Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 235 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Crangasi, vanzare ap 4 cam
92.000 €

Crangasi metrou, parc ap. 4 cam., p/4, bloc 1989, 3 bai, instalatie electrica schimbata, cf liber numai vanzare locuinta sau cabinete...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 13:39
Universitate, vanzare ap 5 cam
195.000 €

Piata Universitatii, Magheru, Galeriile Orizont, ap 5 cam dec, 145 mp, boxa, cam serv mansarda, cf, bloc consolidat 2007, stare foarte buna pret...

 • Suprafata 145 mp
 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
 • Universitate ...4 min.
Bucuresti, azi, 13:39
Maria Rosetti, Popa Petre, rest Nicoresti
80.000 €

ap 4 cam sd., etajul 2/3, garaj, curte indiviziune, centrala de ap. cf liber, fara imbunatatiri, pret exclusiv nediscutabil, rog seriozitate

 • An constructie 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Metro M2 Universitate ...16 min.
Bucuresti, azi, 13:38
Piata Romana vanzare ap 5 camere
159.500 €

Piata Romana, Britis Consuel, bloc consolidat in 2010, Dorobanti 5 cam 160 mp, neamenajat cf, liber, se poate imparti si in 2 ap. cu 2 si 3 camere,...

 • An constructie 1939
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • Piața Romana (M2) ...2 min.
Bucuresti, azi, 13:36
Dorobanti Capitale vanzare ap 5 cam in vila
+ Schita
 

Dorobanti Capitale ANAF sector 1, ap 5 cam in vila p/2, garaj curte 116 mp proprietate indiviziune, cf, liber, stare foarte buna pret exceptional...

 • Suprafata 170 mp
 • An constructie 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...10 min.
Bucuresti, azi, 13:35
Aviatorilor
100.000 €

proprietar apartament fara imbunatatiri, Aviatorilor.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 13:12
Tineretului
134.500 €

Tineretului, vav parc, 4 camere, etajul 1, decomandat, renovat, 85 mp, 2 balcoane inchise, 2 grupuri sanitare, apropiere mijloace de transport,...

 • Suprafata 85 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Timpuri Noi ...11 min.
Bucuresti, azi, 10:04
Popesti Leordeni, Drumul Fermei
81.000 €

Ocazie! Apartament compus din 5 camere, 3 bai si balcon, curte, terasa (90mp utili). Dispus pe et 1, mansarda, mobilat si utilat. Cash sau credit,

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Popesti - Leordeni, azi, 02:57
Bucurestii Noi
+ Schita
119.000 €

apartament 4 camere la cheie, decomandat, bloc nou etaj 3/3 , 130 mp construiti, 102 mp utili, 2 bai, bucatarie inchisa, Soseaua Chitilei str....

 • Suprafata 130 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, ieri, 19:35
Sebastian, Dumbrava Noua, Parc Sebastian
89.500 €

hol in L, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, balconul si geamul de la sufragerie nu are termopan.

 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 18:37
Nordului, Caramfil
379.000 €

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5...

 • Suprafata 188 mp
 • An constructie 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Aurel Vlaicu ...12 min.
Bucuresti, ieri, 17:18
Crangasi
+ Schita
108.500 €

vanzare apartament 4 patru camere, etaj 1, mare, spatios, decomandat

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Crângași ...6 min.
Bucuresti, ieri, 16:50
Drumul Taberei, exterior Bucla, Raul Doamnei
+ Schita
76.000 €

etaj 1/4, decomandat, loc parcare ADP, 2 grupuri sanitare, liber, termopan, parchet, gresie fainta, acte facute, accepta credit.

 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:38
Drumul Taberei, aproape de Mall Afi Cotroceni
69.900 €

apartament confort 2 sporit, cu 2 bai, se vinde mobilat si utilat complet, renovat in 2014, schimbate inclusiv instalatiile sanitare si cele...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 16:36
Militari, aproape de Gorjului
69.000 €

apartament cu 4 camere, confort 1, cu balcon de 8 mp, fara imbunatatiri, suprafata utila 80 mp, liber,

 • Suprafata 88 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:32
Unirii, Institutul Bancar Roman
+ Schita
215.000 €

Proprietar vand apartament situat in spatele magazinului Unirea (Aleea Negru Voda 4), etaj 9/9, reconditionat integral. Se vinde exclusiv mobilat...

