Vanzari apartamente 4+ camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 4+ camere - 184 anunturi
Subrubrica: apartamente 4+ camere
Centru
149.000 €

Proprietar vand apartament 4 camere Bd-ul. Regina Elisabeta, stradal, 6/7, aproape metrou.

 • 80 mp
 • An 1961
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 02:50
Ferentari
27.000 €

4 camere cf. 2, cu imbunatatiri, disc.,

 • 68 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 23:03
Iancu Nicolae, Pipera
+ Schita
234.000 €

apartamentul tau cu gradina situat langa padure ! 3 locuri de parcare in subteran, 2 boxe, curte, terasa, camara, spalatorie, semineu functional pe...

 • 244 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 20:30
Parcul Tei, vedere panoramica spre Lacul Tei
109.900 €

apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu...

 • 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
Buftea, Domeniul Stirbei
129.900 €

4 camere, amenajat modern, mobilat complet, functional, spatios, luminos, cu terasa generoasa. Se vinde la cheie, direct proprietar

 • 150 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Buftea, ieri, 11:40
Teiul Doamnei, sectia 7 politie
101.000 €

cf. I sdec, etaj 6/8, 85 mp, 2 balcoane, 2 bai, gresie, faianta, parchet (imbunatatiri decente), termopan integral, usa metalica, merita pret fix

 • An 1985
 • Etaj 6 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:00
Regina Maria stradal, Unirii 10 min., Libertatii
+ Schita
81.000 €

rond Cosbuc stradal R. Maria, la 10 min. de Unirii, Casa Poporului, parc Carol, necesita renovare totala, et. 1/1, compartimentare exclusiva nu are...

 • 149 mp
 • An 1920
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:55
13 Septembrie, Sebastian
109.900 €

Vand apartament 4 camere in zona 13 Septembrie Sebastian, Dorneasca, hol H 2 bai, 2 balcoane inchise termopan, centrala noua, usa metalica, aer...

 • 98 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 20:23
Doamna Ghica, vizavi Planorama
86.000 €

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.

 • 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:59
Parcul Sebastian
107.000 €

4 cam, hol H, 100 mp utili, 2 balcoane, 2 bai cu cada respectiv dus, bucatarie mobilata si utilata, AC, masina spalat,

 • 100 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 18:30
Sisesti, apartament 4 camere ansamblu rezidential
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp),...

 • 148 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 16:26
Dristor
136.000 €

complet renovat, mobilat si utilat lux, instalatii electrice si sanitare schimbate toate prin sapa, calorifere noi, gresie, faianta, parchet,...

 • 90 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:42
Drumul Taberei
89.000 €

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat cadastru...

 • 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:30
Apartament cu 4 camere zona de nord Bucuresti
+ Schita
169.500 €

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp),...

 • 154 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 15:01
Berceni, Oltenita
103.000 €

Aparatament 4 camere, decomandat, etajul 1/10, cu 2 grupuri sanitare, st 90 mp centrala termica, g, f, p, t, um, beneficiaza de o terasa apx 50 mp...

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:59
Mosilor, Mega Image, intersectie cu Fainari
+ Schita
125.000 €

stradal pe Mosilor, la doar 5 minute pe jos de metrou Obor, vedere integral spate (liniste), etaj 1/9, bloc 1982, semidecomandat, renovat, 2 gr....

 • 83 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:41
Berceni, Sos. Oltenitei
97.500 €

langa Lidl, bloc reabilitat, 4 camere, 2 bai, fara imbunatatiri,

 • 86 mp
 • An 1986
Bucuresti, ieri, 14:37
Ion Mihalache, fost 1 Mai, colt cu Radu Boiangiu
161.000 €

Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) colt cu Radu Boiangiu, bloc reabilitat, etaj 1/8, vedere spate si lateral, balcon pe fiecare camera, parchet...

 • 119 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:32
Sisesti nr. 119 apartament cu 4 camere
+ Schita
149.500 €

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp),...

