Garsoniere de vanzare in zonele Titan, Dristor

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 97 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Titan-Dristor
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Costin Georgian, Titan
48.000 €

direct proprietar vand garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata, situata la etajul 9 al unui bloc amplasat stradal, langa parcul IOR,

 • 32 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 9 min.
Bucuresti, 25 feb, 06:00
Titan, Ozana
+ Schita
40.360 €

Garsoniera spatioasa sector 3, oferta lunii discount 5%.

 • 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 18 min.
Bucuresti, 24 feb, 17:15
Ozana, Pallady
+ Schita
43.700 €

garsoniera Titan, Ozana cu terasa, discount 5%

 • 56 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 18 min.
Bucuresti, 24 feb, 17:15
Titan, metrou, parc
40.500 €

etaj 3 din 10 confort 1 cu balcon spatioasa. Blocul este reabilitat plasat in zona verde aproape de metrou si parc.

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 24 feb, 16:10
Titan
36.990 €

Fizicienilor, 4/4, cadastru, intabulare certificat energetic, renovata, ocazie !!!

 • 30 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, 24 feb, 15:05
Dristor, Camil Ressu, rezidential, c-tie 2019
59.000 €

Dristor, Camil Ressu, apr.metrou, Liviu Rebreanu, Park Lake, D+P+2E+M, ultimele 2 garsoniere la parter, suprafete 43 mp, 44, TVA 5% inclus,...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 6 min.
Bucuresti, 24 feb, 12:45
Titan, Dristor
46.500 €

stradal, 1 minut metrou Dristor, 3 minute Mega Image, ratb, renovata, mobilata, utilata, aer conditionat, bloc reabilitat, acte, credit, negociabil.

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 24 feb, 12:19
Dristor
46.000 €

garsoniera confort 1, semidecomandata, et.1/10, gresie, parchet, termopan, reabilitat, stradal, metroul in fata scarii, pret 46.000 euro.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 24 feb, 12:06
Diham
42.000 €

Garsoniera 34 mp, C1 semidecomandata, zona Diham (Aleea Buchetului), fara balcon, et.3/4, in bloc reabilitat, partial mobilat. Dotari: gresie,...

 • 34 mp
 • An 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:51
Titan, 1 Decembrie, Postavarului
26.500 €

particular, gars. cf. 2, et. 7/10, bloc stradal reabilitat termic, vedere spate, contor gaze, geam la baie, aer conditionat, um, p, g, f, apometre....

 • 20 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:38
Dristor Ramnicu Sarat, bloc 1982
+ Schita
44.000 €

etaj 4/4, decomandata, renovata, foarte curata, termopan, aer conditionat, usa metalica, bucatarie mobilata si utilata, balcon inchis in termopan,...

 • 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:20
Dristorului. metrou in fata blocului
46.000 €

Dristor metrou stradal, 5/10, semidecomandata, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri majore, partial mobilata, toate actele, paza, 2 lifturi pe...

 • 31 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 24 feb, 08:34
Dristor, Calea Vitan
39.000 €

cf. 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata/ utilata, toate actele, acc credit, vecinatati: Ramnicu Sarat, Ramnicu...

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • 14 min.
Bucuresti, 23 feb, 22:23
Decebal, Mesterul Manole
+ Schita
85.000 €

2/4, cf.1, decomandata, 42 mp, mobilata si utilata complet, ideal investitie, acces rapid: 2 minute rond Alba Iulia, Bd Unirii, C. Calarasilor,...

 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 23 feb, 15:44
Vanzari garsoniere zona Dristor
48.000 €

va ofer spre vanzare garsoniera, semidecomandata, etaj 4/11, 31 mp, constr. 1985, utilata, mobilata, la 5 minute de mers pe jos de metrou Dristor,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 11
Bucuresti, 22 feb, 16:08
Titan, Ozana, Theodor Pallady, Trapezului, Salajan
+ Schita
40.000 €

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 3.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul...

 • 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 22 feb, 11:17
Pallady, M1 Decembrie, Ozana, garsoniera
39.000 €

direct proprietar, vand garsoniera, 39 mp, cu un loc de parcare gratuit, decomandata, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus...

 • 39 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:24
Titanul Nou, metrou 1 Decembrie, Ozana
39.722 €

garsoniera decomandata, spatioasa, bucatarie inchisa. Se preda la cheie, centrala proprie, bransata la toate utilitatile S3. Acces facil catre...

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 21 feb, 18:21
Pallady, Titan, Metrou 1 Decembrie garsoniera
42.500 €

garsoniera spatioasa, decomandata, finalizare septembrie 2020. Finisaje la alegerea dumneavoastra, direct dezvoltator, comision 0. Se accepta...

 • 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 18:18
Titanul nou, finisaje de lux, aproape metrou
39.900 €

garsoniera aproape metrou, finisaje de lux, centrala termica, lift, loc de parcare, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de joaca/parc,...

 • 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 17:42
Pallady, metrou Nicolae Teclu garsoniera spatioasa
44.500 €

Garsoniera spatioasa, parter din 7. Suprafata utila 42 mp, bucatarie 12 mp, living 20 mp. Finisaje premium la alegere. Bucatarie utilata si...

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 11 min.
Bucuresti, 21 feb, 17:36
Garsoniera, metrou 1 Decembrie, investitie
39.722 €

garsoniera spatioasa, investitie, 10 minute de metrou 1 Decembrie. Finisaje la alegerea dumneavoastra. Direct dezvoltator, comision 0.

