Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 35 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Stefan cel Mare-Tei
  Salveaza cautarea
Obor, Plumbuita
69.900 €

vizavi parc Plumbuita, la intersectia Dna. Ghica si sos. Colentina, luminos. fin.feb 2022. Avans min 15%. Complex cochet 7 apartamente optional loc...

 • 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 2, ieri, 21:50
Lacul Tei, vav de Parcul Tei
50.500 €

Langa Fac. de Constructii, STR. Teiul Doamnei, vedere spate, bloc civilizat, an.1977, reabilitat termic, imbunatatiri G, F, P, UM, TH, AC,...

 • 40 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 13:10
Stefan cel Mare, spital Colentina
84.900 €

bloc stradal, vedere spate, zona de case, renovat 2021, bucatarie open, baie cu aerisire, bloc reabilitat, foarte curat,

 • 54 mp
 • An 1980
 • Etaj 6 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:33
Lacul Tei, Teiul Doamnei, apartament 2 camere
63.900 €

va propun spre cumparare un apartament deosebit, in zona Lacul Tei - Teiul Doamnei - Colentina, situat la etajul 10 al unui bloc de 10 nivele,...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 06:50
Teiul Doamnei Petre Antonescu
+ Schita
85.000 €

Confort I, decomandat, etaj 8 din 10, an constructie 1987, 55 mp, centrala termica proprie, renovat, bloc reabilitat termic, usa metalica, 2 X aer...

 • 55 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Sector 2, 26 nov, 23:20
Lacul Tei, Maica Domnului, Domino, Parcul Circului
47.990 €

6/10, cf 2,dec,40 mp, bl fara risc seismic, mobilat si utilat, ideal investitie, pe mijloc,gresie, faianta, parchet laminat si termopan, scara...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 26 nov, 18:08
Lacul Tei
53.000 €

Facultatea de Constructii, cf. 2, decomandat, balcon, 40 mp, etajul 7, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, scara curata, aproape parcul Tei, spatii...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 26 nov, 17:45
Teiul Doamnei Sectia 7 Politie
62.000 €

9/10, decomandat, 50mp, bloc reabilitat 1975, toate imbunatatirile, scara curata , se vinde complet mobilat si utilat, utilitati noi, liber, acte...

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, 26 nov, 13:29
Obor, Colentina Teiul Doamnei vav Sectia 7 Politie
62.000 €

Ion Berindei aproape parc Plumbuita, Tei, 5 min. Kaufland, Veranda, etaj 9/10, cf. 1 dec., 52 mp. bloc 1970, reabilitat termic, fara risc seismic,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, 26 nov, 13:07
Colentina, aproape de Rose Garden
61.000 €

7/10, cf I/decomandat,52 mp,bl.1970,fara risc seismic,intabulat, liber,nelocuit,bloc reabilitat, intrare stradala,2statii cu 66 de metrou...

 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Sector 2, 26 nov, 10:45
Colentina, Teiul Doamnei, Ion Berindei
68.000 €

bloc retras in planul 2, etajul 9/10, decomandat, amenajat, mobilat, utilat, aer conditionat, curat, eliberabil imediat, ideal locuit, sau...

 • 52 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 18 min.
Sector 2, 25 nov, 17:38
Obor, Colentina Doamna Ghica, Tei Parc semistradal
44.900 €

cf. 2, balcon spatios, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, scara civilizata, geam la baie, mob., utilat, g+f+p+t, usa metal, contorizat, acte...

 • 40 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 25 nov, 15:21
Barbu Vacarescu zona Apartament 2 camere 62 mp
89.000 €

Ap 2 camere, dec, 62 mp, balcon, et 3/4, fara lift, imobil 1995, str Opanez, in apropiere de Kaufland Barbu Vacarescu si Parcul Circului, mobilat,...

 • 62 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, 25 nov, 13:35
Obor, Colentina,Teiul Doamnei vav Sectia 7 Politie
64.000 €

Ion Berindei aproape Scoala 27, Parc Plumbuita/Tei, etaj 2/10, bloc 1979 fara risc seismic, pe mijloc, orientare V, baie cu fereastra,bucatarie...

 • 55 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 17 min.
Sector 2, 25 nov, 13:09
Lacul Tei, aproape de Parcul Circului
47.900 €

Grigore Moisil vav Domino, etaj 6/10, cf. 2 dec., 39 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare E-V, imb., g, f, p, termopan, um,...

 • 39 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, 25 nov, 13:07
Obor, Colentina, stradal, Doamna Ghica, Tei
57.000 €

aproape parc Plumbuita, Tei, Kaufland, Veranda, etaj 5/10, cf. 1 semidec. 52 mp, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, baie cu fereastra,...

 • 52 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, 25 nov, 13:03
Stefan cel Mare, stradal, chiar la metrou
+ Schita
77.000 €

vav Politie, bloc din 1980, semidecomandat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, terasa fara probleme, ideal...

