Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 1325 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
70.000 €

PROPRIETAR, VAND IMOBIL CU 3 CAMERE, COMPLET FINISAT, UTILAT SI MOBILAT, CONTORIZARE PROPRIE, PRET NEGOCIABIL

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 23:17
+ Schiță
70.000 €

PROPRIETAR, VAND IMOBIL CU 3 CAMERE, COMPLET FINISAT, MOBILAT SI UTILAT, CONTORIZARE PROPRIE, PRET NEGOCIABIL

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 22:57
58.000 €

cf. 1, fara imb., liber, toate actele, neg.,

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 22:19
31.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, liber,

 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 21:59
63.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru,

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 21:58
50.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru,

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 21:56
 

bucatarie inchisa, renovat 2014, centrala termica, mobilat utilat 65 mp utili, + 40 mp mansarda neamenajata pe acelasi nivel, acte fara legea 112,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • Universitate ...16 min.
Bucuresti, azi, 21:53
44.000 €

cf. 2, bloc reabilitat termic, fara imb., zona buna, linbistita, merita vazut, toate actele, accept credit,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 21:28
60.500 €

cf. 1, curat, contorizat, bloc reabilitat termic, instalatii electrice noi, toate imb., totul nou, balcon inchis, c+i, accept credit,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 21:25
58.000 €

cf. 1, bloc reabilitat termic, termopane, stradal, vedere spate, fara imb., liber, balcon inchis, toate actele,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 21:22
66.000 €

cf. 1, curat, contorizat, toate imb., bloc reabilitat termic, loc parcare, balcon inchis, mobilat, zona buna, accept credit,

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:21
73.000 €

cf. 1, curat, centrala proprie, termopane, semi imb., 2 gr. sanitare, toate actele, accept credit,

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 21:20
68.000 €

ap. 3 cam., cf. 1, cu imb., balcon inchis, bucatarie mare, instalatii schimbate,

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 21:19
43.500 €

ap. 3 camere, cf. 2, bloc reabilitat, fara imb.,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 21:17
77.000 €

apartament mare cu 2 bai si balcon generos cu spatii de depozitare si hol mare,excelenta compartimentare, curat , situat in bloc anvelopat cu scara...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1981
 • Etaj 8 din 9
 • Piata Iancului ...1 min.
Bucuresti, azi, 20:59
86.500 €

lux vanzare 3 camere, finalizat, mutare imediata, Aparatorii Patriei, dezvoltator, decomandat, spatii de depozitare, camere spatioase. Credit Prima...

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Apărătorii Patriei ...10 min.
Bucuresti, azi, 20:57
43.500 €

apartament 3 camere conf 2 curat fara imbunatatiri, cadastru intabulare acc credit de orice fel bloc civilizat zona curata,

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 20:50
82.000 €

vand ap. 3 cam., et. 8, cu 2 bai si 3 holuri, balcon, total mobilat,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 19:53
+ Schiță
59.900 €

apartament etaj intermediar se vinde la cheie, finisaje la alegere. Bransare, contorizare individuala, loc de joaca langa bloc. Acces mijloace...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 19:48
63.000 €

liber, 3 cam. sd., 4/8, termopane, 2 bai, posibilitate de centrala, balcon logie, merita vazut,

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 19:41
142.000 €

exclus agentii!!! Pret: 135.000 € + Tva. Cadou un loc de parcare. Apartamentul este situat la 200m de statia de metrou Grozavesti si dispune de o...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 9 din 9
 • Grozavesti ...6 min.
Bucuresti, azi, 19:29
+ Schiță
115.000 €

exclus agenti, pret: 115.000 € tva inclus. Apartamentul este situat la doar 200m de statia de metrou Grozavesti, 90% din proiect, vandut;

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • Grozavesti ...6 min.
Bucuresti, azi, 19:16
+ Schiță
89.990 €

Mega Image, in spate Piata Norilor, apartament 3 camere, decomandat, etaj 2/9, suprafata 74 mp, balcon deschis pe toata lungimea apartamentului....

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Tineretului ...3 min.
Bucuresti, azi, 19:12
+ Schiță
110.000 €

proprietar, cf. 1, 5 min. metrou Brancoveanu si Oraselul Copiilor, renovat 2003, ac, gresie, faianta, termopan, um, acte proprietate. Fara agentii...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1983
 • Etaj 2 din 4
 • Constantin Brancoveanu ...4 min.
Bucuresti, azi, 19:12
+ Schiță
109.000 €

exclus agentii! Pret:109.000€/TVA inclus, blocul in care este amplasat apartamentul este situat la doar 200m de metrou Grozavesti, 90% din...

 • Suprafata 77 mp
 • An constructie 2017
 • Etaj 5 din 9
 • Grozavesti ...6 min.
Bucuresti, azi, 19:06
59.500 €

Posta, stradal et.7, cf1, scara stradala, vedere pe spate, liniste, orientat pe sud, luminos, bl. reabilitat termic, termopan, um, balcon mare,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 19:05
86.100 €

compus din 2 camere si un birou, cu o suprafata utila de 73 mp (apartament + birou), apartamentul de 3 camere TIP A este alegerea perfecta pentru...

