Text: 0761532117 0722542692
Iancului Metrou , Ritmului
350 €

2 camere, confort 1, mobilat modern, gresie, faianta parchet, termopan, aer conditionat, utilat, frigider, aragaz, masina de spalat, aer...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:25
Universitate Banca Nationala Romana
350 €

Universiatae Bnr, propunem spre inchiriere apartament 2 cam, cf 1, decomandate, 2/5, mobilat modern, masina spalat, aragaz, frigider, termopan, aer...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Palatul Șuțu ...6 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 11:00
Cotroceni Afi Mall
350 €

Cotroceni Afi, bdul Timisoara apartament 2 camere intr un bloc de 3 etaje, decomandat mobilat parter/4 gresie, faianta, parchet, termopan, centrala...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Politehnica ...8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 10:22
Berceni, Oltenitei stradal
530 €

4 camere confort 1 decomandat, nemobilat, parter /8, renovat, gresie, faianta, 2 grupuri sanitare, pentru birouri sau locuit,

 • 95 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Apărătorii Patriei ...7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 4+ camere
Bucuresti, ieri, 08:07
Iancului, Ferdinand
32.000 €

garsonier confort 1 semidecomandat, in vila, parter/3, cadastru, intabulare, libera, necesita renovare, curte interioara.

 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Iancului - M1 ...14 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 22 apr, 17:58
Brancoveanu, Drumul Gazarului
300 €

2 camere confort 1 decomandat, mobilat nou, renovat, la cheie, gresie, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat.

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 apr, 17:54
Militari Lujerului
250 €

Militari Lujerului 3 minute metrou, oferim spre inchiriere o gars spatioasa, mobilata tineresc, 47, decomandat, aragaz, frigider, masina spalat,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...1 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 22 apr, 09:54
Pantelimon, Dobroiesti
350.000 €

vila 7 camere, la cheie, parter +1+ mansarda, 5 grupuri sanitare, gaze, apa, canalizare, garaj, curte amenajata.

 • 400 mp
 • Teren 1.000 mp
 • An 2015
 • 7 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Dobroesti, 22 apr, 09:18
Balotesti, Soseaua Unirii
130.000 €

3 camere,b ucatarie, 2 grupurii sanitare, camera serviciu, parter +1 + pod pentru depozitare. Foisor de lemn + cabana de lemn.

 • 120 mp
 • Teren 800 mp
 • An 2016
 • 4 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Balotesti, 20 apr, 14:26
Militari, Lujerului, Uverturi
85.000 €

Militari, Uverturi, la 3 minute metrou Lujerului. Decomandat 85 mp, 6/10, bloc din 1995, intrare strada, vedere mixta, gresie faianta parchet...

 • 85 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Lujerului ...6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 11:57
Iancului 2 minute metrou
300 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 7/10, frigider, aragaz, masina de spalat, bloc reabilitat, termopan.

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 08:45
Piata Muncii, Calea Calarasi, stradal
400 €

facultatea Hyperion, 3 camere, confort 1, decomandat, mobilat tineresc, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, aer...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Muncii ...14 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 apr, 08:37
Piata Muncii, Baba Novac
52.000 €

bd Basarabia stradal 2 camere confort 1 semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, cadastru, intabulare etaj 11/12,

 • 56 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 12
 • Piața Muncii ...6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 apr, 08:35
Bucur Obor, colentina Grigore Ionescu
300 €

Bloc mixt, garsoniera confort 1 decomandat mobilat modern, frigider, aragaz, masina de spalat aer conditionat, aspirator, gresie faianta parchet,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...14 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 19 apr, 17:58
Bucur Obor, Colentina, stradal
62.000 €

2 camere, confort 1, decomandat, mobilat, etaj 10 /11, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare.

 • 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 18 apr, 14:13
Militari, Pacii
360 €

Militari, Pacii 3 m metrou, propunem spre inchiriere un ap intr un complex rezidential la etj 4/11, mobilat/utilata nou, open spice, termopan aer...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...1 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 18 apr, 13:25
Rahova, Petre Ispirescu
79.000 €

Rahova Petre Ispirescu, Vicina, propunem spre vanzare apartament spatios, complet renovat calitativ, cf 1, semidec, 4/8, gresie, faianta, parchet,...

 • 71 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 18 apr, 12:40
Garsoniera, apartament
 

garsoniere/ apartamente mobilat/ nemobilat, familie de medici fara copiii, oferim pretul zonei;

Cereri inchirieri
Bucuresti, 18 apr, 12:13
Lacul Tei, Teiul Doamnei
33.000 €

Lacul Tei, langa Parcul Circului, metrou Stefan cel Mare 10. Propunem spre vanzare o garsoniera decomandata, et. 4/4, izolata interior, 27 mp, bloc...

 • 27 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 18 apr, 12:13
Iancului metrou
250 €

garsoniera confort 1, mobilata, etaj 4/10 gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1 Obor ...7 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 16 apr, 22:19
Drumul Taberei, Mall Plaza
400 €

5 minute metrou Lujerului linga Mall Plaza, 2 cam. intr -un bloc 2019, cu o panorama superba, nemobilat, 8/11, aer conditionat, gresie, faianta,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • Lujerului ...14 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 16 apr, 22:16
Drumul Taberei, Moghioros
300 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 15 apr, 08:43
Grozavesti, Splaiul Independentei
700 €

Grozavesti, Orhidea, 5 m metrou propunem spre inchiriere un apartament cu o suprafata de 100 mp, design modern, mobilat nou, 9/10, 2 gr sanitare,...

 • 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Cale access Statie Metrou Grozăvești - M1 ...4 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 09 apr, 18:49
Titan, Nicolae Grigorescu, Drumul Gura Siriului
44.000 €

doua camere semidecomandat etaj 1/3, bloc nou 2018, finisaje la personalizate, interioare caramida, centrala proprie,

 • 42 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 04 apr, 09:02
Universitate, Banca Nationala
350 €

ultracentral, Centrul Vechi, strada Eugen Carada, vis a vis Banca Nationala, apartament 2 camere decomandat, imbunatatiri, mobilat/ utilat, etaj 2...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Palatul Șuțu ...5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 26 mar, 11:58
Colentina, Doamna Ghica
78.000 €

casa curte 4 camere, hala 100 mp amenajata, curte, apa, canalizare, libera, cadastru, intabulare.

 • 70 mp
 • Teren 180 mp
 • An 1960
 • 4 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, 14 feb, 07:54