 • 53 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 2, 25 nov, 12:25
Obor, Colentina, Teiul Doamnei, Sectia 7 Politie
68.500 €

Bloc reabilitat termic, metroul Obor la 10 min. Pipera 5 min. parcul Tei la 5 min., bucatarie patrata, 2 lifturi, balcon mare, imb.,UM, termopan,...

 • 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 2, 25 nov, 11:56
Teiul Doamnei, Colentina, ap. 2 camere, comision 0
70.900 €

Apartament cu 2 camere, decomandat, la etajul 7 din 8, situat in zona Tei in vecinatatea parcului. Blocul este reabilitat termic si se afla la 3...

 • 51 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 2, 25 nov, 01:30
Vitan
59.990 €

Vitan Barzesti, Rin Hotel, in incinta hotelului, se vinde mobilat, utilat complet, acceptam credit, ocazie.

 • 50 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
Sector 4, 24 nov, 16:24
Obor, Colentina, Teiul Doamnei
65.000 €

cf. 1, 1/10 decomandat, g, p, t, spatios, bloc reabilitat, curat, liber, toate actele, acc. credit, Vecinatati: Obor, Tei, Doamna Ghica, Mihai...

 • 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 2, 24 nov, 15:14
Colentina - Tei
65.500 €

adiacent Teiul Doamnei, str. Ripiceni nr. 3, bloc reabilitat termic, scara curata, lift schimbat, vedere pe spate, zona verde. Se poate vinde...

 • 55 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 24 nov, 13:41
Alexandru Obregia, Cultural
 

2 camere, decomandat, 6/10, 59.900 euro fix. Sos. Stefan cel Mare, Dinamo, 7/9, 75.000 euro;

Bucuresti, 23 nov, 17:33
Obor, Colentina, Dna Ghica Parcul Plumbuita
53.000 €

Metroul Obor la 12 min. 2 Parcuri Tei, Plumbuita la 3 min. Ratb la 2 min. in planul 2, bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, imb., g, f, p,...

 • 40 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, 23 nov, 12:02
Petricani, 2 camere, 59 mp, bucatarie inchisa
110.000 €

2 camere, 59 mp, bucatarie inchisa, bloc nou, comision 0%

 • 59 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 2, 23 nov, 11:27
Doua camere, 54 mp, bucatarie inchisa, bloc nou
100.000 €

2 camere, 54 mp, bucatarie inchisa, bloc nou, comision 0%

 • 56 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Sector 2, 23 nov, 11:26
Lacul Tei, Teiul Doamnei Facultatea de Constructii
50.900 €

apartament de 2 cam, parter /10 foarte bine intretinut are termopan, parchet de stejar, gresie si faianta, contor de gaze individual, instalatie...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 23 nov, 09:50
Doamna Ghica, str. Luntrei
47.800 €

apartament de 2 camere in bloc reabilitat, parter/10 cu gresie, faianta, termopan, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare noi, are balcon...

 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, 23 nov, 09:50
Tei, priveliste superba, apartament 2 camere renovat
62.800 €

Apartament decomandat de 2 camere, suprafata utila 44 mp la care se adauga un balcon inchis de 3 mp, total suprafata 47 mp, renovat in august 2021....

 • 47 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 23 nov, 09:15
Tei / Apartament 2 Camere / Balcon / Se vinde NEMOBILAT
51.500 €

PYF Real Estate va propune spre vanzare un apartament cu 2 camera , complet mobilat si utilat in zona Tei , aproape de mijloace de transport in...

 • 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 22 nov, 10:40
Stefan Cel Mare / Apartament 2 Camere / Spatios / Balcon
70.000 €

PYF Real Estate va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camere , complet mobilat si utilat in zona Stefan cel Mare-Obor , aproape de mijloace...

 • 55 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 22 nov, 10:40
Stefan Cel Mare / Apartament 2 Camere / Spatios / Balcon
95.000 €

PYF Real Estate va propune spre inchiriere un apartament cu 2 camera , complet mobilat si utilat in zona Stefan cel Mare , aproape de mijloace de...

 • 52 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 22 nov, 10:40
Stefan cel Mare
64.900 €

balcon inchis pe toata lungimea apartamentului, vedere la sosea, liber,renovat recent. Vecinatati: Mosilor, Lacul Tei, Obor, Colentina, Mihai Bravu,

 • 53 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 2, 22 nov, 00:45
Lacul Tei, Parcul Circului, Opanez
91.000 €

ap. 2 camere decomandat cu interior curat si suprafete generoase, bucatarie mare, sufragerie de 20 m, bloc nestradal strada linistita verde. Se...

 • 63 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, 17 nov, 18:17
Teiul Doamnei, sectia 7 politie
74.000 €

strada Brasoveni,cf.I decomandat,56mp,bloc 1985 reabilitat, clasa energetica B, acte la zi, hol mare in forma de L, bucatarie inchisa, debara...

 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 2, 16 nov, 14:03

Nu ai gasit ce cautai? Verifica si sectiunea de apartamente noi in ansambluri rezidentiale!