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, 21 feb, 16:24
Pallady, M 1 Decembrie, Ozana, garsoniera
48.000 €

direct proprietar, vand garsoniera, 37+23 mp curte, decomandata, finisaje deosebite, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.

 • 37 mp
 • An 2018
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:21
Titan, metrou, direct proprietar fara intermediari
39.722 €

garsoniera, decomandata, finisaje noi, totul nou, se vinde la cheie, fara agentii imobiliare, aproape de metrou si marile centre comerciale,...

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, 21 feb, 14:57
Titan, 1 Decembrie
34.500 €

Garsoniera decomandata, predare la cheie, finisata si dotata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru baie, tamplarie PVC...

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 21 feb, 10:00
Theodor Pallady, sector 3 garsoniera
42.485 €

garsoniera 1 baie,1 balcon, 46 mp, situat intr-un imobil nou cu o structura de rezistenta din beton armat si caramida, compartimentat cu caramida...

 • 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, 21 feb, 10:00
Imobil, comision 0, garsoniera dezvoltator, metrou
41.760 €

garsoniera se va prega complet finisata si utilata. Bloc nou. Finisaje de calitate. Pretul nu include TVA.

 • 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:59
Th.Pallady, ideal achizitie, garsoniera
36.260 €

amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in...

 • 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:59
1 Decembrie, direct dezvoltator garsoniera, metrou
37.730 €

amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in...

 • 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:59
Theodor Pallady, garsoniera, sect 3
34.430 €

amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in...

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:59
Titan, Theodor Pallady, Ozana
+ Schita
44.175 €

Titan garsoniera Premium prin Prima Casa situata langa statia de metrou Nicolae Teclu

 • 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:11
Titan, Theodor Pallady, Nicolae Teclu
+ Schita
42.485 €

Titan garsoniera premium prin credit bancar situata langa statia de metrou N.Teclu

 • 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:10
Theodor Pallady, Titan, Ozana, 1 Decembrie 1918
+ Schita
36.200 €

Titan garsoniera premium situata langa statia de metrou 1 Decembrie 1918

 • 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, 21 feb, 09:09
Theodor Pallady
42.350 €

garsoniera 48 mp, bloc nou, Theodor Pallady, comision 0, se accepta credit

 • 48 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 20 feb, 14:42
Theodor Pallady
35.900 €

garsoniera, bloc nou, Theodor Pallady, comision 0

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 14 min.
Bucuresti, 20 feb, 14:27
Theodor Pallady
34.990 €

Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, Theodor Pallady.

 • 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, 20 feb, 13:50
Dristor, 3 minute metrou
47.800 €

Dristor, Laborator intersectie Cu Mihai Bravu garsoniera confort 1 semidecomandata, mobilata si utilata, etaj 5/10, constructie 1985, gresie,...

 • 32 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 20 feb, 12:20
Garsoniera, 39 mp, Pallady, 5 min. metrou N. Teclu
46.500 €

Dezvoltator, va punem la dispozitie apartamente in cel mai nou ansamblu rezidential din zona Theodor Pallady. La numai 5 minute de mers pe jos fata...

 • 39 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj din 10
Bucuresti, 19 feb, 16:52
Complex Topzone, finisaje premium, dezvoltator
48.000 €

Dezvoltator! Se poate achizitiona prin orice tip de credit cu un avans minim de 5%. Garsoniera face parte dintr-un imobil cu regim de...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:39
Garsoniera bucatarie mobilata, utilata, ac, comision 0%, Theodor Pallady
48.000 €

Topzone Rezidential este unul dintre cele mai noi ansambluri rezidentiale din sectorul 3, zona Theodor Pallady - 1 Decembrie 1918. Acest complex...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 19 feb, 11:36
Dristor, metrou
47.000 €

Dristorului, stradal, vedere spate, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situata chiar la metrou

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 19 feb, 11:10
Garsoniera decomandata spatioasa plata doar cu cash Titan Auchan
42.777 €

Oferim spre vanzare garsoniera spatioasa 40 mp utili ce include un balcon de 4 mp. Garsoniera dispune de finisaje de lux gandite pentru oameni cu...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 feb, 15:34
Ikea, Theodor Pallady, garsoniera
48.000 €

Dezvoltator! Se poate achizitiona prin orice tip de credit cu un avans minim de 5%. Garsoniera face parte dintr-un imobil cu regim de...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 17 feb, 14:41
Super pret cash garsoniera Titan Auchan Dezvoltator Comision 0%
37.800 €

Oferim spre vanzare garsoniera spatioasa 37 mp utili ce include un balcon de 3 mp. Garsoniera dispune de finisaje de lux gandite pentru oameni cu...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 17 min.
Bucuresti, 17 feb, 13:15
Garsoniera spatioasa ce include o gradina de 35 mp Theodor Pallady
47.590 €

Garsoniera superba de 71 mp ce include o gradina de 35 mp situat in Sectorul 3 al capitalei in zona noua. Ansamblu rezidential foarte cochet...

 • 71 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 14 feb, 18:14
Theodor Pallady
+ Schita
34.430 €

va propunem la vanzare o garsoniera decomandata 33 mp care se preda finisata la cheie, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica,...

 • 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, 14 feb, 14:11
Garsoniera, 39 mp, Pallady, 5 min/ metrou N. Teclu
46.500 €

Dezvoltator, va punem la dispozitie apartamente in cel mai nou ansamblu rezidential din zona Theodor Pallady. La numai 5 minute de mers pe jos fata...

 • 39 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj din 10
Bucuresti, 14 feb, 14:03