Text: 0728879794 0721263460
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
58.500 €

Sos Colentina stradal, la int cu Teiul Doamnei, la 2 statii metrou Obor, 5/10, cf. I sdec, 51 mp, bloc reabilitat, clasa energ. A, gresie,...

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 13:00
Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
65.000 €

Ion Berindei, imobil 1971 reabilitat, 9/10, cf . I sdec, 54 mp, toate imbunatatirile, mobilat, utilat, liber toate actele clasa energetica A

 • 54 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:55
Teiul Doamnei, Lacul Tei
75.000 €

Alexandru cel Bun, 8/10, cf. I dec, 56 mp, bloc 1986, toate imbunatatirile, reamenajat integral, totul nou, superb, mobilat, utilat, parcare, clasa...

 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 nov, 12:50
Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
69.000 €

strada Brasoveni , cf.I semidec, 56mp, toate imbunatatirile, refacut integral, instalatii electrice si sanitare noi, usi interior noi, centrala...

 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 nov, 12:50
Obor, la 1 minut de metrou
66.999 €

cf. I decomandat, 52 mp, bloc reabilitat 1972, curat, cu imbunatatiri, liber/ nelocuit, toate actele, clasa energetica A, pret nediscutabil,...

 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 nov, 12:45
Colentina, McDonalds, ocazie
54.000 €

Radovanu, cf.I decomandat, bloc russesc, 2 lifturi, terasa refacuta integral, garantie 20 ani, reabilitat termic, liber/nelocuit, toate...

 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 nov, 12:45
Doamna Ghica Terasa
71.000 €

cf. 1 sporit decomandat, 61 mp, parter/10, bloc 1990, reamenajat integral, instalatii electrice si sanitare noi, toate imbunatatirile, liber, se...

 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 30 nov, 12:40