Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 2236 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Gorjului metrou, Militari
+ Schita
50.000 €

2 camere decomandate, 55 mp, et. 10/10, curate, situate la 2 minute de metrou Gorjului, mobilate, utilate, zona deosebita cu piata si magazine,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Gorjului ...5 min.
Bucuresti, ieri, 23:55
Rahova, Teius
+ Schita
49.800 €

particular vand apartament 2 camere et. 1/4 cf. 1 dec imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, usa metalica toate noi, centrala termica contorizat...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:30
Lidl Uverturii, 10 minute 200 m Ratb comision 0%
34.900 €

1 minut pana la statie de Ratb, ultimul ap. disponibil de 2 camere in bloc nou, centrala termica, baie complet utilata, finisaje de calitate...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 6
Chiajna, ieri, 22:04
Zona Militari Residence, 2 camere decomandat
43.900 €

apartament decomandat: hol, living luminos, bucatarie inchisa, dormitor, baie si balcon spatios. Locuinta se preda complet finisata.

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Chiajna, ieri, 22:03
2 camere 41 mp utili, Metro Militari
34.850 €

Apartament tip studio, 2 camere gata pt mutare, pret pentru cash 34.850 euro, pozitionat in spate la zona comerciala Metro Militari. Ratb 178, 138,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 22:03
Rahova, Salaj
37.000 €

Proprietar vand apartament liber cu 2 camere, balcon inchis, bloc nou (2008), izolat cu polistiren, str. Semanatorului, langa scoala generala nr....

 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 21:50
Drumul Taberei Lovinescu Auchan
+ Schita
55.000 €

2 camere, bloc izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, iesire strand, parc Moghioros, scoli, gradinite, magazine,...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1973
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 21:21
Popesti Leordeni
58.000 €

Vanzare apartament 2 camere, Sos. Oltenitei, Str. Paraul Rece, etaj 1/3, direct proprietar, la cheie, racordat la toate utilitatile, finisat...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1
Popesti - Leordeni, ieri, 21:15
Doamna Ghica, Baicului
70.999 €

apartament 2 camere, 2 balcoane (10 mp), str. Popa Nicolae. Se vinde mobilat, tv, masina de spalat, aragaz,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:07
Aviatiei, Cofetaria Maria
110.500 €

2 camere, situat la 3 minute de metrou, 5 minute parc Herastrau, iesire rapida spre toate zonele orasului, zona deosebita, verde, linistita,...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:06
Drumul Taberei, ANL, Brancusi, capat RATB 168
50.000 €

apartament 2 camere, 53 mp, decomandat parter, bloc nou finalizat si bransat utilitati, finisat, centrala, aproape RATB. Fara comision

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 21:00
Militari
59.000 €

Lujerului, Studio (2 camere), 1 minut statia de tramvai Orsova bloc 2017 se vinde mobilat si utilat totul nou, centrala proprie, toate finisat,...

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Lujerului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 20:46
Voluntari
53.340 €

900 euro/mp util. Direct dezvoltator, comision 0. Toate apartamentele se predau la cheie, complet finisate si bransate la utilitati, fiecare...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Voluntari, ieri, 20:45
Calea Grivitei, Basarab metrou
+ Schita
54.000 €

Calea Grivitei 2 camere semidecomanadat, parter/10, bloc reabilitat, situat la 3 minute de metrou, zona linistita vedere spate, zona verde.

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 20:38
Dimitrie Cantemir, Unirii
91.000 €

proprietar vand apartament 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat, zona Unirii, Dimitrie Cantemir. Bloc reabilitat, et. 2/7, termopan, usa...

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 1965
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • Tineretului (M) ...6 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
Valea Oltului, bloc exclusivist, 2019, 2 camere, 62 mp, et 2/3 4R, 2 balcoane
59.524 €

Jovial Residence - Rafinament si Confort Calitatea, un standard in proiectul nostru! Oferta 2 camere, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, etaj 1...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:39
Valea Oltului, bloc exclusivist 2019, et. 2/4R, 58 mp
56.000 €

Jovial Residence - Rafinament si Confort Calitatea, un standard in proiectul nostru! Prelungirea Ghencea, Valea Oltului, Drumul Taberei, 2...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:39
Bulevardul Basarabia - Chisinau
59.990 €

bloc construit in 1983, aproape de parc, apartamentul este decomandat, cu imbunatatiri, etaj 4/8, 2 lifturi, acte pregatite pt vanzare.