 • Suprafata 132 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...4 min.
Bucuresti, ieri, 16:31
Crangasi
88.000 €

imbunatatiri, 2 bai, 2 balcoane,boxa, an 1983, 2 lifturi, termopane

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:26
Piata Berceni
71.000 €

4 cam., cf. 1, curat, fara imb., acte la zi, 5 min. metrou,

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:13
13 Septembrie
135.000 €

Prosper amenajat, mobilat, centrala proprie, curat, bloc civilizat,

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 15:50
Unirii Bd., duplex 4-camere Octavian Goga-Tribunal
175.000 €

blocul se afla in apropierea BD.Unirii pe Bd. Octavian Goga foarte aproape de Tribunal, AP.4cam. Duplex, et.7si 8, SU-104mp,3balcoane, 2bai, imb....

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...14 min.
Bucuresti, ieri, 15:02
Bdul Marasesti, stradal, 4 camere, etajul 1
88.000 €

Bdul Marasesti, stradal, 4 camere, etajul 1, complet mobilat, utilat,

 • Suprafata 80 mp
 • Etaj 1 din 2
 • Tineretului (M) ...11 min.
Bucuresti, ieri, 15:02
Obor, Colentina, Doamna Ghica langa rond, stradal
1.000 €

terasa Colentina, magistrala spre Pantelimon, etajul 1/2 intro vila noua, acces separat, sc 250 mp, living, 4 dormitoare, 3bai, bucatarie, loc de...

 • Suprafata 250 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 15:02
Colentina, parc Plumbuita, Rau, Mc Donalds, Bacila
83.900 €

Ratb 282, str. Radovanu, 5/8, bloc 1986, reabilitat termic, 2 lifturi, 2/8 dec, 86 mp, centrala termica, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, p, um, ac,...

 • Suprafata 86 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 15:01
Lacul Tei, Maica Domnului
57.000 €

aproape Parcul Circului, 15 min. metrou Stefan cel Mare, 5 min. Facultatea de Constructii, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 14:52
Unirii, Casa Poporului, comision 0%
199.000 €

1991 anul constructiei, oferta vanzare apartament 4 camere pe Calea 13 Septembrie, 104 mp, etaj 3/8, mobilat si utilat, loc de parcare, boxa la...

 • Suprafata 104 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 14:29
Unirii, intersectie cu Traian, comision 0%
189.000 €

1997 anul constructiei, oferta vanzare apartament 4 camere pe Strada Straian, mobilat si utilat, 2 locuri de parcare, 110 mp utili, etaj 7/8,...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Iancului - M1 ...16 min.
Bucuresti, ieri, 14:28
Iancului-Mega Mall
110.000 €

terasa 10 mp, 2 balcoane, paza, liber,

 • Suprafata 106 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 17
Bucuresti, ieri, 14:10
Baicului, Popa Nicolae
86.000 €

vand apartament 4 camere vis-a vis de Planorama, etaj 4/4, doua grupuri sanitare, doua balcoane,imbunatatir, doua locuri de parcare.Pret negociabil.

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:56
13 Septembrie-Casa Poporului (Marriott)
+ Schita
245.000 €

imobil 2008, 5 camere, 172 mp, decomandat, etaj 3/7, 2 bai, 2 balcoane, 1 terasa, un loc de parcare subteran, liber,

 • Suprafata 172 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 13:55
Militari, Lujerului
125.000 €

4 camere, confort 1, 2 bai, 112 mp, 2 balcoane, centrala termica, renovat, g, f, p, t, um, ac, usi interior noi, loc parcare ADP, accepta credit,...

 • Suprafata 112 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 13:40
Vitan Mall
108.000 €

Va oferim spre vanzare un apartament de 4 camere, decomandat, etaj 4/10, 2 grupuri sanitare, imobil construit in anul 1982. Apartamentul are o...

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...10 min.
Bucuresti, ieri, 13:37
Universitate,metrou,aproape Unirii,Romana,Cismigiu
150.000 €

bloc 1980, reabilitat termic, ap. 4 camere, luminos, spatios 115 mp, 2 gr. sanitare, terasa mare, fara imbunatatiri, aproape Sala Palatului, Calea...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Metro M2 Universitate ...3 min.
Bucuresti, ieri, 12:36
Drumul Taberei, Brasov
80.000 €

apartament 4 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 4/4, balcon pe 2 camere, 90 mp, usa intrare lemn masiv, gresie, faianta, parchet, acces usor...

