Consultanta contabila, contabilitate audit TEAM

  • Categorie Servicii financiare
  • Audit
  • Consultanta fiscala
  • Evidenta contabila

Descriere anunţ

Consultanta contabila, contabilitate audit TEAM

Grupul de firme Audit TEAM este specializat in servicii de audit (situatii financiare, statutar, intern, financiar, fiscal si fonduri europene), contabilitate financiara, consultanta contabila

Detalii suplimentare

Servicii audit:Audit financiar:Auditare situatii financiare.Auditare situatii financiare consolidate.Audit contabil.Audit intern.Audit extern.Audit statutar.Audit fiscal.

Audit fonduri europene.Audit fonduri comunitare.Audit fonduri structurale.

Audit fonduri nationale s.a.

Servicii contabilitate:intocmirea evidentei contabile, sintetica si analitica, prin inregistrarea in ordine cronologica a documentelor primare;

elaborarea balantei de verificare lunara;intocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA si cartea mare;contabilitate de gestiune;

intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale;

acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusive in cazul sistemelor informatice;

Servicii consultanta:Consultanţă fiscală

In cadrul serviciilor de consultanta fiscala oferim informatii privind:

TVA si impozit pe profit;Impozite locale