Am gasit - 288 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
56.000 €

chiar la Auchan, bloc reabilitat, termopane, vedere est, fara imbunatatiri, liber, toate actele, colaborez cu agentiile, comision 500 euro

Suprafata 53 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 18:36
...
46.900 €

Policlinica Titan Garsoniera semidecomandata cu suprafata de 31mp. Bloc reabiltat, scara civilizata. 3 minute Parc IOR

Suprafata 31 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 8 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 31 May, 16:42
...
78.000 €

5 minute metrou si piata Salajan, an constructie 1986, decomandat, 2 balcoane, Bucatarie mare, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane

Suprafata 56 mp An 1986 Decomandat Etaj 7 din 8 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 16:41
...
73.500 €

Baraje, renovat, instalatii schimbate, electric si sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane,usa metalica, bloc reabilitat, 2 minute piata Minis

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
76.000 €

7-8 minute metrou, bloc 1979, geam la baie, bucatarie mare, reabilitat termic, curat, vedere spate, toate actele

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
325 €

decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata modern, 2 lifturi, libera, fara animale de companie,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
51.500 €

3 minute metrou, piata si Mall, decomandat, necesita renovare, liber, toate actele

Suprafata 50 mp An 1967 Decomandat Etaj 8 din 10 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
80.000 €

bucatarie mare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat,loc de parcare.

Suprafata 57 mp An 1981 Decomandat Etaj 2 din 4 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:33
...
430 €

chiar pe Tina Petre, etajul 3 din 8, decomandat, renoavt recent, prima inchiriere, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, temopnae, usa metalica, liber, termen lung

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 31 May, 14:31
...
96.500 €

bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat, usi interioare noi, liber,

Suprafata 71 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 14:21
...
126.000 €

centrala termica,7 minute metrou, 4 camere, 2 gr sanitare, bloc 1986, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.

Suprafata 83 mp An 1986 Semidecomandat Etaj 6 din 8 M 5 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 31 May, 13:03
...
70.000 €

in spatele galeriilor Titan, circular, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, termopane, parchet, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 3 din 10 M 2 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:03
...
65.000 €

chiar pe Lotrioara, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, liber

Suprafata 52 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:03
...
67.000 €

bloc reabilitat, circular prin baie, termopane fara imbunatatiri, aer conditionat

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 5 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:03
...
95.000 €

Ramnicul Valcea, chiar pe Adrian Carstea, bloc reabilitat, 2 gr sanitare, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, geam baie, situat la 10 min metrou si parc

Suprafata 70 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 2 din 8 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:03
...
96.500 €

Theodor Pallady, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat termic, decomandat, proaspat renovat, instalatiile electrice, sanitare, usile de interior, gresie, faianta, parchet, liber, 5 min metrou

Suprafata 71 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
87.000 €

5 minute metrou, stradal, vedere fata, bloc reabilitat, orientat catrecircular, mobilat si utilat, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara curata, lift,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
114.000 €

5 minute metrou si parc IOR, decomandat, bloc 4 etaje, situat la etajul 1,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr sanitare, geam la baie.

Suprafata 82 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 5 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
82.000 €

Barsei, confort 1, decomandat, bloc 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, loc parcare, bucatarie mare, renovat recent, mobilat partial, situat la 5 min metrou Costin Georgian

Suprafata 52 mp An 1986 Decomandat Etaj 6 din 8
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
73.000 €

Camil Ressu, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, mobilat, geam baie, situat la 7-8 min metrou Dristor

Suprafata 53 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
108.000 €

bloc reabilitat, etajul 4, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, partial mobilat si utilat, aer conditioant, instalatii sanitare schimbate, liber,

Suprafata 80 mp An 1987 Decomandat Etaj 4 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
82.000 €

Liviu Rebreanu, confort 1, stradal,bloc reabilitat termic, decomandat, liber, termopane tripan cu 7 camere de ultima generatie, geam la baie, merita vazut

Suprafata 55 mp An 1969 Decomandat Etaj 4 din 10 M 6 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
125.000 €

decomandat, 2 gr sanitare, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 lifturi, etajul 3, 5 minute rond Alba Iulia

Suprafata 67 mp An 1982 Decomandat Etaj 3 din 8 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
98.000 €

chiar la piata Ramnicul Sarat, vav mall Park Lake, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele,

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 5 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
67.000 €

2 minute parc IOR, 10 minute metrou Muncii, circular prin bucatarie, renovat, gresie, faianata, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, liber

Suprafata 54 mp An 1975 Circular Etaj 9 din 10 M 15 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
95.000 €

Lucretiu Patrascanu intersectie Sadului, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara curata, liber, situat la 5 min. metrou

Suprafata 82 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 8 min.
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 31 May, 13:02
...
87.000 €

reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica.

