Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 333 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
balcon: da
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

1 Decembrie 1918, Ozana, inchiriez ap 2 camere
380 €

etaj 2 din 4, loc de parcare ADP, 2 TV. Utilat modern (mobile noua). Proaspat renovat. Multiple spatii de depozitare. La 5 minute de metrou 1...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 06:55
Militari, Lujerului
400 €

5 minute distanta de metrou, bloc nou, etaj 2/5, mobilat si utilat nou, liber, renovat nou, complet decomandat, usa la fiecare camera, balcon.

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Pipera, Iancu Nicolae, Matei Basarab, bloc 2014
550 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Pipera. Inchiriere apartament 2 camere Pipera, Iancu Nicolae, strada Matei...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
Tineretului, parc
380 €

2 camere, 58 mp, decomandat, mobilat si utilat lux

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 14:56
1 Mai, Averescu, Clucerului P-ta 1 Mai, Victoriei
350 €

2 cam., dec., et. 7/10, hol intrare mare, bucatarie inchisa, baie cu geam, camera zi cu terasa generoasa 8 mp, garantie 1 luna, piata Victoriei 5...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 22 iun, 23:58
Unirii
600 €

Unirii, Biblioteca Nationala proprietar inchiriez ap. 2 camere, et. 1/8, mobilat si utilat complet, mobila Mobexpert, canapele piele, parchet...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 20 iun, 15:55
Pucheni 73A-73B Rahova sector 5 Bucuresti
300 €

inchiriere, 2 camere, spatios, bloc nou, situat in complex residential, corp A, p/7, finisaje moderne, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 iun, 11:32
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, parc
300 €

8/10, dec, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, bloc reabilitat termic, scara curata,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:30
Piata Dorobanti, Radu Beller vis-a-vis liceul Caragiale 2 camere de inchiriat
400 €

Ne aflam pe Calea Dorobanti la intersectia cu strada Aviator Radu Beller chiar vis-a-vis de Parcul Dorobanti si liceul I. L. Caragiale, pozitie...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:16
Universitate
800 €

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38 - Bellevue Bright, bloc exclusivist cu apartamente de lux. Loc de parcare in garaj si boxa. Serviciu de paza...

 • 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Brancoveanu
330 €

etaj 3/10, 55 mp, pret 330 E, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., renovat recent, mobilat modern, utilat complet, parcare,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Stefan cel Mare, Vasile Lascar
550 €

bloc 2005, mobilat si utilat, modern, curat, liber, etaj 1, ct, 10 min. metrou, 5 min. parc, contract Anaf, avans 1+1, vecinatati: Floreasca,...

 • 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 03 iun, 11:37
Baneasa, Straulesti
650 €

ap 2 camere deosebit, baie + grup sanitar, bucatarie complet mobilata si utilata, dressing, ac, camara, sistem securitate, loc parcare, paza 24 h,...

 • 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 15:48
Militari
300 €

Pacii metrou, dec., etaj 3 din 4, imobil nou, mobilat si utilat modern, centrala termica, curat, apropiere mijloace de transport, metrou, liber de...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:28
Stefan cel Mare
340 €

apropiere metrou, vedere spate, etaj 2/8, 55 mp, decomandat, g, f, p, t, ac, um, pret 340 Euro, liber, bloc reabilitat

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Kisellef
520 €

apartament 2 camere, in casa, Kisellef, 1/p+1, renovat, mobilat si utilat. Curtea este generoasa si are si locuri de parcare. Disponibil pentru...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Stefan cel Mare -Mosilor- 3 minute metrou Obor
300 €

10/10, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, bloc stradal, vedere...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:29
Fundeni
400 €

va oferim la prima inchiriere apartamente noi de 2 camere, cu o suprafata utila de 50-54mp, situate la etajele 6-9 din 13, mobilate si utilate...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 mai, 17:24
Universitate
335 €

particular inchiriez apart.1 minut de Universitate si Unirea, aparatura si centrala termica noua, mobilat modern, balcon mare, u.m., vedere...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:05
Alba Iulia
500 €

etaj 2/8 vedere mixta, mobilat si uilat lux 2018, loc parcare, 2 ac, prima inchiriere, totul nou.

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:10
Apartament 2 camere bloc nou zona Lujerului + loc de parcare inclus
430 €

Apartament 2 camere , in suprafata utila de aproximativ 62 mp , situata la etajul 1 al unui imobil nou construit P+4 , in zona Lujerului , mai...

 • 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:40
Militari
350 €

Residence, 3 minute statie STB, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, liber.

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti
Obor, Sos. Colentina, Complex Rosegarden
350 €

intrare stradala, metrou Obor 7 min., mall Veranda 5 min. Pipera 10 min. bloc nou 2010, 1/11, paza BGS, 24/24, mobilat modern, utilat, contorizat,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:04
Rahova
300 €

Rahova, 2 camere semidecomandate P/4, balcon cu pivnita, zugravite recent, multa liniste, piata, liceu Bolintineanu in apropiere, acces usor la...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 08:10
Obor
360 €

decomandat, 54 mp, apropiere metrou, zona linistita, bloc reabilitat recent, etaj 2/8, mobilat si utilat complet, renovat recent, contorizat, pret...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Pipera, Barbu Vacarescu
500 €

inchiriere apartament 2 camere Belvedere.

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iun, 09:45
Vitan
300 €

Confort Park, Rin Hotel, bloc nou, etaj 4/10, confort 1, renovat, modern, mobilat si utilat complet, centrala apartament, costuri reduse, terasa...

