu Sarat, Liviu Rebreanu, Park Lake, confort 1, decomandat, mobilat, utilat, bloc reabilitat termic, termopan, usa metalica, parchet,...

 • 1.970 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:22
Universitate
700 €

Ansamblul rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, lux, dotari si finisaje de exceptie, electrocasnice si mobilier nou, paza 24/24,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 22 iun, 00:55
Militari, 1 -2 min. de metrou si Piata Gorjului
350 €

apartament stradal, confort 1, la etajul 6 din 10, cu balcon foarte mare pe tot apartamentul, cu imbunatatiri, bucatarie mare, merita vazut,

 • 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 iun, 18:18
Timpuri Noi
360 €

2 camere, in apropierea metroului si a facultatilor, decomandat, foarte spatios, parcare ADP, etaj 1/8, constructie 1984, mobilat si utilat complet.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Baba Novac, intersectie Baba Novac, 2 camere
470 €

renovat, 1980 anul constructiei, oferta inchiriere apartament 2 camere pe Soseaua Mihai Bravu, 65 mp, renovat recent, etajul 9/10, 1 balcon inchis,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 19 iun, 10:24
Universitate, complex rezidential
800 €

Maria Rosetti 38, prima inchiriere, nu a fost locuit niciodata, mobilier in tipla, bloc nou exclusivist cu apartamente de lux. Dotari si finisaje...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 01:10
Dristor, Rm. Valcea
340 €

decomandat, apropiere metrou, etaj 3/8, renovat si amenajat 2016, utilat complet, scara linistita, parcare, pret 340 euro

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Romana, Amzei
390 €

apropiere metrou, magazine, non-stop, renovat recent, utilat complet, mobilat modern, centrala termica proprie (bloc), contorizat, pret 390 e,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Unirii
490 €

vedere Fantani, complet renovat si utliat, amenajat de arhitect, lux, 2 balcoane, 2AC, LCD, totul nou, zona linistita, pret 490 E.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Dorobanti, Beller
500 €

etaj 1/4, decomandat, zona linistita, pozitie superba, apropiere parc, 60 mp, renovat lux, utilat complet, parcare,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Titan
330 €

apropiere metrou, parc, zona linistita, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond., usa metalica, liber, renovat recent, mobilat si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Piata Victoriei metrou, Dorobanti Capitale Roma 21
+ Schita
350 €

ocazie: ap. atipic 2 camere +dependinte, 3/3, centrala proprie, ac, parchet vechi, gresie, termopan, mobilat utilat, multiple facilitati in ap si...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 22:01