 • 130 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 13:28
Televiziune Pangrati
1.200.000 €

apartament in vila penthouse etaj 2+ mansarda, spatii depozitare demisol, garaj 80 mp, etaj 2 su 301 mp, 7 camere bucatarie mobilata si dotata 4...

 • 500 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:48
Metrou Piata Unirii la 5', Mitropolie-Regina Maria
+ Schita
163.500 €

apartament cu 4 camere, situat in zona Pietei Unirii-Mitropolie, parter inalt, 119 mp, avand in vecinatate Gradinita Pisicile Aristocrate, Mega Image.

 • 119 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:39
Drumul Taberei
63.000 €

Bucla, etajul 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat partial, acte facute,...

 • 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 12:25
Baneasa, Gradina Zoologica, Carina Residence
210.000 €

apartament decomandat, situat in ansamblul rezidential Carina Residence, bloc costruit in anul 2009, suprafata 130 mp, parcare subterana, mobilat...

 • 130 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 11:54
Dristor metrou
118.000 €

chiar pe Rm. Sarat, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate...

 • 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
Grigorescu, metrou
93.000 €

chiar pe Prevederii, bloc reabilitat, stradal, 2 lifturi, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa...

 • 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
Grigorescu metrou
105.000 €

Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu, 5 minute parc IOR, piata si mall Park Lake, bloc tip H, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet,...

 • 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:54
Nordului, Herastrau
339.000 €

apartament de lux parc Herastrau, loc de parcare garaj, mobilat si utilat, trei bai, lift, zona inchisa, trei dormitoare, doua terase, rulouri...

 • 140 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:10
Politehnica
+ Schita
97.999 €

vand apartament cu 4 camere pe aleea Politehnicii, decomandat, renovat recent cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica,...

 • 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:39
Nicolae Grigorescu
93.000 €

10 minute metrou, 2 gr sanitare, 2 balcoane, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, bloc anvelopat, liber

 • 88 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:35
Unirii, Fantani ap 4 cam., dec., 6/8, curat
215.000 €

Unirii, Fantani va oferim la vanzare aproape de Casa Poporului, un ap. de 4 cam. cf. 1 sporit dec., cu vedere mixta si situat la et. 6/8 intr-un...

 • 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
Militari, apartament spatios
96.000 €

Militari, Uverturii, Teatrul Masca, apartament cu 4 camere, spatios ,luminos cu termopan, parchet, 2 bai, balcon inchis, parcare ADP, bloc civilizat

 • 81 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 09:01
Drumul Taberei, Al Pascani
67.000 €

4 cam., cf. 2, dec, Drumul Taberei al Pascani, 2wc, balcon mare, centrala termica, aer conditionat, faianta, gresie, parchet, termopan, usa...

 • 65 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 08:47
Crangasi
+ Schita
108.500 €

vanzare apartament 4 patru camere, etaj 1, mare, spatios, decomandat

 • 83 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:45
Unirii, Alba Iulia, metrou, finalizat
+ Schita
133.500 €

Cu lift, constructie noua, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program...

 • 78 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 08:41
Imobile, particular vinde:
 

apartament 4 camere + spatiu comercial 120 + 30 mp, parter - Virtutii si casa curte Marriott, 4 camere, zona superba;

Bucuresti, ieri, 08:27
Apart 4 camere Ferentari Blocurile Rosii, rusesti 93mp Comision 0%
65.000 €

Apartament de 4 camere confort 1 decomandat, PARTER INALT, situat pe Calea Ferentari la nr. 72, la Politia Locala Sector 5, in blocurile rusesti de...

 • 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 06:30
Bucurestii Noi, soseaua Chitilei, Pod Constanta
170.000 €

va prezentam spre vanzare un imobil nou in curs de finalizare situat in zona Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, pe strada Infratirii la nr. 18,

 • An 2018
 • Etaj 1 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, 27 feb, 20:01
Giurgiu, jud: Giurgiu - Tineretului
58.000 €

vand apartament cu 4 camere, decomandat, parter, suprafata :106 mp, termopane, centrala termica; accesul in apartament nu se face din scara...

