Anunturi de vânzare apartamente 2 camere în zona Berceni, București

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 249 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Berceni-Giurgiului
43.500 €

Aparatorii Patriei, 2 camere, studio, bloc nou 2017, finalizat, mutare azi, 40 mp utili,balcon, centrala, finisaje peste medie, parcare, ratb,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Dimitrie Leonida ...16 min.
Bucuresti, azi, 17:15
37.500 €

oferta, 2 camere, decomandat, balcon, termopan. Actele pregatite pentru vanzare. Accept si credit.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 15:42
26.000 €

proprietar, vand apartament cu 3 camere, confort 3, zona Sos. Giurgiului- Toporasi, imbunatatiri, merita vizionat. Pret usor negociabil.Pentru mai...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 15:28
56.500 €

apartament decomandat plus gradina propie (51 mp + 55 mp) se vinde la cheie, finisaje la alegere. Bransare si contorizare individuala, acces statie...

 • Suprafata 106 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 14:15
46.900 €

apartament spatios, cu bucatarie inchisa, etaj intermediar, in bloc nou cu lift, se vinde la cheie. Acces statie metrou, bransare la utilitati,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, azi, 14:15
28.800 €

Proprietar, vand ap 2 cam, decomandat, cu terasa lumina, 49 mp, demisol, la bloc, la 2 minute metrou Dimitrie Leonida, prima statie de la...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, azi, 13:15
56.000 €

particular, vand apartament 2 camere, 52 m.p., liber, semidecomandat, parter/8 , balcon închis, loc de parcare platit. Berceni, zona Anton...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Piaţa Sudului ...13 min.
Bucuresti, azi, 08:53
60.000 €

Oltenitei, 2 camere, decomandat, 5 minute metrou, recent renovat, finisaje de foarte buna calitate, instalatii electrice, sanitare noi, centrala...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1981
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Piaţa Sudului ...5 min.
Bucuresti, ieri, 19:49
44.000 €

BENEFICII PENTRU CLIENTII ACESTEI OFERTE: 1. Beneficii oferite de zona: -Statie RATB in fata blocului - 102, 116, 141 -5-7 minute de Scoala...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 16:29
35.000 €

proprietar, Aleea Podul Giurgiului nr. 2, 2 camere, renovat acum, totul in apartament este absolut nou. Pret

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 13:21
46.000 €

2 camere, bloc reabilitat, liber, scara foarte curata, cf. 1, balcon mare inchis termopan, discutabil,

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 13:04
32.500 €

2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, cf. 3,

 • Suprafata 30 mp
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:59
64.998 €

Lidl, oferim spre vanzare un apartament cu 2 camere, suprafata 72 mp decomandat, 2 balcoane finisat modern, mobilat si utilat lux, electrocasnice...

 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Piaţa Sudului ...4 min.
Bucuresti, ieri, 12:31
38.500 €

2 cam., cf. 1 sporit, s.t. 56 mp, stradal, imb., termopan, usa metalica, ocazie, urgent,

 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 12:30
43.500 €

2 cam., cf. 1, liber, curat, f. imb., zona linistita, acte la zi, accept credit,

 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 12:29
35.500 €

2 cam., cf. 2, liber, curat, toate actele,

 • Suprafata 38 mp
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:21
34.000 €

cf. 2, gresie, faianta, curat, toate actele,

 • Suprafata 38 mp
Bucuresti, ieri, 12:20
47.500 €

2 cam., cf. 1, liber, curat, um, toate actele, balcon,

 • Suprafata 55 mp
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:19
39.000 €

2 cam., cf. 2, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilat, toate actele,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:18
36.500 €

2 cam., cf. 2, libere,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:13
37.000 €

urgent, apartament 2 camere, se vinde mobilat complet, grilaje geam, rulouri exterioare, alarma usa, centrala termica proprie, 10 min metrou,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • Berceni ...3 min.
Bucuresti, ieri, 11:37
52.000 €

2 camere, confort 1, decomandat, etaj 5/10, stradal cu imbunatatiri,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:00
48.500 €

Obregia, Straduintei, 2 camere, confort 1 decomandat, etaj 9/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, totul nou,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 11:00
57.000 €

apartamente cu suprafete generoase 65 mp, 2 bai, 60.000 e, 2 cam., 1 baie 57.000, aproape de mijloacele de transport in comun, avantaje lift, loc...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 10:48
57.000 €

Apartamente 2 camere decomandat proiect nou, in constructie, pozitie excelenta, lift Metalurgiei nr. 130, stradal, acces la mijloacele de...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, ieri, 10:47
59.000 €