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • Titan ...17 min.
Bucuresti, ieri, 19:36
Rahova, Aleea Salaj
33.000 €

apartament 2 camere, deecomandat, etajul 2/4, situat pe Aleea Salaj, vis-a-vis de biserica de lemn, intr-un bloc reabilitat termic si avind...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:35
Trapezului, Titan
48.900 €

imobil nou, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare...

 • Suprafata 49 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • Nicolae Grigorescu ...14 min.
Bucuresti, ieri, 19:30
Dimitrie Leonida
+ Schita
51.500 €

apartament 2 camere decomandat, bloc nou, finisaje incluse. Toate utilitatiile (apa, gaz, curent, canalizare) contorizate individual. Centrala...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Dimitrie Leonida ...14 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 19:24
Pipera, Voluntari
47.500 €

apartament 2 camere, 47.5 mp utili, zora rezidentiala noua, intre padurile Andronache si Cretulescu. Cel mai mic pret din zona 1000euro/mp util. Se...

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:18
Rahova
42.900 €

apartament 2 camere Rahova Antiaeriana confort 1 decomandat etaj1/6 64 mp constructie 2018 bloc caramida izolat termic polistiren de 10 cm finisaje...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 19:13
Titan, Pallady
63.500 €

Titan, Pallady direct dezvoltator, Titan, Pallady, 2 camere, 66 mp, etaj 2 / 3, finisaje premium, gresie, faianta import Italia, tamplarie pvc...

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 19:12
Cartierul Latin, Prelungirea Ghencea
+ Schita
49.900 €

Bloc nou. Finalizat. Mutare imediata. Loc de parcare subteran. Finisaje de lux. Centrala termica, termopan, usa metal, instalatii termice,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 19:11
Salaj
45.000 €

apartament Salaj 2 camere confort 1 dec., etaj 1/3, 52 mp, constructie 2018, finisat la cheie, cu predare imediata,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:11
Drumul Taberei, Ghencea, bloc 1984
59.500 €

et 7/8, cf. 1, decomandat, toate imbunatatirile, mobila si electrocasnicele sunt noi, scara curata, vecini civilizati, acces facil la Ratb si...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 19:06
Salaj
38.000 €

apartament 2 camere Salaj, stradal, confort 1 decomandat, etaj 2/3, 46 mp balcon, bloc caramida izolat, finisat la cheie loc parcare

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 19:04
Basarabia, Diham
64.500 €

etaj 3 din 10 confort l cu balcon imbunatatiri gresie faianta parchet temopan usa metalica instalatii schimbate. Blocul este reabilitat aproape...

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:50
Bucur Obor
71.000 €

proprietar, Bucur Obor, Masina de Paine, bloc '86, P/8, 60 mp, alarma, aer cond., bucatarie mobilata, storuri aluminiu cu cheie, g, f, p, t, um,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 18:50
Titan, Rotunda
69.000 €

2 din 4 cf. 1 decomandat cu bucatarie de 10 m imbunatatiri gresie faianta, parchet, termopan mobilat dressing. Blocul este aproape de metrou parc...

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:47
Basarabia, metrou Costin Georgian
60.000 €

etaj 2 din 4, confort l, cu balcon, imbunatatiri gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate. Blocul este stradal plasat in zona...

 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:46
Soseau Giurgiului str Urziceni
39.000 €

Soseaua Giurgiului str Urziceni apartament 2 camere confort 2 etaj 4/4 liber cadastru Si intabulare accept prima casa si credit ipotecar.

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:30
Cartierul Latin, Prelungirea Ghencea
+ Schita
49.900 €

bloc nou. Finalizat. Mutare imediata. Loc de parcare in parcarea subteran. Finisaje lux. Centrala termica, termopan, usa metal, instalatii termice,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 18:24
Berceni, Aparatorii Patriei, 2 camere
+ Schita
37.000 €

5 min. metrou, scara interioara, o camera open (hol, living, bucatarie) si un dormitor la mansarda, balcon inchis, faianta, gresie, parchet....

