Holleman Special Transport & Project Cargo - Transport agabaritic, Jilava / Ilfov

Instalari turbine eoliene

Activitatea de instalari turbine eoliene este una complexă, procesul de instalare a tuturor componentelor necesită un maxim de expertiză ?i control. Astfel, în 2011, Holleman ?i-a început opera?iunile în acest domeniu, trimi?ând în Danemarca ?i Germania un număr semnificativ de tehnicieni pentru a fi mai întâi pregăti?i ?i licentia?i în domeniul securită?ii ?i sănătă?ii în muncă, în cadrul programului standardizat al Global Wind Organization. Domeniul fiind foarte special, pregătirea a constat inclusiv în lucrul ?i opera?iuni de salvare la mare înăl?ime. S-a continuat cu training-uri tehnice, pentru mecanici, electricieni etc.

În 2012 tehnicienii no?tri au participat la trei proiecte de instalari turbine eoliene ale Siemens, în România, la montarea ?i pregătirea pentru func?ionare a unui total de 99 de mori de vânt.

În 2013 am continuat, în calitate de contractor direct al firmei Vestas, instalarea de turbine eoliene de tipul V90 ?i V112, în Germania ?i România, cu proiecte în loca?ii precum: Gilzem, Pondorf, Mildenberg, Gorike-Sollenthin, Ferchland ?i Făcăeni. Echipa dedicată func?ionează conform standardelor de cea mai înaltă siguran?ă ?i de?ine bune cuno?tin?e de limba engleză.

În 2014 am derulat diverse proiecte de instalări eoliene în Germania, Cehia ?i România, de tipul V90, V110 ?i V112 ?i servicii de mentenan?ă ?i service, pe teritoriul României ?i Ucrainei.

Printre principalele scule folosite la instalarea turbinelor eoliene enumerăm: pompe de înaltă presiune (700 ?i 1500 Bari), capete de stretch, chei pentru hytorc, chei tubulare, scule de mână, pistoale de impact (600 ?i 1000 Nm) etc.

Totodată, executăm întreaga documenta?ie referitoare la instalarea unei turbine eoliene ?i până la punerea în func?iune a acesteia.

Dispunem de două echipe bine închegate, conduse de site manageri cu experien?ă ?i ?efi de echipe instrui?i ?i certifica?i.

Lucram si pentru alti producatori sau in colaborare cu firme similare, de instalari de mori de vant.

Disciplina ?i dorin?a de a oferi cele mai bune condi?ii clientilor nostri ne-au adus rezultate excelente si noi propuneri de a lucra în proiecte de acest gen.