Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 927 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Politehnica, Lidl
70.900 €

3 cam., 2 bai cu geam, (cada/si cabina dus) vedere parc, imbunatatiri, liber, AC,

 • 70 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 03:25
Militari, Veteranilor
48.000 €

3 camere Militari, Rasaritului, Zorelelor nr. 6, conf. 2, 52 mp, circular, 8/10, bloc 1978, are instalatie pentru centrala proprie cu gaze,...

 • 52 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 00:30
13 Septembrie, Sebastian, semicentral
93.500 €

Strada Mihail Sebastian, confort I, semidecomandat, an constructie 1987, et. 7/8, supr. 73 mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet,...

 • 73 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 22:49
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
75.000 €

Militari Residence, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la...

 • 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:45
Tintasului strada, Grivita
155.000 €

Bloc nou fin in anul 2018 p+4E apartamente 3 camere, cu finisaje de calitate.Toate utilitatile: lift, parcare subterana, boxa, imob. se afla la 5...

 • 114 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 23:46
Drumul Sarii, str. Aleea Platanului
127.000 €

proprietar vand ap. 3 camere intr-un imobil 4 nivele, etaj 1, mobilata, utilat, centrala de ap., loc de parcare,

 • 80 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:05
Drumul Taberei
+ Schita
78.000 €

Apartament cu 3 camere situat in Drumul Taberei in proximitatea statiilor de metrou la parterul unui imobil reabilitat termic in anul 2011,...

 • 67 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:50
Militari
+ Schita
80.000 €

Aleea Poarta-Alba, cf 1 semidec, et 9/10, 2 bai cu cada, 2 balcoane, ca imbunatatiri; parchet, termopan, gresie, faianta, termopan, centrala...

 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 22:35
Bulevardul Uverturii, zona Lujerului
68.000 €

proprietar vand ap. 3 camere, cf. 1, 2 balcoane, vedere mixta, multiple imbunatatiri, blocul din spatele complex Sir, 3 minute pana la metrou, 5...

 • 72 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 22:20
Drumul Taberei Frigocom Bd Timisoara
50.000 €

ofer apartament 3 camere semidecomandat, 49 mp utili, partial amenajat, gresie, faianta la baie si bucatarie, parchet, termopan, usa metalica,...

 • 49 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:57
Ferentari, Tunsu Petre
26.000 €

primele blocuri de la stradal, cf. 2, libera, gaze, caldura RADET, scara foarte curata, cu interfon,

 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:21
Fundeni
+ Schita
72.500 €

complex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 270 apartamente ( garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, loc de parcare gratuit,...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Dobroesti, ieri, 21:21
Oferta toamnei: Loc de parcare gratuit ! COMISION 0% PENTRU CUMPARATORI!
Splaiul Independentei, Eroilor,Grozavesti-Orhideea
+ Schita
128.000 €

Vanzare apartament 3 camere total decomandat in complex Cotroceni Smart Residence 2019 - Splaiul Independentei 202M. 71 mpu - 88 mpc. Optional...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:01
Parcul Tei, vedere panoramica spre Lacul Tei
115.000 €

Apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu...

 • 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:05
Soseaua Alexandriei, Bragadiru, bloc nou
72.000 €

bloc nou, finisaje lux, 3 camere, decomandat, mobilat si utilat lux, 2 balcoane, 2 bai cu geam in exterior, una cu cada si una cu cabina de dus,...

 • 82 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 16:00
Titan, Salajan
+ Schita
85.000 €

ap. noi 3 cam. la cheie direct de la dezvoltator. Zona linistita , aproape de mijoace de transport, 15 min, piata, scoala si gradinita. Parcare...

 • 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:20
13 Septembrie 114
125.000 €

zona Marriott, exclus agentii,

 • 90 mp
 • An 1985
Bucuresti, ieri, 21:17
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
112.000 €

apartament 3 camere 189.3 mp, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant...

 • 189 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:00
Titan
70.000 €

Urgent, negociabil vand ap. 3 camere langa metrou Titan. Parchet si termopan, bloc curat, vedere la parcare. Numai pt persoane fizice hotarate,

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:51
Lamotesti, Aleea Uioara
65.000 €

ap. 3 camere, 63,25 mp, imbunatatiri, parchet, termopan, loc parcare, acte complet,

 • An 1973
Bucuresti, ieri, 20:39
Pallady, metrou Nicolae Teclu, sector 3
69.350 €

apartament 3 camere 79.8 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 20:39
Colentina - Maior Bacila ocazie
78.000 €

cf.I Sporit decomandat, 81 mp, 2/8, cu hol in h, cea mai mare impartire de apartament, bl. 1987, liber, centrala termica proprie, termopane...

