Imobiliare inchirieri - 59 anunturi
Zona: Tineretului-Timpuri Noi
Tineretului
700 Lei

Camera 8 mp, doar o persoana, hol comun, bucatarie si baie in exclusivitate, preferabil angajat. confort 3. Doar cu garantie.

 • 14 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, azi, 00:00
Tineretului Palatul Copiilor
330 €

2 camere, vis a vis parc, 1/8, 60 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, AC, acces facil Timpuri Noi, Mihai Bravu, Vacaresti,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, ieri, 12:18
Timpuri Noi, metrou Piscului, etaj 2, oferta
250 €

2/10, bloc mixt, gresie, faianta, termopan, parchet, balcon termopan, cablu tv, net, apometre, repartitoare, aer, aragaz si frigider noi, microunde,

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, ieri, 10:47
Piata Sudului
200 €

Stradal la2 min de metrou Piata sudului , mobilata utilata, apometre repartitoare,et1/10, termopan,USA Metallica , Propietar , 1luna + 1 Luna garantie

 • 19 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, ieri, 17:20
Tineretului
250 €

Inchiriez garsoniera, zona deosebita, langa parcul Tineretului, stradal, mobilata, utilata, acces usor Ratb, metrou, 1+1, str Baladei.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, ieri, 09:55
Eroii Revolutiei
300 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere langa metrou Eroii Revolutiei, zona Tineretului. Mobilat si utilat complet. termopan, AC, usa metalica, etaj 4/4,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 5, ieri, 08:58
Tineretului, bloc nou, loc parcare subteran
470 €

un spatiu de locuit modern, situat intr-un imobil construit in anul 2017. Dotarile si facilitatile il situeaza printre cele mai bune optiuni in...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, ieri, 08:18
Timpuri Noi,D-na Chiajna nr. 27,cazare munctiori
 

Regim Hotelier si Cazare muncitori in Bucuresti Timpuri Noi - D-na Chiajna nr. 27, poza sugestie prezentare.

Imobiliare inchirieri imobile diverse, camere cu chirie
Bucuresti, 27 nov, 17:29
Tineretului, la 1 minut de metrou
480 €

direct proprietar. La 1 min de statia de metrou Tineretului (cea deschisa recent). Se inchiriaza mobilata. Renovat total recent. Se poate viziona...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 27 nov, 16:55
Tineretului
525 €

ap.2 cam, imobil nou, et 2/10, modern, renovat, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi,balcon, 2X tv, 2 ac. Vec:metrou,...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 27 nov, 15:50
Tineretului - Metrou, stradal
270 €

garsoniera etaj 1/8, suprafata 35 mp, an 1984, nemobilata, bucatarie utilata, balcon, renovata, pretabil birou sau locuinta, comision agentie 50%...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 27 nov, 13:40
Tineretului, 3 minute metrou, contract Anaf
240 €

mobilata si utilata complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, aer cond., et. 8/9, la 3 minute distanta metrou, pe aleea Cuza Voda,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 27 nov, 11:33
Tineretului
360 €

Tineretului vis-a-vis parc (str. Trestiana), apartament 2 camere, etaj 2, decomandat, 55 mp., instalatii sanitare si electrice noi, mobilat, utilat

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 27 nov, 10:07
Tineretului
370 €

Parc Tineretului Ap 2 cam semidecomandat

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 26 nov, 16:20
Tineretului, Piata Norilor
300 €

1/10, confort 1 decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, curat, 1983,

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 26 nov, 15:13
Tineretului, str. Caramidari
300 €

2 camere decomandate, etaj 1, mobilat, utilat, curat, luminos, linistit, 10 minunte metrou, parc, liber imediat,

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 26 nov, 14:49
Tineretului
370 €

inchiriere apartament 2 camere Tineretului. Renovat, curat, spatios, luminos, dispune de ac, balcon, spatii depozitate, aproape de parc, metrou;

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 26 nov, 13:45
Asmita Gardens, inchiriere garsoniera
400 €

renovata, curata, spatioasa, luminoasa, dispune de terasa, spatii depozitare, aer conditionat. Acces rapid catre punctele de interes ale orasului,

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 26 nov, 13:45
Mircea Voda, Timpuri Noi
250 €

5 min. metrou, 8/8, superba, te cucereste pe loc, zugravita nou, saltea noua, frigider nou,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 26 nov, 13:26
Unirii- Timpuri Noi - Univ Nicolae Titulescu
350 €

aproape metrou (5 min), parc Tineretului, et.3/8, decomandata, renovata 2021, mobilata+utilata (totul nou), AC, prima inchiriere.