 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Parc Bazilescu ...4 min.
Bucuresti, azi, 18:57
138.000 €

Atlas Park, apartament 3 camere cu suprafata utila totala de 80 mp situat la etajul 3/5.

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 18:46
92.000 €

bloc nou, predare iulie 2018, stradal, 76 mp, 2 gr. sanitare, decomandat, centrala termica, finisaje la alegere. Orientare vest, Faza 3 scara C,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • Gorjului ...7 min.
Bucuresti, azi, 18:26
+ Schiță
92.000 €

3 camere, decomandat, confort 1, 1 baie, 2 balcoane tip logie inchise, anvelopat termic, renovat, parchet, gresie si faianta, usa metalica,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • Tineretului ...8 min.
Bucuresti, azi, 18:16
69.900 €

vanzare apartament 3 camere 88 mp,decomandat la 3 minute de metrou. Finisaje incluse. Centrala termica si calorifere, racordat la toate...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • Berceni ...3 min.
Bucuresti, azi, 18:09
83.000 €

va propun un apartament de 3 camere in zona Tei cu acces la mijloacele de transport in comun si la Parc. Apartamentul este situat la etajul 5/8,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • Obor ...18 min.
Bucuresti, azi, 18:03
66.000 €

imobil nou, d+p+6e, situat pe strada Acvilei nr. 42, constructie si compartimentare caramida, balcon, geam la beie, finisaje la alegere, parcare...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 18:00
53.000 €

stradal, fara risc,

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 17:55
56.100 €

apartament nou in Sun Park Berceni, regim de inaltime scazut, lift, finisaje la alegere, se accepta credit prima casa, direct dezvoltator, comision...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:55
56.100 €

dezvoltator, vand apartament nou, 3 camere, in sector 4, aproape de Turnu Magurele si Carrefour Grand Arena. Locuinta se vinde finisata la cheie,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 17:54
82.000 €

bloc reabilitat, parchet , termopan, 2 grupuri sanitare, unul cu geam, 2 balcoane, liber, loc parcare ADP, ideal locuit, investitie, vecinatati....

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • Titan ...8 min.
Bucuresti, azi, 17:54
63.000 €

3 camere, confort 1, langa statia Ratb, 800 m fata de metrou, bloc nou, compartimentare caramida, finisat complet, contorizare separata, centrala...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Dimitrie Leonida ...12 min.
Bucuresti, azi, 17:51
72.900 €

decomandat, etajul 3/4, 68 mp, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, acte la zi, merita

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 Decembrie 1918 ...12 min.
Bucuresti, azi, 17:50
53.000 €

vand apartament cu 3 camere, la 5 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Dimitrie Leonida. Se accepta credit Prima casa. La plata cash ofer...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • Dimitrie Leonida ...11 min.
Popesti - Leordeni, azi, 17:50
72.000 €

terasa perfect hidroizolata, amenajat, mobilat, utilat, AC, centrala proprie.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 17:50
70.000 €

Piata Resita, Moldoveni, confort 1, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare.

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 17:50
125.000 €

Tineretului Vacaresti Palatul Copiilor ap 3 cam sd etaj 2/7 bloc 1989, 2 g sanitare cf locuit, bloc monolit rog seriozitate pret 119500 euro,

 • An constructie 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Mihai Bravu ...15 min.
Bucuresti, azi, 17:47
69.900 €

apartament 3 camere 81 mp utili, Confort Urban Rahova, complex rezidential cu peste 30 de blocuri deja finalizate, garantam un proiect conform...

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • Piața Unirii ...3 min.
Bucuresti, azi, 17:43
55.650 €

apartamentul de 3 camere este disponibil pe etajul 1 intr-un imobil nou, P+3E situat in apropierea centrului comercial Carrefour Grand Arena, cu...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 17:42
74.000 €

3 camere la etajul 2, Bulevardul Metalurgiei, Berceni. Blocul este construit, mutarea se face in vara anului 2018. Finisajele sunt la alegere:...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • Dimitrie Leonida ...19 min.
Bucuresti, azi, 17:41
74.900 €

2 grupuri sanitare, cu geam, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, spatios, eliberabil repede, imbunatatiri, AC,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...10 min.
Bucuresti, azi, 17:40
55.000 €

proprietar ap 3 cam semidecom, langa parc Moghioros, et 10, cu etaj tehnic deasupra. Renovat : gresie, parchet, termopan, semimobilat, 2 lifturi....

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 17:29
55.650 €

apartament 3 camere, ansamblu rezidential , pret excelent, Carrefour Grand Arena,Selgros, centrala termica de apartament,contorizari separate,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 17:17
+ Schiță
189.900 €

acces facil Universitate, Piata Unirii, spatios si luminos, 146 mp utili, imobil elegant, an 2014, etaj 1, lift, finisaje LUX, bucatarie...

 • Suprafata 170 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • Piata Iancului ...19 min.
Bucuresti, azi, 17:14