Conventum - Birou Individual Notarial Bucuresti

Succesiune notariala

Mostenirea este modul de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane în fiinta.

Notarul public este competent sa dezbata procedura succesorala notariala în cazul realizarii acordului între mostenitori cu privire la compunerea masei succesorale si întinderea drepturilor ce li se cuvin.

Mostenirea legala se cuvine sotului supravietuitor si rudelor defunctului, si anume descendentilor, ascendentilor si colateralilor acestuia, în ordinea si dupa regulile stabilite de Codul Civil.

În cazul în care defunctul a lasat testament, mostenirea se va dezbate în baza acestuia, cu respectarea prevederilor legale referitoare la rezerva succesorala.

În cazul în care mostenitorii îsi contesta calitatea si nu se înteleg cu privire la întinderea drepturilor ce li se cuvin, notarul public îndruma partile sa solutioneze neîntelegerile dintre ele pe cale judecatoreasca.