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 26 nov, 12:46
Tineretului la 4 minute de metrou -Contract ANAF
400 €

9/10,cf.I sdec 85mp, toate imbunatatirile,mobilat complet modern, utilat complet , liber , imobil reabilitat, clasa energ.A, 4 minute metrou ,1luna...

 • 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 26 nov, 10:53
Tineretului - The Park, bloc nou
400 €

3/11, mobilat si utilat modern, centrala proprie, termopan, parchet, gresie, faianta, complex rezidential deosebit, eventual parcare, apropiere...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 26 nov, 10:52
Timpuri Noi, 1 minut de metrou
225 €

bloc stradal pe calea Vacaresti, vis a vis metrou, cf. sp. decomandata, 46 mp, bloc 1991, toate imbunatatirile, clasa energetica B, libera, vizite...

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 26 nov, 10:46
Tineretului, Parc
230 €

garsoniera renovata, etaj 2/8, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, balcon. Libera.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 26 nov, 10:36
Calea Vacaresti, Sun Plaza, parcul Lumea Copiilor
350 €

chiar la intrarea in parcul Vacaresti si parcul Tineretului, 4-5 minute mall, 2 gr. sanitare, liber, termen lung.

 • 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 26 nov, 10:32
Tineretului, Palatul Copiilor
290 €

particular, garsoniera Tineretului, strada Caramidarii de Jos, acces metrou Tineretului/ Timpuri Noi. Semidecomandata, renovata recent, complet...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 25 nov, 21:31
Nerva Traian - bloc nou, centrala proprie
600 €

Nerva Traian - Timpuri Noi Square - Metrou Timpuri Noi la 5 minute,mobilat si utilat modern,1/12,balcon inchis termopan,finisaje...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 3, 25 nov, 16:37
Tineretului De inchiriat 3 camere penthouse 200 mp
+ Schita
1.000 €

De inchiriat 3 camere tip PENTHOUSE 200 mp, 2 terase de 40 mp, nou, bucatarie MOBILATA si UTILATA, boxa de 15 mp, vedere Parcul Tineretului Pret...

 • 200 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 25 nov, 15:10
Tineretului
350 €

Va oferim spre inchiriere ap cu 2 cam decomandat, in bloc la et 3/10, vis a vis de parcul Tineretului , mobilat si utilat complet cu imbunatatiri,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 25 nov, 12:51
Calea Vacaresti, 10 minute metrou
350 €

parc, etajul 1, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, masina spalat, frigider, termen lung,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 25 nov, 12:30
Tineretului - Vacaresti, metrou,parc
280 €

etaj 3/4, dec, vis a vis de parc, termopan, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat, acces imediat la mijloace de transport, la 10 minute de...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 25 nov, 12:06
Tineretului, Metrou
350 €

modern, et. 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac. Vecinatati: Timpuri Noi, Unirii, Centrul Vechi, Parc Tineretului,...

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 25 nov, 11:51
Metrou Brancoveanu
300 €

3 camere, 5/8,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Bucuresti, 25 nov, 10:44
Tineretului, Aleea Trestiana 5, apartament 3 camere, 550euro
550 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Bucuresti, 25 nov, 09:40
Tineretului
250 €

Gheorghe Sincai, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Parcul Tineretului, Calea Vacaresti, Timpuri Noi, 7...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 24 nov, 18:42
Sun Plaza, Piata Sudului, Big Berceni
280 €

inchiriez apartament 2 camere, etaj 8/9,

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 24 nov, 14:45
Tineretului, proprietar, ansamblu rezidential Park
410 €

2 camere tip studio, Tineretului, aproape metrou, Complex The Park, complet mobilat si utilat, centrala termica

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 24 nov, 12:09
Calea Vacaresti, Sun Plaza
1.300 €

etajul 10/12 intr-un bloc construit in anul 2017, confort 1, cu o suprafata utila de 90mp + 1 balcon de 4,5 mp + terasa de 70 mp, centrala termica...