 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Lujerului ...14 min.
Bucuresti, ieri, 12:36
Crangasi, Ceahlau
+ Schita
70.000 €

ap. 4 camere semidecomandat, situat in cartierul Crangasi, zona Ceahlau, Are centrala termica, usa metalica, partial termopan, boxa la subsol....

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 1984
 • Etaj 8 din 8
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...5 min.
Bucuresti, ieri, 12:28
Salajan, piata, metrou, foarte spatios
+ Schita
149.000 €

zona linistita penthouse superb, cu terasa mare cca 40 mp, are o vedere superba pana la Dambovita. Deschiderile apartamentului sunt...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...7 min.
Bucuresti, ieri, 12:22
Unirii
220.000 €

Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, decomandat, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Metro M3 Izvor ...7 min.
Bucuresti, ieri, 12:01
Doamna Ghica, 4 camere
105.000 €

Proprietar, apartament 4 camere, 2 bai, hol in forma de H, bucatarie mare, 2 balcoane, situat pe strada Doamna Ghica, nr 20. Suprafata 94 mp, an...

 • Suprafata 94 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 11:45
Piata Victoriei, Titulescu
140.000 €

apartament 4 camere/constructie 1982, vedere mixta, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, etaj 6, decomandat,

 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • Metro M1 M2 Piața Victoriei ...6 min.
Bucuresti, ieri, 11:19
Cismigiu
170.000 €

chiar vav parc, Primaria Capitalei, strada Brezoianu, cf 1, decomandat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, marmura, gresie, faianta, parchet,...

 • Suprafata 117 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Izvor ...10 min.
Bucuresti, ieri, 11:10
Unirii, bd., pe strada Valeriu Braniste
+ Schita
117.000 €

intersectie Matei Basarab, bloc tip vila cu 3 etaje, parter inalt, 4 camere, decomandate, balcon, boxa, parchet, 2 gr sanitare, toate actele, zona...

 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piata Muncii ...18 min.
Bucuresti, ieri, 11:10
Calea Giulesti, stadion
93.000 €

chiar pe Porumbacu, etajul 3, 2 lifturi, 2 gr. sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Crângași ...9 min.
Bucuresti, ieri, 11:10
Unirii, Horoscop, Splaiul Unirii
209.900 €

duplex 4 camere transformat in 3 camere, suprafata 133.74 mp, etaj 7+8, constructie 1996, amenajat in 2007, gresie, faianta, parchet, tamplarie...

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 1996
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...7 min.
Bucuresti, ieri, 11:01
Brancoveanu, 4 decomandate, ultralux
98.000 €

Smart Rezidential va propune catre vanzare un apartament de 4 camere, perfect decomandat, care beneficiaza de finisaje de cea mai inalta calitate....

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 10:36
Metrou Costin Georgian, Vergului
66.000 €

vanzare 4 camere cf. 1, decomandat 80 mp, bloc 1978, etaj 10/10 cu etaj tehnic, are imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, sistem alarma, 2 grup sanitar,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Titan ...17 min.
Bucuresti, ieri, 10:32
1 Decembrie 1918, metrou
82.000 €

Jean Steriadi, confort 1, 7-8 minute metrou, decomandat, cf 1, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa subsol 8 mp, loc de parcare,...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...9 min.
Bucuresti, ieri, 10:26
Luica, Berceni
76.000 €

Apartament 4 camere sd, 2 gr sanitare, 2 balcoane, Berceni-Luica, apropiere mijloace transport, metrou cca 12-15 min, in zona mall, piata, banci,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 10:25
Unirii
239.900 €

imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, decomandat, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in...

 • Suprafata 140 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, ieri, 10:18
Maica Domnului - Deleni
91.000 €

84,5 mp, cf. 1, camerele parchetate, termopane (inclusiv ambele balcoane), curat, cadastru, intabulare, bloc anvelopat,

 • An constructie 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Metro M1 Obor ...16 min.
Bucuresti, ieri, 10:08
Universitate, Piata Rosetti, vanzare apartament 4 camere in vila
156.000 €

Oferta de nerefuzat, la 1500 euro/mp: La 3 minute de mers pe jos pana in Piata Universitatii, fix in Piata Rosetti, este disponibil pentru vanzare...

 • Suprafata 100 mp
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 09:50
Cartier Latin, penthouse
70.000 €

et. 6, complet mobilat si utilat, 2 niveluri, zona de zi la parter cu living, baie, bucatarie, loc de luat masa, balcon si zona de relaxare la etaj...

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 09:36