 • 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 11:30
Cartier Tinererului, Timpuri Noi
340 €

apartament curat, situat intr-o zona linistita din cartierul Tineretului, la et. 10 aer conditionat, termopane. In sufragerie exista o canapea...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 20 iun, 14:10
Aviatorilor, Herastrau
599 €

decomandat, etaj 1/4, 75mp, 2 gr. sanitare, in apropierea Parcului Herastrau, zona linistita, constructie 2016, parcare, totul nou.

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Unirii 2 camere cu parcare
550 €

apartament de inchiriat, 2 camere, etaj 3/8, suprafata 64 mp, mobilat si utilat modern, loc de parcare, bloc cu paza si supraveghere video....

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 iun, 17:58
Bucur Obor, langa primaria S2, proprietar ap 2 cam
325 €

metrou 3 minute, direct proprietar, constr.1985 antiseism, etaj 8/10, vedere parc, renovat, parcare gratis ora 19-08, liber, pt. agentii imob....

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:53
Floreasca, Spring Time, apartament 2 camere
450 €

cochet, Floreasca, Spring Time, cochet, 2 camere, etaj 2/3, suprafata 47 mp, mobilat,utilat modern, finisaje de calitate, bucatarie echipa cu...

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:11
Decebal
490 €

etaj 2/7, renovat si mobilat lux, amenajat pe comanda 2016, utilat complet, zona cafenele, la jumatatea distantei dintre Rond Alba Iulia si Piata...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:26
Brancoveanu
350 €

apartament lux in bloc 2018 la cheie, prima inchiriere, totul nou, impecabil, centrala, zona foarte linistita si sigura, 2 min. mijloace de...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:10
Soseaua Fundeni, nr. 159
400 €

prima inchiriere, Fundeni Tower, cochet si modern utilat, mobilat, parcare, paza, supraveghere video, imobil nou, stradal. Plata 1 luna + 1 luna...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 iun, 11:07
Piata Victoriei
500 Lei

Apartament ultracentral, zona linistita pentru tanara, studenta sau salariata. Proprietar, fara intermediari. Rog folositi e-mail-ul pentru contact,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:25
Unirii Nerva Traian Pasaj Marasesti
420 €

5/7 decomandat, bucatarie open (tip bar), baie foarte mare, echipat complet recent renovat

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:07
Grozavesti, Politehnica, cu loc de parcare
+ Schita
470 €

Cu loc de parcare subteran, studio 2 cam. 43 mp et. 7/9, parcare acoperita, Complex Novum, Politehnica, complet mobilat, utilat modern, ac,...

 • 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
Drumul Taberei
350 €

Avangarde, Prel. Ghencea, parter/3 totul nou lux la cheie, terasa 25 metri patrati, 2 locuri parcare aer/cond, paza 24/24, piscina, loc de joaca,...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:16
13 Septembrie, Catedrala, Marriott, Parlament
500 €

modern si functional. Finisaje renovate, mobilier si dotari de buna calitate. Mega Image la blocul vecin. Banci si restaurante in proximitate....

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:35
Timpuri Noi
360 €

2 camere, in apropierea metroului si a facultatilor, decomandat, foarte spatios, parcare ADP, etaj 1/8, constructie 1984, mobilat si utilat complet.

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Iancului metrou
300 €

Inchiriere 2 camere 56 mp metrou Iancului, etaj 2/10, cu imbunatatiri, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, nemobilat, mobilat doar...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 11 iun, 11:52
Giurgiului, Podul Giurgiului, ocazie
239 €

Giurgiului, Podul Giurgiului, 40 mp, 10/10, sd, mob, utilat, imb, AC, TV, bl.reab, loc parcare, ocazie Exclusiv pentru cetateni romani, fara...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 14:35
Baba Novac, Campia Libertatii
500 €

adiacent, apartament 2 camere semidec. Bloc 2010, etaj 3/5, su. 70 mp, are 2 grupuri sanitare, centrala proprie, ac, mobilier si finisaje de lux,...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 20 iun, 16:52
Unirii, Biokarpet, stradal, prima inchiriere
500 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Bulevardul Unirii - Biokarpet, 100 m de...

 • 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:27
Baba Novac, intersectie Baba Novac, 2 camere
470 €

renovat, 1980 anul constructiei, oferta inchiriere apartament 2 camere pe Soseaua Mihai Bravu, 65 mp, renovat recent, etajul 9/10, 1 balcon inchis,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 19 iun, 10:24
Romana, Amzei
390 €

apropiere metrou, magazine, non-stop, renovat recent, utilat complet, mobilat modern, centrala termica proprie (bloc), contorizat, pret 390 e,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Unirii
490 €

vedere Fantani, complet renovat si utliat, amenajat de arhitect, lux, 2 balcoane, 2AC, LCD, totul nou, zona linistita, pret 490 E.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:25
Dorobanti, Beller
500 €

etaj 1/4, decomandat, zona linistita, pozitie superba, apropiere parc, 60 mp, renovat lux, utilat complet, parcare,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:09
Titan
330 €

apropiere metrou, parc, zona linistita, etaj 2/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond., usa metalica, liber, renovat recent, mobilat si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iun, 09:27
Baneasa, Sisesti, Restaurant Papion, bloc 2008
430 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa, Sisesti. Inchiriere apartament 2 camere Baneasa, Sisesti, langa...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
Baba Novac, Balta Alba, Dristor, Parc IOR, Muncii
250 €

ap. et. 2 langa scoala si gradinita, parc de joaca, Mega Image, farmacie, 10 min mers pe jos de IOR, aproape de statia lui 70 si 311 si metrou...

 • 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 19 iun, 00:05