Am gasit - 288 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
75.000 €

apartament de 3 camere semidecomandat, bloc reabilitat, geam la baie, termopan. Se afla la 3 minute de Parc IOR si 1 minut metrou Titan, liber, toate actele,

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 May, 09:34
...
56.500 €

Apartament de 2 camere decomandat situat la et 10/10, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, Termopane. 4 minute metrou si piata

Suprafata 55 mp An 1976 Decomandat Etaj 10 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:34
...
79.800 €

apartament de 2 camere semidecomandat cu suprafata de 55 mp. Vizavi Park Lake, bloc reabilitat. Scara curata. Geam la baie. 6-7 minute metrou Dristor,

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:34
...
95.000 €

Piata Ramnicu Sarat, apartament de 3 camer situat la et 1 din 10, stradal cu vedere pe spate. Liniste. Blocul este reabilitat, scara foarte curata. Geam la baie, 3 minute Metrou Dristor, Parc IOR

Suprafata 71 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 May, 09:34
...
83.000 €

apartament 2 camere semidecomandat, recent renovat cu finisaje premium, complet mobilat si utilat aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, cuptor cu microunde,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:34
...
68.500 €

Str. Agatha Barsescu Garsoniera decomandata cu suprafata de 40 MP, renovata. Gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Se vinde mobilata si utilata

Suprafata 40 mp An 1987 Decomandat Etaj 1 din 4 M 11 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
76.000 €

apartament de 2 camere semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Se vinde mobilat si utilat, chiar si cu chirias daca se doreste,

Suprafata 51 mp An 1970 Etaj 4 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
56.000 €

Apartament de 2 camere situat pe str. Jean Steriadi langa Auchan Titan. Izolat, termopane, usa metalica. Liber, toate actele

Suprafata 52 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 15 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
71.000 €

Piata Salajan, Apartament de 2 camere decomandat complet, instalatie electrica schimbata, centrala termica, termopane, bloc reabilitat

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 8 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
142.000 €

Apartament de 3 camere decomandat, renovat complet, 2 balcoane. Situat langa parcul IOR, metrou Bloc izolat

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 2 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
72.500 €

Apartament de 2 camere renovat integral cu instalatii electrice si sanitare schimbate. Finisaje de calitate, sapa turnata, pachet nou, usi noi. Stradal vedere pe spate.

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
115.900 €

apartament de 3 camere decomandat, situat in planul 2 la 2-3 minute de metrou Dristor. Aproape de parc IOR. Geam la baie, boxa, etajul 1/4,

Suprafata 65 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 26 May, 09:33
...
73.000 €

apartament de 2 camere situat langa parcul IOR (Park Lake). Este renovat, se vinde ca in poze daca se doreste. Blocul este reabilitat. Geam la baie. 7-8 minute distanta pana la metrou Dristor,

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:32
...
90.000 €

Str Ramnicu Valcea Apartament de 2 camere semidecomandat cu suprafata de 52 mp utili. Instalatiile electrice si sanitare schimbate. Boxa la subsol. Liber. Bloc reabilitat, scara curata.

Suprafata 52 mp An 1982 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:32
...
45.000 €

garsoniera decomandata, cu suprafata de 24 mp, boxa la subsol cuprinsa in acte. 6 minute pana la metrou Dristor, 6 minute pana in Parc IOR

Suprafata 24 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 11 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 26 May, 09:32
...
6.300 RON

Va prezentam in exclusivitate un spatiu comercial sau de birouri pe Calea Vitan cu intrare din strada, 2 camere decomandat, vedere mixta, 71 mp, ideal cabinet stomatologic,

Suprafata utila 71 mp Birouri M 9 min.
Inchirieri spatii comerciale Bucuresti, 26 May, 09:32
...
82.000 €

apartament de 2 camere decomandat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, scara curata, bucatarie mobilata,

Suprafata 55 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 26 May, 09:32
...
79.900 €

Str. Drumul Binelui. Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare finisat la cheie. Centrala termica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm. Lidl la 3 minute

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 08:43
...
71.000 €

apartament de 2 camere, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, geam la baie, usi schimbate,

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 25 May, 08:42
...
125.000 €

Bd. Nicolae Grigorescu, Policlinica Titan, stradal, vav strandul Cara, vedere mixta, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, geam baie, centrala termica, liber

Suprafata 83 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 24 May, 09:33
...
81.000 €

Ramnicu Valcea x Ramnicu Sarat, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, balcon mare 9 mp, renovat recent, instalatii schimbate, mobilat si utilat, boxa 3 mp pe palier,

Suprafata 60 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 09:17
...
68.000 €

chiar la Auchan, 10 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 09:16
...
75.000 €

3 minute metrou si piata, decomandat, reabilitat termic, termopane, necesita renovare, scara curata, lift schimbat,

Suprafata 64 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 10 M 1 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 09:16
...
82.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, renovat recent, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, mobilat si partial utilat, liber,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 24 May, 09:10
...
90.000 €

stradal Nicolae Grigorescu, 5-7 minute metrou, 3 minute policlinica, bloc reabilitat, termopane, bucatarie mare,

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
450 €

bloc nou 2021, mobilat si utilat modern, totul nou, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, etajul 1/3,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
70.000 €

10 minute metrou, bloc 2012, decomandat, balcon mare 12 mp, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, Drumul Fermei 112 m,

Suprafata 67 mp An 2012 Decomandat Etaj 3 din 5 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
78.000 €

parter/8, decomandat, centrala, loc de parcare inclus, totul nou, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
84.000 €

5 minute metrou, bloc reabilitat, renovat, termopane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 53 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 1 din 8 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
170.000 €

5 minute metrou, decomandat, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,

Suprafata 80 mp An 1992 Decomandat Etaj 3 din 8 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 24 May, 08:05
...
85.000 €

apartament de 3 camere cu 2 balcoane, foarte spatios situat la 1 minut de metrou Dristor. Geam la baie, bloc reabilitat, vedere mixta

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 May, 08:55
...
82.000 €

proprietar Str. Drumul Binelui. Apartament de 3 camere cu 2 grupuri sanitare finisat la cheie. Centrala termica, terasa, loc parcare. Bloc construit din beton si caramida poroterm.

Suprafata 65 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 23 May, 08:55
...
127.000 €

centrala termica,7 minute metrou,4 camere,2 gr sanitare,bloc 1986, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 83 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 4 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 23 May, 08:55
...
87.000 €

decomandat, bl. 1988, gresie, faianta, ideal investitie, necesita renovare, toate actele,

Suprafata 52 mp An 1988 Decomandat Etaj parter din 4 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 May, 08:55
...
90.000 €

chiar la parcul IOR, decomandat, bloc reabilitat, an constructie 1983, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 55 mp An 1983 Decomandat Etaj 3 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 May, 08:55
...
69.000 €

3 minute metrou, decomandat,curat, bloc reabilitat, termopane,liber, toate actele

Suprafata 54 mp An 1970 Decomandat Etaj 8 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 May, 08:01
...
38.000 €

bloc reabilitat, 2 min. STB, 5 minute parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 15 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 23 May, 08:01
...
1.300 RON

renovata, etajul 2 din 4, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, complet mobilta si utilata, libera, termen lung

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 23 May, 08:01