Text: 0786325404
Drumul Taberei, Favorit, apropiere Scoala 197
69.000 €

et 8/10, cf 1, semidecomandat, 65 mp, renovat recent, instalatie electrica si sanitara noua, usi noi, se vinde ca in imagini, bloc cu 2 lifturi,...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:02
Drumul Taberei, langa Parc Moghioros
50.000 €

et. 9/10, cf 1, semidecomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, foarte aproape de Parcul Moghioros, acte...

 • 50 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:02
Drumul Taberei, langa Plaza, accept credit
73.000 €

et. 6/10, cf. 1, decomandat, curat dar fara imbunatatiri, 2 balcoane, vedere mixta, pozitie foarte buna, o statie metrou Lujerului, acte la zi,...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Lujerului ...12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:02
Drumul Taberei, Bd. 1 Mai, Drumetul, Anaf inclus
280 €

et 8/10, cf 1, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, canapea extensibila in living, tv, 2 fotolii, dormitor cu pat matrimonial si...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:02
Drumul Taberei, Ghencea, bloc 1982, 2 gr sanitare
77.000 €

et 7, cf 1, semidecomandat, bloc 1982, 2 grupuri sanitare, unul cu geam de aerisire, curat cu imbunatatiri, spatii de depozitare, zona linistita,...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:02
Cartierul 1 Mai, str Turda, investitie sau locuit
85.000 €

et 2, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, spatios si bine compartimentat, vedere spate, la cateva minute de Parcul Herastrau si...

 • 54 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, bucla
85.000 €

et 7/8, cf 1, decomandat, 84 mp, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare, 2 balcoane, foarte luminos, actele sunt pregatite,

 • 84 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, str. Sibiu, bloc reabilitat
55.000 €

cf. 1, circular, bloc tip Z, reabilitat, nefinisat, geam la baie, acte pregatite, accept orice fel de credit.

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, zona Raul Doamnei
61.000 €

et, 5/10, cf. 1, decomandat, spatios si bine compartimentat, geam de aerisire in grupul sanitar, langa bloc viitoarea statie de metrou, acte...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, Bvd Timisoara
51.000 €

et 3/4, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bucatarie generoasa, fara...

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Gorjului ...17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, Plazza loc parcare+boxa
66.000 €

et 4/10, cf 1, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bucatarie 9 m, geam de aerisire, are balcon,...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Lujerului ...17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, Favorit
62.000 €

et. 6, semidecomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 x aer conditionat, usa metalica, usi interior noi, 2 grupuri...

 • 62 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 20 apr, 09:01
Drumul Taberei, Ghencea, loc parcare, boxa
84.500 €

et. 1, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, balcon inchis, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat, boxa...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, Romancierilor, renovat
+ Schita
61.900 €

loc parcare, cf. 1,semidecomandat,apropiere Plaza si tramvai 41, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, terasa refacuta in...

 • 61 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Gorjului ...19 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei,str Targu Neamt,bloc1979,reabilitat
56.000 €

et 3/4, cf 1, decomandat, renovat recent, bloc 1979, reabilitat termic, boxa la subsol, instalatii sanitare noi, langa viitoarea statie de metrou,...

 • 50 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, 1 Mai,apropiere Favorit
70.000 €

parter/10, cf.1, 62 mp, nou renovat,usi interior, instalatie sanitara, electrica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios, bucatarie 7...

 • 62 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, str. Targu Neamt, et. 4
60.000 €

et 8/10, semidecomandat, imbunatatiri, curat, 2 grupuri sanitare, unul cu geam de aerisire, spatii de depozitare, apropiere viitoarea statie de...

 • 62 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Rahova-Sebastian, et 1/4, decomandata, bl 1986
46.500 €

etaj 1 din 4, cf 1, decomandata, 41 mp, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, zona verde, linistita, acte la...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, str. Brasov, 1-2 min. tramvai 41
52.000 €

cf. 1, decomandat circular, 2 lifturi, spatii de depozitare, balcon inchis cu termopan, geam de aerisire in grupul sanitar, 1-2 min. tramvai 41,...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, langa Plazza
48.500 €

4/10, langa Plazza, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, acte la zi, accept credit

 • 32 mp
 • Etaj 4 din 10
 • Lujerului ...14 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 apr, 09:00
Drumul Taberei, Ghencea, bloc special armata
62.000 €

et 8/8, cf 1, decomandat, 70 mp, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, bucatarie generoasa, 2 grupuri sanitare, zona linistita, acte pregatite,...

 • 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 09:00