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • Aparatorii Patriei ...10 min.
Bucuresti, ieri, 18:23
Virtutii, Lacul Morii, dambovita10.ro
+ Schita
71.666 €

ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru, 2 camere, suprafata 64 mpc (58 mpu), decomandat, bucatarie inchisa,...

 • Suprafata 64 mp
 • An constructie 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Lujerului ...15 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
Militari, Rosu, 5 min Lidl Uverturii
59.800 €

apartament 2 camere decomandat, bucatarie mare inchisa, finalizat, finisaj complet, centrala, intabulat, parcare, utilitati bransate, canalizare,...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:15
Berceni, Grand Arena, bloc nou
+ Schita
38.500 €

apartamente decomandate, parcare gratis, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, 38.500 euro pt. plata...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:14
Militari, Pacii, Belsugului, Bucuresti, sector 6
57.000 €

apartament 2 camere decomandat, Militari sect 6, metrou 12min, RATB 2min, bucatarie inchisa, complet finisat, finalizare martie 2019, centrala,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • Păcii ...14 min.
Bucuresti, ieri, 18:09
Dristor
59.000 €

va prezentam spre vanzare un apartament de 2 camere, semidecomandat, proaspat zugravit, ce beneficiaza de o foarte buna compartimentare si...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Statie Metrou Dristor 1 M3 ...1 min.
Bucuresti, ieri, 18:05
Berceni, Mega Image
+ Schita
41.200 €

apartament cu 2 camere, balcon, situat intr-un imobil nou cu regim de inaltime P+2 in zona linistita, cartier vile, parcare, mijloace de transport...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 18:04
Berceni, sector 4, Selgros
45.000 €

ap.cu 2 camere disponibil intr-un imobil nou, decomandat, balcon, centrala proprie, finisaje de buna calitate, toate utilitatile. Ansamblu...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:03
Aparatorii Patriei, Metalurgiei Park
+ Schita
51.900 €

Aparatorii Patriei, apartament decomandat cu 2 camere, imobil nou, etaj intermediar, lift, complet finisat, centrala proprie 24kw, bransat la...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 18:03
Militari, 1 minut metrou, ultimele ap. disponibile
+ Schita
71.500 €

2 camere in bloc nou,luminos si spatios, bucatarie inchisa 9 mp, centrala termica, finisaje de calitate superioara, solutii tehnice moderne,...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Păcii ...1 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
Pacii, Iuliu Maniu, Militari, 1 minut metrou
+ Schita
63.500 €

1 minut de statia metrou Pacii, ap. cu 2 camere in bloc nou, 51 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, finisaje la alegere, contorizare...

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • Piața Gorjului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
Militari, 1 minut metrou, ultimele ap. disponibile
+ Schita
67.000 €

2 camere in bloc nou, luminos, centrala termica, baie complet utilata, finisaje de calitate superioara, solutii tehnice moderne, contorizare...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • Păcii ...1 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
Militari, 1 minut metrou, ultimele ap. disponibile
+ Schita
70.000 €

2 camere in bloc nou, luminos, bucatarie inchisa, centrala termica, finisaje de calitate superioara, solutii tehnice moderne, comision 0%,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • Păcii ...1 min.
Bucuresti, ieri, 18:03
Dimitrie Leonida metrou
48.900 €

apartament ieftin, etaj 3, IMGB.

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Dimitrie Leonida ...2 min.
Bucuresti, ieri, 17:56
Berceni ,Turnu Magurele ( Carefour Grand Arena )
+ Schita
48.900 €

apartament 2 camere 55 mp utili, decomandat, Brancoveanu, Luica.

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:56
Iuliu Maniu, Militari, metrou, Pacii
73.000 €

imobil nou situat la 200 de metri de statia de metrou Pacii, ofera spre vanzare apartament cu 2 camere 57 mpu, complet decomandat, etaj 1/11,...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • Păcii ...3 min.
Bucuresti, ieri, 17:54