Text: 0723351895 0745351895
Militari, Gorjului
300 €

garsoniera Militari, Gorjului, imbunatatiri lux, 5 min pna la metrou, piata, vrea cuplu tanar salariati sau 1 persoana, nu accepta fumatori, fara...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 21 sep, 18:50
Militari, Veteranilor
48.000 €

3 camere Militari, Rasaritului, Zorelelor nr. 6, conf. 2, 52 mp, circular, 8/10, bloc 1978, are instalatie pentru centrala proprie cu gaze,...

 • 52 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 sep, 12:16
Militari, Lujerului
305 €

inchiriere 2 camere, Militari, Cora Lujerului, fara animale de companie, nefumatori, 2 fete sau familie, comision ag, liber, contract peste 2 ani...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 sep, 22:55
Militari, Virtutii
+ Schita
48.990 €

Militari, Virtutii, metrou Lujerului, dec, 41 mp, etaj 7 din 8, bloc mixt, 1993, renovata recent, ideal investitie, hipermarket Cora, mall Plaza,...

 • 41 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 sep, 19:45
Militari, Veteranilor
+ Schita
37.000 €

vanzare garsoniera Militari Piata Veteranilor, conf. 1, 2 lifturi, apometre, repartitoare, multiple imbunatatiri, aer conditionat, agentie, accepta...

 • 32 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 3 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 sep, 19:20
Militari, Lujerului
+ Schita
38.000 €

garsoniera, 1978, cf. 1, semidec., 31,49 mp, 10/10, comision ag, curata

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 sep, 15:45
Pantelimon, rond Delfinului, sector 2
69.999 €

2 cam., cf. 1, dec., 7/10, multiple imbunatatiri, bloc reabilitat termic, foarte aproape de Mega Mall, Piata Delfinului si metrou, mobilat si...

 • 54 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 sep, 13:35
Dr. Taberei, Cetatea Histria
55.000 €

3 camere, conf. 2, semidec, constr. 1973, 45 mp, et. 4/10, imbunatatiri partiale, necesita zugravit, 5-7 minute pana la Parcul Moghioros, comision...

 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 20 sep, 12:10
Cora - Pantelimon
+ Schita
79.500 €

vanzare 4 cam, dec, et. 1/10, 83 mp, bloc reabilitat, imbunatatiri partiale, boxa la subsol, loc de parcare ADP, Cora Pantelimon-Vergului nr. 4, 15...

 • 83 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 20 sep, 07:20
Pantelimon, Delfinului
+ Schita
42.000 €

vanzare garsoniera, Delfinului bloc BRD, 33 mp, decomandat, et. 2, c-tie 1977, loc de parcare, cu banii cash 42000 euro, cu credit 44000 euro,...

 • 33 mp
 • An 1977
 • Decomandat
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 20 sep, 03:50
Militari, Veteranilor
+ Schita
50.000 €

2 cam, Militari, Veteranilor, cf. 1, balcon stil terasa, posibilitati de gradina suspendata, multiple imbunatatiri, necesita igenizare pereti, loc...

 • 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 sep, 01:10