Birou notarial, Florea Maria & Asociatii

  • Categorie Notari
  • Contracte
  • Declaratii
  • Legalizari
  • Procuri
  • Succesiuni

Descriere anunţ

Birou notarial, Florea Maria & Asociatii,

consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic.

Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale:

Detalii suplimentare

declaratii, procuri, invitatii, conventiiRectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea si veridicitatea unui act notarial

Certificari de fapte

Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii

Succesiuni-implicand toata procedura succesorala notariala pentru emiterea unui certificat de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate

Testamente

Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si necesare rezolvarii situatiei dvs juridice

Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti

Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor

Servicii de cadastru

Servicii de traduceri