Confort Plus Metalurgiei un ansamblu rezidential ofer spre vanzare garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere, pozitie excelenta, finisaje de...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 10:47
49.000 €

acte gata - accept credit - direct dezvoltator, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 10:35
56.000 €

apartament 2 camere, mutare in 30 zile, finisaje la alegere, loc de parcare gratuit. RATB in fata blocului,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:25
48.500 €

vand apartement 2 camere, situat intr-o zona linistita

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 1968
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piaţa Sudului ...16 min.
Bucuresti, ieri, 10:23
54.990 €

bloc nou. Direct dezvoltator. Ap spatios si bine compartimentat de 2 camere in zona Bd. Metalurgiei, finisaje de lux

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • Apărătorii Patriei ...19 min.
Bucuresti, ieri, 10:20
76.000 €

etaj 1 din p+2, 53 mp, balcon 7 m, dec, bloc constructie 2017,

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 10:00
45.000 €

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, disc.,

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 16 feb, 21:55
51.500 €

cf. 1, balcon, f. imb., intabulat, liber, neg.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 16 feb, 21:30
40.000 €

2 camere, renovat 80%, liber, gresie, faianta, termopan, um, intabulare, proprietar, neg.,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 16 feb, 21:25
64.000 €

direct dezvoltator, 5 min metrou, constructie 2017, finalizare martie 2018, 2 apartamente pe nivel, finisaje lux la alegere, centrala proprie, loc...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • Dimitrie Leonida ...5 min.
Bucuresti, 16 feb, 20:56
25.000 €

15 minute, ocazie, mobilat si utilat, liber, zona civilizata, 3 minute ratb, tramvai, acte,

 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 16 feb, 20:50
35.500 €

2 cam., cf. 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usi noi, inst. sanitare si electrice noi, renovat, cadastru, liber,

 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 feb, 20:50
56.500 €

apartament 2 camere confort 1, p/8, anul 1982, superb, cochet, mobilat utilat complet, g, f, p, t, um, acc credit bancar, cadastru, intabulare,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • Apărătorii Patriei ...12 min.
Bucuresti, 16 feb, 20:14
54.500 €

apartament 2 camere, decomandat, et. 8/10, curat g, f, p, t, um, 5 min. metrou piata Sudului sau 6 min metrou Brancoveanu, cadastru, intabulare,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1966
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piaţa Sudului ...7 min.
Bucuresti, 16 feb, 19:25
36.250 €

Berceni va oferim la vanz pe aleea Uioara, Lamotesti un ap. 2 cam.cf. 2 semidec. in S= 36 mp, situat la p/4 liber si curat si avand balcon tip loja...

 • An constructie 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 16 feb, 17:47
39.500 €

apartament 2 camere, decomandat, cochet, la pret de garsoniera. Finisajele sunt la alegere, incluse in pret. Pret promotional pentru plata cash.

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 16 feb, 17:47
53.990 €

Brancoveanu, Luica, 2 camere, decomandat, stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior....

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 feb, 17:24
63.000 €

5 minute metrou, 2 lifturi, scara curata, vedere superba, acte la zi, pret negociabil.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • Piaţa Sudului ...11 min.
Bucuresti, 16 feb, 16:47
45.000 €

acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, decomandat, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 feb, 16:39
45.000 €

gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, agentie.

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 16 feb, 16:33
71.000 €

pozitie deosebita zona Delta Vacaresti, decomandat, spatios, 59 mp utili, la cheie, balcon, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, usa metalica,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piaţa Sudului ...4 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:59
57.000 €

decomandat, deosebit, constructie noua, pozitie deosebita, spatios, 58 mp utili, la cheie, finisaje super lux, termopan gri, gresie, faianta,...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Apărătorii Patriei ...8 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:58
53.800 €

2 camere, metrou, Eroii Revolutiei, confort 1, decomandat, zona foarte buna, renovat recent, instalatia sanitara schimbata, etaj 4/7, se vinde...

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • Eroii Revolutiei ...2 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:45
71.000 €

nou 2 camere, dezvoltator, fara comision. Piata Sudului cu vedere spre Delta Vacaresti. Bloc in constructie cu lift, se preda la cheie, contorizat...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 3
 • Piaţa Sudului ...4 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:11
55.000 €

vanzare 2 camere cu terasa de 40 mp, contorizat individual, utilitati direct dezvoltator, fara comision. Bloc de 2 etaje. Acceptam credit ipotecar....

 • Suprafata 91 mp
 • An constructie 2018
 • Etaj 1 din 2
 • Apărătorii Patriei ...19 min.
Bucuresti, 16 feb, 15:11