Toate anunturile utilizatorului - 25 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
Mircea Voda, Timpuri Noi
+ Schita
124.000 €

3 camere hol H, situat intr-un bloc reabilitat termic pe strada Vlahuta,

 • 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:35
Brancoveanu metrou, Oraselul Copiilor
+ Schita
100.000 €

3 camere hol H, necesita renovare strada Pomarla.

 • 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:30
Unirii, Budapesta, Cantemir, Tineretului
57.900 €

p/5 imobil 2013, libera, multiple imbunatatiri, mobilata utilata complet, totul nou,

 • 30 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 7 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 12:28
Unirii, Mircea Voda
+ Schita
112.000 €

2 camere decomandat, vedere panoramica integral fata, mobilat si utilat, bloc monolit reabilitat termic, centrala de apartament, parcare

 • 62 mp
 • An 2002
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:28
Piata Unirii, metrou
165.000 €

3 camere decomandat, vedere panoramica catre Manastirea Radu Voda, bloc monolit,

 • 90 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:28
Tineretului, Baladei, vizavi parc Palatul Copiilor
76.000 €

8/8 decomandat, lift nou, liber, vedere spate, mici imbunatatiri.

 • 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:28
Piata Unirii, Sf. Vineri
169.000 €

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou

 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Universitate, CEC, Victoriei, Centrul Istoric
185.000 €

bloc dupa cutremur, et. 6/6, foarte buna izolatie, renovat, decomandat, vedere superba Calea Victoriei, Lipscani, liber, multiple imbunatatiri

 • 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Cismigiu, Sala Palatului, Brezoianu
74.900 €

1/8 renovat, mobilat si utilat complet, bloc fara risc seismic sau urgente, inchiriat, bucatarie open, ideal investitie, inchiriere.

 • 37 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Vitan Mall, bloc 2016
100.000 €

2 camere bloc nou monolit, vedere panoramica ideal investitie/locuit/firma, vedere panoramica la 2 minute de Malla Vitan si 5 minute de metrou...

 • 62 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Unirii Hyperion Traian
+ Schita
95.000 €

2 camere decomandate, vedere stradala, geam la baie, bloc stradal, monolit, construit in 1998, mobilat si utilat conform poze

 • 64 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 19 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Piata Alba Iulia, Burebista
71.000 €

bloc mixt, monolit, stradal, vedere panoramica, mobilata si autilata,

 • 42 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 13 aug, 12:27
Unirii, Camera de Comert
+ Schita
145.000 €

3 camere decomandate, bloc stradal monolit, vedere Dambovita, renovat integral,

 • 79 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Piata Unirii, vedere panoramica
135.000 €

2 camere decomandate, vedere Dambovita, bloc monolit stradal, la 3 minute de metrou.

 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Unirii- Budapesta- Cantemir- Tineretului MARASESTI
64.900 €

2/8 spatios 56mp, liber, bloc reabilitat termic, apare pe listele pmb cu urgenta 2, zona verde, retras de la bulevard( liniste), toate mijloacele...

 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Piata Unirii Tribunal Vedere Panoramica
+ Schita
225.000 €

Duplex, 4 camere, situat pe Bd Unirii cu Vedere Fata langa Tribunalul Nou, in Blocurile de tip A

 • 116 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Iancului- Cristescu Dima
65.900 €

7/10, 56 mp balcon mare liber fara imbunatatiri bloc 1980 reabilitat termic, zona verde linistita, vedere est, 7-8 min. Metrou Iancului.

 • 56 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Vitan Mall, Casa De Pensii
134.000 €

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc de 4 etaje, renovat, centrala termica, parcare

 • 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, 13 aug, 12:26
Piata Iancului, Avrig, metrou
72.500 €

7/8, decomandat, 2 lifturi scara super ingrijita, mici imbunatatiri, eliberabil rapid, bloc 1982 accepta credit, insorit, spatios, 3 min. metrou...

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 7 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 12 aug, 16:45
Tineretului vizavi de parc, Palatul Copiilor
85.000 €

strada Visana, vedere spate, liber, toate actele ok, disponibil imediat, parchet, termopan, intre 2 statii metrou (Tineretului, Timpuri Noi), alte...

 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 12 aug, 16:45
Militari Gorjului, piata, metrou
70.900 €

8/9 liber, bloc retras de la bulevard, vedere deschisa, cu imbunatatiri.

 • 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 9 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 12 aug, 16:45
Tineretului, parc Palatul Copiilor, Timpuri Noi
61.500 €

str. Baladei, 4/8, decomandata 36 mp, bloc 1982 de garsoniere, renovata, multiple imbunatatiri, 6-7 min. metrou Timpuri Noi sau Tineretului,...

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, 12 aug, 16:44
Unirii, Octavian Goga, Nerva Traian
138.000 €

5/7 decomandat 80 mp, bloc monolit reabilitat termic, liber, cu imbunatatiri.

 • 80 mp
 • An 1991
 • Etaj 5 din 7
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, 12 aug, 16:44
Piata Kogalniceanu
67.900 €

spatiu comercial stradal, 25 mp, ac, grup sanitar, vitrina, bloc fara bulina,

 • Suprafata utila 23 mp
 • Sp. comercial
 • 8 min.
Imobiliare vanzari spatii comerciale, industriale
Bucuresti, 12 aug, 16:44
Magheru, Rosetti, Scala, Dalles
75.900 €

4/8 stradal, bloc solid fara risc seismic sau urgente, spatios, balcon tip logie, neamenajat, liber, excelent investitie

 • 60 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, 12 aug, 16:44