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 12:14
Pantelimon, Lidl, 5 min Cora, Cernica Building
56.000 €

Cernica Building ansamblu rezidential de blocuri si vile te invita sa profit acum de preturi promotionale pt. ultimele apartamente din blocul nr 1...

 • 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Pantelimon, ieri, 12:13
Baneasa
+ Schita
111.500 €

bloc in curs de reabilitare realizat in proportie de 80%

 • 67 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:45
Stefanesti de jos, Cosmopolis
115.000 €

Vand apartament 3 camere in complex Cosmopolis

 • 70 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Stefanestii de Jos, ieri, 10:54
Titan, Auchan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
76.380 €

apartament 3 camere 80.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 20:27
Pipera
84.250 €

direct dezvoltator: Pipera, Complex Citylights, constructie 2011, finisat 2019, etaj 7/8, vedere panoramica. Suprafata: 77 mp utili + 4.5 mp balcon.

 • 81 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Voluntari, ieri, 20:21
Colentina, Teiul Doamnei, strada Litovoi Voievod
75.000 €

3 camere, confort 1, semidecomandat, etaj 3/10, liber, bloc reabilitat termic, termopane integral, balcon, geam baie, 68 mp, bloc 1970, intabulare,...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:05
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
79.800 €

apartament 3 camere 84 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:57
Drumul Taberei, Mall Plaza Romania
+ Schita
115.000 €

Plaza Residence, particular vand ap. 3 camere, confort 1, decomandat, 3 ac, liber, mobilat, utilat, renovat recent, balcon 6,70 mp, centrala...

 • 72 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 19:48
Drumul Taberei, Compozitorilor 1 Mai nr 31 stradal
+ Schita
73.000 €

PARTICULAR Drumul Taberei, Compozitorilor, 1 Mai nr 31, stradal, semidecomandat,termopan usa metalica gresie faianta necesita amenajari 8/10, 2...

 • 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 10:26
Unirii, Fantani
+ Schita
182.000 €

proprietar vand 3 camere bd. Unirii Fantani

 • 75 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:17
Rahova, Petre Ispirescu
57.000 €

1 minut bulevard, cf. 1 dec, 2 grupuri sanitare, parchet, termopan, ac, se vinde mobilat, apartament pe mijloc, contor gaz pentru centrala, 2...

 • 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 19:48
Vacaresti
+ Schita
92.920 €

Ansamblu rezidential ce dispune de o pozitionare excelenta, fiind situat in Sudul Bucurestiului, cartierul Vitan, aproape de scoli si gradinite...

 • 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 19:45
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
92.000 €

apartament 3 camere 87.73 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
Duplex Emerald Residence, cu curte proprie 40 mp
+ Schita
195.000 €

Apartament de 3 camere de tip duplex p+1, cu curte in folosinta exclusiva de 40 mp, loc de parcare in garaj subteran, boxa, 2 grupuri sanitare,...

 • 75 mp
 • An 2008
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 19:43
1 Mai, Ion Mihalache, Turda
139.000 €

apartament 3 camere, etaj 3/P+10, imobil din 1982- reabilitat termic, 72 mp totali, 2 balcoane, baie, are parchet masiv, aer conditionat, usa...

 • 72 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
Titan Theodor Pallady 3 camere, 93.2mpc
85.000 €

Titan, Theodor Pallady, apropiere metrou N. Teclu, ap 3 cam dec, et 3, 93.2mpc, balcon, centrala term, finisaje la cheie, toate utilitatile,...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Etaj 1
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:33
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, finalizat
+ Schita
124.666 €

apartament 3 camere, decomandat, 132.16 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 132 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:18
Militari, langa metrou Cora Lujerului, bloc nou
+ Schita
106.000 €

dezvoltator imobiliar vand apartament 3 camere decomandat, la 5 minute de mers pe jos de statia de metrou Lujerului, etaj 1 din 8, situat intre...

 • 81 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 19:15
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
113.643 €

ap. 3 cam+terasa, decomandat, 126.4 mp, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie...

 • 126 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:15
Titan
71.000 €

Liviu Rebreanu, stradal aproape Auchan, c-tie 1985, cf. 1, etaj 3, 2gr. sanitare, balcon, 70 mp, langa scoala, 10 minute de metrou Titan si parcul...