 • 106 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Giurgiu, 27 feb, 19:54
Eroii Revolutiei
115.500 €

Apartament 4 camere, 92 mp zona m. E. Revolutiei

 • 92 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 27 feb, 18:41
Dacia - Vulcanescu, ultracentral
125.000 €

apartament in suprafata de 145 mp, format dintr-o garsoniera si un apartament de patru camere, total decomandat, vedere stradala, intrare stradala,...

 • 145 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, 27 feb, 18:07
Rahova, Cartier Confort Urban, RATB 117
86.900 €

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat,...

 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 27 feb, 16:51
Straulesti metrou, 2 Cocosi
179.900 €

1/P+2, 4 camere in vila noua 2018, 125 mp utili, 140 mp construiti, 2 bai, balcon terasa, 1 loc parcare in curte, centrala termica proprie,...

 • 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, 27 feb, 16:41
Rahova, Ispirescu, Liceul Bolintineanu,Policlinica
+ Schita
75.500 €

1983, bloc reabilitat, 2/8, 88 mp, confort 1 sporit, 2 bai mari, 2 balcoane, termopane, loc parcare ADP, apropiere Mall, parc Sebastian, piata,...

 • 88 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 27 feb, 16:41
Zona de nord, apartament 4 camere
149.500 €

Apartament cu 4 camere tipul 4D situat la parter, suprafata construita 105,9 mp (84,5 mp suprafata utila) la care se adauga terasa cu suprafata de...

 • 105 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, 27 feb, 16:28
Mosilor, Obor, 6 minute de metrou, stradal
94.000 €

9/10, cf. 1, dec., 85 mp, 2 bai, 2 balcoane, luminos, orientat pe sud, pozitie de exceptie, contorizat, bloc 1982, reabilitat termic, g, f, p, t,...

 • 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 27 feb, 15:38
Vanzari apartamente 4 camere zona 1 Decembrie
79.800 €

Va propunem spre vanzare un apartament de 4 camere in zona titan-auchan. apartamentul este situat la etajul 8 al unui imobil cu regim de inaltime P...

 • 86 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 27 feb, 15:35
Universitate
195.000 €

vanzare apartament cu 4camere, exclusivist, in zona Universitate, etaj 5/7, decomandat, suprafata utila totala 115 mp, bloc din 1935-fara risc...

 • 115 mp
 • An 1935
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 2 min.
Bucuresti, 27 feb, 15:17
Mihai Bravu, Vitan, Prosper, Kaufland
97.000 €

etaj 7/10, dec., constr. 1984, supr. utila 80 mp, 2 bai, 2 balcoane, cu imbunatatiri (gresie, faianta, parchet, AC, PVC, usa metalica, geam baie,...

 • 80 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 27 feb, 15:14
Lacul Tei, Facultatea de Constructii, Domino
62.000 €

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, geam la baie, vedere mixta, liber,...

 • 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 27 feb, 15:05
Mosilor, Obor, 6 minute metrou
94.000 €

9/10, decomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat,...

 • 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 27 feb, 15:04
Mosilor, Carol
90.000 €

8/8 cu etaj tehnic, semidecomandat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, contorizat (apometre, repartitoare, contoar...

 • 77 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 27 feb, 15:04
Drumul Taberei
90.000 €

Valea Argesul, lux, cf. 1, dec, 3/4, reabilitat, 2 bai, renovat, materiale cal. superioara (g, f, p, t, um+ct) usi noi, instalatii noi, ob....

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 27 feb, 14:24
Colentina
112.500 €

Colentina, 4 camere, cf. 1, dec, 2/4, constructie 1990, 95 mp, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare.

 • 96 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 27 feb, 14:16
Apartament cu 4 camere, Piata Victoriei
164.900 €

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un apartament cu 4 camere, un spatiu decomandat, in suprafata utila de 83 mp, foarte bine...

 • 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 27 feb, 14:12