Text: 0213197804 0723515199
Tineretului
430 €

Cantemir, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Unirii, Gheorghe Sincai, Timpuri Noi,...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:35
Crangasi
66.500 €

Ceahlaul, bloc de 4 nivele construit in 1985, renovat recent, decomandat, balcon, etaj 2, pozitie deosebita, adiacent metrou Crangasi.

 • 55 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 19:38
Aviatiei, Crystal Palace
500 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Promenada Mall, Herastrau, Baneasa, Metrou Aurel Vlaicu, Floreasca,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:38
Basarabia
300 €

Costin Georgian, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Chisinau, Nicolae Grigorescu, Arena Nationala, Metrou...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 17:38
Tineretului
435 €

Calea Vacaresti, bloc 1985, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Metrou Timpuri Noi, Piata Norilor.

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:38
Piata Victoriei
450 €

Ion Mihalache, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Turda, Averescu, Kiseleff, Titulescu, 1 Mai, Aviatorilor,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:38
Unirii
390 €

Decebal, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Piata Alba Iulia, Calea Calarasilor, Mihai Bravu, metrou...

 • 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:38
Colentina
360 €

Obor, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Doamna Ghica, Teiul Doamnei, Stefan cel...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:37
Basarabia
350 €

Chisinau, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Muncii, Arena Nationala, Nicolae...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 17:37
Domenii
550 €

Aviatorilor, bloc 2010, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Bd. Ion Mihalache, Arcul de...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 14:50
Floreasca
550 €

Complex Belvedere, imobil 2017, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare, adiacent Barbu...

 • 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:19
Baneasa
550 €

Aviatiei, bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Herastrau, Hotel Phoenicia.

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 12:18
Unirii
350 €

Matei Basarab, bloc 1995, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Calea Calarasilor, Piata Alba Iulia,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 12:17
Universitate
450 €

Calea Victoriei, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Centrul Vechi, Bd. Regina Elisabeta, Cismigiu, Sala...

 • 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 iun, 18:47
Colentina
360 €

Obor, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Doamna Ghica, Teiul Doamnei, Stefan cel...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 22 iun, 18:20
Aviatiei
450 €

Herastrau, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent metrou Aurel Vlaicu, Nicolae Caramfil, Floreasca,...

 • 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 21 iun, 13:16
Floreasca
600 €

Dorobanti, duplex in imobil 2010, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, toate costurile de intretinere...

 • 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 21 iun, 12:55
Iancului
350 €

Pantelimon, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, loc parcare, adiacent Obor, Vatra...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 20 iun, 16:27
Unirii
400 €

Matei Basarab, bloc 1995, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, decomandat, adiacent Calea Calarasilor, Decebal, Piata...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 19 iun, 15:57