 • 70 mp
 • An 1984
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 19:10
Metro Militari, 3 cam, loc parcare, mutare 30 zile
+ Schita
88.253 €

Metro Militari, loc parcare CVC, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior, Beton B400 Heidelberg...

 • 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 19:05
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
67.900 €

apartament 3 camere 69.65 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 70 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 18:57
Titan, metrou Nicolae Teclu, sector 3
+ Schita
91.000 €

apartament 3 camere 85.76 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:39
Lacul Tei
+ Schita
88.000 €

apartament 3 camere, decomandat, partial mobilat si utilat, etaj 8/10, centrala termica, aer conditionat, bucatarie open space, locatie Bd. Lacul...

 • 71 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:29
Berceni Eroii Revolutiei, City Mall ideal credi
50.500 €

6 minute metrou, ap. 2 camere, confort 1, semidecomandat, su. 50 mp, plus balcon 10 ml pe toata suprafata apartamentului et. 7/10, cadastru...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:27
Pallady
+ Schita
71.000 €

Apartamentul propus spre vanzare este cu 3 camere, decomandat cu o suprafata totala utila de 64 mp, ingenios compartimentat. Pretul include TVA!...

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:27
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
59.699 €

apartament 3 camere 63,3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:21
Titan, Ozana, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
73.469 €

apartament 3 camere, decomandat, 76.6 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai,...

 • 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:15
Titan, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3
+ Schita
70.810 €

apartament 3 camere 67.4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam...

 • 67 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:12
Rahova, Magurele
66.900 €

Va oferim spre vanzare apartamente cu 3 camere decomandate, in bloc nou cu acces rapid la transportul in comun si a punctelor de interes ale...

 • 81 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:05
Tineretului vav parc + 3 minute metrou
99.500 €

Bloc reabilitat, an constructie 1977, decomandat, etaj 6/10, 72 mp, necesita renovare, toate actele, liber, 2 minute metrou Tineretului si parc.

 • 65 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 18:00
Titan, Trapezului metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
74.490 €

sector 3, apartament 3 camere decomandat, 78.41 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare,...

 • 78 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:57
Soseua Oltenitei, Piata Sudului
+ Schita
95.000 €

Apartament 3 camere decomandat in cel mai modern ansamblu reziential din zona de sud, la 15 min de centru, finisaje foarte calitative, spatii...

 • 95 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
Soseaua Viilor
+ Schita
99.000 €

in proiectul sau ISG 3, ISG Residence, ofera spre vanzare apartamente cu 3 camere, cu compartimentare decomandata.

 • 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 17:50
Apartament 3 camere decomandat Green Grove Residence - Comision Zero
90.000 €

Green Grove Residence este un proiect nou , modern ,P+4 , amplasat intr-o zona foarte linistita , in imediata apropiere a Bulevardului Timisoara ....

 • 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:48
Militari, Apeductului, ansamblul Raf.ro
65.000 €

Dezvoltator, bloc nou P+7, finalizat, mutare imediata, se accepta credit, langa ratb, predare la cheie, finisaje exclusiviste, bloc cu canalizare,...

 • 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:40
Militari, Apeductului Residence
59.000 €

promotie limitata, direct dezvoltator, bloc finalizat, mutare imediata, canalizare, decomandat, bucatarie inchisa, 2 gr. sanitare, predare la...

 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:39
Fundeni, pod
+ Schita
68.500 €

etaj 4, 2 gr sanitare, 84 mp, spatiu verde in fata de 5000 mp, loc de joaca pentru copii, bloc locuit, lift, se accepta credit, la cheie, centrala...

 • 84 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:36
Oferim asistenta pentru obtinerea unui credit, comision 0% pentru cumparatori!
Prelungirea Ghencea nr.161 B
1.000 €

Apartamente 2 camere, 3 camere, garsoniere tip Studio/Prelungirea Ghencea 161 B.

 • 96 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 17:35
Metrou Berceni, ultimul apartament 3 camere
66.405 €

Apartament 3 camere decomandat, nou, aproape gata, la 3 min. metrou. 69900 euro, tva 5% inclus,

 • 87 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 17:35
Metrou Aparatorii Patriei, cel mai bun pret
55.747 €

3 camere nou, Berceni, metrou Aparatorii Patriei Predare la cheie, gresie faianta parchet usi de interior la alegere, centrala proprie,...

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:35
Romana Universitate, Balcescu fara risc seismic
89.000 €

etaj 2/9, renovat, mobilat modern, utilat, aer conditionat, masina de spalat, geam la baie, vedere spate (liniste), liber, toate actele la zi....

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:30