 • 161 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 24 nov, 12:07
Tineretului
500 €

Vacaresti, langa parc, bloc 2009, confort 1 sporit, etaj 1/6, mobilat si utilat modern, 2 grupuri sanitare, liber, apropiere Mall Sun Plaza,...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 24 nov, 10:32
Tineretului
420 €

la 7 minute pe jos pana la metrou, langa parc, 3 camere cf. 1, dec, etaj 3/10, renovat recent, mobilat si utilat modern, bloc impecabil, pozitie...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 24 nov, 10:32
Tineretului, Piscului
250 €

bloc mixt, garsoniera confort 1, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, mobilata, utilata, libera, apropiere parc, piata, metrou Tineretului si...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 4, 24 nov, 10:32
Nerva Traian, Octavian Goga 5 min. Timpuri Noi
275 €

5 min. metrou Timpuri Noi, 5/8, mobilata modern, renovata august 2021, mobilier nou, libera, vecinatati: Mircea Voda, Decebal, Calarasilor,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Sector 3, 24 nov, 10:30
Regim Hotelier 3 ore=49 lei;12 ore=99 lei Militari
49 Lei

Rezident strada Tineretului 31A, petrece cu perechea ta clipe de neuitat intr-un complex rezidential modern, nou, locatie curata, mobila,...

Regim hotelier, case vacanta
Sector 6, 24 nov, 00:50
Tineretului, Parcul Carol, Str. Trestiana
380 €

inchiriez apartament 2 camere, 2 minute metrou Tineretului, proaspat renovat, semidecomandat, suprafata aprox. 55 mp, etaj 5/8, complet mobilat si...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 23 nov, 13:41
Tineretului, Trestiana
250 €

O luna cu o luna garantie, luminoasa, balcon, finisaje de calitate, parc Metrou, Mega Image.. Canapeaua este schimbata. Nu mai este cea din poza.

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 23 nov, 13:36
Tineretului, Palatul Copiilor
300 €

inchiriez garsoniera cf. 1, et. 1/10, zona Tineretului, Palatul Copiilor, complet utilata,

 • 42 mp
Imobiliare inchirieri garsoniere
Bucuresti, 23 nov, 13:10
Timpuri Noi
500 €

inchiriez apartament 3 camere, decomandat, recent renovat, (gresie, faianta, parchet, mobilier), central, aproape de metrou, tramvai, autobuz,...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 23 nov, 10:30
Tineretului, Vacaresti, etaj 3, langa parc
550 €

Va propun spre inchiriere un apartament de 3 camere situat in imediata vecinatate a Parcului Tineretului, mai exact pe Calea Vacaresti, cu vedere...

 • 81 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 3 camere
Sector 4, 23 nov, 09:57
Tineretului, Parcul Carol
500 €

apartamente superbe cu 2 camere, locatie centrala, stradal, inconjurata de parcuri (Carol, Tineretului), la 30m de statie stb, tramvai si autobuz,...

 • 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Imobiliare inchirieri apartamente 2 camere
Sector 4, 23 nov, 07:59
Nicolae balcescu 36 Bucuresti bloc Scala
+ Schita
2.000 €

fosta Cof Scala ultracentral vitrina 4 m stradal trafic pietonal hota bloc fara risc seismic intersectie geam spate livrare

 • Suprafata utila 53 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Sector 1, 22 nov, 17:40
Tineretului, Asmita Gardens
900 €

spatiu comercial la parterul T4 in Asmita Gardens, vis-a-vis de World Class, amenajat, inaltime 5 m, se poate modifica dupa necesitati. Jumatate...

 • Suprafata utila 120 mp
 • Sp. comercial
Imobiliare inchirieri spatii comerciale
Bucuresti, 22 nov, 14:00