Suprafata 66 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 8 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
63.000 €

vav piata Salajan, bloc tip Y, stradal, reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 4 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
85.000 €

Jean Steriadi, chiar pe Ciucea, bloc reabilitat, centrala, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere schimbate, aer conditionat, liber, toate actele, 10 min. metrou,

Suprafata 65 mp An 1970 Circular Etaj 8 din 10 M 9 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
77.900 €

parter/8, decomandat, centrala, loc de parcare inclus, totul nou, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 2023 Decomandat Etaj parter din 8
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
85.000 €

7 minute metrou, 5 minute Policlinica, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, faianta, marmura, termopane

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
101.000 €

Theodor Pallady, 4 camere confort 1 decomandat, stradal, situat la parter, renovat recent, faianta, parchet, gresie, usa metalica, mobilat si utilat partial, boxa, situat la 3 min metrou

Suprafata 85 mp An 1978 Decomandat Etaj parter din 4
Vanzari 4+ camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
100.000 €

Camil Ressu, Drumul Murgului, confort 1, decomandat, bloc reabilitat termic, termopan, scara curata, restras de la bulevard, zona linistita, situat la 4-5 min. metrou si mall Park Lake,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
103.500 €

Ramnicul Valcea intersectie cu Baia Mare, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii sanitare schimbate, calorifere noi, partial mobilat,

Suprafata 72 mp An 1982 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
110.000 €

Rm Valcea, Racari, confort 1 semidecomandat, bloc reabilitat termic, 2 gr snitare, 2 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schhhimbate, situat la 7-8 min metrou

Suprafata 71 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 12 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
105.000 €

P-ta Rm Sarat, confort 1, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele, 3 minute piata Ramnicu Sarat si Mall Park Lake,

Suprafata 66 mp An 1970 Decomandat Etaj 4 din 10 M 2 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
95.000 €

Fizicienilor, Istriei, confort 1, decomandat, 2 gr. sanitare, etaj 1 din 8, bloc reabilitat termic, scara curata, situat la 7-8 min. metrou si parc,

Suprafata 70 mp An 1984 Decomandat Etaj 1 din 8 M 12 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
75.000 €

confort 1, semidecomandat, etaj 1, renovat recent, gresie, parchet lemn masiv, termopane, instalatie electrica si sanitara, bucatarie mobilata si utilata, situat la 7-8 min. metrou,

Suprafata 50 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 1 din 3 M 8 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
81.900 €

Cinema Gloria, Parc Ior, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, parchet lemn masiv, lift nou, situat la 7-8 min metrou si 2-3 min parc Ior

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
125.000 €

Ramnicu Sarat,confort 1, decomandat, 2 grupuri sanitare si 2 balcoane. Situat la 7-8 minute metrou Dristor, si mall Park Lake. Se poate vinde si mobilat!

Suprafata 73 mp An 1984 Decomandat Etaj 4 din 10 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
81.000 €

Armenis, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, merita vazut

An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 3 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
120.000 €

rond Baba Novac, chiar pe Aurel Botea, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare si instalatii electrice schimbate, geam baie, ac, mobilat

Suprafata 69 mp An 1985 Decomandat Etaj 3 din 8 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
94.000 €

Postavarului, confort 1, etaj 2 din 4, bloc reabilitat termic, termopan, usi schimbate, parchet, gresie, faianta, situat la 7-8 min. metrou si parcul Titan

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
109.000 €

stradal, confort 1, bloc rebilitat termic, 2 balcoane renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, situat la 5 min. metrou, 5 minute parc IOR

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
79.000 €

Barajul Lotru, confort 1, decomandat, balcon mare tip terasa, liber, bloc reabiliat termic, mobilat si utilat, situat la 2 min parc si metrou Titan

Suprafata 57 mp An 1976 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
54.500 €

Jean Steriadi, chiar la Auchan, 5 minute piata, 10 minute metrou, bloc reabilitat termic, termopane, sufragerie mare, toate actele, liber, fara imbunatatiri

Suprafata 53 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:01
...
80.000 €

Muresana, Calea Vitan, 10 minute metrou, bloc reabilitat, bucatarie mare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, loc de parcare, liber

Suprafata 56 mp An 1983 Decomandat Etaj 2 din 4 M 12 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:00
...
72.000 €

chiar pe Nicolae Sebe, 5 minute parc IOR, bloc reabilitat, vedere fata, termopane, balcon, fara imbunatatiri, negociabil, liber, toate actele

Suprafata 53 mp An 1982 Decomandat Etaj parter din 8 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:00
...
80.900 €

chiar pe Baba Novac, stradal, bloc reabilitat, 3 lifturi, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber neg

Suprafata 52 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 13 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 31 May, 13:00
...
73.500 €

Nicolae Grigorescu, Policlinica Titan, Burdujeni, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, scara curata, liber, fara imbunatatiri, situat 2 min. parcul Titani si 5-7 min. metrou Titan

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 31 May, 13:00